FAQ – kredyty i pożyczki konsolidacyjne

FAQ – kredyty i pożyczki konsolidacyjne. Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące konsolidacji kredytowej i kredytu konsolidacyjnego. Sprawdź najbardziej istotne informacje i tematy poruszane w serwisie Kredyty Porównywarka.
FAQ - kredyty i pożyczki konsolidacyjne
FAQ – kredyty i pożyczki konsolidacyjne. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Co daje konsolidacja kredytu?

Konsolidacja kredytu daje kilka istotnych korzyści z punktu widzenia kontroli nad domowymi finansami.

1. Zmniejszenie liczby spłacanych kredytów:

 • zredukowanie liczby zobowiązań do akceptowalnego minimum,
 • zmniejszenie liczby wykonywanych przelewów,
 • ograniczenie ryzyka pominięcia płatności.

2. Nowa rata kredytowa:

 • mniejsza rata, jeżeli zostanie wydłużony czas kredytowania,
 • wybranie odpowiedniego terminu spłaty, np. na dzień po wpłynięciu wynagrodzenia,
 • możliwość ustalenia rodzaju rat – malejąca lub stała.

3. Zdolność kredytowa:

 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • możliwość uzyskania dodatkowej gotówki,
 • większy kredyt w przyszłości.

4. Domowy budżet:

 • zmniejszenie wydatków budżetowych,
 • poprawa płynności finansowej,
 • możliwość zaoszczędzenia na spłacie zobowiązania.

5. Dodatkowo:

 • utrzymanie pozytywnej historii kredytowej w BIK.

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredytem konsolidacyjnym nazywany jest kredyt celowy, wykorzystywany do spłaty (zamknięcia) wybranych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych z tego samego lub/oraz z innych banków.

Jako kredyt celowy, nie może on zostać przeznaczony na cel inny, niż tylko na ten, który został zapisany w umowie kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny jest udzielany wyłącznie przez banki (komercyjne i spółdzielcze) oraz SKOK-i. Nie jest znajdziemy go w ofercie firm pożyczkowych, a co najwyżej zwykłą pożyczkę gotówkową.

Najczęściej bank nie przekazuje środków finansowych kredytobiorcy, ale samodzielnie spłaca wskazanych wierzycieli.

Co to jest konsolidacja kredytów?

Konsolidacja kredytów polega na wcześniejszym spłaceniu wybranych zobowiązań kredytowych oraz pożyczkowych zaciągniętych i spłacanych w tym samym banku lub w innych.

O konsolidacji kredytów mówi się bardzo często potocznie, jako o „łączeniu”, „zamianie” lub „scalaniu” kredytów. Nic takiego nie następuje, ze względu na to, że nie następuje zwykłe zsumowanie zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny jest udzielany na nowych warunkach, np. inne jest oprocentowanie czy czas spłaty. Z tych środków spłacane są wskazane zobowiązania.

Czy konsolidacja kredytu to dobry pomysł?

Konsolidacja może być dobrym pomysłem, o ile dokładnie zostanie sprecyzowany cel, który zamierzamy osiągnąć. Inne działania są podejmowane, jeżeli np. szukamy oszczędności w spłacie kredytów, a jeszcze inne, jeżeli zamierzamy zwiększyć zdolność kredytową.

Pamiętać jednak należy, ze każdy nowy kredyt wiąże się z ryzykiem finansowym. Trudno jest prognozować stan domowych finansów za kilka miesięcy, a co dopiero w kilkuletnim okresie spłaty kredytu. Decyzja kredytowa musi być dokładnie i rzetelnie przeanalizowana, a ewentualne trudności w terminowej spłacie zobowiązania, natychmiast rozwiązywane.

Czy kredyt konsolidacyjny można spłacić wcześniej?

Każdy kredyt, w tym również i kredyt konsolidacyjny można spłacić wcześniej w dowolnym momencie. Może to być wcześniejsza częściowa lub całkowita spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu czasami wiąże się z opłatami. Szczegóły należy sprawdzić w umowie kredytowej lub przed jej podpisaniem zapytać w banku.

Dokonując częściowej spłaty kredytu, kredytobiorca może wybrać:

 • spłatę kredytu bez skrócenia okresu kredytowania – zmniejszy się wysokość następnych rat,
 • spłatę kredytu ze skróceniem okresu kredytowania – wysokość kolejnych rat pozostaje taka sama.

Czy kredyt konsolidacyjny obniża zdolność kredytową?

Wręcz przeciwnie, konsolidacja i kredyt konsolidacyjny poprawiają i zwiększają zdolność kredytową. Jeżeli:

 1. liczba spłacanych zobowiązań zostaje w wyniku konsolidacji ograniczona i
 2. jednocześnie następuje zmniejszenie nowej raty w stosunku do miesięcznej sumy rat konsolidowanych zobowiązań.

W takim przypadku zmniejszają się wydatki związane ze spłatą zobowiązań. Mniejsze wydatki w domowym budżecie sprawiają, że nie tylko poprawia się płynność finansowa, ale i rośnie zdolność kredytowa. I takie podejście umożliwia uzyskanie w ramach kredytu dodatkowych środków z przeznaczeniem na dowolny cel lub zaciągnięcie większego kredytu w przyszłości.

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia, kiedy konsolidujemy zobowiązania i zwiększamy ratę kredytu konsolidacyjnego w stosunku do tego, co było przed konsolidacją. Wówczas zdolność kredytowa ulega obniżeniu. Taka decyzja może zostać podjęta wówczas, kiedy nowy kredyt konsolidacyjny ma korzystniejsze warunki kredytowania od konsolidowanych zobowiązań i chcemy w maksymalny możliwy sposób zmniejszyć koszt kredytowy i zmaksymalizować oszczędności z konsolidacji.

Czy można wziąć kredyt konsolidacyjny online?

Tak, można skorzystać z wygodnego kredytu konsolidacyjnego online. Wniosek kontaktowy lub kredytowy wypełnisz za pośrednictwem dedykowanej strony www. Proces aplikowania odbywa się online oraz podczas rozmowy z doradcą bankowym. Podpisanie umowy następuje w drodze elektronicznej lub w placówce banku lub umowę do podpisania przywozi kurier.

Gdzie można wziąć kredyt konsolidacyjny przez internet? Taką propozycję oferuje m.in. Alior Bank oraz Santander Bank.

Czy można zrezygnować z kredytu konsolidacyjnego?

Zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim z każdej umowy kredytowej można odstąpić w ciągu 14 dni od momentu jej podpisania. Należy wówczas wypełnić formularz odstąpienia umowy dołączony do umowy, oddać pożyczony kapitał wraz z odsetkami za czas, w który pozostawał on w dyspozycji kredytobiorcy.

Szczegóły: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf.

Czy opłaca się wziąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny opłaca się wziąć, kiedy nowe warunki na jakich jest udzielany, są lepsze od warunków spłaty konsolidowanych zobowiązań. Wówczas możliwe jest zaoszczędzenie pieniędzy.

Prostym przykładem niech będą 2 limity w dwóch kontach bankowych z oprocentowaniem rocznym na poziomie 17%. Skonsolidowanie ich kredytem konsolidacyjnym z oprocentowaniem nominalnym znacznie mniejszym, np. 10,89% i rozłożenie spłaty na 12 miesięcy, pozwoli osiągnąć oszczędności, niż w sytuacji zamknięcia limitów po 12 miesiącach.

Należy zawsze pamiętać o przeprowadzeniu wcześniej wyliczeń i analizy kredytowej.

Czy również w innych sytuacjach opłaca się wziąć kredyt konsolidacyjny? Przede wszystkim należy wspomnieć o zaletach konsolidacji, takich jak: mniejsza liczba kredytów do spłaty, mniejsza rata osiągnięte poprzez wydłużenie czasu spłaty, poprawa płynności finansowej i zdolności kredytowej.

Czy przenosząc zobowiązania można skorzystać z dodatkowej gotówki?

Skonsolidowanie zobowiązań i zmniejszenie raty kredytowej wpływa na zwiększenie zdolności kredytowej. Wynika to z tego, że zostaje zmniejszona rata i wydatki w domowym budżecie.

Poprawa zdolności kredytowej umożliwia między innymi uzyskanie dodatkowej gotówki w ramach kredytu ewentualnie można wnioskować o większy kredyt w przyszłości.

Ta druga opcja jest bardzo często rozważana przez kredytobiorców ubiegających się o kredyt hipoteczny.

Jeżeli celem konsolidacji jest zwiększenie płynności finansowej, to dodatkowe zwiększanie zadłużenia poprzez ekstra gotówkę nie powinno być brane pod uwagę. Wyjątkiem od tej reguły jest spłata drogich pożyczek niebankowych z dodatkowej gotówki.

Czy przy kredycie konsolidacyjnym jest zwrot prowizji?

Zgodnie z przepisami, kredytobiorca, który wcześniej spłacił swój kredyt konsolidacyjny, może ubiegać się o zwrot nie tylko prowizji, ale także odsetek i kwoty ubezpieczenia.

Zwrot prowizji następuje zarówno ze strony banku, który udzielił kredytu konsolidacyjnego, ale również ze strony banków, w których spłacone zostały wcześniej zobowiązania (konsolidowane).

Jest to korzystna opcja, pozwalająca odzyskać część poniesionych kosztów związanych z zobowiązaniem.

Czy przy wcześniejszej spłacie kredytu konsolidacyjnego należy się zwrot odsetek?

Tak, zgodnie z przepisami, kredytobiorcy mają prawo do zwrotu wszystkich opłat i kosztów związanych z kredytem konsolidacyjnym w przypadku jego wcześniejszej spłaty.

Obejmuje to nie tylko odsetki, ale również prowizje i koszty ubezpieczenia. Jest to korzystna opcja, która daje klientom możliwość odzyskania części poniesionych kosztów, ale i również może zachęcać do wcześniejszej spłaty zadłużenia.

Należy jednak uświadomić sobie, że odsetki to nie jest koszt, który został poniesiony i zapłacony wcześniej. Wysokość odsetek jest wliczona do części płaconej raty (drugą jest część kapitałowa). Spłacając systematycznie zadłużenie spłacany jest pożyczony kapitał i odsetki. Zatem częściowo, już od pierwszej raty odsetki są spłacane, a pozostała część „czeka” w kolejnych ratach na uregulowanie.

Spłacając wcześniej zadłużenie (pożyczony kapitał), całkowity koszt kredytu jest pomniejszony o odsetki, które były wyliczone w kolejnych ratach.

Krótki przykład: kredyt konsolidacyjny na 10 000 zł na 12 miesięcy, oprocentowany 10% w skali roku, bez prowizji z ratami równymi w wysokości 879,16 zł.

 • Całkowity kwota do oddania: 10 549,92 zł.
 • Całkowity koszt kredytu: 549,92 zł (odsetki).

Zostały zapłacone 6 rat (5 274,96 zł). Cześć kapitałowa została spłacona w wysokości 4875,55 zł, odsetkowa w wysokości 399,40 zł. Do spłaty pozostaje właściwie kapitał w kwocie 5 124,45 zł. Następuje w tym momencie całkowita spłata kredytu.

Zostają zapłacone wszystkie raty zgodnie z harmonogramem z umowy kredytowej.

Dzięki wcześniejszej spłacie nie ponosimy kosztów odsetkowych w związku z korzystaniem z kapitału przez kolejne 6 miesięcy. Suma odsetek w kolejnych ratach, która stają się sumą podlegającą zwrotowi to 150,52 zł.

Czym się różni kredyt gotówkowy od kredytu konsolidacyjnego?

Zasadnicza różnica jest taka, że kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym i jest przeznaczany na określony cel, jakim jest spłata innych zobowiązań kredytowych. Natomiast środki finansowe z kredytu gotówkowego można przeznaczyć na dowolny cel.

Wniosek o kredyt konsolidacyjny gotówkowy nie różni się w sposób szczególny od wniosku o kredyt gotówkowy. Jedyna dodatkowa różnica jest taka, że we wniosku konsolidacyjnym należy podać kredyty i pożyczki bankowe, które mają zostać skonsolidowane.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące kredytów i pożyczek gotówkowych: FAQ – kredyty i pożyczki gotówkowe.

Gdzie największa szansa na konsolidację?

Największą szansę na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych, a tym samym największą szansę na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego, mają kredytobiorcy z dobrą oceną kredytową. Co to oznacza? Jedną i zasadniczą rzecz.

Im większa zdolność kredytowa i lepsza ocena scoringowa w BIK, tym lepsza całościowa ocena kredytowa, no i tym samym większa szansa na konsolidację i korzystniejszy kredyt.

Ile się czeka na decyzję kredytu konsolidacyjnego?

Otrzymanie decyzji od banku w sprawie kredytu konsolidacyjnego gotówkowego zwykle zajmuje kilka godzin od złożonego, kompletnego wniosku. Czas oczekiwania na decyzję oczywiście może się różnić w poszczególnych bankach, ale nie powinien przekraczać dwóch dni roboczych.

Powinniśmy jednak założyć, że czas, w którym bank wyda decyzję, uzależniony jest od indywidualnej sytuacji klienta oraz procedur bankowych, jak i również wymaganych zabezpieczeń.

W niektórych sytuacjach może dojść do wydłużenia tego okresu. Na przykład dla kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego na hipotece nieruchomości, na wydanie decyzji można poczekać nawet 21 dni.

Ile kosztuje kredyt konsolidacyjny?

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi ile kosztuj kredyt konsolidacyjny z kilku powodów. O ile sama konsolidacja nic nie kosztuj, to z kredytem konsolidacyjny związane są typowe koszty kredytowe.

Spłacając wcześniej kredyty i pożyczki można zapłacić prowizję. Należy sprawdzić zapisy umowy czy bank nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę.

Koszty kredytowe to przede wszystkim odsetki, prowizja i koszty dodatkowe. Na pewno wystąpi koszt odsetkowy, a wszystkie pozostałe mogą, ale nie muszą wystąpić. Uzależnione jest to od oferty banku, ale i rodzaju kredytu (gotówkowy lub hipoteczny).

Kwestia wysokości odsetek. Ich wysokość jest zasadniczym kosztem kredytu i zależy od:

 • oprocentowania nominalnego kredytu,
 • wysokości kredytu,
 • okresu kredytowania,
 • rodzaju rat.

Ponieważ każda propozycja kredytowa jest różna oraz inne są potrzeby konsolidacyjne kredytobiorców, to i nie można odpowiedzieć ile kosztuje taki kredyt konsolidacyjny. Dopiero bank przy przedstawianiu oferty dokona stosownych wyliczeń.

Pamiętaj! Cena kredytu konsolidacyjnego jest uwzględniona w jego koszcie całkowitym, który jest sumą wszystkich poszczególnych kosztów, które poniesiesz na rzecz banku.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt konsolidacyjny?

Jaka musi być wysokość zarobków netto, aby dostać kredyt konsolidacyjny? Jest to rodzaj pytania, na które nie ma uniwersalnej odpowiedzi.

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, banki oczywiście biorą pod uwagę jego zarobki netto. Ale jest to tylko jeden z czynników analizy zdolności. Również ważne są wydatki ponoszone w gospodarstwie domowym, spłacane inne zobowiązania kredytowe i pożyczkowe, liczba osób na utrzymaniu i jeszcze kilkanaście innych.

To wszystko sprawia, że można zarabiać znacząco więcej niż minimalne wynagrodzenie i nie mieć wystarczającej zdolności kredytowej.

Pamiętajmy również, że:

 1. Wymagana zdolność kredytowa jest mniejsza przy małym kredycie, a więc i zarobki mogą być mniejsze.
 2. Zdolność kredytowa jest większa – można pożyczyć więcej – przy wydłużeniu czasu spłaty.

Każdy z banków wylicza zdolność nieco inaczej, a to oznacza, że w jednym banku zarobki mogą wystarczyć, aby kredyt konsolidacyjny otrzymać, a w innym mogą być one zbyt małe.

Wszystko to, co zostało napisane powyżej, sprawia, że warto jest skontaktować się bezpośrednio z kilkoma bankami, aby uzyskać dokładne informacje na temat wymagań dotyczących zarobków przy ubieganiu się o kredyt konsolidacyjny.

Jak długo czeka się na kredyt konsolidacyjny?

W przypadku ubiegania się o popularny i najbardziej powszechny kredyt konsolidacyjny gotówkowy, to decyzja kredytowa może być podjęta w ciągu kilku minut od momentu złożenia wniosku.

Przy czym większe kredyty konsolidacyjne mogą być rozpatrywane nieco dłużej, np. ze względu na wymagane zabezpieczenia.

Inaczej wygląda sprawa, jeżeli zaciągany jest kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem hipotecznym. Wówczas czas oczekiwania na decyzję kredytową wynosi nawet 21 dni roboczych.

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny działa podobnie jak każdy inny kredyt bankowy. Charakteryzuje się i jednocześnie odróżnia się od innych kredytów przede wszystkim tym, że pieniądze mogą zostać przeznaczone tylko w jednym celu: na spłatę wybranych kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach.

Kredytodawca, czyli bank, musi przeprowadzi analizę zdolności kredytowej na podstawie danych z wniosku kredytowego, ewentualnie dołączonych dokumentów oraz sprawdzić wiarygodność kredytową.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to następuje uruchomienie kredytu konsolidacyjnego i bank zamyka konsolidowane zobowiązania. Jeżeli zostały spłacone wszystkie kredyty i pożyczki, to wówczas kredytobiorca ma regulowania tylko jeden kredyt z nową ratą kredytową i nowym terminem płatności.

Jak wygląda konsolidacja kredytu?

W konsolidacji kredytu można wymieć kilka podstawowych kroków. Ze strony potencjalnego kredytobiorcy są to:

 1. określenie celu konsolidacji kredytów,
 2. zadecydowanie, które zobowiązania mają zostać skonsolidowane,
 3. ustalenie wysokości kredytu (z dodatkową gotówką lub bez) podliczając raty pozostające do spłaty,
 4. ustalenie (oszacowanie) nowej raty,
 5. zapoznanie się z propozycjami banków oraz w następnym etapie kontakt z wybranymi bankami i porównanie ofert,
 6. wybór banku i podpisanie umowy.

Ze strony banku następuje analiza złożonego wniosku i wydanie decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji, po podpisaniu umowy następuje spłacenie wierzycieli. Odpowiednie kwoty zostają przelane na odpowiednie rachunki, aby spłacić kredyty i pożyczki. W ten sposób są zamykane zobowiązania. Jeżeli kredytobiorca wystąpił również o dodatkowe pieniądze, to zostają one przelane na wskazane konto.

Jakie są kredyty konsolidacyjne

Wyróżniamy dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych: gotówkowe i hipoteczne.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest najbardziej powszechny i popularny. Nie wymaga on zabezpieczenia hipotecznego, a maksymalna kwota jest bardzo wysoka i sięgać może nawet 250 tysięcy złotych. Maksymalny czas spłaty takiego kredytu to 10 lat (120 miesięcznych rat kredytowych).

Drugim rodzajem kredytów konsolidacyjnych jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny. Jednym z konsolidowanych kredytów może być wówczas kredyt hipoteczny (kredyt mieszkaniowy) lub pożyczka hipoteczna. Zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na nieruchomości.

Taki kredyt można również wziąć na spłatę wyłącznie kredytów i pożyczek gotówkowych, ale zabezpieczeniem musi być bezwzględnie nieruchomość potencjalnego kredytobiorcy lub osoby trzeciej, jeżeli wraziła zgodę.

Dodatkowe informacje: Rodzaje kredytów konsolidacyjnych.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

Przeprowadzając konsolidację kredytów i pożyczek bankowych, najczęściej mamy na uwadze kredyty gotówkowe. Ale konsolidacja kredytów może obejmować także:

 • kredyty samochodowe,
 • kredyty mieszkaniowe (hipoteczne ogólnie),
 • kredyty ratalne,
 • karty kredytowa,
 • limity w ROR.

Jednak to od propozycji przedstawionej przez bank, zależy ostatecznie co podlega konsolidacji i na jakich warunkach.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Warunki, które należy spełnić, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny sprowadzają się w zasadzie do trzech:

 1. odpowiednio wysoka zdolność kredytowa,
 2. pozytywna historia kredytowa,
 3. poprawnie wypełniony wniosek kredytowy.

Oczywiście można jeszcze dodać, że:

 • musi to być osoba pełnoletnia, ale w przeciwnym wypadku żadnego kredytu by wcześniej nie otrzymała,
 • w pełni zdolna do czynności prawnych,
 • posiadać przynajmniej dwa zobowiązania, które będą konsolidowane,
 • zaakceptować warunki oferty i podpisać umowę kredytową z bankiem.

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny kredytowej, bank wydaje decyzję, czy kredytobiorca otrzyma kredyt.

Na co zwrócić uwagę przy kredycie konsolidacyjnym?

Podczas rozważania kredytu konsolidacyjnego istnieje kilka istotnych czynników, na które należy zwrócić uwagę.

Oprocentowanie nominalne stanowi kluczowe kryterium, wpływając na koszt odsetkowy kredytu, co ma bezpośredni wpływ na całkowity koszt kredytu.

Należy również dokładnie przeanalizować dodatkowe opłaty oraz prowizje, o ile takie wystąpią.

Przy kredycie konsolidacyjny poza samymi warunkami kredytowania również istotny jest okres kredytowania, czyli czas spłaty zobowiązania. Od długości zawartej umowy kredytowej zależeć będą:

 • miesięczne raty – im dłuższy czas spłaty, tym mniejsza rata,
 • koszt odsetkowy kredytu – im dłuższy czas spłaty, tym większy koszt odsetek.

Ważne jest zatem porównanie przedstawionych ofert kredytów konsolidacyjnych, uwzględniając koszt całkowity kredytu i jego poszczególne elementy. Warto również zwrócić uwagę, czy jest możliwość skorzystania z ekstra gotówki, wakacji kredytowych lub karencji w spłacie.

W jakim banku najłatwiej o konsolidację?

Nie jest możliwe wskazanie jednego i konkretnego banku, w którym najłatwiej jest przeprowadzić konsolidację. Ostateczny wybór jest zawsze wypadkową wielu różnych czynników i w głównej mierze zależy od indywidualnej sytuacji finansowej klienta oraz jego potrzeb i oczekiwań.

Banki różnią się pod względem oferowanych warunków, a najlepsza końcowa oferta jest wypadkową poszczególnych elementów, takich jak:

 • zdolność kredytowa,
 • wysokość zadłużenia do skonsolidowania,
 • rodzaj konsolidowanych kredytów,
 • rodzaj kredytu konsolidacyjnego,
 • preferencje dotyczące spłaty.

Niezbędne będzie porównanie propozycji z różnych banków, uwzględniając zaproponowane oprocentowanie nominalne, opłaty i prowizje, wysokość kredytu i okres spłaty oraz inne ewentualne dodatkowe korzyści oferowane przez poszczególne banki.

Można jednak przyjąć, że najłatwiej o konsolidację kredytów będzie w tym banku, w którym uzyskamy najwyższą ocenę kredytową. Jeżeli możemy wykazać się wysoką zdolnością kredytową i pozytywną wiarygodnością kredytową, to możliwości przeprowadzenia konsolidacji i tym samym uzyskanie kredyty konsolidacyjnego będzie łatwe w każdym banku.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok