Co to jest konsolidacja kredytów?

2024-02-02 – ostatnia aktualizacja

Co to jest konsolidacja kredytów i na czym polega konsolidowanie zobowiązań bankowych? Jaki produkt kredytowy jest dedykowany temu procesowi? W artykule znajdziesz wszystko to, co dotyczy łączenia, czyli właśnie konsolidacji kredytów. Dodatkowo znajdziesz przegląd banków i ofert konsolidacji kredytów.
wpis dotyczy zagadnienia: co to jest konsolidacja kredytów
Co to jest konsolidacja kredytów? Kredytyporownywarka.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE oraz przegląd banków, w których można zapytać o konsolidację kredytów.

Konsolidacja kredytów jest przeprowadzana przy pomocy kredytu konsolidacyjnego. Jest to produkt kredytowy za pomocą którego następuje spłacenie wybranych zobowiązań finansowych, które zostały zaciągnięte u różnych bankach.

Wnioskując o kredyt konsolidacyjny, należy we wniosku kredytowym przedstawić przynajmniej dwa zadłużenia, które zamierzasz połączyć w jedno. Jeżeli wniosek zostanie przez bank zaakceptowany, to następuje proces konsolidacji kredytów.

Efekt konsolidacji jest łatwy do przewidzenia: spłacasz tylko jedno zobowiązanie. Nowy kredyt zastępuje zatem dotychczasowe zobowiązania.

Jest jeden kredyt do spłaty, o ile skonsolidowane zostały wszystkie zobowiązania.

Dłuższy okres kredytowania pozwala uzyskać niższa ratę w stosunku do miesięcznych sumy wcześniejszych rat, które zostały połączone.

Pozytywny wpływ konsolidacji kredytów na domowy budżet jest niewątpliwy: maleją miesięczne wydatki związane bezpośrednio z obsługą zadłużenia.

Oferta konsolidacji kredytów? Poniższe banki przeprowadzają konsolidację kredytów oraz oferują kredyty konsolidacyjne (pełne propozycje otworzą się w nowym oknie).

Spis treści oraz tematy poruszane w porządku alfabetycznym:

Co daje konsolidacja kredytów?

Co daje konsolidacja kredytów poza jednym kredytem? Oczywiście po tzw. połączeniu kilku kredytów w jeden nowy kredyt, zmienią się warunki spłaty.

Przeglądając dostępne propozycje konsolidacyjne, można zauważyć, że ogólne warunki są nieco lepsze od kredytów gotówkowych: niższe oprocentowanie (kluczowe znaczenie) czy nawet prowizja 0 zł. Ale to nie parametry kredytów konsolidacyjnych decydują o tym, że potencjalni kredytobiorcy zwracają na nie uwagę.

Jest kilka czynników, które decydują, że konsolidacja jest atrakcyjnym rozwiązaniem. To przede wszystkim:

 • Zredukowanie liczby posiadanych zobowiązań kredytowych.
 • Zmniejszenie raty kredytowej. Nowa rata może być znacznie mniejsza niż suma rat zobowiązań, które chcesz skonsolidować. A to z kolei implikuje:
 • Poprawę płynności finansowej, zwiększenie dochodu rozporządzalnego oraz zwiększenie zdolności kredytowej.
 • Zwiększa zdolność kredytową, i można uzyskać dodatkową gotówkę lub większy nowy kredyt.

Dodatkowo można wspomnieć również o takich udogodnieniach, jak: jeden termin płatności, zmniejszenie opłat wiązanych z przelewami czy ustalenie daty płatności nowej raty kilka dni po otrzymaniu wynagrodzenia.

Podejmując decyzję o tym, czy dokonać konsolidacji (i jakich kredytów), powinieneś uwzględniać swoje potrzeby, możliwości oraz aktualną i przyszłą sytuację finansową. Aspekty takie jak wysokość kredytu, czas spłaty, wysokość miesięcznej raty czy skorzystanie z dodatkowej gotówki, muszą zostać ustalone indywidualnie.

Co można ująć w konsolidacji kredytów?

Produktów kredytowych, które można włączyć do konsolidacji jest tak dużo, jak ich samych. Rzecz jasna, że to bank decyduje o tym co podlega konsolidacji i na jakich warunkach.

Produkty kredytowe/pożyczkowe możliwe do skonsolidowania.

 • Kredyty konsumenckie na zakup towarów i usług,
 • Kredyty i pożyczki samochodowe,
 • Kredyty i pożyczki hipoteczne,
 • Pozostałe kredyty konsolidacyjne,
 • Zadłużenie na kartach kredytowych,
 • Limity w ROR-ach (Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe),
 • Zobowiązania zaciągnięte w SKOK-ach (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe).

Z kredytu lub pożyczki konsolidacyjnej dla konsumentów są wyłączone kredyty firmowe, z których finansowana jest działalność gospodarcza.

Czy możliwa jest konsolidacja kredytów w banku, w którym ubiegasz się o kredyt? Najczęściej tak i nie ma z tym problemu. Jednak w promocyjnych propozycjach stosowane są liczne ograniczenia. Bank zatem może:

 • wykluczyć określone kredyty z konsolidacji lub
 • wymagać, aby co najmniej jedno zobowiązanie było z innego banku.

Czy konsolidacja może być większa od sumy zadłużenia?

Możliwe jest otrzymanie kredytu konsolidacyjnego na kwotę przekraczającą wysokość konsolidacji, pod warunkiem, że wykażesz się odpowiednią zdolnością kredytową.

Na czym to polega? Jest to tzw. konsolidacja plus dodatkowa gotówka. Zasadnicza część kredytu zostaje przeznaczona na zamknięcie umów kredytowych, a pozostałe środki finansowe są przelewane na Twoje konto bankowe.

Jakie są korzyści z takiego rozwiązania? To, że takimi środkami możesz swobodnie dysponować i przeznaczyć je na dowolny cel konsumpcyjny.

To, ile dodatkowej gotówki możesz otrzymać, zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej. Ale również i od oferty konkretnego banku. Na przykład w Pekao S.A. kwota dodatkowych środków wynosi 25% wartości konsolidowanego zadłużenia.

Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?

W ofertach promocyjnych kredyt konsolidacyjny jest najczęściej wyłączony z konsolidacji. Zależy to zatem od propozycji danego banku.

Co zrobić, jeżeli nie można skonsolidować kredytu konsolidacyjnego? Jedynym wyjściem pozostaje skonsolidowanie wybranych zobowiązań, rezygnując z konsolidacji rzeczonego kredytu.

Czy ubezpieczenie konsolidacji kredytów jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie konsolidacji nie występuje, ale ubezpieczenie kredytu konsolidacyjnego już tak. Nie jest ono obowiązkowe, ale bank może uzależniać przyznanie kredytu od jego wykupienia.

Jaki jet cel ubezpieczenia? Podnieść cenę kredytu? Nie. Ochronić kredytobiorcę przed niemożnością spłaty zadłużenia, wówczas, kiedy wystąpiłyby określone zdarzenia losowe. Przede wszystkim jest to:

 • częściowa lub całkowita niezdolności do pracy,
 • utraty pracy,
 • powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Warunki oraz zakres ochrony kredytobiorcy są określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Dla kogo jest konsolidacja kredytów?

Kredytu konsolidacyjnego nie przeznaczysz na wydatki konsumpcyjne, np. aby kupić nowy komputer, zapłacić za czynsz lub abonament. Dla kogo jest konsolidacja kredytów?

Środki pozyskane w ten sposób, mogą być przeznaczone tylko na spłatę wybranych kredytów. W ten sposób redukujesz liczbę spłacanych zobowiązań.

Poza tym zyskujesz jeden termin płatności, który możesz ustalić np. kilka dni po wpłynięciu wynagrodzenia na konto. Zamiast kilku przelewów wykonujesz jeden.

Drugi zasadniczy plus konsolidacji i być może najważniejszy, to zmniejszenie raty kredytowej. W zależności od ustalonego okresu kredytowania, rata kredytowa może być dużo mniejsza niż suma rat konsolidowanych kredytów .

Poprawienie płynności finansowej jest niezwykle istotne dla domowego budżetu! Unikasz w ten sposób:

1. ryzyka niewypłacalności,
2. dokonywania wyboru co w danym miesiącu zapłacić, ratę czy może abonament za telefon,
3. pogorszenia wiarygodności kredytowej, wpisania do bazy dłużników.

Zyskujesz możliwość zaoszczędzenia pieniędzy i stworzenia finansowej poduszki bezpieczeństwa.

Może się wydawać to nielogiczne, że z jednej strony mówimy o oszczędnościach, a z drugiej strony o kosztach kredytowych. Tak, to prawda – kredyt kosztuje, ale jednocześnie pojawiają się korzyści związane ze zmniejszeniem kosztów obsługi zadłużenia (mniejsza rata).

Gdzie skonsolidować kredyty dla zadłużonych?

Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty i inne pożyczki bankowe? Wydaje się, że najlepszą opcją pozostaje kredyt w banku.

Oferta kredytowa w tym segmencie dla osób spłacających kilka zobowiązań finansowych jest bardzo duża.

Ważne jest jednak to, że tylko kilka banków ma promocyjne propozycje kredytowe, np. bez prowizji czy z niższym oprocentowaniem. Warto zatem zwrócić uwagę na kredyty i pożyczki konsolidacyjne w: Pekao, Pekao BP, Alior Banku, Santanderze czy w BNP Paribas.

Banki mogą odmawiać kredytów osobom z licznymi zadłużeniami i wówczas, kiedy złożono wniosek o konsolidację, kiedy opóźnienia w płatnościach zostały już odnotowane w BIK.

Ile kosztuje konsolidacja kredytów?

Przeprowadzenie konsolidacji kredytów nie kosztuje nic. Jednak kredyt konsolidacyjny ma swoją cenę, która uzależniona jest od kilku czynników:

 • Wysokości oprocentowania nominalnego kredytu – stałe lub zmienne. Jest to koszt odsetkowy.
 • Prowizji za udzielenie kredytu.
 • Składki ubezpieczeniowej na życie.
 • Opłat związanych z zamknięciem starych kredytów, np. prowizja za wcześniejszą spłatę.

W koszcie całkowitym kredytu nie są uwzględniane opłaty karne związane opóźnieniami w regulowaniu zobowiązania. Mogą to być np.:

 • Odsetki karne za zaległości w spłacie.
 • Upomnienia oraz wezwania wysyłane listem poleconym.
 • Opłaty za czynności windykacyjne.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem zmiennym, musisz brać pod uwagę możliwość wzrostu stóp procentowych. Tym samym i rata wzrośnie i koszt całkowity.

Obniżenie stóp procentowych działa w drugą stronę: spadek rat oraz kosztów odsetkowych.

W umowie kredytowej zostanie podana metoda obliczania oprocentowania. Jeżeli oprocentowanie zmieni się, bank drogą pisemną oraz często również mailowo, informuje o zmianie wysokości raty.

Co z prowizją za udzielnie kredytu? Kiedy stopy procentowe są na wysokich poziomach, to bardzo często banki rezygnują z jej pobierania.

Kredyt konsolidacyjny z prowizją 0% nie jest czymś wyjątkowym, ale standardem.

Prowizja 0 zł. Kredyty i pożyczki konsolidacyjne z zerową prowizją: Pekao S.A., PKO BP, BNP Paribas, Santader Bank.

Wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe, które nie są związane bezpośrednio z samym kredytem, mogą również wygenerować koszty kredytowe. Może to być otworzenie konta bankowego, a nawet i wybranie karty kredytowej.

Ile kredytów i pożyczek można skonsolidować?

Minimalna i maksymalna liczba kredytów w zasadzie nie jest ograniczona, ale jest uzależniona od polityki kredytowej banku. Konsolidacja kilku kredytów jest możliwa. Można skonsolidować minimalnie dwa zobowiązania, ale i kilka, a nawet i kilkanaście.

Na przykład bank PKO BP pozwala przenieść nawet jeden kredyt z jedną ratą.

Kredyt na spłatę kredytu? Spłacając jeden kredyt nowym kredytem, do czynienia mamy z refinansowaniem zadłużenia. Jeżeli jednak skorzystamy z dodatkowej gotówki, to mamy do czynienia z konsolidacją kredytów.

W propozycji kredytowej nie ma podanej informacji o maksymalnej liczbie zobowiązań do konsolidacji? Zapytaj podczas bezpośredniej rozmowy z doradcą bankowym.

Jak działa konsolidacja kredytów?

Zanim przeprowadzisz konsolidację kredytów i pożyczek, to jesteś w sytuacji, w której:

 • spłacasz kilka rat,
 • terminy i kwoty są bardzo różne,
 • może to być nawet kilka różnych banków.

Ale właśnie poprzez konsolidację scalasz te zobowiązania, aby uzyskać tylko jeden kredyt i jedną ratę.

Mniejsza rata kredytowa nie może zostać osiągnięta bez wydłużenia czasu kredytowania. W każdym bądź razie, jeżeli zależy Tobie na znaczącej obniżce.

Zobowiązania, które zostały przeznaczone do skonsolidowania regulowane są przez konsolidanta, czyli bank, który przeprowadza ten proces.

Decydując się na kredyt konsolidacyjny, nie otrzymujesz pieniędzy do ręki czy na rachunek. Bank za Ciebie spłaci kredytobiorców. I od tej już pory możesz się cieszyć tylko jedną ratę w jednym banku.

Możliwe jest otrzymanie środków na konto i wówczas to kredytobiorca (bądź pożyczkobiorca) sam reguluje kredyty.

Konsolidacja i wydłużenie okresu kredytowania powoduje, że mniej będziesz wydawać na obsługiwanie zadłużenia.

Najpopularniejszą formą konsolidacji jest konsolidacja gotówkowa przeprowadzana z kredytem konsolidacyjnym gotówkowym bez zabezpieczenia hipotecznego. Jest mniej sformalizowana i szybciej taki kredyt można otrzymać, nawet przez internet.

Drugim rodzajem konsolidacji jest konsolidacja hipoteczna. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest Twoja nieruchomość, np. dom lub mieszkanie. W tym przypadku jednak można uzyskać niższe oprocentowanie, większy kredyt i dłuższy czas spłaty.

podział konsolidacji kredytów: hipoteczna i gotówkowa
Podziała konsolidacji kredytów. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jak wybrać dobry kredyt na konsolidację?

Do zaciągnięcie kredytu, jak i do konsolidacji kredytów należy się odpowiednio przygotować. W tym momencie możesz być dumny z siebie, już dużo już wiesz. Jesteś blisko, aby samodzielnie dokonać wyboru. Ostatnim elementem konsolidacyjnej układanki jest analiza ofert kredytowych.

Nie idź na skróty i nie sugeruj się rankingami konsolidacji. Porównanie banków musisz zrobić samodzielnie.

Udostępnione na stronach listy, porównywarki kredytów konsolidacyjnych i wspomniane rankingi przedstawiają jedynie propozycje kredytowe.

Oferta kredytu konsolidacyjnego może być zaprezentowana dopiero po zbadaniu przez doradcę bankowego Twojej zdolności kredytowej. I można założyć z pewnym prawdopodobieństwem, że przedstawiony kredyt będzie się różnić od propozycji.

Najważniejszymi parametrami kredytu są poszczególne koszty kredytowe. Składają się one na ogólny koszt, czyli całkowity koszt kredytu.

Porównaj dwie oferty z różnych banków. Muszą się one charakteryzować identyczną kwotą, okresem kredytowania i rodzajem rat. Który z kredytów będzie tańszy? Ten z mniejszym ogólnym kosztem całkowitym.

Jak wygląda konsolidacja kredytów na przykładzie

Warunki na jakich zostanie przeprowadzona konsolidacja zależy oczywiście od banku i zaproponowanej oferty. A ona jest zawsze indywidualna, uzależniona od oceny kredytowej. Dlatego możemy posługiwać się wyłącznie pewnymi założeniami, które pozwalają jedynie oszacować wyniki.

Jak wygląda konsolidacja kredytów w praktyce? Przyjmijmy, że spłacasz obecnie następujące zobowiązania:

 • pożyczka gotówkowa 35 tys. zł – do spłaty pozostało 28 rat po 807,74 zł (spłaconych zostało 30),
 • kredyt ratalny 15 tys. zł – do spłaty pozostało 20 rat po 396,04 zł (spłaconych zostało 28),
 • pożyczka samochodowa 10 tys. zł – do spłaty pozostało 12 rat po 348,51 zł (spłaconych zostało 21).

Miesięczna łączna wysokość rat wynosi 1552,29 zł przy zadłużeniu całkowitym 34 719,64 zł.

Bank udziela kredytu konsolidacyjnego na 34 719,64 zł na 6 lat. Oprocentowanie nominalne 12,24% w skali roku. Odsetki są jedynym kosztem kredytowym.

Po przeprowadzonej konsolidacji nowa rata równa wyniesie 889,91 zł, czyli miesięczne obciążenia zostaną zmniejszone o ponad 600 zł.

Biorąc pod uwagę, dłuższy okres kredytowania powoduje wzrost kosztów odsetkowych, to całkowita kwota do zwrotu zwiększy się do 44 495,46 zł (o koszt odsetkowy 9 775,82 zł).

konsolidacja kredytów przed i po konsolidacji
Jak wygląda konsolidacja kredytów? Zadłużenie przed i po konsolidacji. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jaką kwotę minimalną i maksymalną można skonsolidować?

Minimalna kwota konsolidacji to 1000 zł. Maksymalna kwota to 200 tys. zł – 300 tys. zł.

Można zatem skonsolidować np. pożyczkę gotówkową 5000 zł, zadłużenie na karcie kredytowej 500 zł, limit w koncie 1500 zł, kredyt samochodowy 40 tys. zł.

Nie ma jak widać znacznie, że jedno zadłużenie jest duże, a drugie znacznie mniejsze. Najważniejsza jest łączna suma konsolidowanych zobowiązań.

Jakie dokumenty do konsolidacji kredytów?

Wyróżnić można dwa rodzaje dokumentów, które należy przygotować w procesie ubiegania się o kredyt konsolidacyjny:

1. Identyfikujące kredytobiorcą (w zależności od statusu):

 • dowód osobisty, paszport,
 • karta pobytu rezydenta długoterminowego,
 • dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
 • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela.

2.Dokumenty dotyczące uzyskiwanego dochodu. Różnią się one w zależności od formy zatrudnienia, źródła dochodu:

 • zaświadczenia o dochodzie z tytułu umowy o pracę,
 • zaświadczenie o przyznanej rencie lub emeryturze, odcinek świadczenia emerytalno-rentowego,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek, decyzja z Urzędu Skarbowego w sprawie wysokości podatku za poprzedni rok, rachunek zysków i strat za ostatni rok obrachunkowy, deklaracje podatkowe za poprzedni rok, wykaz z KPiR za wskazany okres.

Składając wniosek kredytowy w „swoim banku”, który prowadzi Twój rachunek, z dużym prawdopodobieństwem nie będziesz musiał składać zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach. Bank przeprowadzi weryfikację na podstawie wpływów z wynagrodzenia.

3. Dokumenty identyfikujące zobowiązania przeznaczone do skonsolidowania. Mogą to różne formy:

 • umowa kredytu, pożyczki,
 • zaświadczenie o zobowiązaniu,
 • wyciąg z karty kredytowej,
 • dowody wpłat,
 • książeczki spłat,
 • potwierdzenia dokonanych przelewów,
 • historia transakcji z rachunku bankowego.

Dodatkowe dokumenty, które będzie wymagał bank, może dotyczyć następujących przypadków:

 • rozdzielności majątkowej – prawomocne orzeczenie sądu lub akt notarialny ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej, zawartej niepóźniej niż 1-2 miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • rozwodu i separacji – prawomocny wyrok sądu stwierdzający rozwód lub separację.

Jeżeli wystąpi poręczyciel kredytu, to podlega on weryfikacji w sposób analogiczny, jak kredytobiorcy.

Kiedy warto skonsolidować zadłużenia?

Kredyty warto skonsolidować wówczas, kiedy zachodzą określone przesłanki. Odpowiedz sobie na PYTANIE: co chcę osiągnąć poprzez skonsolidowanie kredytów?

Możliwe, że chcesz złożyć wniosek wnioskować o kredyt konsolidacyjny, z myślą o zredukowaniu liczby zobowiązań bankowych. Może to być jednak również:

 • zmniejszenie raty kredytowej, aby obniżyć wydatki budżetowe,
 • poprawa płynności finansowej,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • uzyskanie dodatkowych środków,
 • zaoszczędzenie na spłacie kredytów.

Konsolidacja jest sprawą indywidualną. Decyzję, każda kredytobiorca musi rozważyć samodzielnie. Ale podjęta w odpowiednim czasie, może uchronić Ciebie przed nieterminowym regulowanie rat. Tym samym unikniesz:

 • pogorszenia historii kredytowej w BIK,
 • wpisania do rejestru dłużników,
 • postępowania windykacyjnego i komorniczego,
 • powstania spirali zadłużenia, kiedy pożyczasz, aby zapłacić ratę.
Jeżeli przeznaczasz ponad 50 procent dochodów netto na spłatę zadłużenia, to sytuacja nie jest beznadziejna. Jest to jednak ostatni dzwonek alarmowy, aby coś z tym zrobić.

Jeżeli regularnie spłacasz raty, a budżet zamyka się na zero i nie masz żadnej tzw. finansowej poduszki bezpieczeństwa, to zastanów się na konsolidacją kredytów.

Podejmij również inne działanie, np. zrezygnuj lub ograniczyć możliwe wydatki, poszukaj dodatkowego źródła dochodów.

Konsolidacja kredytów plus dobranie gotówki

Taka możliwość jest dostępna nie tylko w tradycyjny sposób, ale również przez internet. Cała procedura kredytowa odbywa się wówczas online.

Jedną z wielu zalet kredytu konsolidacyjnego jest możliwość uzyskania również dodatkowej gotówki. Nie tylko zatem konsolidujesz wybrane zobowiązania w nowy kredyt, ale również, jeżeli potrzebujesz dodatkowe środki, możesz je otrzymać. Warunek jest jeden: musisz mieć odpowiednią zdolność kredytową.

Te dodatkowe środki są wliczane do ogólnej kwoty konsolidacji (jest to po prostu pożyczka gotówkowa) i spłacane w ramach jednej raty.

Czy warto jest skorzystać z takiej możliwości? Taka dodatkowa gotówka może się przydać, np. spłatę pożyczek niebankowych lub jeżeli planowałeś zaciągnąć nowy kredyt. Jednak musisz wziąć pod uwagę, że Twoje zadłużenie dodatkowo wzrośnie, a rata będzie wyższa.

Z takiej możliwości nie korzystaj wówczas, kiedy głównym powodem konsolidacji jest poprawienie finansów domowego budżetu.

Kto może wziąć kredyt skonsolidowany?

Kryteria dostępności do kredytu konsolidacyjnego są takie same jak dla innych kredytów.

Bank sprawdzi potencjalnego kredytobiorcę pod kątem zdolności kredytowej i historii kredytowej. Są to kluczowe parametry, które są uwzględniane przy ocenie kredytowej.

Oczywiście, aby przeprowadzić konsolidację i uzyskać kredyt, należy spłacać przynajmniej dwa kredyty.

Warunki dotyczące uzyskania kredytu są podobne w każdym banku, ale każdy z nich może postawić własne warunki.

Bardzo często dodatkowym warunkiem jest wyrażenie zgód marketingowych lub wykupienie ubezpieczenia po przekroczeniu wyznaczonej kwoty konsolidacji.

Maksymalna wysokość konsolidacji i czas spłaty kredytu

Minimalna kwota konsolidacji wynosi z reguły 1000 złotych, a maksymalna to ok. 250-300 tys. zł.

A przez ile miesięcy można spłacać kredyt konsolidacyjny? Najkrótszy czas to 6 miesięcznych rat kredytowych, a maksymalny jest liczony w latach. 10 lat, to 120 miesięcznych rat.

Oczywiście, jeżeli zależy Tobie na znacznym zmniejszeniu rat kredytowych, to spłata zadłużenia musi być rozłożona na długi okres. Jak długi, to już zależy od wysokości konsolidacji i raty, którą chcesz osiągnąć.

Najlepsza konsolidacja kredytów?

Na konsolidację kredytów i na kredyt konsolidacyjny należy spojrzeć tak, jak na każdą inną operację finansową. Należy zatem rozważyć czy jest to korzystne rozwiązanie dla Ciebie:

 • Co zyskujesz, a co stracisz?
 • Czy poradziłbyś sobie ze spłatą poszczególnych zobowiązań osobno?
 • Jak będzie kształtować się Twoja sytuacja w niedalekiej przyszłości, ale również za kilka lub kilkanaście miesięcy?
 • Lepiej jest skonsolidować kredyty teraz, np. skorzystać z dodatkowej gotówki, czy możliwe jest, aby poczekać kilka miesięcy? Może uda się spłacić jeszcze kilka rat, odłożyć pieniądze i za kilka miesięcy skonsolidować mniejszą kwotę.

Zawsze musisz uwzględniać nie tylko swoje potrzeby finansowe i oczekiwania, ale i możliwości uregulowania nowego zadłużenia.

Dopiero w następnym kroku zaczynasz szukać kredytu i zastanawiać się, jak jest najlepsza konsolidacja kredytów.

W jaki sposób można skonsolidować kredyty?

Jeżeli chcesz skonsolidować kredyty oraz pożyczki bankowe i wziąć kredyt kredyt konsolidacyjny gotówkowy, to wyróżnić można trzy możliwości:

Przez internet (online). Wystarczy wypełnić udostępniony formularz online. Taka możliwość istnieje zarówno dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej w swoim banku, jak i dla nowych klientów.

Jeżeli składasz wniosek internetowy i jesteś nowym klientem banku, to proces aplikacyjny będzie przeprowadzony drogą online i telefonicznie.

Stacjonarnie w placówce bankowej. To najbardziej popularny, ale i czasochłonny sposób na złożenie wniosku. Na miejscu należy pobrać wniosek kredytowy, wypełnić i oddać doradcy wraz wymaganymi dokumentami.

Telefonicznie. Mało popularna forma, często kontynuowana online podczas tzw. wideorozmowy.

Wady konsolidacji kredytów

Konsolidacja kredytów nie ma wad. Minusów tego rozwiązania można się doszukiwać jedynie w kredycie konsolidacyjnym.

 • Jedna mniejsza rata wiąże się z wydłużeniem czasu spłaty kredytu.
 • Dłuższy okres kredytowania przekłada się na zwiększenie się kosztu całkowitego.
 • Banki odmówić mogą skonsolidowania kredytów i pożyczek hipotecznych, innych kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek niebankowych.
 • Konsolidacja kredytów dostępna jest dla osób zadłużonych, ale tylko z pozytywną oceną kredytową.
 • W przypadku niskiej zdolności kredytowej lub nie najlepszej oceny, bank może wymagać wykupienia ubezpieczenia, przedstawienia dodatkowego zabezpieczenia lub zaoferuje gorsze warunki kredytowania.
 • Po przeprowadzonej konsolidacji całkowitego zadłużenie może być znacząco wyższe niż przed tym procesem.

Aby korzyści z konsolidacji kredytów przełożyły się długoterminowo, należy również podjąć dodatkowe działania w zarządzaniu domowymi finansami. Ograniczyć można wydatki, zrezygnować ze zbędnych zakupów, zacząć oszczędzać i poszukać dodatkowych źródeł dochodów. Nie powinniśmy zaciągać kolejnych zobowiązań, tylko dlatego, że złapaliśmy – na razie – krótkoterminowy oddech finansowy.

Zalety konsolidacji kredytów

Korzyści z konsolidacja kredytów jest kilka. Do najważniejszych można zaliczyć:

 • Zredukowanie liczby posiadanych zobowiązań w bankach.
 • Połączenie kilku kredytów w jeden sprawia, że spłacasz tylko jeden kredyt.
 • Nowa rata będzie niższa, dzięki wydłużeniu czasu spłaty.
 • Konsolidacja gotówkowa może być rozłożona nawet na 120 miesięcznych rat.
 • Dopasowanie wysokości kredytu konsolidacyjnego do własnych potrzeb. Może wynosić 1000 zł, ale i nawet 250 000 – 300 000 zł.
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu niż to zostało określone w umowie.
 • Konsolidacja kredytów obejmuje różne zobowiązania spłacane w bankach. Najczęściej są konsolidowane kredyty gotówkowe, ale mogą to być kredyty ratalne oraz zadłużenia, tzw. limity w kontach i na kartach kredytowych.
 • Mniejsze rata, to i lepsza płynność finansowa i poprawa bilansu domowego budżetu.
 • Zmniejszenie domowych wydatków skutkuje zwiększeniem zdolności kredytowej. To pozwala na skorzystanie opcji kredytu konsolidacyjnego z ekstra gotówką.
jak działa konsolidacja kredytów w bankach
Jak działa konsolidacja kredytów w bankach. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Co, jeżeli przestanę spłacać kredyt konsolidacyjny?

Jeżeli przestaniesz spłacać raty kredytowe, to bank podejmie określone działania. Na początku są to wyłącznie czynności upominawcze, a w dalszej kolejności czynności windykacyjne.

Cel podjętych działań jest jeden: skłonienie kredytobiorcy do natychmiastowego uregulowania zaległości w ratach.

Do podejmowanych czynności należą m.in.:

 • monity telefoniczne, sms-owe, mailowe lub listowne,
 • działania windykacyjne.

Wszelkiego rodzaju koszty powstałe w ten sposób ponosi kredytobiorca. Odsetki umowne za opóźnienia zostaną doliczone do ostatniej raty wyrównującej.

Zaleganie ze spłatami rat zawsze skutkuje pogorszeniem historii kredytowej, co przekłada się na ocenę scoringową.

Ostatecznym działaniem podejmowanym przez bank jest wypowiedzenie umowy kredytu, wysłanie ostatecznego wezwania do spłaty zadłużenia i skierowanie sprawy na drogę sądową. Konsekwencją jest egzekucja komornicza i związane z tym dodatkowe koszty.

Czy można przerwać spłacanie kredytu konsolidacyjnego?

W zasadzie nie ma możliwości, aby przerwać spłatę kredytu bez zgody banku. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek trudności w terminowym regulowaniu zobowiązania, to należy skontaktować się niezwłocznie z kredytodawcą.

Może on wówczas zaproponować tzw. wakacje kredytowe. Polegają one na zawieszeniu spłaty raty kapitałowej (lub raty kapitałowo-odsetkowej) przez ustalony czas. Z reguły nie jest to dłużej niż 3 miesiące.

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych lub prolongaty w spłacie powinny być zapisane w umowie kredytowej.

Już na etapie konsultowania oferty, zapytaj o wakacje kredytowe. Nie musisz z nich skorzystać. Przy wystąpieniu nieoczekiwanych krótkoterminowych problemów finansowych, może to być tymczasowe rozwiązanie.

Czy banki szybko podejmują decyzję o przyznaniu kredytu konsolidacyjnego?

W przypadku kredytu konsolidacyjnego gotówkowego, konsolidacja kredytów może być przeprowadzana w tym samym dniu, co złożony wniosek. Jeżeli wniosek kredytowy zostanie poprawnie wypełniony i dostarczone zostaną wszystkie wymagane dokumenty, to banki decyzję kredytową podejmują bardzo szybko.

Pieniądze zostaną przelane na konta wierzycieli od momentu zaakceptowania umowy, tak szybko jak to jest możliwe.

Co więcej umowę o konsolidację kredytów możesz przeprowadzić online – internetowo. Kredyt konsolidacyjny bez wychodzenia z domu jest przykładowo dostępny w Alior Bank.

Czy kredyt konsolidacyjny wymaga poręczyciela?

Kredyt konsolidacyjny może wymagać poręczyciela. Jest to sytuacja szczególna, kiedy nie ma innych możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu.

Jeżeli kredytobiorca przestanie regulować zobowiązanie, obowiązek jego spłaty spada na poręczyciela.

Zabezpieczenie spłaty kredytu jest wymagane przez bank najczęściej, kiedy:

 • ocena kredytowa kredytobiorcy nie jest najlepsza, ale nie wyklucza możliwości konsolidacji,
 • jest to konsolidacja dużych kredytów przy długim czasie spłaty.

Czy można dostać kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej?

Kredyt konsolidacyjny bez zdolności kredytowej nie jest możliwy do uzyskania w żadnym banku i SKOK-u.

Zdolność kredytowa, to warunek niezbędny i konieczny, aby przeprowadzić konsolidację i uzyskać kredyt konsolidacyjny.

Czy można dobrać gotówkę do kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny z dobraniem gotówki jest możliwy. Banki bardzo często oferują sposobność pozyskania dodatkowej gotówki.

Dodatkową gotówkę w konsolidacji można przeznaczyć na każdy cel, który nie jest związany z działalnością gospodarcza.

Bank reguluje zatem zadłużenia wskazane we wniosku, a dodatkowe środki przelewa na wskazane konto.

Czy dobranie gotówki z kredytem konsolidacyjny się opłaca? Żaden kredyt się nie opłaca. Jeżeli musisz zrealizować jednak określony wydatek, to pozyskanie w ten sposób pieniędzy jest z reguły tańsze, niż osobna pożyczka gotówkowa.

To rozwiązanie zwiększa całkowitą kwotę do spłaty i zwiększa koszt kredytu.

Dodatkowa kwota łącznie z kredytem na spłacenie zadłużenia nie może być wyższa od oferowanego kredytu konsolidacyjnego.

Czy można wziąć kredyt konsolidacyjny bez zgody małżonka?

Bank może udzielić kredytu konsolidacyjnego bez zgody małżonka, jeżeli konsolidacja obejmuje niskie kwoty. W sytuacji, kiedy istnieje wspólnota majątkowa lub konsolidacja jest wysoka, to wówczas zgoda małżonka jest niezbędna.

Przy przedstawieniu dokumentu potwierdzającego istniejącą rozdzielność majątkową, zgoda współmałżonka nie będzie konieczna.

Ale warto zwrócić uwagę, że wspólny kredyt konsolidacyjny – z małżonkiem, zwiększa zdolność kredytową i można wnioskować wówczas o większy kredyt.

Jak działa kalkulator kredytu konsolidacyjnego?

Kalkulator kredytu konsolidacyjnego jest pomocnym i dodatkowy narzędziem, ale ma swoje wady. Zostały one wymienione już wcześniej.

Dla przypomnienia. Otrzymane wyliczenia wysokości rat oraz również i kosztów całkowitych w danym banku są oszacowane. Wyniki nie będą takie same, jak w podpisywanej umowie, bo są one przeprowadzone bez weryfikacji zdolności kredytowej.

Ocena kredytowa obejmuje m.in. analizę zdolności kredytowej, sprawdzenie wiarygodności w BIK i BIG.

Na podstawie weryfikacji dochodów i wydatków oraz historii kredytowej, bank może ostatecznie zaproponować lepsze lub gorsze warunki kredytowania.

Wracając jednak do kalkulatora konsolidacji kredytów. Nie jest to skomplikowane narzędzie. Korzystanie z niego ogranicza się do wpisania kwoty kredytu i liczby rat. I to w zasadzie wszystko. Można jeszcze zaznaczyć opcję ewentualnej dodatkowej gotówki, skorzystania z ubezpieczenia kredytu i wyboru rodzaju raty.

Podstawą do wyliczenia rat przy danej propozycji banku, jest najczęściej przykład reprezentatywny.

Chcesz poznać dokładne wyliczenia bez kalkulatora? Skontaktuj się z doradcą z wybranego banku.

Nie wszystkie kalkulatory mają rozbudowaną formę i ograniczają się do oszacowania raty.

Jak wygląda spłacanie kredytu konsolidacyjnego?

Spłata kredytu konsolidacyjnego jest taka sama, jak w przypadku każdego innego kredytu. Należy płacić w każdym miesiącu ratę, która została ustalona w harmonogramie.

Raty mogą być równe – jednakowe co wysokości przez cały czas trwania umowy. Mogą być i malejące. Początkowe raty są znacznie większe niż w przypadku rat stałych, ale z każdym miesiącem stają się coraz mniejsze. Aż w którymś z kolejnych miesięcy będą mniejsze od rat równych. Przy ratach malejących wymagana jest większa zdolność kredytowa.

Jeżeli obawiamy się, że ratę przeoczymy, to można ustalić stałe zlecenia przelewu w swoim koncie.

PODSUMOWANIE

Jak sprowadzić wszystkie kredyty do jednego? Przeprowadzając konsolidację kredytów. Polega ona na zaciągnięciu nowego kredytu i spłaceniu zobowiązań w różnych bankach.

Można skorzystać zarówno z kredytu konsolidacyjnego, wówczas to bank samodzielnie spłaca nasze zobowiązania, jak i z pożyczki konsolidacyjnej. W tym drugim przypadku, to pożyczkobiorca ma określony czas na zamknięcie wybranych kredytów i pożyczek.

Finalnym efektem konsolidacji kredytów jest jeden dług bankowy zamiast kilku. Ponad to:

 • Wydłużony czas kredytowania, pozwala na znaczące obniżenie nowej raty.
 • Uzyskany kredyt konsolidacyjny może być znacząco wyższy od suma konsolidacyjnej.
 • Skonsolidować można minimum dwa kredyty (pożyczki).
 • Warunki kredytowania i na jakich zostanie przeprowadzana konsolidacja, zależą od wybranego banku.
 • Kredyt konsolidacyjny, podobnie jak każdy inny kredyt bankowy, wymaga pozytywnej weryfikację pod kątem zdolności i historii kredytowej.
 • Konsolidacja kredytów najczęściej jest przeprowadzana tradycyjnie – składając wniosek w banku. Może być również procedowana online lub w formie łączonej przez internet i telefonicznie.
 • Bank może wymagać wykupienia polisy ubezpieczeniowe.
 • Koszt całkowity kredytu konsolidacyjnego zależy głównie od oprocentowania nominalnego. Dodatkowe czynniki kosztowe to prowizja, ubezpieczenie i koszty dodatkowe.
 • Jeżeli korzystasz z kalkulatora kredytów konsolidacyjnych, to musisz wziąć pod uwagę, że otrzymujesz tylko orientacyjne wyliczenia.

I na koniec musisz zawsze pamiętać o tym, że konsolidacja kredytów jest sprawą indywidualną. Nie ma najlepszego złotego środka dla wszystkich. Są kredytobiorcy, którzy mogą skorzystać z kredytu, są i tacy, którzy muszą. Przeanalizuj swoją sytuację finansową i określ, w której grupie Ty się znajdujesz.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok