FAQ – kredyty i pożyczki gotówkowe

Kredyty i pożyczki gotówkowe (głównie bankowe) – najważniejsze pytania i odpowiedzi w sekcji FAQ dotyczące tego zakresu kredytowania. Dowiesz się nie tylko jaki typ wnioskodawcy ma największe szanse na uzyskania finansowania w banku. Bardziej szczegółowe informacje na temat poruszanych kwestii znajdziesz zamieszczonych odnośnikach.

FAQ - kredyty i pożyczki gotówkowe
FAQ – kredyty i pożyczki gotówkowe. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Co bank sprawdza przy kredycie gotówkowym?

Bank przy udzielaniu kredytu gotówkowego dokonuje weryfikacji wielu czynników, aby ocenić zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Podstawowe elementy brane pod uwagę:

 • Wiek: musisz mieć co najmniej 18 lat.
 • Zdolność do czynności prawnych: pełna zdolność do czynności prawnych.
 • Historia kredytowa w BIK-u: bank zapozna się z raportem na temat Twojej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK).
 • Zdolność kredytowa: możliwości spłaty zobowiązania zgodnie z ustalonymi warunkami.
 • Wniosek kredytowy: poprawnie złożony z dołączeniem wymaganych dokumentów.

Bank przeprowadzając analizę wniosku kredytowego ocenia ryzyko związane z udzieleniem kredytu i ustala warunki na jakich może udzielić finansowania.

Jeśli potrzebujesz pilnego kredytu gotówkowego, warto porównać oferty różnych banków i wybrać najkorzystniejszą opcję.

Co daje ubezpieczenie kredytu gotówkowego?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego stanowi ważne zabezpieczenie, chroniące zarówno kredytobiorcę, jak i kredytodawcę w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających spłatę zobowiązania.

W sytuacji utraty pracy, poważnej choroby lub śmierci, ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za spłatę pozostałej części zadłużenia, co może uchronić klienta przed dodatkowymi trudnościami finansowymi oraz zabezpieczyć jego majątek.

Dzięki wykupieniu polisy ubezpieczeniowej, kredytobiorca może mieć pewność, że pozostała do spłaty części zadłużenia zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Pamiętać należy o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Umowy (OWU) polisy, aby być świadomym tego, co ona obejmuje

Czy kredyty gotówkowe spadną w 2024?

Oprocentowanie kredytów gotówkowych zależy m.in. od poziomu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Jeżeli następuje poluzowanie polityki monetarnej NBP i w związku z tym obniżka podstawowych stóp procentowych, to również następuje obniżenie oprocentowania nominalnego kredytów w bankach.

Oddziaływanie na wysokość stóp procentowych przez NBP ma na celu m.in. stymulowanie gospodarki poprzez zmniejszenie kosztów zaciąganych kredytów i pożyczek, zarówno przez konsumentów, jak i przedsiębiorców.

W praktyce oznacza to, że kredytobiorcy pożyczają kapitał z mniejszym oprocentowaniem nominalnym i mogą spodziewać się niższych rat, co w naturalny sposób zmniejsza obciążenia związane z spłatą zobowiązań.

Podobne relacja zachodzi w przypadku spłacania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Wówczas raty takich kredytów przy obniżeniu stóp procentowych również spadają, a tym samym i koszt odsetkowy kredytu jest mniejszy.

Niestety, nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie: czy kredyty gotówkowe spadną w 2024? Prognozowanie wysokości stóp procentowych jest możliwe jedynie w krótkim terminie, w perspektywie 1-2 miesięcy, w dłuższym jest to już duża niewiadoma. Warto jednak śledzić na bieżąco komunikaty z posiedzeń RPP NBP i prognozy celu inflacyjnego.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Narodowego Banku Polskiego: https://nbp.pl/projekcja-inflacji-i-pkb-marzec-2024/.

Czy można mieć dwa kredyty gotówkowe?

Tak, można mieć dwa kredyty gotówkowe i więcej w tym samym czasie. Jednak uzyskanie kolejnego finansowania zależy od indywidualnej sytuacji finansowej kredytobiorcy, przede wszystkim od jego zdolności do spłaty nowego zobowiązania.

Podejście banków jest różnie w tej kwestii, mogą np. ograniczać liczbę kredytów na jedną osobę ze względu na ryzyko kredytowe lub obciążenia finansowe.

Przeważnie jednak, jeżeli osoba ma wystarczającą zdolność kredytową i stabilną sytuację finansową, to może wnioskować o drugi kredyt gotówkowy, limit w karcie czy w koncie. W każdym przypadku będzie to wymagać dokładnej oceny przez bank oraz spełnienia określonych warunków.

Czy opłaca się spłacić wcześniej kredyt gotówkowy?

Tak, opłaca się spłacić wcześniej kredyt gotówkowy ze względu na możliwe do osiągnięcia oszczędności na odsetkach. Wcześniejsza spłata kredytu pozwala zmniejszyć łączne koszty kredytu, unikając płacenia dodatkowych odsetek za pozostały do spłaty okres kredytowania.

Przykładowo, załóżmy, że ktoś zaciągnął kredyt gotówkowy 10 000 zł na 4 lata z oprocentowaniem 12% rocznie. Kosztem kredytu są tylko odsetki, a raty równe. Po 3 latach otrzymał dodatkowe środki i zdecydował się spłacić resztę zadłużenia. Dzięki temu uniknął płacenia odsetek za pozostałe 12 miesięcy. Zyskał 196,17 zł, a koszt finansowania obniżył się z 2 640,24 zł do 2 444,07 zł.

Do jakiej kwoty kredyt gotówkowy?

Ustawowa maksymalna kwota kredytu gotówkowego dla konsumentów to 255 550 złotych. Maksymalny okres kredytowania w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych to 120 miesięcy (10 lat).

Kwota kredytu gotówkowego, którą można otrzymać w banku, zazwyczaj jest różna i zależy od wielu czynników, m.in. od tego:

 • w jakim banku jest składany wniosek,
 • od sposobu składania wniosku,
 • oceny kredytowej.

W przypadku kredytów gotówkowych przez internet, kwoty mogą być niższe niż w przypadku tradycyjnych kredytów. Nowi klienci w banku mogą również otrzymać niższe kwoty kredytów gotówkowych w porównaniu do stałych klientów, ponieważ banki potrzebują czasu, aby ocenić ich wiarygodność kredytową oraz zdolność do spłaty zobowiązań.

W rezultacie indywidualne maksymalne kwoty kredytów gotówkowych różnią się w przypadku każdego banku, zarówno ze względu na formę aplikowania o kredyt, jak i statusu klienta.

Ile można wziąć pożyczki na dowód?

Kwota pożyczki, którą można wziąć na dowód, może być różna w zależności od instytucji finansowej oraz zdolności kredytowej pożyczkobiorcy.

Należy jednak zaznaczyć, że tzw. pożyczka na dowód nie jest udzielana wyłącznie za okazaniem dokumentu tożsamości. Instytucja finansowa oferująca takie pożyczki musi przeprowadzi analizę zdolności kredytowej potencjalnego klienta np. wykorzystując do tego zaświadczenie od pracodawcy o uzyskiwanych zarobkach czy oświadczenie klienta o dochodach.

Kwoty takich pożyczek udzielane są niewielkie i w zdecydowanej większości przypadków, pożyczki na dowód oferowane są przez firmy pożyczkowe.

Ile procent pensji może wynosić rata kredytu gotówkowego?

Przy podejmowaniu decyzji o kredycie gotówkowym kluczową kwestią jest proporcja wszystkich raty do miesięcznego dochodu netto. Zazwyczaj zaleca się, aby rata nie przekraczała 40% miesięcznego dochodu, co zapewnia komfortową spłatę zobowiązania bez nadmiernego obciążenia finansowego. Niezmiernie ważną kwestią jest dokładne oszacowanie swojej zdolności kredytowej oraz wybór raty, która będzie odpowiednia dla konkretnej sytuacji finansowej, w której znajduje się kredytobiorca.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, banki wymagają, aby wnioskodawca miał stabilne źródło dochodów i wystarczająco wysokie, pozwalające na spłatę zobowiązania.

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile trzeba zarabiać, ponieważ:

 • jest to tylko jeden z kilku czynników, który jest brany przy ocenie zdolności kredytowej,
 • istotne są również wydatki w gospodarstwie domowym, spłacane inne zobowiązania kredytowe, w tym i limity w kontach i na kartach,
 • minimalna wysokość zarobków netto uzależniona jest rodzaju kredytu, jego wysokości i czasu kredytowania.

Poza tym każdy z banków nieco inaczej wylicza zdolność kredytową, a to oznacza, że uzyskiwane zarobki wystarczają, aby dostać kredyt gotówkowy w jednym banku, a w innym będą one zbyt małe.

Przykładowe wyliczenia zarobków netto i maksymalny kredyt gotówkowy dla różnych opcji znajdziesz w artykule: Jaki kredyt przy zarobkach netto?

Dochód nie jest jedynym kryterium oceny kredytowej. Banki biorą pod uwagę również inne czynniki.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać 20 tysięcy kredytu?

Ostateczna decyzja banku będzie zależeć od zdolności i wiarygodności kredytowej. W każdym z banku może to być również inna kwota, dlatego wysokość zarobków dla kredytu gotówkowego na 20 000 zł można jedynie oszacować. Konieczne jest skontaktowanie się z wybranymi bankami, aby otrzymać indywidualną odpowiedź.

Poziomem dochodów netto można jedynie oszacować. Założenia: czas spłaty 4 lata (48 miesięcznych rat), wnioskodawca nie posiada innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych (w tym i limitów w kartach i na koncie).

Zarobki netto dla:

 • singla: 2000 zł,
 • małżeństwo – łączny dochód: 2800 zł,
 • rodziny 2+1 – łączny dochód: 4100 zł.

Ile wynosi rata kredytu gotówkowego 100 tysięcy na 10 lat?

Wysokość raty kredytowej uzależniona jest od wysokości oprocentowania nominalnego kredytu, kosztów dodatkowych i rodzaju rat, które mogą być stałe lub malejące. Nie ma zatem jednej wspólnej raty, nawet wówczas, kiedy jest to kredyt na 100 000 zł na 10 lat. Można ją jednak wyliczyć przy określonych założeniach.

Przykład: oprocentowanie nominalne roczne 10,70%, nie ma innych kosztów, spłata zobowiązania w 120 miesięcznych ratach równych. Rata wynosi: 1 360,57 zł.

Jak sprawdzić czy mam zdolność kredytową, aby wziąć kredyt gotówkowy?

Aby sprawdzić swoją zdolność kredytową możesz skonsultować się z pracownikiem banku, który przeprowadzi wstępną ocenę kredytową.

Inną opcją jest skorzystanie z usług eksperta finansowego, który oszacuje Twoją zdolność kredytową w różnych bankach i dla różnych opcji. Alternatywą pozostaje skorzystanie z kalkulatora do wyliczenia zdolności kredytowej, ale otrzymane wyniki nie odzwierciedlają stanu faktycznego i są mocno oszacowane.

Na zdolność kredytową nie wpływa raport BIK, który jest elementem oceny wiarygodności kredytowej.

Aby zwiększyć swoją zdolność kredytową, należy unikać nadmiernego zadłużenia, spłacić wcześniej wybrane kredyty i pożyczki, zamknąć limity w kontach i na kartach kredytowych lub zwiększyć wysokość uzyskiwanych dochodów.

Jaki bank da kredyt gotówkowy bez zdolności kredytowej?

Żaden bank nie da kredytu gotówkowego bez uprzedniej oceny zdolności kredytowej klienta, ponieważ wysokość dochodów jest kluczowym czynnikiem w procesie analizy zdolności kredytowej. Nawet w przypadku tzw. pożyczek na dowód, instytucje przeprowadzają szczegółową analizę wnioskodawcy, co do możliwości spłaty zobowiązania.

Ocena obejmuje sprawdzenie wysokości i źródła uzyskiwanych dochodów, ponoszonych obciążeń finansowych – zarówno przy prowadzeniu gospodarstwa, jak i związanych z regulowaniem innym zobowiązań kredytowych. Brane są również pod uwagę kilka innych czynników, np. wiek wnioskodawcy, liczba osób na utrzymaniu, stan cywilny czy miejsce zamieszkania.

Brak zdolności kredytowej uniemożliwia uzyskanie kredytu gotówkowego w banku.

Jaki kredyt gotówkowy przy zarobkach 3800 netto?

Osoba będąca singlem, zarabiająca 3800 złotych netto miesięcznie, może liczyć na kredyt gotówkowy na dość wysoką kwotę. Przy takich zarobkach możliwy jest nawet kredyt w wysokości 120 000 złotych ze spłatą na 10 lat. Przy krótszym okresie spłaty, np. 5-letnim, realnym scenariuszem jest kredyt gotówkowy na 70 000 zł. Oczywiści są to wyliczenia szacunkowe przy założeniu, że wnioskodawca nie posiada innych zobowiązań kredytowych i ma pozytywną historię kredytową.

Jaki kredyt gotówkowy jest możliwy do uzyskania w przypadku małżeństwa i rodziny 2+1? Założenia podobne jak w przypadku singla: nie mają innych zobowiązań kredytowych do spłaty. Dwa scenariusze: spłata kredytu 120 rat kredytowych (10 lat) i 60 rat kredytowych (5 lat).

Zarobki netto małżeństwo:

 • 10 lat: kredyt 105 000 zł,
 • 5 lat: kredyt 69 000 zł.

Zarobki netto rodzina 2+1:

 • 10 lat: kredyt 17 000 zł,
 • 5 lat: kredyt 11 000 zł.

Ostateczna decyzja banku uzależniona jest od indywidualnej oceny kredytowej wnioskodawcy.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać kredyt gotówkowy?

Aby uzyskać kredyt gotówkowy, konieczne jest spełnienie kilku podstawowych warunków.

 • musisz być osobą pełnoletnią,
 • mieć pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych,
 • posiadać stały i udokumentowany dochód, a tym samym wykazać się odpowiednią zdolnością kredytową.

Dodatkowo, banki wymagają, aby wnioskodawca mieszkał na terenie Polski i osiągał dochody właśnie w tym kraju. Ocena zdolności kredytowej obejmuje nie tylko proces ubiegania się o kredyt lub pożyczkę gotówkową, ale także kredyty ratalne, limity w kontach i karty kredytowe.

Kiedy najlepiej wziąć kredyt gotówkowy?

Każdy moment jest nieodpowiedni na wzięcie kredytu gotówkowego… Z pewnością konieczne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej. Podjęcie decyzji wymaga natomiast gruntownej analizy domowego budżetu, z uwzględnieniem długoterminowych wydatków, jak i dochodów.

Istotne jest również dokładne oszacowanie wysokości raty, tak aby nie obciążała nadmiernie domowego budżetu.

Pomimo że, nie ma idealnego momentu na zaciągnięcie kredytu gotówkowego, warto być świadomym, że każda decyzja o pożyczeniu pieniędzy wiąże się z kosztami kredytowymi i koniecznością spłaty zadłużenia w określonym czasie.

Należy również wziąć pod uwagę, że możemy jedynie prognozować sytuację gospodarczą w kraju za kilka miesięcy, wysokość stóp procentowych i poziom inflacji, a tym samym i naszą sytuację finansową i materialną.

Wzięcie kredytu gotówkowego jest obarczone sporym ryzykiem i dużą niewiadomą. W związku z tym, ostateczna decyzja powinna być podejmowana indywidualnie, biorąc pod uwagę aktualną i przyszłą sytuację życiową oraz potrzeby kredytobiorcy.

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy?

Wybierając kredyt gotówkowy w banku należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Istotne jest oprocentowanie nominalne roczne oraz prowizja oraz inne koszty kredytowe, które wpływają w istotny sposób na całkowity koszt kredytu.

Kluczowe są dwa elementy:

 1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO), która uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem, takie jak oprocentowanie, prowizje oraz opłaty dodatkowe. Jest to wskaźnik procentowy kosztów kredytu w stosunku do wysokości kredytu, z uwzględnieniem 12 miesięcy.
 2. Całkowity koszt kredytu w ujęciu złotówkowych. Zamiast stopy procentowej uwzględnione są odsetki. Całkowity koszt kredytu gotówkowego można rozpatrywać jako cenę za pożyczenie pieniędzy.

Analiza tych czynników w porównaniu kilku ofert bankowych pomoże dokonać świadomego i tańszego wyboru. Najkorzystniejsza oferta kredytowa, to najczęściej ta z najmniejszym kosztem.

Dodatkowo należy również ustalić odpowiednią wysokość raty (czas spłaty kredytu), aby mieć pewność, że jej spłata nie będzie obciążeniem dla domowych finansów.

Na jaki okres czasu można wziąć kredyt gotówkowy?

Kredyt gotówkowy można zazwyczaj wziąć na okres od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od polityki banku oraz preferencji klienta.

Na przykład minimalny okres kredytowania dla pożyczki gotówkowej w Alior Bank to minimum 89 dni.

Standardowy i powszechny okres spłaty kredytu gotówkowego to 12-60 miesięcy, choć niektóre banki, zwłaszcza przy dużych kwotach finansowania, mogą oferować znacząco dłuższe okresy spłaty, sięgające 7-10 lat.

Ostateczny czas na jaki można zazwyczaj wziąć kredyt gotówkowy zależy od wysokości kredytu, czasu spłaty, rodzaju rat i zdolności kredytowej klienta. Istnieje również możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, co umożliwia skrócenie okresu kredytowania.

O co pytać w banku przy kredycie gotówkowym?

Kontaktując się z bankiem w sprawie kredytu gotówkowego należy zapytać o kilka kluczowych kwestii.

Po pierwsze, istotne jest uzyskanie odpowiedzi dotyczącej warunków oferty: jakie jest oprocentowanie nominalne, jakie są koszty dodatkowe (prowizje, ubezpieczenie) i ewentualne zabezpieczenia.

Po drugie należy poprosić o wyliczenia wysokości rat dla określonego czasu kredytowania oraz całkowitego kosztu kredytowego.

Na całkowitą kwotę do zapłaty składa się pożyczony kapitał PLUS całkowity koszt kredytu.

Należy również zapytać o możliwość skorzystania z tzw. wakacji kredytowych, karencji w spłacie, o możliwość wcześniejszej spłaty kredytu oraz ewentualne koszty związane z wymienionymi opcjami.

Oczywiście istotną informacją jest wykaz dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego.

Zapytaj również o możliwość obniżenie oprocentowania czy prowizji (jeżeli jest pobierana przez bank). Wynegocjowanie lepszych warunków kredytowania, to przede wszystkim tańszy kredyt.

W jakim banku kredyt gotówkowy bez zaświadczeń?

Kredyt gotówkowy bez konieczności przedstawiania zaświadczeń jest dostępny w wielu bankach, chociaż nie zawsze jest to podkreślane w ofercie. Niektóre banki promują tego rodzaju produkty. Dzięki nim klienci mogą uzyskać kredyt gotówkowy bez konieczności dostarczania dokumentów potwierdzających dochody czy zatrudnienie, co może przyspieszyć proces ubiegania się o kredyt.

Najczęściej jednak taka opcja dotyczy klientów tych banków, w których mają konto osobiste i na które wpływa wynagrodzenie. Dla nowych klientów taka opcja jest w zasadzie niedostępna z jednego powodu: bank musi w jakiś sposób przeprowadzić analizę zdolności kredytowej. A do tego potrzebne są dokumenty poświadczające uzyskiwanie dochodów.

W jakim banku najłatwiej dostać kredyt?

Najłatwiej dostać kredyt gotówkowy w banku, w którym klient spełnia wszystkie wymagane warunki. Zaczynają się na ocenie zdolności kredytowej, a kończą się na historii kredytowej.

W niektórych przypadkach banki mogą zaoferować kredyty gotówkowe z szybką decyzją kredytową dla stałych klientów. Pytanie zasadnicze, czy taki (stosunkowo) łatwy i szybki kredyt gotówkowy jest najbardziej korzystny?

Niekoniecznie, ponieważ banki bardzo często oferują preferencyjne warunki dla nowych klientów, aby zbudować z nimi nowe relacje.

Generalnie uzyskanie kredytu gotówkowego będzie łatwe w każdym banku, o ile indywidualna ocena kredytowa będzie pozytywna.

W którym banku najtańszy kredyt gotówkowy w 2024?

Odpowiedź na pytanie czy dany kredyt gotówkowy jest najtańszy może zostać udzielona tylko i wyłącznie na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej kosztów kredytowych.

Koszt kredytu, czyli cena za pożyczony kapitał zależy od kilku czynników. Najbardziej powszechnym kosztem są odsetki, a więc wysokość oprocentowania nominalnego w skali roku. Poza tym mogą wystąpić koszty dodatkowe, takie jak prowizja czy ubezpieczenie. Ale to nie wszystko.

Inne warunki kredytowania w tym samym banku mogą mieć kredyty gotówkowe na małe kwoty z krótkim czasem kredytowania, a inne na kwoty na kilkadziesiąt rat.

Obecnie w 2024 atrakcyjne warunki kredytowania, a tym samym i tańszy kredyt gotówkowy można uzyskać np. w Banku Pekao S.A., Alior Banku czy w BNP Paribas. podobnie jak ING Bank Śląski czy PKO BP. Jednakże, ostateczna decyzja o wyborze najtańszego kredytu powinna być podjęta po dokładnym przeanalizowaniu ofert kilku banków oraz porównaniu ich warunków.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok