Do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-27 – ostatnia aktualizacja

Do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy, czyli jaki jest maksymalny kredyt gotówkowy w banku? Takie pytania zadają sobie konsumenci, którzy planują zaciągnąć wysokie zobowiązanie na realizację dowolnego celu.
do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy
Do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy. Kredytyporownywarka.pl

Ponieważ każdy bank ma inne propozycje kredytowe, to i inne będą maksymalne kwoty kredytów gotówkowych, o jakie się można ubiegać.

Poniżej dowiesz się między innymi:

 • Jaka jest maksymalna kwota kredytu gotówkowego?
 • Co ma wpływa na to, do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy?
 • Jak duży może być maksymalny kredyt gotówkowy w bankach?
 • Czy mogę wziąć największy kredyt gotówkowy?
 • Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać duży kredyt gotówkowy?
 • Ile wynosi maksymalna wysokość kredytu gotówkowego w bankach?

Według danych BIK wynika, że prawie połowę wartości finansowania kredytami gotówkowymi stanowią wysokokwotowe powyżej 50 tys. zł. W okresie 11 miesięcy 2023 r. wystąpiły najwyższe dodatnie dynamiki zarówno w ujęciu liczbowym (+17,2%), jak i w wartościowym (+20,5%). Można zatem śmiało stwierdzić, że obecnie jest duże zapotrzebowanie na… dużą gotówkę. 1

Jednocześnie dynamika sprzedaży kredytów jest wznosząca i w ujęciu wartościowym rok do roku (luty 2024 do luty 2023) wzrosła o prawie 28%.2

dynamika sprzedaży -kredytów gotówkowych luty 2024
Dynamika sprzedaży -kredytów gotówkowych luty 2024. Źródło: Newsletter kredytowy BIK – klienci indywidualni

Nie powinno być większego zaskoczenia, ponieważ kredyt gotówkowy, to wygodny i szybki sposób na pozyskanie dodatkowych środków z przeznaczeniem na dowolny cel. Nie ma w tym przypadku skomplikowanych formalności, tak jak to ma miejsce w przypadku kredytów hipotecznych.

Niekiedy wystarczy wypełnić wniosek, dołączyć informację o uzyskiwanych dochodach i uzyskać pozytywną ocenę kredytową, aby uzyskać finansowanie.

Jednak to, do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy nie zależy tylko od samej propozycji banku, ale jest kilka dodatkowych czynników, które to wyznaczają.

Kredyt 50 tysięcy na 5 lat. Oszacowanie rat kredytowych oraz kosztów dla kredytów gotówkowych.

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego

Gdzie zapytasz o kredyt gotówkowy? W każdym banku, który oferuje kredyty konsumenckie, zaczynając od banków komercyjnych, poprzez spółdzielcze, a kończąc na kasach pożyczkowo-kredytowych (SKOK-i).

Oczywiście nie ma jednego i takiego samego kredytu gotówkowego dla wszystkich. Nie tylko, że każdy bank ma bardzo różne propozycje, ale i na innych warunkach kredytowania można zaproponować ten sam produkt różnym potencjalnym kredytobiorcom. Dlaczego się tak dzieje, wyjaśnimy już za chwile.

Jednym z parametrów, które odróżnia jedną ofertę od drugiej jest maksymalna kwota kredytu, jaką można pozyskać. Czy jest to wyłącznie działanie marketingowe?

Nie. Duży kredyt gotówkowy jest poszukiwany przez wielu kredytobiorców z różnych przyczyn. Nie zawsze bowiem klient banku chce wziąć kredyt samochodowy, aby kupić samochód. Nawet zakup nieruchomości nie musi zostać sfinansowana z kredytu hipotecznego, a właśnie z kredytu gotówkowego.

Każdy z banków określa kwotę kredytu gotówkowego jaką może maksymalnie zaoferować na podstawie:

 • własnej polityki kredytowej,
 • bieżących warunków ekonomicznych,
 • Ustawy o kredycie konsumenckim.

Czy maksymalna wysokość kredytu gotówkowego nie ma limitów? Tylko sky is the limit? Banki mogą dowolnie ustalać maksymalną kwotę kredytu gotówkowego dla konsumentów, ale w ramach obowiązującego prawa. Przepisy jasno określają – Ustawa o kredycie konsumenckim – że w ramach kredytu konsumenckiego kwota kredytu gotówkowego nie może przekraczać 255 550 zł.

Większość banków ustala maksymalną kwotę kredytu gotówkowego nieco poniżej górnego ustawowego limitu.

Ile można wziąć kredytu gotówkowego – indywidualnie maksymalnie?

W sytuacji kiedy potrzebny jest bardzo duży kredyt gotówkowy, to należy sprawdzić propozycje banków, aby zorientować się w przedziałach kwotowym. Minimalna kwota Ciebie nie interesuje, ale maksymalna kwota kredytu gotówkowego, to już jak najbardziej.

Tak à propos, minimalna kwota kredytu gotówkowego to ok. 1000 zł.

Jeżeli znalazłeś banki, w których Twoja zapotrzebowanie na gotówką mieści się w zakresie kredytowym, to można się z wybranymi skontaktować. I to nie z jednym, a z minimum dwoma.

Czy otrzymasz taką kwotę kredytu, jaką potrzebujesz, czy może maksymalna kwota kredytu nie jest w Twoim zasięgu?

I w tym momencie pojawia się pierwsze ważne pytanie: Od czego zależy maksymalna kwota kredytu gotówkowego, jaką możesz otrzymać?

Ogólnie od uzyskiwanych dochodów, a precyzyjnie mówiąc, od zdolności kredytowej. Wysokość dochodów oraz źródła ich uzyskiwania oraz wydatki w gospodarstwie domowym decydują o zdolności kredytowej.

Wydatki nie sprowadzają tylko do stałych wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego, ale również i obciążenia związane z obsługą innych kredytów i pożyczek.

Jej wysokość określa zatem, czy przy posiadanym dochodzie rozporządzalnym będziesz mógł spłacić pożyczony kapitał wraz z odsetkami.

Relacja dochodów i zobowiązań jest kluczowa, bowiem to ona określa maksymalną wysokość miesięcznej raty i tym to, do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy.

Dochody i wydatki są kluczowe przy wyliczaniu zdolności, ale nie są to jedyne czynniki brane pod uwagę. Trudno jest wymienić je wszystkie, ale poza nimi ważne jest m.in.:

 • rodzaj umowy o pracę,
 • staż pracy,
 • liczba osób, jakie masz na utrzymaniu,
 • Twój wiek,
 • miejsce zamieszkania,
 • wykształcenie.

Czy zdolność kredytowa jest taka sama we wszystkich bankach? Nie. Wyliczają ją podobnie, ale nie tak samo. Oznacza to, że w każdym z nich będzie ona nieco inna. Przy małych kredytach nie ma to większego znaczenia, ale przy dużych zobowiązań różnice będą dosyć duże.

Jaki jest maksymalny kredyt gotówkowy w bankach?

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego w bankach nie jest obecnie, aż tak mocno zróżnicowana jak jeszcze to było kilka lat temu.

W większości banków maksymalna kwota kredytu gotówkowego przekracza 150 tys. zł. Są też banki, które oferują kredyty gotówkowe na poziomie 250 000 zł, ale i… 300 tys. zł.

Ale zauważmy że dla określonej kwoty kredytu gotówkowego ustalony może być również maksymalnego okresu kredytowania. Im krótszy jest bowiem czas finansowani, to:

 • tym większa staje się rata,
 • zmniejsza się zdolność kredytowa,
 • zmniejsza się maksymalna kwota kredytu gotówkowego.

Bank oferując pożyczkę gotówkową na maksymalnie 65 miesięcznych rat, to z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że maksymalna dostępna kwota będzie znacząco niższa od 250 tys. zł.

W przypadku kredytów gotówkowych przez internet, zwłaszcza w ofertach promocyjnych, największa kwota kredytu jest również mocno ograniczona. Na przykład pożyczka gotówkowa w Banku Millennium – do 40 tys. zł.

Ale już w przypadku internetowej pożyczki gotówkowej w Alior Bank, można pożyczyć nawet i 200 tys. zł. Powyżej 100 tys. zł wymagane jest wykupienia ubezpieczenia.

Należy wziąć pod uwagę, że przy maksymalnie dużym kredycie gotówkowym duże będą również koszty kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać maksymalnie duży kredyt gotówkowy?

Standardowo jak przy każdym innym kredycie. Warunki otrzymania minimalnego czy maksymalnego kredytu gotówkowego są zawsze takie same.

Aby ubiegać się o kredyt należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek kredytowy i dołączyć wymagane przez bank dokumenty. Warto wcześniej przygotować:

 • dowód osobisty (również dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość),
 • zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych dochodach (nawet bieżące umowy zlecenia i o dzieło),
 • wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące (a może to być nawet i 6).

Na tym jednak się nie musi skończyć. Składając wniosek o maksymalną kwotę kredytu gotówkowego instytucja finansowa może wymagać dodatkowych formalności. Najczęściej jest to zgody współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Jest ona najczęściej wymagana właśnie przy wysokich kredytach gotówkowych przekraczających 30-50 tys. zł.

Taka sytuacji ma oczywiście miejsce wówczas, kiedy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim mając wspólność majątkową.

Powszechnie dodatkowych zabezpieczeniem spłaty dużego kredytu gotówkowego jest również wykupienie ubezpieczenia, weksel czy poręczenie osoby trzeciej.

Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać maksymalny kredyt gotówkowy?

Przy dużych kwotach kredytu, a mamy na uwadze kredyty przekraczające 100 tys. zł, należy wykazać się dużymi zarobkami netto. Oczywiście nie mogą być one „oderwane” od wydatków, bo przyznanie kredytu gotówkowego w określonej wysokości jest pochodną uzyskanej zdolności kredytowej.

Wysokość zarobków, która powinna wystarczyć na zaciągnięcie wysokiego kredytu można oszacować, ale z pewnym marginesem błędu. W tym celu posłużymy się kalkulatorem zdolności kredytowej.

Korzystając z kalkulatora wyliczone zostały w przybliżeniu wysokości zarobków, które powinny wystarczyć do uzyskania maksymalnego kredytu gotówkowego.

Założenia przyjęte do wyliczeń. Osoba żyjąca samotnie – singiel oraz rodzina z dwojgiem dzieci. Obaj potencjalni kredytobiorcy nie posiadają innych zobowiązań kredytowych. Czas spłaty zobowiązania: 10 lat – 120 równych rat.

Wysokość zarobków netto dla singla:

 • 100 tys. zł: 3500 zł,
 • 150 tys. zł: 4700 zł,
 • 200 tys. zł: 5100 zł,
 • 250 tys. zł: 6500 zł.

Wysokość zarobków netto dla rodziny 2+2:

 • 100 tys. zł: 6000 zł,
 • 150 tys. zł: 6500 zł,
 • 200 tys. zł: 7500 zł,
 • 250 tys. zł: 8200 zł.
Powyższe wyliczenia należy traktować jako wyliczenia szacunkowe.

Ile wynosi maksymalna kwota kredytu gotówkowego w wybranych bankach?

Jaka maksymalna kwota kredytu gotówkowego jest dostępna w największych bankach? Najwyższą kwotę kredytu gotówkowego można otrzymać w Banku PKO BP oraz w Santander Bank – 300 tys. zł.

Maksymalny kredyt gotówkowy 250 tys. zł:

 • PKO S.A.

Maksymalny kredyt gotówkowy 230 tys. zł:

 • BNP Paribas.

Maksymalny kredyt gotówkowy 200 tys. zł:

 • BNP Paribas kredyt na Zielone Zmiany,
 • Velo Bank,
 • Alior Bank.

Maksymalny kredyt gotówkowy 150 tys. zł:

 • Raiffeisen Digital Bank – pożyczka gotówkowa mobile,
 • Citi Handlowy.

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego wynosi ok. 200-250 tys. zł. Jedynie dwa banki – Santander i PKO BP oferują kredyt gotówkowy większy o 50 tys. zł (300 tys zł.). Żaden z banków nie oferuje kredytów gotówkowy na 400 tys. zł lub kwoty większe.

Ile kosztuje maksymalny kredyt gotówkowy?

Wybierając duży kredyt gotówkowy, musimy być przygotowani na duże koszty odsetkowe. Duża część banków zrezygnowała na razie z pobierania prowizji, ponieważ stopy procentowe są na wysokich poziomach. Tym samym i oprocentowanie kredytów gotówkowych jest wysokie, a odsetki rekompensują brak prowizji.

To, ile kosztować będzie pożyczka gotówkowa i ile wyniesie rata np. na 250 tys. zł czy 200 tys. zł, uzależnione jest od przedstawionej indywidualnej oferty. Można jednak oszacować ich wysokość na podstawie aktualnych propozycji w wybranych bankach.

Założenia: maksymalny okres kredytowania 10 lat, oprocentowanie nominalne na podstawie propozycji konkretnego banku, prowizja 0%, brak ubezpieczenia oraz raty równe.

Pekao S.A. oprocentowanie 10,45%.

 • kredyt gotówkowy 250 tys. zł: rata – 3 366,38 zł, koszt odsetkowy – 153 965,54 zł, całkowita kwota do oddania – 403 965,54 zł.
 • kredyt gotówkowy 200 tys. zł: rata – 2 693,10 zł, koszt odsetkowy – 123 172,44 zł, całkowita kwota do oddania – 323 172,44 zł.

Velo Bank. Oprocentowanie 12,49%.

 • kredyt gotówkowy 200 tys. zł: rata – 2 926,36 zł, koszt odsetkowy – 130 464,19 zł, całkowita kwota do oddania – 351 162,66 zł.

BNP Paribas. Oprocentowanie stałe 12,99%.

 • kredyt gotówkowy 200 tys. zł: rata – 2 985,04 zł, koszt odsetkowy – 158 204,23 zł, całkowita kwota do oddania – 358 204,23 zł.
Wyliczenia mają charakter informacyjnych i mogą różnić się od tych wyliczonych przez banki.

Jak zwiększyć zdolność kredytową, aby otrzymać maksymalny kredyt gotówkowy?

Otrzymanie pożyczki gotówkowej w maksymalnej kwocie do 250 tys. zł czy na inną kwotę, może być trudne. Bardzo wysoka kwota kredytu, wymaga bardzo dobrej oceny kredytowej – odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii kredytowej BIK.

Czy można zwiększyć zdolność i jak to zrobić? Jeśli zależy Tobie w szczególności na zaciągnięciu wysokiej kwoty kredytu, to postaraj się zwiększyć swoją zdolność kredytową.

Jak to zrobić? Jest kilka podstawowych sposobów:

1. Zwiększ wysokość uzyskiwanych dochodów – poproś o podwyżkę, poszukaj dodatkowej pracy. Zrób to przynajmniej 3 miesiące przed ubieganiem się o kredyt.
2. Zmniejsz wysokość zobowiązań kredytowych. Spłać je wcześniej lub skonsoliduj i obniż nową ratę.
3. Zawnioskuj o kredyt gotówkowy z innym kredytobiorcą, który może się wykazać wyższymi dochodami.
Wybierz najtańszy kredyt gotówkowy porównując oferty kredytów gotówkowych.
4. Zdecyduj się na możliwe najdłuższe okres kredytowania, dzięki temu mniejsza będzie rata (ale i większy koszt odsetkowy).

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego. RRSO wynosi 16,08% przy założeniach:

 • całkowita kwota kredytu: 50 tys. zł,
 • okres spłaty: 96 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne 12,90% roczne,
 • całkowita kwota do zapłaty: 79 041,47 zł,
 • całkowity koszt kredytu: 29 041,47 zł (opłata przygotowawcza: 200 zł, prowizja: 2000 zł, ubezpieczenie: 740,24 zł, odsetki: 26101,23 zł).

Spłata kredytu w 96 miesięcznych malejących ratach. Pierwsza w wysokości 1035,14 zł, ostatnia 526,71 zł. Kalkulacja na dzień 8 kwietnia 2024 roku.

Źródła:
1 Najnowsze dane o sprzedaży kredytów w Polsce (Newsletter kredytowy BIK – listopad 2023 r.) https://media.bik.pl/informacje-prasowe/826158/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-listopad-2023-r.
2 https://media.bik.pl/informacje-prasowe/830965/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-2024-03-19

1 thought on “Do jakiej kwoty można wziąć kredyt gotówkowy?”

 1. Poznanie limitów kwotowych pozwala lepiej planować i oceniać swoje potrzeby oraz możliwości spłaty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok