Pożyczki niebankowe online

W każdym miesiącu tysiące ludzi zgłasza się do różnych instytucji finansowych z wnioskami pożyczkowymi czy kredytowymi. Uzyskanie dodatkowej gotówki możliwe jest głównie w bankach, ale również w instytucjach niebankowych, w tzw. firmach pożyczkowych.

pożyczki niebankowe online

Nie każda osoba może skorzystać z oferty kredytu gotówkowego w banku. Przyczyny mogą być najróżniejsze, od braku wystarczającej zdolności kredytowej, aż po negatywną historię kredytową w BIK. Banki odmawiają takim osobom udzielenia finansowania, tak więc szukają one innych źródeł pozyskania pieniędzy.

Czy słusznie tak robią, to już inna sprawa. Bank działa zawsze w swoim interesie, ale i potencjalnego kredytobiorcy. Jeżeli z analizy kredytowej wynika jasno, że szansę na uregulowanie zadłużenia są niewielkie, wówczas odmówi finansowania.

Ponieważ jednak rynek nie znosi próżni, to powstało wiele podmiotów oferujących pożyczki gotówkowe.

Wymagania co do oceny kredytowej są niższe od tych bankowych i dotyczy to zarówno oceny zdolności kredytowej i wiarygodności w BIK, jak i samego wniosku pożyczkowego.

Różnorodność dostępnych pożyczek pozabankowych jest całkiem duża: od krótkoterminowych pożyczek do 60 dni, aż po pożyczki ratalne, Wysokość pożyczek waha się od kilkuset złotych do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na 48 miesięcy.

Pożyczka niebankowa to z pewnością bardzo szybkie i wygodne rozwiązanie, które jednak nie powinno być traktowane jako alternatywa wobec kredytu. Jest rozwiązaniem zdecydowanie droższym, a w szczególnych przypadkach może doprowadzić do utraty płynności finansowej i wpadnięcie w spiralę zadłużenia.

POŻYCZKA POZABANKOWA:

1. Niewielkie wymogi dotyczące zdolności kredytowej i wiarygodności w BIK.
2. Możliwość dużego wyboru finansowania i skorzystania z wielu propozycji firm pożyczkowych.
3. Minimalne formalności.
4. Środki z pożyczki gotówkowej mogą być dowolnie rozdysponowane.
5. Koszty pożyczki są znacznie większe niż podobnej pożyczki uzyskanej w banku.

Przegląd pożyczek niebankowych online, zarówno krótkoterminowych do 60 dni (tzw. chwilówek) oraz pożyczek ratalnych:

Firma pożyczkowa nie jest „parabankiem”, ponieważ nie gromadzi wkładów swoich klientów, a jedynie udziela pożyczek ze środków własnych. Podmioty takie nie podlegają nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Czym jest pożyczka pozabankowa?

Pożyczka pozabankowa (niebankowa) jest pożyczką gotówkową udzielaną przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niebędące bankami. Tym samym nie działają na podstawie prawa bankowego, ale ogólnych przepisów.

Każda z firm pożyczkowych udziela pożyczki, a nie kredytu, a pieniądze klient otrzymuje na podstawie złożonego wniosku i po zbadaniu zdolności kredytowej.

Podmioty niebankowe działające w sektorze pożyczek gotówkowych są zobligowane przez prawo do przeprowadzenia rzetelnej oceny zdolności kredytowej.

Elementem wyróżniającym propozycje firm pożyczkowych online, poza łatwiejszymi możliwościami uzyskania finansowania, jest szybkość wypłaty środków. Nie można napisać, że pieniądze na konto otrzymamy w przeciągu 15 minut od złożenia wniosku, bo inna jest są warunki, kiedy ubiegamy się o krótkoterminową pożyczkę na 500 zł, a inne warunki obowiązują przy 5000 zł na 24 miesiące. Faktem jest to, że pieniądze mogą trafić na konto pożyczkobiorcy nawet w tym samym dniu, co złożony wniosek

Pożyczkę pozabankową online od pożyczek bankowych odróżnia również wysokość dostępnej kwoty, czas trwania umowy oraz rodzaje rat. Można pożyczyć 500 zł na 60 dni, ale i 2000 zł na 60 tygodni i spłacać zobowiązanie w ratach tygodniowych.

Są dwa rodzaje pożyczek online, tj.: krótko- i długoterminowe. Pierwsza pożyczka jest spłacana w całości, zazwyczaj po 30 lub 60 dniach. Natomiast pożyczka długoterminowa, to inaczej pożyczka ratalna spłacana najczęściej w ratach miesięcznych, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kto może skorzystać z pożyczki gotówkowej niebankowej online? Co do zasady każdy klient, którzy spełnia warunki oferty danej firmy pożyczkowej. Propozycje są kierowane dla osób indywidualnych, np. pracujących na umowę o dzieło i emerytów, jak i dla osób prowadzących działalności gospodarcze.

Kredyt i pożyczka to nie jest to samo

Pojęcia „kredyt” i „pożyczka” są bardzo często używane zamiennie, jednakże jest pomiędzy nimi zasadnicza różnica.

Kredyt jest umową, na podstawie której kredytodawca, np. bank lub SKOK pożycza kredytobiorcy określoną kwotę pieniędzy i przekazuje ją do jego dyspozycji. Kredyt jest przeznaczony na OKREŚLONY CEL.

Kredytobiorca zgodnie z umową zobowiązuje się do spłaty w wyznaczonym terminie zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami i prowizjami. Kredytów udzielają jedynie banki i SKOKI. Firmy pożyczkowe nie oferują kredytów, a jedynie pożyczki gotówkowe krótkoterminowe i na raty.

Pożyczka jest udzielana na podstawie umowy, w której pożyczkodawca (bank, firma pożyczkowa lub osoba fizyczna) pożycza pożyczkobiorcy (innej osobie) określoną w umowie kwotę środków pieniężnych. Pożyczka różni się od kredytu między innymi tym, że w umowie o pożyczkę nie trzeba określać celu jej przeznaczenia. Umowa pożyczki na kwotę przekraczająca 1000 zł powinna być zawarta na piśmie.

Pożyczka długo- czy krótkoterminowa?

To zależy… Klasyfikacja pożyczek niebankowych dostępnych na rynku może zostać przeprowadzona na wiele sposobów. Jednym z elementów branych pod uwagę może być okres kredytowania. Mowa jest zatem o pożyczkach pozabankowych długoterminowych ratalnych i krótkoterminowych ze spłatą jednorazową do 30-60 dni.

Pożyczka niebankowa długoterminowa określana jest najczęściej jako pożyczka ratalna czy na raty. To sugeruje, że spłata całkowitej kwot do zapłaty następuje w ratach – najczęściej miesięcznych.

Charakteryzuje się krótszym i dłuższym okresem spłaty. Można pożyczyć na 3 miesiące, ale i są podmioty niebankowe online, które rozłożą spłatę znacznie powyżej 12 miesięcy. Przypomina to spłatę kredytu lub pożyczki w banku.

Ile wyniesie rata pożyczki długoterminowej? To już zależy od tego, w jakiej wysokości zostało zaciągnięte zobowiązanie, na jaki czas, jaki rodzaj rat został wybrany (malejące czy równe) i ogólnie jakie są koszty całkowite takiej pożyczki.

Odpowiednio dobrany czas spłaty może sprawić, że raty będą dość niskie, ale jednocześnie całkowity koszt będzie większy, ponieważ większy będzie koszt zapłaconych odsetek. Można zmniejszyć również czas spłaty, ale wówczas rata wzrośnie, ale za to koszt odsetek zmaleje.

Ważne jest zatem, aby wybierać najbardziej optymalny okres kredytowania, który będzie odpowiednio dopasowany do możliwości finansowych pożyczkobiorcy.

Drugi rodzaj pożyczek niebankowych, to pożyczki krótkoterminowe, tzw. chwilówki. Nie cieszą się one już taką popularnością, jak jeszcze kilka lat temu, ale pozwalają szybko pożyczyć niewielkie pieniądze na bardzo krótki czas. A dla pewnej grupy klientów najważniejsze jest to, że w niektórych firmach można pożyczyć za darmo. Dla nowych klientów kilka firm ma pożyczkę za 0 zł – pożyczysz i oddajesz tyle samo.

Nie każda z firm oferuje takie pożyczki, a jeżeli już, to dotyczy to wyłącznie pożyczek krótkoterminowych, które zostaną spłacone w terminie.

Pożyczki jednoratalne, bo tak często są one nazywane, cechują się niewielką kwotą, krótkim czasem spłaty, szybką decyzją oraz wysoką prowizją i wysokim RRSO.

Jaką pożyczkę gotówkową niebankową wybrać? Na raty czy chwilówkę do 60 dni? Nie ma jednej słusznej odpowiedzi. Uzależnione jest to od potrzeb i możliwości spłaty. Obciążenia związane ze spłatą zadłużenia w stosunku do tego co pozostaje po zapłaceniu wszystkich opłat związanych z utrzymaniem gospodarstwa oraz wydatków konsumpcyjnych jest kluczowe. Ta kwestia powinna być rozpatrywana indywidualnie i po przeprowadzonej analizie możliwości uregulowania zaciągniętej pożyczki jednorazowo lub na raty.

Wysokość raty pożyczki pozabankowej na raty

Pożyczki gotówkowe długoterminowe są spłacane w ratach. Jej wysokość jest ustalana w procesie wnioskowania i analizy wniosku kredytowego, z uwzględnieniem oceny zdolności kredytowej klienta. Rata pożyczki musi być dostosowana do możliwości finansowych każdego pożyczkobiorcy. To zwiększa prawdopodobieństwo uregulowania zobowiązania w terminie.

Analizując zdolność kredytową brane są brane pod uwagę między innymi uzyskiwanie dochody oraz deklarowane miesięczne opłaty stałe i inne zobowiązania związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego.

Rata kredytowa powinna zostać ustalona w takiej wysokości, aby mogła być zapłacona z oszczędności, które powstają po odliczeniu wszystkich miesięcznych wydatków od sumy uzyskiwanych dochodów.

Firmy pożyczkowe, podobnie zresztą jak i banki, dostosują wysokość raty do możliwości uregulowania zadłużenia np. poprzez wydłużenie czasu spłaty pożyczki lub zmniejszając wysokość finansowania. Natomiast, jeżeli z analizy wniosku wyjdzie, że potencjalny pożyczkobiorca nie ma możliwości uregulowania zobowiązania przy jakichkolwiek założeniach, to wniosek zostanie zaopiniowany negatywnie.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę pozabankową?

Wnioskować o pożyczkę pozabankową można zarówno w firmie pożyczkowej stacjonarnej, jak i internetowej.

Opcja stacjonarna, niekiedy nazywana offline, jest wybierana przez osoby, cenią sobie bezpośredni kontakt z pracownikiem danej instytucji lub mają ograniczony dostęp internetu. W zasadzie w każdym mniejszym lub większym mieście można znaleźć takie podmioty, oferujące pożyczki gotówkowej. Minusem takiego rozwiązanie jest nie tylko, że konieczne jest zarezerwowanie czasu na wizytę u pożyczkodawcy, brak anonimowości (w tym sensie, że być może spotkamy również innych klientów), ale i taka pożyczka może być droższa od pożyczki online.

Pożyczki pozabankowe bez wychodzenia z domu – online – przez internet, są chętniej wybierane przez osoby, które cenią sobie większą swobodę, anonimowość i niezależność. Komfort szybkiego wypełnienia prostego wniosku pożyczkowego o dowolnej porze dnia, możliwość skorzystania z wielu różnych podmiotów niebankowych i porównanie propozycji pożyczkowych jest niejednokrotnie kluczowym elementem decydującym o wyborze takiej formy pożyczenia pieniędzy.

Należy zwrócić uwagę, że wnioskowanie o pożyczkę gotówkową może odbywać się w 100% online, ale i cały proces aplikowani może się odbyć w trybie łączonym – przez internet i telefonicznie.

Jak przebiega proces wnioskowania o pożyczkę? Ile czasu zajmuje proces weryfikacji klienta i zawarcie umowy? Nie ma jednej wspólnej odpowiedzi, ponieważ zależy to nie tylko od wyboru firmy pożyczkowej, ale i rodzaju pożyczki (chwilówka lub na raty), jej wysokości i czasu spłaty.

Pożyczka gotówkowa przez telefon. Rozmowa telefoniczna z konsultantem firmy pożyczkowej, podczas której należy przekazać wymagane informacje konieczne do wypełnienia wniosku i wyliczenia zdolności kredytowej. Decyzja pożyczkowa jest udzielana telefonicznie, czasami wysyłana sms-em.

Pożyczka przez internet (online, bez wychodzenia z domu). Wniosek wypełniany jest przez internet na stronie firmy pożyczkowej online. Można go wypełnić zarówno na komputerze z dostępem do internetu czy posługując się smartfonem.

Znaleźć można również firmy pożyczkowe umożliwiające korzystanie z aplikacji mobilnych. Jednym z banków, który umożliwia aplikowanie o pożyczkę gotówkową z aplikacją mobilną jest Raiffeisen Digital Bank: Mobilny kredyt online w Raiffeisen Digital Bank.

Decyzja pożyczkowa jest przekazywana niezwłocznie po wypełnieniu formularza mailem lub sms-em, rzadziej telefonicznie przez konsultanta firmy pożyczkowej.

Chcesz wziąć pożyczkę niebankową online?

Niewątpliwe zalety pożyczek pozabankowych przez internet, sprawiają, że są one bardzo często rozważane przez wielu potencjalnych klientów:

  • dostępna w dwóch formach, jako chwilówka i pożyczka ratalna,
  • duży wybór firm pożyczkowych,
  • wygodna forma aplikowania przez internet,
  • prosty wniosek pożyczkowy.

Nie można jednak zapominać, że jest produkt kredytowy, a całkowita kwota do oddania będzie z pewnością znacznie większa od tej, której musielibyśmy zwrócić bankowi.

Podpisując umowę o pożyczkę akceptujesz wszystkie jej postanowienia i warunki. Zobowiązujesz do zwrotu pożyczonego kapitału wraz z naliczonymi kosztami. Świadome pożyczanie, to nie tylko określenie realnej kwoty finansowania, ustalenie miesięcznej raty, ale i zapoznanie się dokładnie z zaproponowaną umową. I to zanim złożysz na niej swój podpis.

Firmy pożyczkowe działające w Polsce, powinny udzielać pożyczki gotówkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z umową pożyczki. Sprawdź na stronie Komisji Nadzoru Finansowego czy dana firma pożyczkowa, z której usług chcesz skorzystać nie jest objęta nadzorem finansowym.

Wszystkie ustalenia dotyczące udzielanej pożyczki powinny być zapisane w umowie i zgadzać się z tym, co zostało ustalone ustnie. Przed jej podpisaniem, pożyczkobiorca ma prawo zapoznać się z jej treścią, zweryfikować poszczególne zapisy oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości.

Zanim zdecydujesz się na pożyczkę pozabankową (nie tylko przez internet):

1. Zastanów się, czy na pewno konieczne jest zaciągnięcie pożyczki gotówkowej w takiej wysokości.

2. Bardzo dokładnie i rzetelnie przeanalizuj swoją bieżącą i przyszłą sytuację finansową. W zdecydowanej większości przypadków (z wyłączeniem tzw. chwilówek w promocji za 0 zł) oddasz nie tylko pożyczony kapitał, ale i dodatkowe koszty, przede wszystkim odsetki i różnego rodzaju prowizje i opłaty.

Sprawdź między innymi czy pożyczka nie jest oprocentowana wyżej niż maksymalnie dopuszczalne. Czy firma nie wymaga wysokiego zabezpieczenia zanim jeszcze pożyczka zostanie udzielona. Przed zawarciem umowy dowiedz się jakie są ewentualne wymagania pożyczkodawcy (firmy pożyczkowej) związane z zabezpieczeniem oraz opłaty w trakcie trwania umowy pożyczkowej.

3. Musisz być świadomy, że nadmierne zadłużanie się może doprowadzić do powstania tzw. spirali zadłużenia, od której jest już tylko mały krok w kierunku katastrofy w domowych finansach.

4. Pojawiły się problemy ze spłatą zobowiązania? Skontaktuj się niezwłocznie z pożyczkodawcą! Nie unikaj kontaktu, a odkładania sprawy na później lub kierowanie się zasadą, że „jakoś to będzie”, spowoduje, że problem się nawarstwi i skończy się na drodze sądowej.

Jeżeli jest coś niezrozumiałego w zapisie, nie bój się zapytać i poprosić o wyjaśnienie. Jeżeli nie jesteś przekonany co do udzielonych odpowiedzi lub masz wciąż wątpliwości, zrezygnuj z pożyczki i nie podpisuj umowy.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w umowie pożyczkowej powinny znaleźć się wszystkie prawa i obowiązki stron zawierających umowę.

Pożyczka krótkoterminowa do 60 dni

Praktycznie każda osoba natknęła się na niejedną reklamę firmy pożyczkowej, które oferują krótkoterminowe pożyczki, zwane chwilówkami, udzielanymi w wysokości od kilkudziesięciu złotych (nawet 100 zł) do kilku tysięcy złotych na bardzo krótki okres czasu. Takie niewielkie pożyczki najczęściej oferowane są od 7 do 30/60 dni. Często reklamowane są jako „szybkie pożyczki„(udzielane jeszcze w tym samym dniu), „bez żyrantów„, „bez poręczycieli„, „pożyczki bez sprawdzania w BIK„, bez zbędnych formalności„. Chwilówki gotówkowe są przede wszystkim do osób, które nie mają zdolności kredytowej, aby skorzystać z pożyczki bankowej.

Pożyczka online – pożyczka przez internet

Cała procedura aplikowanie, od momentu złożenia przez klienta (pożyczkobiorcę) wniosku o pożyczkę w firmie pożyczkowej, aż do jej momentu przelania na konto bankowe, odbywa się online. Nie trzeba zatem odwiedzać stacjonarnego punktu obsługi klienta, aby złożyć wniosek o pożyczkę i odebrać pieniądze. Weryfikacja klienta odbywa się przez internet. Potwierdzenie danych osobowych najczęściej odbywa się poprzez przelanie symbolicznej opłaty, najczęściej w wysokości 1 grosza z rachunku wnioskującego o pożyczkę.

Pożyczka SMS

Najczęściej firmy pożyczkowe umożliwiają korzystanie z pożyczek sms sprawdzonym klientom, jeżeli świadczą takie usługi. Wystarczy wówczas przesłać sms-a na wskazany numer i po pozytywnej weryfikacji klient otrzymuje pieniądze na konto bankowe.

Opłata przygotowawcza i RRSO w przypadku pożyczek niebankowych

Opłata przygotowawcza jest pobierana przez firmy pożyczkowe (ale również banki) i związana jest z czynnościami:

  • związanymi z rozpatrzeniem wniosku,
  • oceną ryzyka kredytowego,
  • przygotowaniem umowy.

Opłata przygotowawcza najczęściej jest ustalana procentowo i jej wysokość zależy od wysokości pożyczki lub kredytu.

Rozpatrzenie wniosku, przygotowanie umowy i pobranie za to opłaty nie jest równoznaczne z udzieleniem pożyczki.

Niestety, pojawiają się niekiedy informacje w mediach na temat nieuczciwych firm pożyczkowych, które pobrały opłatę za tzw. „czynności przygotowawcze” związane z umową, ale odmówiły udzielenia pożyczki i nie zwróciły pobranych pieniędzy.

Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa (RRSO) dla pożyczki pozabankowej

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) jest to stopa procentowa pożyczki (kredytu), która jest wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszonego przez konsumentów w ujęciu procentowym. Rzeczywista stopa pozwala na łatwiejsze porównanie ofert kredytowych (banków, SKOK-ów, firm pożyczkowych czy sklepów ze sprzedażą ratalną). RRSO poza oprocentowaniem uwzględnia także pozostałe koszty kredytu, takie jak np. ubezpieczenia, prowizje czy opłaty przygotowawcze.

Wyliczone RRSO pozwala na łatwiejsze porównanie ofert kredytowych. Pożyczający dzięki RRSO wie, która oferta jest korzystniejsza: im rrso kredytu/pożyczki jest wyższe, tym dana oferta jest droższa.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok