Czy można skonsolidować jeden kredyt?

2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Czy można skonsolidować jeden kredyt korzystając z kredytu konsolidacyjnego? W zasadzie to nie, bo skonsolidować można więcej niż dwa różne zobowiązania w jeden kredyt.Konsolidacja kredytów ma kilka ważnych zalet, ale nie jest w żadnym przypadku „cudownym lekarstwem” na kłopoty finansowe.
czy można skonsolidować jeden kredyt
Czy można skonsolidować jeden kredyt? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Bo na czym polega konsolidacja kredytów i co to za kredyt? Kredyt konsolidacyjny to jeden z wielu kredytów celowych. A to oznacza, że środki finansowe pozyskane z kredytu, można przeznaczyć tylko na jeden, określony cel: spłatę bieżących, wybranych zobowiązań kredytowych. Na nic innego.

Poza kredytem konsolidacyjnym są jeszcze m.in.: kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe czy refinansowe. Więcej informacji: kredyty hipoteczne pytania i odpowiedzi oraz kredyt konsolidacyjny a refinansowy.

Z kredytu konsolidacyjnego nie można zatem sfinansować wakacyjnego wyjazdu, zakupu pralki czy wyremontować mieszkania. Tylko spłacić dwa lub więcej kredytów (pożyczek) bankowych.

W ramach kredytu konsolidacyjnego można otrzymać dodatkowe pieniądze, które można przeznaczyć na dowolny cel, np. na remont mieszkania.

Czy jest to „łączenie” lub „zamiana” kredytów w jeden? Bo to się często mówi o konsolidacji? Nie. Nie ma tu żadnego „łączenia” czy „zamiany”. Jest to całkiem nowy kredyt. Należy bowiem złożyć wniosek kredytowy i dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji, bank spłaca wierzycieli i wybrane umowy kredytowe są wówczas zamknięte.

Gdzie i co można skonsolidować z kredytem konsolidacyjnym?

Konsolidacja kredytów może być przeprowadzona przez bank lub SKOK. Nie można wziąć takiego kredytu na pewno w firmie pożyczkowej. Nie tylko, że nie oferuje ona kredytów, tylko pożyczki, ale i spłata zobowiązań bankowych z takiej pożyczki jest wyjątkowo kosztowne.

Pożyczki pozabankowe spłacane w firmach pożyczkowych można spłacić wybierając pożyczkę konsolidacyjną lub dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji.

Jakie zobowiązania kredytowe można skonsolidować?

Różnego rodzaju kredyty i pożyczki. Jednak należy pamiętać, że każdy bank ma swoje procedury w tym zakresie (prowadzi własną politykę kredytową) i decyduje co można „połączyć”.

Najczęściej są to oczywiście kredyty i pożyczki gotówkowe, ale mogą to być i kredyty samochodowe, ratalne czy limity wykorzystane w rachunkach bankowych i zadłużenie w kartach kredytowych.

Nie tylko, że można spłacić całkowicie różne zobowiązania, ale i na różne kwoty i w różnych bankach.

Oczywiście bank może wykluczyć z konsolidacji nie tylko określone kredyty, ale i np. zobowiązania zaciągnięte w danym banku czy ustalić limit maksymalny konsolidowanych zobowiązań, minimalną i maksymalną kwotę kredytu.

Czy można skonsolidować jeden kredyt czy więcej niż dwa?

Teoria jest taka, że konsolidacja może być przeprowadzona tylko w odniesieniu do dwóch lub więcej zobowiązań. I to jest logiczne. Ale można „przenieść” jeden kredyt do innego banku. Jak to jest możliwe?

Kredyt konsolidacyjny nie może być utożsamiany z kredytem refinansowym. Są to nie tylko dwa różne kredyty, ale i cel kredytowania jest inny.

Konsolidacja kredytów polega na tym, że kredytodawca spłaca wybrane kredyty nowym zobowiązaniem. „Przenosząc” zatem jeden kredyt do innego banku nie ma mowy o konsolidacji. Bo nic z niczym nie jest konsolidowane. Jednak, jeżeli w nowym banku zdecydujemy się na tzw. „dodatkową gotówkę”, to już mamy do czynienia z konsolidacją.

Ta „dodatkowa gotówka” jest po prostu zwykłą pożyczką gotówkową, którą można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel (z wykluczeniem finansowania działalności gospodarczej). I dlatego właśnie, „przenosząc” jeden kredyt jest możliwa konsolidacja.

Po co to wszystko? Po co konsolidować kredyty?

Jeden z argumentów przemawiający za konsolidowaniem kredytów już został przedstawiony: zredukowanie liczby kredytów, które znajduję się w portfelu kredytowym.

Innym aspektem, również ważnym, podnoszonym przy konsolidowaniu zobowiązań, jest to, że można uzyskać niższą ratę. Nowa rata będzie niższa od sumy rat kredytów i pożyczek, które zostaną „połączone”. Jest to skutek wydłużonego czasu spłaty. I nie jest to wyłączna cecha kredytów konsolidacyjnych, ale każdego kredytu.

Przykład. Kredyt konsolidacyjny na 38 tys. zł. Oprocentowanie roczne nominalne 12,55%. Odsetki są jedynym kosztem kredytu. Raty równe.

  • 3 lata – 1 272,15 zł,
  • 4 lata – 1 010,98 zł,
  • 5 lat – 855,89 zł,
  • 6 lat – 753,82 zł.

Jeżeli mamy problemy z terminowym regulowaniem rat kredytowych, bo ich łączna suma jest zbyt duża (a przecież dochodzą jeszcze opłaty stałe związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego), to może okazać się, że… kredytu nie dostaniemy! Dlaczego? Ponieważ bank ocenia zdolność i wiarygodność kredytową w BIK. Zła ocena kredytowa przekreśli szanse na uzyskanie kredytu.

Jednak kiedy, mimo trudności, regulujemy wszystkie zobowiązania terminowo, to skonsolidowanie kredytów i zmniejszenie raty, poprawi płynność finansową (zmniejszy się strona wydatkowa domowego budżetu).

Mniejsza rata kredytowa, to również i lepsza zdolność kredytową, a tym samym możliwość uzyskania większego kredytu w przyszłości czy dodatkowej gotówki.

Kredyt konsolidacyjny nie jest opłacalny

Plusy nie powinny przysłonić jednak minusów. Jednak nie konsolidacji, ale kredytu konsolidacyjnego. Bo, jeżeli spojrzymy na konsolidację, to ma ona wyłącznie plusy, ale nie można jej analizować w oderwaniu od kredytu konsolidacyjnego.

To nie konsolidacja pozwala na zmniejszenie wysokości miesięcznej raty, ale kredyt konsolidacyjny. Nie osiągniemy jednak mniejszej raty, tylko dlatego, że wybierzemy kredyt konsolidacyjny. Jest on co prawda oferowany na lepszych warunkach niż niejeden kredyt gotówkowy, ale to nie wystarczy, aby zmniejszyć ratę.

Jest jasne, że należy odpowiednio wydłużyć czas spłaty nowego kredytu.

Całkowita kwota do zapłaty to nie tylko sam kapitał, ale i koszt kredytu, który składać się może wyłącznie z odsetek (oprocentowanie nominalne kredytu), ale i z pobranej prowizji czy ubezpieczenia.

W takim razie, ile będzie kosztować nas kredyt?

Posłużmy się przykładem z ratami kredytowymi. Jednakowe założenia. Ile wówczas będzie kosztować nas kredyt?

Kredyt konsolidacyjny 38 tys. zł. Oprocentowanie roczne nominalne 12,55%. Całkowity koszt odsetkowy jest jednocześnie kosztem całkowitym.

  • 3 lata – 7 797,37 zł,
  • 4 lata – 10 526,95 zł,
  • 5 lat – 13 353,30 zł,
  • 6 lat – 16 275,08 zł.

Wysokość miesięcznej raty będzie niższa, ale konsekwencją jest wyższy koszt całkowity kredytu – ze względu na oprocentowanie kredytu. Tego nie da się uniknąć.

To wszystko zatem sprawia, że z jednej strony uzyskujemy korzyści z poprawienia płynności finansowej i lepszego bilansu domowego budżetu, a z drugiej wysokość zadłużenia nam rośnie.

Krótkie podsumowanie – konsolidacja i kredyt konsolidacyjny

Nie ma jednej i prostej odpowiedzi na to, czy przeprowadzić konsolidację. Jest to sprawa indywidualna i uwarunkowana wieloma czynnikami. Dla jednych kredytobiorców jest to konieczność, dla innych możliwość, która może być brane pod uwagę, a jeszcze dla innych – zwłaszcza tych konsumentów, którzy mają dobra sytuację finansową – szansa na zwiększenia zdolności kredytowej i uzyskania dodatkowego finansowania.

Czy można skonsolidować jeden kredyt?
To już wiesz – nie można. Można skonsolidować dwa kredyty – jeden, który zostanie „przeniesiony” z innego banku i biorąc dodatkową gotówkę, czyli pożyczkę gotówkową na dowolny cel.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok