Czy konsolidacja kredytów jest dobrym sposobem na wyjście z długów?

2023-11-22 – ostatnia aktualizacja

Czy konsolidacja kredytów jest sposobem, aby wyjść z długów i poprawić sytuację finansową domowego budżetu? Tak, ale w żaden sposób nie likwiduje zadłużenia. Pomaga jednak w naprawieniu stanu finansów, ale jednocześnie nie eliminuje źródła kłopotów.

czy konsolidacja kredytów, to dobry sposób na wyjście z długów

Niestety, taka jest brutalna prawda. Jeżeli przyczyn jest kilka, które wpłynęły na nadmierne zadłużenie, to skutki można jedynie złagodzić. Konieczne będzie podjęcie dodatkowych działań, aby sytuacja finansowa w domowym budżecie poprawiła się za kilka lub kilkanaście miesięcy.

Konsolidacja kredytów? To po prostu jest spłata wybranych kredytów nowym kredytem, który jest do tego przeznaczony, czyli kredytem konsolidacyjnym. Nie ma tu mowy o „łączeniu” czy o „zamianie” kredytów, to tylko potoczne sformułowania dotyczące tego procesu.

Druga sprawa, to oddłużanie, o którym bardzo często, błędnie zresztą, mówi się w kontekście konsolidacji. Nie jest to „kredyt oddłużeniowy”. Po pierwsze, nie ma takiego kredytu, a po drugie sugerować to może, że dług zostaje anulowany. Nie zostaje, a co więcej, zadłużenie rośnie, a tym samym pojawia się odpowiedź na pytanie zawarte w tytule artykułu: „Czy konsolidacja kredytów, to dobry sposób na wyjście z długów?”. Przeczytaj również: Kredyt konsolidacyjny gdzie najkorzystniej?

Jedynym skutecznym sposobem na wyjście z długów jest spłata całości zadłużenia lub, co jest mało prawdopodobne, zrezygnowanie z dochodzenie spłaty wierzytelności przez kredytodawcę.

Konsolidacja kredytu jest wyłącznie sposobem na zmniejszenie kwoty miesięcznych wydatków na spłatę zobowiązań finansowych i uniknięcie przekredytowania, a nie eliminacji zadłużenia.

Spłata kilku kredytów może stać się ciężarem

Spłata kilku kredytów konsumpcyjnych – zaciągniętych w czasach, kiedy wszystkim żyło się przyjemnie, a ceny nie rosły – to było do udźwignięcia. Można było sobie z tym poradzić. Ale co teraz robić, kiedy wydatki rosną i z pewnością nie jest to koniec? W sytuacji, kiedy obecnie realne dochody są znacznie mniejsze niż 2021 r., to gdzieś należy szukać oszczędności.

Terminowa spłata zobowiązania kredytowego – niezależnie czy jest to jeden kredyt czy kilka – przy słabej kondycji finansowej może stać się dużym wyzwaniem. W takie sytuacji ryzyko niewypłacalności rośnie, podobnie zresztą, jak i ryzyko podjęcia błędnej decyzji pod wpływem emocji.

Jeżeli zadajemy sobie pytanie, czy w tym miesiącu zapłacić rachunek za gaz czy może ratę kredytową, to sytuacja jest bardzo poważna. Gorzej, kiedy szukamy „pomocy” w firmach pożyczkowych i bierzemy pożyczkę na zapłacenie raty! W tym przypadku kłopoty się tylko pogłębią i może dojść do powstania spirali zadłużenia.

Pożyczki ratalne przez internet firmy pożyczkowe – przegląd firm pożyczkowych. Można sprawdzić, chociażby przeglądając przykłady reprezentatywne, jaki jest koszt kredytowy takich pożyczek.

Następstwem opóźnień w spłacie rat kredytów są nie tylko dodatkowe koszty związane z naliczaniem odsetek karnych, ale i może to doprowadzić do sprawy sądowej i procedury windykacyjnej. Negatywny BIK i umieszczanie danych dłużnika w rejestrach dłużników BIG, np. BIG InfoMonitor, to podważenie wiarygodności finansowej kredytobiorcy, a więc i realnie, brak możliwości wzięcia kolejnego kredytu.

Konsolidacja, jako jedna z wielu możliwości

Sposobem na wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności, jest jak najszybsze podjęcie odpowiednich działań. Nie można czekać, aż dojdziemy do ściany, Należy, jeżeli jest to możliwe, podjąć pewne działania:

  • ograniczyć domowe wydatki – jeżeli to pomoże,
  • szukać dodatkowego dochodu,
  • restrukturyzować zadłużenie, jeżeli spłacany jest jeden kredyt (pożyczka) i z wierzycielem znaleźć wspólne rozwiązanie.

Można w końcu skonsolidować zobowiązania. Jest to opcja, po którą sięga się w przypadku spłaty kilku zobowiązań – jest szybsza i wygodniejsza. Decydując się na kredyt konsolidacyjny spłacisz aktualne kredyty i pożyczki, a odpowiednio wydłużając czas spłaty, zmniejszysz nową ratę w stosunku do sumy rat, które były płacone poprzednio.

Czy warto sięgnąć po pożyczkę konsolidacyjną?

Niektórzy zadają pytanie: czy konsolidacja kredytów się opłaca? Jeżeli bierzemy pod uwagę oszczędności związane ze spłatą kredytów, to rzadko.

Musiałaby wystąpić sytuacja odwrotna, niż ta z którą mamy do czynienia obecnie. Jeżeli podpisaliśmy umowę o kredyt z oprocentowaniem stałym w okresie wysokich stóp procentowych i „zamieniamy” go na kredyt po spadku oprocentowania, to wybór kredytu z mniejszym oprocentowaniem i przy jednoczesnym skróceniu czasu spłaty, może przynieść znaczne oszczędności.

Zasada konsolidacji kredytu jest bardzo prosta:

1. Kredyt konsolidacyjny udziela bank na podstawie wniosku kredytowego.
2. Bank spłaca wierzycieli i zamykane są wybrane zobowiązania kredytobiorcy – robi to samodzielnie, dlatego pieniądze nie są przelewane na jego konto (wyjątkiem jest pożycza konsolidacyjna – pożyczka konsolidacyjna w Pekao bez prowizji).
3. Po konsolidacji, zamiast kilku rat kredytowych spłacamy jeden kredyt, w jednym banku, tylko z jedną ratą (o ile zostały spłacone wszystkie kredyty).

Obniżenie raty, o czym zostało już wspomniane, odbywa wyłącznie poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Kredyt konsolidacyjny jest co prawda, nieco tańszy od podobnego gotówkowego, ale nie wystarczy to, aby zmniejszyć ratę. Dłuższy okres kredytowania zawsze oznacza dodatkowe koszty odsetkowe i tym samym zwiększenie koszty całkowitego kredytu oraz wysokości całkowitego zadłużenia.

Uwaga! Należy sprawdzić czy poniesiemy jakieś koszt w związku z wcześniejszą spłatą wybranych kredytów i pożyczek.

Co można skonsolidować? Kiedy to zrobić i dlaczego?

Skonsolidować można wszystkie zobowiązania bankowe: kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty hipoteczne, samochodowe, ratalne, zadłużenie na kartach kredytowych i w rachunkach ROR. Tak to wygląda w teorii, bowiem w praktyce o tym, jakie produkty można skonsolidować, to już zależy od konkretnego banku.

O tym kiedy należałoby podjąć decyzję o skonsolidowaniu kredytów, napisane zostało powyżej, ale warto to jeszcze raz przypomnieć.

Aby wniosek kredytowy został pozytywnie rozpatrzony, to należy go złożyć dużo wcześniej niż wówczas, kiedy już mamy opóźnienia w płaceniu rat. Kiedy tylko uświadomimy sobie, że w niedalekiej przyszłości, spłata zobowiązań zaciągniętych w bankach stanie się dużym obciążeniem, i to niekoniecznie dlatego, że np. spłacamy raty z oprocentowanie zmiennym, ale ze względu na to, że płacimy coraz więcej za utrzymane gospodarstw domowych, to konsolidacją należy koniecznie przeanalizować.

Czy konsolidacja kredytów, to sposób na wyjście z długów?

Czy konsolidacja kredytów, to dobry sposób na wyjście z długów? Już znasz z pewnością odpowiedź na to pytanie.

Sięgając po kredyt konsolidacyjny bierzesz odpowiedzialność za własne finanse, po raz kolejny zresztą, ale tym razem środków finansowych nie przeznaczasz na sfinansowanie celów konsumpcyjnych, ale na zredukowanie zobowiązań finansowych i zmniejszenie raty kredytowej.

Odciążenie domowego budżetu, poprawienie płynności finansowej oraz zminimalizowanie ryzyka niewypłacalności jednak kosztuje. Nowy kredyt, to i nowe koszty kredytowe i zwiększenie zadłużenia. Jednak dopuszczenie do opóźnień lub braków w spłacie kredytów mogą wiązać się z bardziej przykrymi i negatywnymi konsekwencjami.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok