FAQ – kredyty i pożyczki. Banki i firmy pożyczkowe

FAQ – kredyty i pożyczki. Banki i firmy pożyczkowe. W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z kredytami bankowymi, ale również i z pożyczkami bankowymi.
FAQ - kredyty i pożyczki. Banki i firmy pożyczkowe
FAQ – kredyty i pożyczki. Banki i firmy pożyczkowe. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Co lepiej wybrać: pożyczkę czy kartę kredytową?

Wybór między pożyczką a kartą kredytową zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Pożyczka gotówkowa zapewnia jednorazowy dostęp do gotówki, podczas gdy karta kredytowa oferuje dużą elastyczność dzięki środkom odnawialnym co miesiąc.

Ostateczny wybór między pożyczką a kartą kredytową zależy od wielu czynników, takich jak:

 • cel finansowania,
 • dynamika potrzeb finansowych,
 • możliwość uzyskania ciągłości finansowania,
 • preferowane warunki spłaty.

Pożyczka gotówkowa może być lepszym rozwiązaniem, jeśli konieczne jest uzyskanie większej kwoty pieniędzy na konkretny cel, na przykład zakup samochodu czy remont mieszkania. W takim przypadku można wnioskować o określoną kwotę do spłaty w regularnych ratach miesięcznych.

Nie ma obowiązku jednorazowego wydania środków z uzyskanej pożyczki gotówkowej.

Natomiast karta kredytowa oferuje elastyczność finansową, umożliwiając korzystanie z dodatkowych środków w miarę potrzeby, z zachowaniem zdolności do regulowania zadłużenia w wyznaczonym okresie odsetkowym. To również liczne bonusy finansowe i programy lojalnościowe.

Karta kredytowa może być szczególnie przydatna w sytuacjach niespodziewanych niewielkich wydatków i płatności, gdzie niezbędna jest szybka reakcja finansowa.

Należy jednak pamiętać, że oba produkty kredytowe wiążą się z określonymi kosztami, takimi jak np. odsetki i opłaty. Zwłaszcza zadłużenie na kartach kredytowych jest wysoko oprocentowane, a nieumiejętne z niej korzystanie może generować wysokie koszty.

Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wszystkie warunki oferowane przez banki oraz ocenić, która opcja będzie bardziej opłacalna i lepiej dopasowana do Twojej sytuacji finansowej i potrzeb.

Przegląd kart kredytowych i dodatkowe informacje dotyczące różnic w kartach kredytowych i pożyczkach/kredytach gotówkowych: Karta kredytowa a kredyt gotówkowy.

Gdzie po kredyt konsumencki?

Kredyt konsumencki — jest to kredyt w wysokości nie większej niż 255000 zł albo o równowartości takiej kwoty w innej walucie. Kredyt konsumencki regulują przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Kredyt konsumencki udzielany jest konsumentowi, a zatem osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej, a jeśli prowadzi to dokonuje to zawiera umowę bez związku z tą działalnością.

Osoba fizyczna dokonująca zakupu towaru na kredyt w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie korzysta w takiej sytuacji z ochrony przewidzianej przez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Zgodne z ustawą o kredycie konsumenckim konsumentowi przysługują prawa, m.in.:

 • do odstąpienia od umowy o kredyt w ciągu 14 dni od podpisania umowy,
 • do otrzymania formularza informacyjnego, w którym znajdują się wszystkie niezbędne elementy umowy kredytowej,
 • do otrzymania projektu umowy o kredyt,
 • wcześniejszej spłaty kredytu.

Ustawa o kredycie konsumenckim nie obejmuje:

 • kredytów 0 procent – bez odsetek i innych kosztów,
 • kredytów udzielanych na podstawie szczególnych przepisów, których koszty są niższe od tych powszechnie stosowanych na rynku.

Do niektórych rodzajów kredytów stosuje się tylko część przepisów ustawy, np. dotyczy to Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (ROR).

Na czym polega limit w koncie?

Limit w koncie, nazywany często kredytem odnawialnym, charakteryzuje się tym, że konsument może korzystać z przyznanego mu przez bank limitu kredytowego, który odnawia się za każdym razem, kiedy zostanie spłacona wykorzystana część przyznanego limitu.

Najbardziej popularnym przykładem kredytu odnawialnego jest karta kredytowa. Uruchomienie kredytu odnawialnego nie wymaga otwarcie rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego, w przeciwieństwie do kredytu w ROR (inaczej nazywanego debetem).

Maksymalna wysokość limitu przyznawana do dyspozycji klienta jest ustalana przez bank po zbadaniu zdolności i wiarygodności kredytowej kredytobiorcy.

Co oznacza nadpłacanie kredytu?

Nadpłata kredytu polega na spłacie kredytu w kwocie wyższej niż to jest wymagana przez bank. Nadpłacając kredyt, kredytobiorca, co miesiąc regularnie lub nieregularnie, płaci większą ratę niż wynika to z harmonogramu spłaty kredytu.

Regularne dokonywanie nadpłaty zaciągniętego zobowiązania, skutkuje skróceniem okresu kredytowania i tym samym mniejszym kosztem całkowitym kredytu.

Czy raty kredytu spadną w 2024?

Prognozowanie zmian w ratach kredytowych jest złożonym procesem, który zależy od wielu czynników, z których można wymienić politykę monetarną NBP, poziom inflacji, sytuację gospodarczą w kraju, itp.

W 2024 roku może dochodzić do różnych scenariuszy – raty mogą spaść, pozostać na podobnym poziomie lub nawet wzrosnąć, w zależności od zmian stóp procentowych NBP i sytuacji w gospodarce. Kluczowe jest monitorowanie aktualnych trendów oraz konsultacja z ekspertami finansowymi (bankowymi również), aby podejmować świadome decyzje dotyczące zaciąganych i spłacanych kredytów.

Czy w wieku 40 lat dostanę kredyt hipoteczny?

Dostęp do kredytu hipotecznego w wieku 40 lat zależy głównie od kilku czynników, m.in. Jest to wysokość i stabilność uzyskiwanego dochodu oraz historia kredytowa w BIK. W wielu przypadkach wiek nie jest głównym kryterium decyzyjnym, ale banki mogą przyjrzeć się bliżej stabilności finansowej wnioskodawcy.

Ważne jest również posiadanie odpowiedniego wkładu własnego oraz potwierdzenie zdolności do spłaty kredytu. Osoby w wieku 40 lat mogą więc uzyskać kredyt hipoteczny, pod warunkiem spełnienia wymogów finansowych i kredytowych.

Czy w wieku 50 lat dostanę kredyt mieszkaniowy?

Dostępność kredytu hipotecznego dla osób w wieku 50 lat zależy od indywidualnej sytuacji finansowej oraz zdolności kredytowej. W niektórych bankach wspomniany wiek może być czynnikiem ograniczającym, jednak wiele banków oferuje kredyty hipoteczne dla osób w starszym wieku, pod warunkiem, że spełniają one wymogi oceny kredytowej.

Istotne jest posiadanie odpowiedniego wkładu własnego, możliwe większego niż 20% oraz zdolności do spłaty kredytu w krótszym czasie. W związku z tym osoby w wieku 50 lat mogą mieć możliwość uzyskania kredytu hipotecznego, ale decyzja zostanie podjęta indywidualnie przez bank.

Czym różni się pożyczka od kredytu?

Pożyczka i kredyt to dwa różne rodzaje finansowania, choć mogą być często używane zamiennie. Główną różnicą między nimi jest sposób w jaki są udzielane oraz przeznaczenie środków.

Przepisy umowy pożyczki uregulowane zostały w kodeksie cywilnym. Podlegają także przepisom ustawy o kredycie konsumenckim. Umowa o kredyt podlega przepisom ustawy Prawo bankowe i ustawy o kredycie konsumenckim.

Przedmiotem pożyczki mogą być pieniądze i inne rzeczy oznaczone co do gatunku. Udzielana na dowolny cel. Natomiast przedmiotem kredytu są wyłącznie środki pieniężne przekazywane na sfinansowanie celu określonego w umowie kredytowej.

Ponadto, procedura ubiegania się o kredyt często wymaga bardziej szczegółowego procesu oceny zdolności kredytowej, podczas gdy pożyczka może być łatwiejsza do uzyskania i może być oferowana na krótszy okres.

Warto zaznaczyć, że pożyczki mogą mieć różne formy i mogą to być pożyczki konsumenckie bankowe, ale i niebankowe, np. chwilówki, pożyczki ratalne czy lombardowe. Natomiast kredyty bankowe obejmują już kredyty celowe: kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, konsolidacyjne i refinansowe.

Kredyt a pożyczka – przeczytaj również:

Zarabiam 3600 netto – jak wysoki kredyt dostanę?

Przy dochodach w wysokości 3600 złotych netto istnieje możliwość ubiegania się o różnego rodzaju kredyty, począwszy od kredytu gotówkowego, poprzez konsolidacyjny, a kończąc na hipotecznych.

Maksymalna wysokość oraz dostępność kredytu uzależnione są jednak od wielu czynników, nie tylko od uzyskiwanych zarobków netto, ale również m.in. od wydatków w gospodarstwie domowym, liczby osób na utrzymaniu, czy wieku kredytobiorcy.

Również rodzaj kredyt oraz okres spłaty i rodzaj rat zadecyduje o maksymalnie dostępnym kredycie przy zarobkach netto 3600 zł.

Oszacowanie maksymalnego kredytu gotówkowego dla zarobków 3600 zł netto, bez innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych dla 5-letniego okresy kredytowania (60 równych rat):

 • singiel: 69000 zł,
 • małżeństwo bez dzieci: 60000 zł,
 • małżeństwo z dzieckiem: 2000 zł,
 • małżeństwo z dzieckiem – oboje zarabiają po 3600 zł netto: 140 000 zł.

Ile muszę zarabiać żeby dostać 300 tysięcy kredytu hipotecznego?

Zarobki netto dla kredytu hipotecznego na kwotę 300 000 złotych mogą zostać jedynie oszacowane, podobnie jak i koszty kredytowe.

W każdym bądź razie potencjalny kredytobiorca musi spełnić niezbędne kryteria dochodowe wpływające na ocenę zdolności kredytowej oraz ocenę wiarygodności kredytowej.

Oszacowanie zarobków netto dla kredytu hipotecznego na 300 tysięcy złotych przy założeniu braku innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Spłata rozłożona na 300 miesięcznych rat:

 • singiel zarobki netto: 5400 zł,
 • małżeństwo bez dzieci: 6800 zł,
 • małżeństwo z dzieckiem: 6900 zł.

Co do kosztów, kredyt na kwotę 300 000 złotych wiąże się z miesięcznymi ratami, które zależą od oprocentowania RSO, okresu spłaty oraz dodatkowych opłat. Przyjmując zatem, że:

 • oprocentowanie nominalne 7,69% w skali roku,
 • marża 1,84%,
 • okres spłaty 25 lat,
 • LTV 61,18%.

Miesięczna rata kredytu hipotecznego wyniesie ok. 2 298  złotych, a koszt kredytu ok. 390 000 zł.

Ile muszę zarabiać żeby otrzymać 400 tysięcy kredytu hipotecznego i ile kosztuje?

Koszt kredytu w wysokości 400 tysięcy złotych zależy od kilku czynników, w tym od oprocentowania, okresu kredytowania oraz rodzaju rat (stałych lub malejących).

 • oprocentowanie 7,69% w skali roku,
 • marża 1,84%,
 • okres spłaty 25 lat,
 • LTV 67,98%.

Miesięczna rata kredytu hipotecznego wyniesie ok. 3 064,65  złotych, a koszt kredytu ok. 500 000 zł.

Ostateczny koszt kredytu będzie również obejmować prowizje, opłaty związane z ubezpieczeniami oraz inne dodatkowe koszty. Warto skonsultować się z bankiem lub skorzystać z kalkulatora kredytowego, aby dokładnie określić koszty kredytu w danym przypadku.

Ile muszę zarabiać żeby dostać 500 tysięcy kredytu hipotecznego?

Koszt kredytu w wysokości 500 tysięcy złotych zależy głównie od oprocentowania nominalnego rocznego, okresu kredytowania oraz rodzaju rat (stałych lub malejących).

 • oprocentowanie 7,69% w skali roku,
 • marża 1,84%,
 • okres spłaty 25 lat,
 • LTV 72,84%.

Miesięczna rata kredytu hipotecznego wyniesie ok. 3 830,82 złotych, a koszt kredytu blisko 650 000 zł.

Ostateczny koszt kredytu będzie również obejmować prowizje, opłaty związane z ubezpieczeniami oraz inne dodatkowe koszty. Warto skonsultować się z bankiem lub ekspertem finansowym bądź skorzystać z kalkulatora, aby oszacować koszty kredytowe w analizowanym przypadku.

Jesteśmy małżeństwem – ile musimy zarabiać, żeby dostać kredyt?

Aby otrzymać kredyt, małżeństwo musi spełnić wymogi dotyczące zdolności kredytowej. Banki zazwyczaj biorą pod uwagę łączny dochód małżonków oraz ich stałość zatrudnienia. Istotne jest także posiadanie stabilnych dochodów w wystarczającej wysokości, aby pokryć miesięczne raty kredytowe. Ostateczna kwota, jaką małżeństwo musi zarabiać, zależy od wysokości kredytu, oprocentowania, okresu spłaty oraz innych czynników, takich jak posiadane zobowiązania i wiarygodność kredytowa w BIK.

Przykładowa zdolność kredytowa małżeństwa bez dzieci, niemających innych zobowiązań kredytowych i limitów w kontach i na kartach, z łącznymi zarobkami netto w wysokości 9000 zł wynosi ok. 360 tysięcy złotych.

W celu uzyskania dokładnych informacji, zaleca się skonsultowanie z bankiem lub ekspertem finansowym.

Jakie dochody, aby dostać kredyt 100 000?

Ubieganie się o kredyt w wysokości 100 000 złotych wymaga spełnienia kryterium zdolności kredytowej, na którą składa się m.in. wysokość uzyskiwanego dochodu netto, wydatków w gospodarstwie domowym, innych zobowiązań, liczby osób na utrzymaniu.

Zazwyczaj banki wymagają, aby miesięczna rata kredytu nie przekraczała określonej części dochodu kredytobiorcy, często nie więcej niż 30-50%.

Przykładowe wyliczenia dla kredytu na 100 tysięcy przy założeniu braku innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Spłata rozłożona na 120 miesięcznych rat:

 • singiel zarobki netto: 3400 zł,
 • małżeństwo bez dzieci: 3800 zł,
 • małżeństwo z dzieckiem: 5100 zł.

Ostatecznie to, ile trzeba zarabiać, aby uzyskać kredyt na 100 000 zł zależy poza samą oceną zdolności kredytowej od rodzaju kredytu (gotówkowy, hipoteczny, konsolidacyjny) jego oprocentowania oraz okresu spłaty. Dodatkowo każdy z banków inaczej wylicza zdolność i inne może mieć wymagania. W celu uzyskania dokładnych informacji, zaleca się skonsultowanie z wybranym bankiem.

Kredyt na 1 milion – ile trzeba zarabiać?

Chcą uzyskać kredyt hipoteczny w wysokości miliona złotych, dochód kredytobiorców powinien wynosić łącznie około 17 500 zł, przyjmując 25-letni okres kredytowania.

Jaki ranking pokaże najtańszy kredyt?

Wybór najtańszego kredytu zależy od wielu czynników. Jest to między innymi:

 • oprocentowanie nominalne,
 • koszty dodatkowe kredytu,
 • czas spłaty.

Dodatkowo przy ocenie kredytowej brana jest zdolność i wiarygodność kredytowa, które mają wpływ na ostateczną ofertę przedstawioną przez bank.

Jeżeli chodzi o kredyty, które charakteryzują się najniższym oprocentowaniem, to są to kredyty hipoteczne zabezpieczone hipotece nieruchomości.

Koszty każdego kredytu różnią się w zależności od przedstawionej oferty konkretnego banku oraz indywidualnej sytuacji kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Przy porównaniu kredytów w celu wybrania najlepszego i najtańszego, można korzystać z pomocy rankingów kredytowych.

Kiedy kredyty będą wreszcie tańsze?

Prognozowanie zmian w kosztach kredytów jest trudne, ponieważ ich wysokość zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od:

 • polityki monetarnej NBP,
 • poziomu inflacji,
 • sytuacji gospodarczej w Polsce,
 • konkurencji na rynku kredytów i pożyczek.

Ogólnie rzecz biorąc, kredyty mogą być tańsze, jeżeli nastąpi obniżka stóp procentowych przez NBP lub konkurencja pomiędzy bankami będzie na tyle silna, że obniżą one swoje marże kredytowe i tym samym oprocentowanie nominalne będzie mniejsze.

Dokładne prognozowanie terminu obniżki cen kredytów nie jest możliwe. Warto natomiast monitorować aktualne wydarzenia gospodarcze, posiedzenie RPP NBP, na których podejmowane są decyzje w sprawie stóp procentowych. Można również konsultować decyzje kredytowe z ekspertami finansowymi, którzy pomogą wybrać dokonać wyboru kredytu ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.

Czy jest bank z największą zdolność kredytową?

Określenie banku, który może zaproponować największą zdolność kredytową jest w zasadzie niemożliwe. Po pierwsze zdolność kredytowa zależy od wielu różnych czynników, a poza tym, każdy z banków wylicza ją w nieco inny sposób.

Jeżeli dodamy jeszcze, że na ocenę zdolności kredytowej wpływają dochody netto, wydatki w gospodarstwie domowym, wysokość obsługi zadłużenia, liczba osób w gospodarstwie, wiek kredytobiorcy oraz indywidualna polityka kredytowa banków, to otrzymamy miliony indywidualnych zdolności kredytowych.

Najbardziej istotne jest porównanie ofert różnych banków lub ewentualny kontakt z ekspertem finansowym, który pomoże zidentyfikować te banki, które mogą zaproponować największy kredyt lub pożyczkę. Pisanie, że określony bank daje największą zdolność kredytową, ponieważ w naszym przypadku tak to wyszło, jest pozbawione sensu.

Skąd wziąć 200 tysięcy?

Jest kilka opcji do rozważenia, jeżeli szukasz finansowania na 200 tysięcy złotych. W zależności od indywidualnych preferencji oraz możliwości może to być:

Każdy z powyższych kredytów ma inne przeznaczenie:

 • pożyczka gotówkowa może zostać przeznaczona na dowolny cel,
 • kredyt hipoteczny może zostać udzielony na zakup lub remont nieruchomości,
 • pożyczka hipoteczna na dowolny cel z zabezpieczeniem na hipotece nieruchomości,
 • kredyt lub pożyczka konsolidacyjna na skonsolidowanie zobowiązań bankowych.

Finansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych, ale i na znacznie większe kwoty, jest dostępne w licznych bankach komercyjnych, spółdzielczych i w SKOK-ach.

Czy można wskazać bank, w którym najłatwiej jest dostać kredyt?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ łatwość uzyskania kredytu lub pożyczki różnić się w zależności od wielu czynników:

 • zdolność kredytowa,
 • historia kredytowa w BIK,
 • indywidualne warunki oferowane przez poszczególne banki.

Dla klientów banków z którymi mają długotrwałe relacje oraz korzystną historię finansową, łatwiej będzie uzyskać kredyt niż klientowi nowemu.

Kto inny może wybrać bank, który oferuje kredyt online, a jeszcze inne osoby będą szukać najlepszych warunków kredytowych i najważniejsze będzie wybór najkorzystniejszych warunków.

Ostatecznie, najlepszym sposobem na znalezienie banku, w którym łatwiej o kredyt, może być przeprowadzenie spokojnej analizy różnych ofert. Pozwoli to dopasować ofertę bankową do indywidualnych potrzeb i możliwości.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok