Kredyt 100 tys. na 10 lat

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-01 – ostatnia aktualizacja

Kredyt 100 tys. na 10 lat? Taki kredyt może dotyczyć zarówno kredytów gotówkowych, hipotecznych, ale również konsolidacyjnych.
kredyt 100 tys. na 10 lat
Kredyt 100 tys. na 10 lat. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Kredyt w takiej wysokości jest dostępny w wielu bankach i nie należy do rzadkości. Popularność kredytów wg kategorii, to konsolidacyjne, hipoteczne oraz gotówkowe.

kredyt 100 tys. zł na 10 lat popularność
Kredyt na 100 tys. zł. Który najpopularniejszy? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Najczęściej okres kredytowania w przypadku kredytów gotówkowych czy konsolidacyjnych (gotówkowych) nie przekracza 7-8 lat. Poniżej znajduje się oszacowane wysokości rat dla kredytów na 100 tys. zł na 10 lat.

Dlaczego są to wyliczenia szacunkowe? Ponieważ tylko bank może przedstawić ofertę, a tym samym i dokładnie wyliczyć raty, dopiero po sprawdzeniu zdolności i wiarygodności kredytowej. Czyli po dokonaniu oceny ryzyka kredytowego.

Jeżeli korzystamy z różnego rodzaju kalkulatorów (rat, kredytowych), to wyliczenia mogą być tylko oszacowane (np. wg RRSO). Taka propozycja kredytowa ma charakter ogólny i jest skierowana do wszystkich potencjalnych klientów. Nie jest zatem ofertą, która jest zawsze indywidualna.

Im lepsza ocena dokonana przez bank, tym najczęściej jest korzystniejsza oferta.

Kredyt 100 tys. ile trzeba oddać?

To, ile trzeba oddać pożyczając 100 tysięcy zł zależy od całkowitego kosztu kredytu. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim jest to suma kosztów, które ponosi konsument na rzecz banku w związku z pożyczeniem kapitału, a które to koszty są niezbędne da zapłacenia, aby taki kredyt otrzymać.

W skład całkowitego kosztu kredytowego wchodzą zarówno koszty odsetkowe, jak i pozaodsetkowe, np. prowizja. Informację dotyczących poszczególnych elementów kosztów, jaki i kosztu całkowitego są umieszczone w formularzu informacyjnym.

Bank ma obowiązek go przekazać przed podpisaniem umowy.

Koszt każdego kredytu zależeć będzie od:

 • warunków kredytowania – uzależnione od oceny scoringowej klienta,
 • wysokości kredytu,
 • długości kredytowania,
 • wyboru rat (stałe lub malejące),
 • daty wypłaty kredytu,
 • daty płatności pierwszej raty.

Podstawowe elementy kosztów kredytowych

Niezależnie od tego, czy zamierzasz wziąć kredyt gotówkowy, konsolidacyjny czy hipoteczny, to główne czynniki wpływające na całkowity koszt kredytu wyglądają podobnie.

Najważniejszym elementów kosztów przy kredycie na 100 tys. zł z pewnością będzie oprocentowanie nominalne.

1. Oprocentowanie może być zmienne lub stałe. I to jego wysokość decyduje o wysokości odsetek od 100 tys. zł. Wysokość odsetek jest również uzależniona również od czasu spłaty kredytu oraz rodzaju rat – czy są one malejące czy równe.

2. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na koszt kredytu jest prowizja. Nie musi być pobierana, a jeżeli już jest, to jej wielkość wyliczana jest z reguły jako pewien procent od wysokości kredytu.

3. Przy dużym kredycie gotówkowym kosztem dodatkowym jest ubezpieczenie kredytu. Przy finansowaniu na 100 tys. zł może być obowiązkowe, np. jak to ma miejsce w przypadku kredytu w Alior Bank. Nawet wówczas, kiedy jest ono dobrowolne, to warto je wziąć pod uwagę, że czas spłaty kredytu będzie liczyć kilkadziesiąt rat.

Dla kredytu hipotecznego niektóre ubezpieczenia są obligatoryjne.

Kredyt 100 tys. na 10 lat. Gotówkowy

Poniżej znajduje się lista banków, w których można zapytać o kredyt gotówkowy na 100 tys. zł. Z różnym maksymalnym okresem kredytowania. Wystarczy tylko wysłać formularz kontaktowy do banku.

Kredyt gotówkowy (pożyczka gotówkowa) możne zostać przeznaczony w zasadzie na cel dowolny. Ale nie może zostać wykorzystany jako na wkład własny do kredytu hipotecznego czy na sfinansowanie działalności gospodarczej.

Rata: kredyt gotówkowy 100 tys. zł

Wyliczenie rat, jak i to, ile należy oddać za pożyczenie 100 tys. zł kredytu gotówkowego, dokładnie przeprowadzi wybrany bank.

Na początku procesu kredytowania musi on zbadać zdolność kredytową i dopiero na tej podstawie może przygotować INDYWIDUALNĄ ofertę kredytową. Po tej wstępnej analizie przekaże informacje o wysokości raty i kosztu kredytu w zależności od czasu spłaty.

Można natomiast przyjąć określone założenia, aby wyliczyć zarówno raty, jak i cenę kredytu: oprocentowanie roczne (RSO) 11,72%, prowizja 0%, nie ma ubezpieczenia. Jedynym kosztem są odsetki.

Czas kredytowania: koszt odsetkowy (całkowity) – wysokość raty równej.

7 lat: 47 028,09 zł – 1 750,33 zł.
8 lat: 54 554,15 zł – 1 609,94 zł.
9 lat: 62 289,14 zł – 1 502,68 zł.
10 lat: 70 228,38 zł – 1 418,57 zł.

W poniższych bankach zapytasz zarówno o kredyt gotówkowy na 100 tys. zł, jak i o innych parametrach (co do wysokości i czasu kredytowania).

Wysokość kredytu gotówkowego może wynieść nawet 250 tys. Jaki bank daje największy kredyt gotówkowy? Santander, Pekao, PKO BP. Maksymalna kwota zależy od końcowej oceny kredytowej.

Pamiętać należy zatem zawsze o tym, że im więcej pożyczamy, tym więcej oddajemy. Podobnie jest z okresem kredytowania: dłuższy termin spłaty = droższy kredyt. A co jeżeli mamy kilka kredytów gotówkowych? Być może warto je połączyć w jeden kredyt, korzystając z kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt 100 tys. na 10 lat. Konsolidacyjne

Co to takiego konsolidacja w banku? Kredyt konsolidacyjny to rodzaj kredytu celowego przeznaczony na spłatę innych zobowiązań bankowych. Można zatem w ten sposób spłacić m.in. zobowiązania gotówkowe, hipoteczne, samochodowe czy zadłużenie w karcie i na rachunkach bankowych ROR. Wszystkie je można „połączyć” w jeden kredyt.

Dzięki lepszym warunkom kredytowania i wydłużeniu okresu spłaty, nowa miesięczna rata kredytu konsolidacyjnego może być znacznie niższa od sumy rat konsolidowanych zobowiązań.

Wyróżnić można kredyty konsolidacyjne na 100 tys. zł:

 • gotówkowe,
 • hipoteczne,
 • z dodatkową gotówką,
 • przez internet oraz
 • pożyczki na skonsolidowanie zadłużenia.

Rata: kredyt konsolidacyjny 100 tys. zł

Jak mogą kształtować się raty i koszty całkowite dla kredytu konsolidacyjnego gotówkowego? Ponieważ kredyt konsolidacyjny jest przeważnie nieco tańszy niż kredyt gotówkowy, to i koszt kredytu powinien być mniejszy.

Przykładowe wyliczenia dla konsolidacji gotówkowej na 100 tys. zł. Jedynym kosztem są odsetki, przy oprocentowaniu nominalnym 11,45% w skali roku.

Okres kredytowania: całkowity koszt (odsetkowy) – wysokość raty równej.

7 lat: 45 823,60 zł – 1 736,00 zł.
8 lat: 53 140,79 zł – 1 595,22 zł.
9 lat: 60 658,16 zł – 1 487,58 zł.
10 lat: 68 371,45 zł – 1 403,10 zł.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym, który przeznaczany jest na zamknięcie aktualnie spłacanych bankowych kredytów i pożyczek. Pozwala zmniejszyć ratę, jak i uzyskać dodatkową gotówkę w ramach kredytu,

Kredyt 100 tys. na 10 lat. Hipoteczne

Kredyty hipoteczne mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na cel związany z nieruchomością. Może to być zakup mieszkania lub domu, remont nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Dodatkowe informacje na temat kredytów hipotecznych: Jakie dokumenty potrzebuje bank do kredytu hipotecznego?

Rata: kredyt hipoteczny 100 tys. zł

Przy kredycie hipotecznym kosztów kredytowych będzie więcej niż dla kredytów gotówkowych czy konsolidacyjnych. Wystąpią nie tylko zresztą koszty bankowe, ale i pozabankowe, np. wycena nieruchomości, ubezpieczenia, opłaty sądowe i notarialne.

Szacunkowe wyliczenia dla kredytów hipotecznych na 100 tys. zł dla założeń:

 • nieruchomość wyceniana na 250 tys. zł,
 • LTV: 40%,
 • marża: 1,99%.

Okres kredytowania: koszt kredytu hipotecznego – wysokość raty równej.

7 lat: 34 892,24 zł – 1 605,86 zł.
8 lat: 40 343,36 zł – 1 461,91 zł.
9 lat: 45 919,88 zł – 1 351,11 zł.
10 lat: 51 621,20 zł – 1 263,51 zł.

Jaka rata kredytu 100 tysięcy na 10 lat?

Podsumowując, wysokość raty dla kredytu na 100 tysięcy na 10 lat uzależniona będzie od:

 • rodzaju kredytu,
 • przedstawionej oferty i warunków kredytowania,
 • rodzaju wybranych rat (stałe lub malejące).

Dzień wypłaty kredytu i daty płatności rat również wpływają na ich wysokość.

Ratę można co najwyżej oszacować przy określonych założeniach. To wybrany bank wyliczy jej wysokość przy indywidualnej ofercie i po zbadaniu ryzyka kredytowego.

Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt na 100 tys. zł?

Podobnie jak z wysokością rat, wysokość zarobków można tylko oszacować. Nawet wówczas, jeżeli korzystamy z kalkulatorów do obliczania zdolności, to mają one charakter wyłącznie poglądowy.

Każdy z banków ma obowiązek jej wyliczania, aby sprawdzić czy potencjalny kredytobiorca ma możliwości do uregulowania zadłużenia zgodnie z przyjętymi ustaleniami.

Uwaga! 1. Przy wyliczaniu zdolności kredytowej wysokość zarobków netto jest tylko jednym z czynników branych pod uwagę. Istotne są również wydatki stałe w gospodarstwie czy liczba osób na utrzymaniu. 2. Każdy z banków zdolność kredytową wylicza nieco inaczej, co oznacza, że w każdym z nich będzie ona inna (większa lub mniejsza).

Oszacowanie zarobków netto dla kredytu 100 tysięcy złotych.

Singiel, nie ma innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Okres spłaty kredytu – wysokość zarobków netto.

 • 10 lat: 3300 zł,
 • 9 lat: 3500 zł,
 • 8 lat: 3800 zł,
 • 7 lat: 4200 zł,
 • 6 lat: 4600 zł,
 • 5 lat: 4700 zł.

Rodzina 2+1, nie ma innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych. Okres spłaty kredytu – wysokość zarobków netto.

 • 10 lat: 5100 zł,
 • 9 lat: 5200 zł,
 • 8 lat: 5300 zł,
 • 7 lat: 5400 zł,
 • 6 lat: 5600 zł,
 • 5 lat: 5900 zł.
Przeczytaj również: Jaki kredyt przy zarobkach netto?

Oprocentowanie kredytu na 100 tys. zł

Pamiętaj, że oprocentowanie nominalne nie jest tym samym co oprocentowanie rzeczywiste.

Stopa procentowa kredytu, to oprocentowanie nominalne, według której bank nalicza odsetki. Oprocentowanie podawane jest w skali roku. Może być one stałe lub zmienne:

 • stałe – przez określony czas obowiązywania umowy wysokość oprocentowania nie będzie zmieniona,
 • zmienne – co jakiś czas (np. co miesiąc, kwartał) bank aktualizuje wysokość oprocentowania.

Oprocentowanie rzeczywiste roczne jest prezentowane wg RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Każdy bank wylicza je zgodnie z jednakowym wzorem i zasadami określonymi w ustawie o kredycie konsumenckim. Uwzględnia on wszystkie koszty kredytu (oprocentowanie kredytu, opłaty dodatkowe, prowizję, itp.). Jego wysokość RRS zależy m.in. od rodzaju kredytu.

Porównując kredyty gotówkowe, mieszkaniowe czy konsolidacyjne na 100 tysięcy zł pod względem ceny, powinniśmy zwracać uwagę na RRSO kredytu oraz Całkowity Koszt Kredytu. Wówczas to możemy stwierdzić, który z produktów jest tańszy.

Kredyt 100 tys. na 5 lat jaka rata?

Pięcioletni okres kredytowania, to bardzo krótki czas dla tak wysokiego finansowania. Jest to zaledwie 60 miesięcznych rat kredytowych.

Produkty kredytowe, które mogą zostać zaproponowane przez bank przy tych parametrach, to kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne oraz hipoteczne (pożyczki również) i refinansowe.

Przy założeniu, że jest to kredyt z oprocentowaniem 11,65% w skali roku i poza odsetkami nie ma innych kosztów, rata równa wyniesie 2 206,80 zł.

Kredyt 100 tys. na 10 lat jaka rata?

Warto również poznać jaka może być rata kredytu 100 tys. zł na 10 lat, nawet wówczas, kiedy obliczenia zostaną przedstawione na prostych założeniach: prowizja 0%, brak ubezpieczenia. Jedyny koszt to odsetki, a raty są równe.

Obliczenia dla oprocentowania nominalnego rocznego – raty równe i koszt całkowity (= odsetkowy):

9%: 1 266,76 zł – 52 010,93 zł.
10%: 1 321,51 zł – 58 580,88 zł.
11%: 1 377,50 zł – 65 300,01 zł.
12%: 1 434,71 zł – 72 165,14 zł.
13%: 1 493,11 zł – 79 172,89 zł.

100 tys. kredytu na 10 lat i 5 lat. Porównanie rat przy różnym oprocentowaniu nominalnym
100 tys. kredytu na 10 lat i 5 lat porównanie rat przy różnym oprocentowaniu

100 tys. kredytu na 10 lat i 5 lat. Porównanie wysokości kosztów odsetkowych przy różnym oprocentowaniu nominalnym

100 tys. kredytu na 10 lat i 5 lat porównanie kosztów odsetkowych

Kredyt 100 tys. na 15 lat – jaka rata?

Kredyt 100 tys. zł hipoteczny na 15 lat – ile trzeba oddać przy takim zobowiązaniu?

15 lat to 180 miesięcznych rat kredytowych. Kredyty gotówkowe są udzielane maksymalnie na lat 10. Do wyboru pozostaje zatem kredyt hipoteczny (mieszkaniowy), konsolidacyjny-hipoteczny lub refinansowy.

Jaka będzie rata dla kredytu 100 tys. zł na 15 lat? Przy założeniach:

 • nieruchomość wyceniana na 250 000 zł,
 • LTV: 40%,
 • marża: 1,99 procent.

Rata równa: 1 010,70 zł.

Kredyt 100 tys. na 20 lat – jaka rata

Założenia są jednakowe jak powyżej. Możliwy kredyt: hipoteczny, konsolidacyjny hipoteczny lub refinansowy.

Liczba miesięcznych rat dla 20 lat, to 240. Jaka będzie rata dla kredytu 100 tys. zł na 20 lat? Miesięczne zobowiązanie: 895,87 zł.

Ile odsetek od kredytu 100 tys. zł?

Wysokość odsetek dla kredytu na 100 tys. zł uzależniona jest od:

 • ustalonego oprocentowania nominalnego,
 • liczby miesięcznych rat kredytowych,
 • rodzaju rat, które mogą być stałe lub malejące.

Poniżej została przedstawiona symulacja kosztów odsetkowych, która pokazuje, ile trzeba oddać w zależności od wysokości oprocentowania.

Wysokość odsetek odsetek od kredytu 100 tys. zł. przy ratach równych.

Czas kredytowania: 7 lat. Oprocentowanie: 9-13%.

 • 9%: 35 148,26 zł.
 • 10%: 39 449,95 zł.
 • 11%: 43 828,47 zł.
 • 12%: 48 282,96 zł.
 • 13%: 52 812,49 zł.

Czas kredytowania: 8 lat. Oprocentowanie: 9-13%.

 • 9%: 40 641,95 zł.
 • 10%: 45 671,98 zł.
 • 11%: 50 800,89 zł.
 • 12%: 56 027,28 zł.
 • 13%: 61 349,65 zł.

Czas kredytowania: 9 lat. Oprocentowanie: 9-13%.

 • 9%: 46 263,41 zł.
 • 10%: 52 049,81 zł.
 • 11%: 57 959,30 zł.
 • 12%: 63 989,71 zł.
 • 13%: 70 138,75 zł.

Czas kredytowania: 10 lat. Oprocentowanie: 9-13%.

 • 9%: 52 010,93 zł.
 • 10%: 58 580,88 zł.
 • 11%: 65 300,01 zł.
 • 12%: 72 165,14 zł.
 • 13%: 79 172,89 zł.

Ile kosztuje kredyt 100 tys. złotych?

Koszty każdego kredytu różnić się będą w zależności od kwoty i czasu kredytowania. Nie ma w tym przypadku jednego wspólnego mianownika, bo inne warunki zostaną zaproponowane dla kredytu gotówkowego na 100 tys. zł, a inne dla kredytu mieszkaniowego.

W przypadku kredytu na 100 tysięcy złotych najpopularniejszymi są kredyty:

 • hipoteczne,
 • gotówkowe,
 • konsolidacyjne.

Koszt kredytu jest pochodną wielu czynników, o czym zostało wspomniane, a ostatecznie oferta kredytowa zostaje ustalona przez bank i finalnie zostanie zaprezentowania klientowi po ocenie ryzyka kredytowego.

W każdym banku koszt kredytu na 100 tys. zł będzie inny. Niewielka zmiana wysokości oprocentowania, brak prowizji czy wykupienie polisy ubezpieczeniowej, to wszystko wpłynie na końcową cenę finansowania.

Krótkie podsumowanie

Kredyt na 100 tysięcy złotych to poważne zobowiązanie finansowe, które trzeba spłacić w określonym czasie. Wysokość raty i bezpośrednio wysokość kosztów całkowitych, uzależnione są od wielu czynników, w tym głównie od wysokości oprocentowania i kosztów dodatkowych, np. prowizji i ubezpieczenia. Długość spłaty oraz rodzaj rat w istotny sposób również oddziałuje na całość finansowania.

Oprocentowanie nominalne. Może być stałe lub zmienne. To drugie zależy od aktualnej sytuacji na rynku. Jeżeli RPP NBP zmienia wysokość stóp procentowych, to zmienia się oprocentowanie kredytów oraz wysokość płaconych rat i koszt całkowity. Nie można zatem być pewnym, że odda się na koniec trwania umowy, tyle samo, ile to wyszło z początkowych wyliczeń.

Prowizja za udzielenie kredytu. Ponieważ ustalana jest najczęściej, jako określony procent od wysokości kredytu i nie ma jednej wspólnej stawki, to trudno jest ocenić, ile trzeba będzie oddać z prowizji. Przykładowe wyliczenia wysokości prowizji od 100 tys. zł:

 • 0% – 0zł,
 • 2% – 2 tys. zł,
 • 5% – 5 tys. zł,
 • 10% – 10 tys. zł,
 • 15% – 15 tys. zł.

Czas kredytowania przy tej kwocie jest bliższy górnej maksymalne granicy kredytowania i wynosi ok. 120 miesięcy. Należy pamiętać, że im dłuższy okres spłaty, tym więcej trzeba oddać odsetek, ale za to rata miesięczna będzie niższa.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu gotówkowego warto dokładnie przeanalizować dostępne oferty pod względem kosztów i w ten sposób wybrać najbardziej korzystną.

"Kredyt 100 tys. na 10 lat"
Wpis zaktualizowany
3 stycznia 2024 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok