Co to jest konsolidacja kredytów?

2023-06-11 – ostatnia aktualizacja

Co to jest konsolidacja kredytów i na czym polega konsolidowanie kredytów i pożyczek? Jaki produkt kredytowy jest dedykowany temu procesowi? W artykule znajdziesz wszystko to, co dotyczy łączenia, czyli właśnie konsolidacji kredytów.

wpis dotyczy zagadnienia: co to jest konsolidacja kredytów

Kredyt konsolidacyjny to produkt kredytowy, którego jedynym celem jest spłacenie wybranych zobowiązań finansowych, które zostały zaciągnięte u różnych bankach.

Wnioskując o kredyt konsolidacyjny, musisz we wniosku kredytowym przedstawić przynajmniej dwa zadłużenia, które zamierzasz połączyć w jedno. Jeżeli wniosek zostanie przez bank zaakceptowany, to następuje proces konsolidacji kredytów.

Efekt konsolidacji kredytów jest łatwy do przewidzenia: spłacasz tylko jedno zobowiązanie. Nowy kredyt zastępuje zatem dotychczasowe zobowiązania.

Jest jeden kredyt do spłaty, o ile skonsolidowane zostały wszystkie zobowiązania.

Dłuższy okres kredytowania pozwala uzyskać niższa ratę w stosunku do miesięcznych sumy wcześniejszych rat, które zostały połączone.

Pozytywny wpływ konsolidacji kredytów na domowy budżet jest niewątpliwy: maleją miesięczne wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadłużenia.

Jak działa konsolidacja kredytów?

Zanim przeprowadzisz konsolidacją kredytów i pożyczek, to najczęściej:

 • spłacasz kilka rat,
 • terminy i kwoty są bardzo różne,
 • może to być nawet kilka różnych banków.

Ale właśnie poprzez konsolidację scalasz te zobowiązania, aby uzyskać tylko jeden kredyt i jedną ratę.

Mniejsza rata kredytowa nie może zostać osiągnięta bez wydłużenia czasu kredytowania. W każdym bądź razie, jeżeli zależy nam na znaczącej obniżce.

Zobowiązania, które zostały przeznaczone do skonsolidowania regulowane są przez konsolidanta, czyli bank, który przeprowadza ten proces.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny, nie otrzymujesz pieniędzy do ręki czy na rachunek. Bank za Ciebie spłaci kredytobiorców. I od tej już pory możesz się cieszyć tylko jedną ratę w jednym banku.

Konsolidacja i wydłużenie okresu kredytowania powoduje, że mniej będziesz wydawać w kolejnych miesiącach na obsługiwanie zadłużenia.

Najpopularniejszym rodzajem kredytu konsolidacyjnego jest gotówkowy. Mniej sformalizowany i szybciej można go otrzymać. Nawet przez internet.

Drugim rodzajem konsolidacji jest konsolidacja hipoteczna. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest Twoja nieruchomość, np. dom lub mieszkanie. W tym przypadku jednak można uzyskać niższe oprocentowanie, większy kredyt i dłuższy czas spłaty.

Czy można wziąć kredyt konsolidacyjny większy niż sumę zadłużenia?

Jest to możliwe, zwłaszcza w konsolidacji kredytów, ale musisz się wykazać odpowiednią zdolnością kredytową.

Na czym to polega? Jest to tzw. konsolidacja plus dodatkowa gotówka. Zasadnicza część kredytu zostaje przeznaczona na zamknięcie umów kredytowych, a pozostałe środki finansowe są przelewane na Twoje wybrane konto bankowe.

Jakie są korzyści z takiego rozwiązania? To, że takimi środkami możesz swobodnie dysponować i przeznaczyć je na dowolny cel konsumpcyjny.

To, ile dodatkowej gotówki możesz otrzymać, to już zostało wspomniane powyżej. Zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej. Ale również i od oferty konkretnego banku. Na przykład w Pekao S.A. kwota dodatkowych środków wynosi 25% wartości konsolidowanego zadłużenia.

Ile kredytów i pożyczek można skonsolidować?

Minimalna i maksymalna liczba kredytów w zasadzie nie powinna być ograniczona. Jednak uzależnione to jest od polityki kredytowej banku. Może to być jedno zobowiązanie, ale i kilka.

Na przykład bank PKO BP pozwala przenieść nawet jeden kredyt z jedną ratą.

Kredyt na spłatę kredytu? Spłacając jeden kredyt nowym kredytem, do czynienia mamy z refinansowaniem zadłużenia. Jeżeli jednak skorzystamy z dodatkowej gotówki, to mamy do czynienia z konsolidacją kredytów.

W propozycji kredytowej nie ma podanej informacji o maksymalnej liczbie zobowiązań do konsolidacji? Zapytaj podczas bezpośredniej rozmowy z doradcą bankowym.

Maksymalna wysokość konsolidacji i czas spłaty kredytu

Minimalna kwota konsolidacji wynosi z reguły 1 000 złotych, a maksymalna to ok. 250-300 tys. zł.

A przez ile miesięcy można spłacać kredyt konsolidacyjny? Najkrótszy czas to 6 miesięcznych rat kredytowych, a maksymalny jest liczony w latach: 10 lat – 120 miesięcznych rat.

Oczywiście, jeżeli zależy Tobie na znacznym zmniejszeniu rat kredytowych, to spłata zadłużenia musi być rozłożona na długi okres. Jak długi, to już zależy od wysokości konsolidacji i raty, którą chcesz osiągnąć.

Co można ująć w konsolidacji kredytów?

Produktów kredytowych, które można włączyć do konsolidacji jest tak dużo, jak ich samych. Rzecz jasna, że to bank określa co można skonsolidować i na jakich warunkach.

 • Kredyty konsumenckie na zakup towarów i usług,
 • Kredyty i pożyczki samochodowe,
 • Kredyty i pożyczki hipoteczne,
 • Pozostałe kredyty konsolidacyjne,
 • Zadłużenie na kartach kredytowych,
 • Limity w ROR-ach (Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe),
 • Zobowiązania zaciągnięte w SKOK-ach (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe).

Z kredytu lub pożyczki konsolidacyjnej dla konsumentów są wyłączone kredyty firmowe, z których finansowana jest działalność gospodarcza.

Czy możliwa jest konsolidacja kredytów z banku, w którym ubiegasz się o kredyt? Najczęściej tak i nie ma z tym problemu. Jednak w promocyjnych propozycjach, stosowane są liczne ograniczenia. W tym przypadku nie jest inaczej. Bank zatem może:

 • wykluczyć takie kredyty z konsolidacji lub
 • wymagać, aby co najmniej jedno zobowiązanie było z innego banku.

Kiedy warto skonsolidować zadłużenia?

Skonsolidować kredyty, kiedy zachodzą określone przesłanki. Odpowiedz sobie na PYTANIE: co chcę osiągnąć poprzez skonsolidowanie kredytów?

Możliwe, że chcesz złożyć wniosek wnioskować o kredyt konsolidacyjny, z myślą o zredukowaniu liczby kredytów i pożyczek. Może to być jednak również:

 • zmniejszenie raty kredytowej, aby zmniejszyć wydatki budżetowe,
 • poprawić płynność finansową,
 • zwiększyć zdolność kredytową,
 • uzyskać dodatkowe środki.

Konsolidacja, to jest sprawa indywidualna. Każda kredytobiorca musi rozważyć samodzielnie taką decyzję.

Wcześnie podjęta konsolidacja kredytowa może uchronić Ciebie przed nieterminowym regulowanie rat. Tym samym unikniesz:

 • pogorszenia historii kredytowej w BIK,
 • wpisania do rejestru dłużników,
 • postępowania windykacyjnego i komorniczego,
 • powstania spirali zadłużenia, kiedy pożyczasz, aby zapłacić ratę.
Jeżeli przeznaczasz ponad 50 procent dochodów netto na spłatę zadłużenia, to sytuacja nie jest beznadziejna. Jest to jednak ostatni dzwonek alarmowy, aby coś z tym zrobić.

Jeżeli regularnie spłacasz raty, a budżet zamyka się na zero i nie masz żadnej tzw. finansowej poduszki bezpieczeństwa, to zastanów się na konsolidacją kredytów.

Podejmij również inne działanie, np. zrezygnuj lub ograniczyć możliwe wydatki, poszukaj dodatkowego źródła dochodów.

Kto może wziąć kredyt skonsolidowany?

Kryteria dostępności do kredytu konsolidacyjnego są takie same jak dla innych kredytów.

Bank sprawdzi potencjalnego kredytobiorcę pod kątem zdolności kredytowej i historii kredytowej. Są to kluczowe parametry, które są uwzględniane przy ocenie kredytowej.

Oczywiście, aby przeprowadzić konsolidację i uzyskać kredyt, należy spłacać przynajmniej dwa kredyty.

warunki dotyczące uzyskania kredytu są podobne w każdym banku, ale każdy z nich może postawić własne warunki.

Bardzo często dodatkowym warunkiem jest wyrażenie zgód marketingowych lub wykupienie ubezpieczenia po przekroczeniu wyznaczonej kwoty konsolidacji.

Jakie dokumenty do konsolidacji kredytów?

Wyróżnić można dwa rodzaje dokumentów, które należy przygotować w procesie ubiegania się o kredyt konsolidacyjny:

1. Identyfikujące kredytobiorcą (w zależności od statusu):

 • dowód osobisty, paszport,
 • karta pobytu rezydenta długoterminowego,
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
 • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela.

2.Dokumenty dotyczące uzyskiwanego dochodu. Różnią się one w zależności od formy zatrudnienia, źródła dochodu:

 • zaświadczenia o dochodzie z tytułu umowy o pracę,
 • zaświadczenie o przyznanej rencie lub emeryturze, odcinek świadczenia emerytalno-rentowego,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek, decyzja z Urzędu Skarbowego w sprawie wysokości podatku za poprzedni rok, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy, deklaracje podatkowe za poprzedni rok, wykaz z KPiR za wskazany okres.

Składając wniosek kredytowy w „swoim banku”, który prowadzi Twój rachunek, z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz musiał składać zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Bank przeprowadzi weryfikację na podstawie wpływów z wynagrodzenia.

3. Dokumenty identyfikujące zobowiązania przeznaczone do skonsolidowania. Mogą to różne formy:

 • umowa kredytu, pożyczki,
 • zaświadczenie o zobowiązaniu,
 • wyciąg z karty kredytowej,
 • dowody wpłat,
 • książeczki spłat,
 • potwierdzenia dokonanych przelewów,
 • historia transakcji z rachunku bankowego.

Jak wziąć kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli chcesz wziąć kredyt kredyt konsolidacyjny gotówkowy, to wyróżnić można trzy możliwości:

Internetowo (online). Wystarczy wypełnić udostępniony formularz online. Taka możliwość istnieje zarówno dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej w swoim banku, jak i dla nowych klientów.

Jeżeli składasz wniosek internetowy i jesteś nowym klientem banku, to proces aplikacyjny będzie przeprowadzony drogą online i telefonicznie.

Stacjonarnie w placówce bankowej. To najbardziej popularny, ale i czasochłonny sposób na złożenie wniosku. Na miejscu należy pobrać wniosek kredytowy, wypełnić i oddać doradcy wraz wymaganymi dokumentami.

Telefonicznie. Mało popularna forma, często kontynuowana online podczas tzw. wideorozmowy.

Jak wybrać dobry kredyt konsolidacyjny?

Do zaciągnięcie kredytu, jak i do konsolidacji kredytów należy się odpowiednio przygotować. W tym momencie możesz być dumny z siebie, już dużo już wiesz. Jesteś blisko, aby samodzielnie dokonać wyboru. Ostatnim elementem konsolidacyjnej układanki jest analiza ofert kredytowych.

Nie idź na skróty i nie sugeruj się rankingami kredytów konsolidacyjnych. Musisz to zrobić samodzielnie.

Udostępnione na stronach listy, porównywarki kredytów konsolidacyjnych i wspomniane rankingi przedstawiają jedynie propozycje kredytowe.

Oferta kredytu konsolidacyjnego może być zaprezentowana dopiero po zbadaniu przez doradcę bankowego Twojej zdolności kredytowej. I można założyć, że przedstawiony kredyt będzie się różnić od propozycji.

Najważniejszymi parametrami kredytu są poszczególne koszty kredytowe. Składają się one na ogólny koszt, czyli całkowity koszt kredytu.

Porównaj dwie oferty z różnych banków. Muszą się one charakteryzować identyczną kwotą, okresem kredytowania i rodzajem rat. Który z kredytów będzie tańszy? Ten z mniejszym ogólnym kosztem całkowitym.

Ile kosztuje konsolidacja kredytów?

Przeprowadzenie konsolidacji kredytów nie kosztuje nic. Jednak kredyt konsolidacyjny kosztuje, a cena uzależniona jest od kilku czynników:

 • Wysokości oprocentowania nominalnego kredytu – stałe lub zmienne. Koszt odsetkowy.
 • Prowizji za udzielenie kredytu.
 • Składki ubezpieczeniowej na życie.
 • Opłat związanych z zamknięciem starych kredytów, np. prowizja za wcześniejszą spłatę.

W koszcie całkowitym kredytu nie są uwzględniane opłaty karne związane opóźnieniami w regulowaniu zobowiązania. Mogą to być np.:

 • Odsetki karne za zaległości w spłacie.
 • Upomnienia oraz wezwania wysyłane listem poleconym.
 • Opłaty za czynności windykacyjne.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem zmiennym, musisz brać pod uwagę możliwość wzrostu stóp procentowych. Tym samym i rata wzrośnie i koszt całkowity.

Obniżenie stóp procentowych działa w drugą stronę: spadek rat oraz kosztów odsetkowych.

.
W umowie kredytowej zostanie podana metoda obliczania oprocentowania. Jeżeli oprocentowanie zmieni się, bank drogą pisemną oraz często również mailowo, informuje o zmianie wysokości raty.

Co z prowizją za udzielnie kredytu? Kiedy stopy procentowe są na wysokich poziomach, praktykowane jest przez banki, rezygnowanie z pobierania prowizji.

Kredyt konsolidacyjny z prowizją 0% nie jest czymś wyjątkowym, ale standardem.

Prowizja 0 zł. Kredyty i pożyczki konsolidacyjne z zerową prowizją: Pekao S.A., PKO BP, BNP Paribas, Santader Bank.

Wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe, które nie są związane bezpośrednio z samym kredytem, mogą również wygenerować koszty kredytowe. Może to być otworzenie konta bankowego, a nawet i wybranie karty kredytowej.

Czy ubezpieczenie konsolidacji kredytów jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie konsolidacji nie występuje, ale ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego już tak. Nie jest ono obowiązkowe, ale bank może uzależniać przyznanie kredytu od jego wykupienia.

Jaki jet cel ubezpieczenia? Podnieść cenę kredytu? Nie. Ochronić kredytobiorcę przed niemożnością spłaty zadłużenia, wówczas, kiedy wystąpiłyby określone zdarzenia losowe. Przede wszystkim jest to:

 • częściowa lub całkowita niezdolności do pracy,
 • utraty pracy,
 • powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warunki oraz zakres ochrony kredytobiorcy są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jak działa kalkulator kredytu konsolidacyjnego?

Kalkulator kredytu konsolidacyjnego jest pomocnym i dodatkowy narzędziem, ale ma swoje wady. Zostały one wspomniane już wcześniej.

Dla przypomnienia. Otrzymane wyliczenia wysokości rat oraz również i kosztów całkowitych w danym banku są oszacowane. Wyniki nie będą takie same, jak w podpisywanej umowie, bo są one przeprowadzone bez weryfikacji zdolności kredytowej.

Ocena kredytowa obejmuje m.in. analizę zdolności kredytowej, sprawdzenie wiarygodności w BIK i BIG.

Na podstawie weryfikacji dochodów i wydatków oraz historii kredytowej, bank może ostatecznie zaproponować lepsze lub gorsze warunki kredytowania.

Wracając jednak do kalkulatora konsolidacji kredytów. Nie jest to skomplikowane narzędzie. Korzystanie z niego ogranicza się do wpisania kwoty kredytu i liczby rat. I to w zasadzie wszystko. Można jeszcze zaznaczyć opcję ewentualnej dodatkowej gotówki, skorzystania z ubezpieczenia kredytu i wyboru rodzaju raty.

Podstawą do wyliczenia rat przy danej propozycji banku, jest najczęściej przykład reprezentatywny.

Chcesz poznać dokładne wyliczenia bez kalkulatora? Skontaktuj się z doradcą z wybranego banku.

Nie wszystkie kalkulatory mają rozbudowaną formę i ograniczają się do oszacowania raty.

Jak wygląda spłacanie kredytu konsolidacyjnego?

Spłata kredytu konsolidacyjnego jest taka sama, jak w przypadku każdego innego kredytu. Należy płacić w każdym miesiącu ratę, która została ustalona w harmonogramie.

Raty mogą być równe – jednakowe co wysokości przez cały czas trwania umowy. Mogą być i malejące. Początkowe raty są znacznie większe niż w przypadku rat stałych, ale z każdym miesiącem stają się coraz mniejsze. Aż w którymś z kolejnych miesięcy będą mniejsze od rat równych. Przy ratach malejących wymagana jest większa zdolność kredytowa.

Jeżeli obawiamy się, że ratę przeoczymy, to można ustalić stałe zlecenia przelewu w swoim koncie.

Czy można przerwać spłacanie kredytu konsolidacyjnego?

W zasadzie nie można przerwać spłacania kredytu bez zgody banku. Jeżeli pojawiają się jakieś trudności w terminowym regulowaniu zobowiązania, to należy skontaktować się niezwłocznie z kredytodawcą.

Może on wówczas zaproponować tzw. wakacje kredytowe. Polegają one na zawieszeniu spłaty raty kapitałowej (lub raty kapitałowo-odsetkowej) przez ustalony czas. Z reguły nie jest to dłużej niż 3 miesiące.

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych lub prolongaty w spłacie powinny być zapisane w umowie kredytowej.

Już na etapie konsultowania oferty, zapytaj o wakacje kredytowe. Nie musisz z nich skorzystać. Przy wystąpieniu nieoczekiwanych krótkoterminowych problemów finansowych, może to być tymczasowe rozwiązanie.

Co, jeżeli przestanę spłacać kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli przestaniesz spłacać raty kredytowe, to bank podejmie określone czynności. Na początku są to wyłącznie czynności upominawcze, a w dalszej kolejności czynności windykacyjne.

Cel podjętych działań jest jeden: skłonienie kredytobiorcy do natychmiastowego uregulowania zaległości w ratach.

Do podejmowanych czynności należą m.in.:

 • monity telefoniczne, sms-owe, mailowe lub listowne,
 • działania windykacyjne.

Wszelkiego rodzaju koszty powstałe w ten sposób ponosi kredytobiorca. Odsetki umowne za opóźnienia zostaną doliczone do ostatniej raty wyrównującej.

Zaleganie ze spłatami rat zawsze skutkuje pogorszeniem historii kredytowej, co przekłada się na ocenę scoringową.

Ostatecznym działaniem podejmowanym przez bank jest wypowiedzenie umowy kredytu, wysłanie ostatecznego wezwania do spłaty zadłużenia i skierowanie sprawy na drogę sądową. Konsekwencją jest egzekucja komornicza i związane z tym dodatkowe koszty.

Zalety konsolidacji kredytów

Konsolidacja kredytów ma dużo zalet. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Zredukowanie liczby posiadanych zobowiązań w bankach.
 • Połączenie kilku kredytów w jeden sprawia, że spłacasz tylko jeden kredyt.
 • Nowa rata będzie niższa, dzięki wydłużeniu czasu spłaty.
 • Konsolidacja gotówkowa może być rozłożona nawet na 120 miesięcznych rat.
 • Dopasowanie wysokości kredytu konsolidacyjnego do własnych potrzeb. Może wynosić 1000 zł, ale i nawet 250 000 – 300 000 zł.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu niż to zostało określone w umowie.
 • Konsolidacja kredytów obejmuje różne zobowiązania spłacane w bankach. Najczęściej są konsolidowane kredyty gotówkowe, ale mogą to być kredyty ratalne oraz zadłużenia, tzw. limity w kontach i na kartach kredytowych.
 • Mniejsze rata, to i lepsza płynność finansowa i poprawa bilansu domowego budżetu.
 • Zmniejszenie domowych wydatków skutkuje zwiększeniem zdolności kredytowej. To pozwala na skorzystanie opcji kredytu konsolidacyjnego z dodatkową gotówką.

Czy banki szybko podejmują decyzję o przyznaniu kredytu konsolidacyjnego?

W przypadku kredytu konsolidacyjnego gotówkowego, konsolidacja kredytów może być przeprowadzana w tym samym dniu, co złożony wniosek. Jeżeli wniosek kredytowy zostanie poprawnie wypełniony i dostarczone zostaną wszystkie wymagane dokumenty, to banki decyzję kredytową podejmują bardzo szybko.

Pieniądze zostaną przelane na konta wierzycieli od momentu zaakceptowania umowy, tak szybko jak to jest możliwe.

Co więcej umowę o konsolidację kredytów możesz przeprowadzić online – bez wychodzenia z domu. Internetowy kredyt konsolidacyjny jest przykładowo dostępny w Alior Bank.

Wady konsolidacji kredytów

Konsolidacja kredytów nie ma wad. Minusów tego rozwiązania można się doszukiwać jedynie w kredycie konsolidacyjnym.

 • Jedna mniejsza rata wiąże się z wydłużeniem czasu spłaty kredytu.
 • Dłuższy okres kredytowania przekłada się na zwiększenie się kosztu całkowitego.
 • Banki odmówić mogą skonsolidowania kredytów i pożyczek hipotecznych, innych kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek niebankowych.
 • Konsolidacja kredytów dostępna jest dla osób zadłużonych, ale tylko z pozytywną oceną kredytową.
 • W przypadku niskiej zdolności kredytowej lub nie najlepszej oceny, bank może wymagać wykupienia ubezpieczenia, przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia lub zaoferuje gorsze warunki kredytowania.
 • Po przeprowadzonej konsolidacji całkowitego zadłużenie może być znacząco wyższe niż przed tym procesem.

Aby korzyści z konsolidacji kredytów przełożyły się długoterminowo, należy również podjąć dodatkowe działania w zarządzaniu domowymi finansami. Ograniczyć można wydatki, zrezygnować ze zbędnych zakupów, zacząć oszczędzać i poszukać dodatkowych źródeł dochodów. Nie powinniśmy zaciągać kolejnych zobowiązań, tylko dlatego, że złapaliśmy – na razie – krótkoterminowy oddech finansowy.

FAQ: najczęściej zadawane pytania dotyczące konsolidacji kredytów.

Jaką kwotę minimalną i maksymalną można skonsolidować?

Minimalna kwota konsolidacji to 1000 zł. Maksymalna kwota to 200 tys. zł – 300 tys. zł.

Można zatem skonsolidować np. pożyczkę gotówkową 5000 zł, zadłużenie na karcie kredytowej 500 zł, limit w koncie 1500 zł, kredyt samochodowy 40 tys. zł.

Nie ma jak widać znacznie, że jedno zadłużenie jest duże, a drugie znacznie mniejsze. Najważniejsza jest łączna suma konsolidowanych zobowiązań.

Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?

W ofertach promocyjnych kredyt konsolidacyjny jest najczęściej wyłączony z konsolidacji. Zależy to zatem od propozycji danego banku.

Co zrobić, jeżeli nie można skonsolidować kredytu konsolidacyjnego? Jedynym wyjściem pozostaje skonsolidowanie wybranych zobowiązań, rezygnując z konsolidacji rzeczonego kredytu.

Czy można dobrać gotówkę do kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny z dobraniem gotówki jest możliwy. Banki bardzo często oferują sposobność pozyskania dodatkowej gotówki.

Dodatkową gotówkę w konsolidacji można przeznaczyć na każdy cel, który nie jest związany z działalnością gospodarcza.

Bank reguluje zatem zadłużenia wskazane we wniosku, a dodatkowe środki przelewa na wskazane konto.

Czy dobranie gotówki z kredytem konsolidacyjny się opłaca? Żaden kredyt się nie opłaca. Jeżeli musisz zrealizować jednak określony wydatek, to pozyskanie w ten sposób pieniędzy jest z reguły tańsze, niż osobna pożyczka gotówkowa.

To rozwiązanie zwiększa całkowitą kwotę do spłaty i zwiększa koszt kredytu.

Dodatkowa kwota łącznie z kredytem na spłacenie zadłużenia nie może być wyższa od oferowanego kredytu konsolidacyjnego.

Gdzie skonsolidować kredyty dla zadłużonych?

Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty i inne pożyczki bankowe? Wydaje się, że najlepszą opcją pozostaje kredyt w banku.

Oferta kredytowa w tym segmencie dla osób spłacających kilka zobowiązań finansowych jest bardzo duża.

Ważne jest jednak to, że tylko kilka banków ma promocyjne propozycje kredytowe, np. bez prowizji czy z niższym oprocentowaniem. Warto zatem zwrócić uwagę na kredyty i pożyczki konsolidacyjne w: Pekao, Pekao BP, Alior Banku, Santanderze czy w BNP Paribas.

Banki mogą odmawiać kredytów osobom z licznymi zadłużeniami i wówczas, kiedy złożono wniosek o konsolidację, kiedy opóźnienia w płatnościach zostały już odnotowane w BIK.

Czy można dostać kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej?

Kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej nie jest możliwy do uzyskania w żadnym banku i SKOK-u.

Zdolność kredytowa, to warunek niezbędny i konieczny, aby przeprowadzić konsolidację i uzyskać kredyt konsolidacyjny.

Co daje konsolidacja kredytów?

Podstawowym plusem konsolidacji kredytów jest zmniejszenie liczby spłacanych zobowiązań, przy jednoczesnym zmniejszeniu nowej raty. Comiesięcznych wydatki kredytowe staną się w ten sposób znacznie mniejszą wartością w pozycji budżetowej.

Po konsolidacji uzyskasz niższą ratę, którą powinieneś regularnie spłacać. Dodatkowo zmniejszenie wydatków budżetowych ma bezpośrednie przełożenie na wzrost zdolności kredytowej.

Czy można wziąć kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka?

Bank może udzielić kredytu konsolidacyjnego bez zgody małżonka, jeżeli konsolidacja obejmuje niskie kwoty. W sytuacji, kiedy istnieje wspólnota majątkowa lub konsolidacja jest wysoka, to wówczas zgoda małżonka jest niezbędna.

Przy przedstawieniu dokumentu potwierdzającego istniejącą rozdzielność majątkową, zgoda współmałżonka nie będzie konieczna.

Ale warto zwrócić uwagę, że wspólny kredyt konsolidacyjny – z małżonkiem, zwiększa zdolność kredytową i można wnioskować wówczas o większy kredyt.

Czy kredyt konsolidacyjny wymaga poręczyciela?

Kredyt konsolidacyjny może wymagać poręczyciela. Jest to sytuacja szczególna, kiedy nie ma innych możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jeżeli kredytobiorca przestanie regulować zobowiązanie, obowiązek jego spłaty spada na poręczyciela.

Zabezpieczenie spłaty kredytu jest wymagane przez bank najczęściej, kiedy:

 • ocena kredytowa kredytobiorcy nie jest najlepsza, ale nie wyklucza możliwości konsolidacji,
 • jest to konsolidacja dużych kredytów przy długim czasie spłaty.

PODSUMOWANIE

Jak połączyć kilka kredytów w jeden? Przeprowadzając konsolidację kredytów. Polega ona na zaciągnięciu nowego kredytu i spłaceniu zobowiązań w różnych bankach.

Można skorzystać zarówno z kredytu konsolidacyjnego, wówczas to bank samodzielnie spłaca nasze zobowiązania, jak i z pożyczki konsolidacyjnej. W tym drugim przypadku, to pożyczkobiorca ma określony czas na zamknięcie wybranych kredytów i pożyczek.

Finalnym efektem konsolidacji kredytów jest jeden dług bankowy zamiast kilku. Ponad to:

 • Wydłużony czas kredytowania, pozwala na znaczące obniżenie nowej raty.
 • Uzyskany kredyt konsolidacyjny może być znacząco wyższy od suma konsolidacyjnej.
 • Skonsolidować można minimum dwa kredyty (pożyczki).
 • Warunki kredytowania i na jakich zostanie przeprowadzana konsolidacja, zależą od wybranego banku.
 • Kredyt konsolidacyjny, podobnie jak każdy inny kredyt bankowy, wymaga pozytywnej weryfikację pod kątem zdolności i historii kredytowej.
 • Konsolidacja kredytów najczęściej jest przeprowadzana tradycyjnie – składając wniosek w banku. Może być również procedowana online lub w formie łączonej przez internet i telefonicznie.
 • Bank może wymagać wykupienia polisy ubezpieczeniowe.
 • Koszt całkowity kredytu konsolidacyjnego zależy głównie od oprocentowania nominalnego. Dodatkowe czynniki kosztowe to prowizja, ubezpieczenie i koszty dodatkowe.
 • Jeżeli korzystasz z kalkulatora kredytów konsolidacyjnych, to musisz wziąć pod uwagę, że otrzymujesz tylko orientacyjne wyliczenia.
 • I na koniec musisz zawsze pamiętać o tym, że konsolidacja kredytów jest sprawą indywidualną. Nie ma najlepszego złotego środka dla wszystkich. Są kredytobiorcy, którzy mogą skorzystać z kredytu, są i tacy, którzy muszą. Przeanalizuj swoją sytuację finansową i określ, w której grupie Ty się znajdujesz.

  4 komentarze do “Co to jest konsolidacja kredytów?”

  1. Konsolidacja kredytów to proces łączenia kilku zobowiązań kredytowych w jedno. Pozwala to na spłatę wszystkich długów za pomocą jednego kredytu, co może ułatwić zarządzanie finansami i obniżyć miesięczne koszty.

   Kredyt konsolidacyjny może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają trudności z terminową spłatą kilku kredytów. Może również pomóc osobom, które chcą poprawić swoją zdolność kredytową.

   Aby wziąć kredyt konsolidacyjny, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy mieć dobrą zdolność kredytową. Ważne jest również, aby dokładnie przeanalizować oferty różnych banków i wybrać kredyt o najkorzystniejszych warunkach.

   Konsolidacja kredytów może być korzystnym rozwiązaniem, ale nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i rozważyć wszystkie za i przeciw.

   Korzyści z konsolidacji kredytów:

   Łatwiejsza kontrola nad finansami
   Obniżenie miesięcznych kosztów
   Poprawa zdolności kredytowej
   Zwiększenie płynności finansowej

   Zmniejszenie stresu związanego z zadłużeniem

   Wady konsolidacji kredytów:

   Wyższe koszty całkowite
   Wydłużony okres kredytowania
   Zwiększenie ryzyka utraty płynności finansowej
   Utrata możliwości negocjacji warunków kredytów

   Jeśli rozważasz konsolidację kredytów, należy dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe i rozważyć wszystkie za i przeciw. Konsolidacja kredytów może być korzystnym rozwiązaniem, ale nie jest to rozwiązanie dla wszystkich.

  2. Konsolidacja kredytów to proces łączenia kilku kredytów w jeden kredyt. Może to być dobry sposób na obniżenie kosztów kredytów, poprawę historii kredytowej i ułatwienie zarządzania finansami.

   Jeśli masz kilka kredytów, możesz rozważyć konsolidację ich w jeden kredyt. Nowy kredyt może mieć niższą stopę procentową niż obecne kredyty. Ponadto nowy kredyt może mieć dłuższy okres kredytowania, co pozwoli Ci na niższe miesięczne raty.

   Konsolidacja kredytów może również poprawić Twoją historię kredytową. Kiedy spłacasz kredyt konsolidacyjny, będzie to widoczne w Twojej historii kredytowej. Może to pomóc Ci w uzyskaniu lepszych warunków kredytowych w przyszłości.

   Przed podjęciem decyzji należy Przed podjęciem decyzji należy rozważyć wszystkie za i przeciw. Jeśli zdecydujesz się na konsolidację kredytów, ważne jest, aby wybrać odpowiedni kredyt konsolidacyjny. Należy porównać oferty różnych banków i wybrać kredyt z najniższą stopą procentową i najdłuższym okresem kredytowania.

   Oto kilka banków, które oferują kredyty konsolidacyjne:

   PKO BP Bank Pekao

   ING Bank Śląski
   Mbank
   Santander Bank Polska

   Jeśli zastanawiasz się nad konsolidacją kredytów, warto porozmawiać z doradcą kredytowym. Doradca kredytowy pomoże Ci wybrać odpowiedni kredyt i wyjaśni wszystkie warunki kredytowania.

  3. Korzystają z pożyczki konsolidacyjnej można spłaci różne kredyty, a resztę środków możesz wydać na dowolny cel. Wystarczy skontaktować się z bankiem, który oferuje takie pożyczki, ewentualnie zapytaj się o kredyt konsolidacyjny z dobraniem gotówki (z dodatkową gotówką).

  4. Czy biorąc pożyczę konsolidacyjną można otrzymać środki na dowolny cel?

  Dodaj komentarz

  Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
  ok