Co wchodzi w całkowity koszt kredytu gotówkowego?

2024-01-28 – ostatnia aktualizacja

Co wchodzi w całkowity koszt kredytu gotówkowego? Na całkowity koszt kredytu składać się może wiele elementów, zacznie więcej niż tylko same odsetki. Prowizja kredytowa i inne opłaty związane z udzieleniem finansowania nie należą do rzadkości. Całkowitego kosztu kredytu nie ma musisz wyliczać samodzielnie, ale należy na niego zwracać uwagę, aby wiedzieć ile faktycznie kosztuje kredyt.

co wchodzi w całkowity koszt kredytu gotówkowego

Do całkowitego kosztu kredytu (pożyczki) wchodzą wszelkie koszty, które konsument (kredytobiorca lub pożyczkobiorca) jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt konsumencki. W szczególności są to:

  • odsetki,
  • opłaty,
  • prowizje,
  • podatki i marże (jeżeli są znane kredytodawcy),
  • koszty usług dodatkowych – kiedy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Do kosztów całkowitych nie są wliczane koszty opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta.

Definicja całkowitego kosztu kredytu została zawarta w ustawie o kredycie konsumenckim (art. 5 pkt 6. Z dnia 12 maja 2011 r. Dz.U. z 2014 poz. 1497 ze zm.).

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Oprocentowanie nominalne roczne może być stałe lub zmienne. Z pewnością już o takim wyborze słyszałeś, zwłaszcza obecnie, kiedy wysokość rat kredytowych, ich oprocentowanie oraz wysokość stóp procentowych są powszechnie poruszanymi tematami.

Jeżeli oprocentowanie kredytu gotówkowego jest zmienne, to rata kredytowa wzrośnie lub zmaleje w zależności od tego czy NBP podniesienie czy obniży stopy procentowe. Tym samym koszt całkowity kredytu na początku podpisania umowy kredytowej może być całkowicie inny w momencie zapłacenia ostatniej raty.

Wybierając kredyt gotówkowy z oprocentowaniem stałym, koszt odsetkowy, a tym samym i całkowity, nie zmienia się przez cały czas spłaty zobowiązania. Roczna Stała Stopa Oprocentowania kredytu jest wyższa od kredytu z oprocentowaniem zmiennym.

Wysokość odsetek ustawowych kapitałowych regulowana jest przez Kodeks cywilny (art. 359 § 2). Zgodnie z tym artykułem, jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Zgodnie zaś z art. 359 § 21 maksymalna wysokość odsetek w stosunku rocznym, wynikających z czynności prawnej, nie może przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne 20,50% – grudzień 2022).

Im wyższe jest oprocentowanie nominalne kredytu, im większa kwota kredytu i dłuższy czas jego spłaty, tym oczywiście, że większy będzie koszt zapłaconych odsetek.

Prowizja kredytu gotówkowego

Pomimo wysokich stóp procentowych, a tym samym i zysków odsetkowych, banki naliczają prowizję od udzielonego kredytu. Jednak należy uczciwie przyznać, że wiele z nich rezygnuje z jej pobierania, w szczególności zaś, jeżeli jest to oferta promocyjna.

Firmy pożyczkowe w internecie są wyjątkiem. Na prowizję należy zwracać dużą uwagę, zwłaszcza w przypadku pożyczek krótkoterminowych (wyszukiwarka krótkoterminowych pożyczek pozabankowych), kiedy może być ona znaczącym kosztem takiej pożyczki.

Prowizja kredytowa najczęściej jest wyliczana od wysokości kredytu, jako pewien jej procent. Może być ona doliczana do całkowitej kwoty kredytu, odliczana od wypłacanej kwoty lub kredytowana.

Uwaga! Jeżeli prowizja zwiększa kwotę kredytu, to odsetki oczywiście będą liczone od tej podwyższonej kwoty.

Konieczność pobieranie prowizji tłumaczone jest w różny sposób, podobnie jak i stosowane nazewnictwo w odniesieniu do dodatkowych opłat. Szczególnie dużą kreatywnością w tym zakresie wykazują się firmy pożyczkowe… Niezmiennym faktem pozostaje jednak to, że prowizja i inne opłaty dodatkowe, zawsze zwiększają całkowity koszt kredytu.

Jak obliczyć koszt kredytu gotówkowego?

Kosztu kredytowego nie trzeba wyliczać samodzielnie, jak również nie ma potrzeby korzystania z kalkulatorów kredytowych, który są dostępne na wielu stronach kredytowych. Obliczenia w ten sposób otrzymane, mają często charakter szacunkowy. Najlepszym sposobem, aby poznać całkowity koszt kredytu, dokładnie wyliczoną ratę kredytową, jest po prostu skontaktowanie się z wybranym bankiem i zapoznanie się z ofertą.

Szczegóły oferty kredytowej, m.in. poszczególne elementy kosztowe, koszt całkowity, wysokość raty, znajdziemy w Formularzu Informacyjnym, którego obowiązek przekazania ma kredytodawca.

Porównanie kosztów różnych kredytów gotówkowych

Porównanie kredytów, o czym wielokrotnie wspominane jest na tym blogu, jest kluczowe w wyszukaniu tańszego kredytu. Można posługiwać się zarówno kosztem całkowitym prezentowanym w złotówkach, jak i Rzeczywistą Roczną Stopą Oprocentowania (RRSO).

Rzeczywista RSO jest wyrażoną w stosunku rocznym wartością procentową całkowitej kwoty kredytu. Do jej wyliczenia uwzględniane są koszty kredytowe wchodzące w skład całkowitego kosztu kredytu, z jedną zmianą – zamiast kosztów odsetkowych brane jest oprocentowanie nominalne roczne kredytu (RSO).

Jak zatem znaleźć tańszy kredyt gotówkowy poprzez porównanie kosztów całkowitych? Na podstawie otrzymanych Formularzy Informacyjnych. Muszą one jednak dotyczyć takich samych parametrów: wysokości kredytu, czasu spłaty i rodzaju rat (stałe bądź malejące). Im mniejszy będzie wówczas koszt kredytowy danej oferty, tym jest ona tańsza, a to po prostu oznacza, że za kredyt zapłacimy mniej pieniędzy.


W przypadku przedterminowej spłaty części lub całości kredytu konsumenckiego, całkowity koszt kredytu ulega zmniejszeniu o te koszty, które zostały naliczone za okres, o który skrócono czas obowiązującej umowy. I dotyczy to wszelkich kosztów, które składały się na całkowity koszt.

O konsolidacji kredytów gotówkowych w ostatnich artykułach:

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok