Jak podwyższyć zdolność kredytową? Poznaj 11 sposobów na poprawę!

Kredytobiorca, który zamierza wziąć pożyczkę lub duży kredyt gotówkowy w banku, a zwłaszcza kredyt hipoteczny, to powinien zainteresować się zdolnością kredytową i to na kilka miesięcy przed złożeniem wniosku.
jak podwyższyć zdolność kredytową
Jak podwyższyć zdolność kredytową. Kredytyporownywarka.pl

Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważna? Zdolność kredytowa jest kluczowym czynnikiem, aby otrzymać kredyt. Od jej wysokości zależeć będzie nie tylko maksymalna kwota kredytu, ale ogólnie to, czy bank może udzielić nam konkretnego finansowania.

W krótkim artykule Jak podwyższyć zdolność kredytową zostało opisane kilka znanych sposobów na zwiększenia zdolności kredytowej i elementy, o które musisz zadbać.

Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa określa możliwości terminowej spłaty zobowiązania wraz z odsetkami na podstawie ustalonych warunków z kredytobiorcą.

Przykładowo dwóch kredytobiorców ubiega się o kredyt 20 tys. zł w tym samym banku. Okres kredytowania: 24 miesiące. Pierwszy z nich uzyskuje pozytywną opinię, a drugi już nie. Ale jeżeliby kredytobiorca zgodnie z sugestią banku, zdecydowałby się wydłużyć czas spłaty do 36 miesięcy, przez co zmniejszy się wysokość raty, to wówczas mógłby uzyskać takie finansowanie.

Zdolność kredytowa jest pochodną wielu rozmaitych elementów, a dodatkowo, każdy bank oblicza ją nieco w inny sposób. Chociaż czynniki brane pod uwagę są w zasadzie takie same.

Jeżeli udałeś się do swojego banku, który stwierdził, że zdolności kredytowej nie masz, udaj się do innego banku. Różnice w wyliczeniach mogą być dość duże.

Do najistotniejszych elementów wyliczania zdolności zalicza się:

  • wysokość comiesięcznych dochodów,
  • wydatki stałe w gospodarstwie,
  • inne obciążenia finansowe,
  • liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Nie bez znaczenia pozostaje wiek kredytobiorcy, stan cywilny, źródło uzyskiwanych dochodów, ale również wykształcenie czy miejsce zamieszkania.

Poza samą zdolnością kredytową, do oceny kredytowej wniosku kredytowego wliczana jest wiarygodność kredytowa w BIK, czyli scoring kredytowy. Dotychczasowa historia regulowania zobowiązań przez kredytobiorcę – terminowość płacenia rat – stanowi informację o jego rzetelności i jest elementem oceny ryzyka kredytowego.

Ocena BIK nie bezpośredniego przełożenia na wysokość zdolności kredytowej. Można mieć zdolność kredytową, ale niski scoring i nie uzyskać kredytu.

Klient, który uzyska lepszą ocenę końcową nie tylko że, zwiększa swoje szanse na uzyskanie kredytu, ale i na zdecydowanie korzystniejsze warunki. Może się to przejawiać w niższym oprocentowaniu – a ma to kluczowe znacznie przy dużych kredytach z długim okresem kredytowania – czy z obniżoną prowizją kredytową (lub jej brakiem).

Najlepszy sposób na zwiększenie zdolności kredytowej?

Nie ma lepszego i skuteczniejszego sposobu na zwiększenie zdolności kredytowej, jak zwiększenie uzyskiwanych dochodów. Może to być podwyżka wynagrodzenia czy poszukanie lepiej płatnej pracy.

Czy można łączyć dochody, jeżeli chcemy zwiększyć zdolność kredytowa? Oczywiście, że można, byleby dodatkowa praca była udokumentowana, np. w formie umowy o dzieło czy zlecenie.

Banki lepszym okiem patrzą na umowy o pracę na czas nieokreślony. Dla kredytów hipotecznych jest to minimum 3 miesiące. Przy umowie na czas określony minimum wynosi 6 miesięcy.

Im większa będzie miesięczna różnica pomiędzy uzyskiwanymi dochodami – a nie musi to być wyłącznie wynagrodzenie czy np. świadczenia emerytalne – a ponoszonymi wydatkami – konsumpcja, koszty utrzymania, suma innych rat, tym większą zdolność kredytową osiągamy.

Również zmniejszenie wydatków domowych przyczynia się do poprawienia zdolności kredytowej.

Pamiętaj jednak, że podjęcie dodatkowej pracy i podpisanie umowy, powinno nastąpić znacznie wcześniej niż tydzień przez złożeniem wniosku. Podobnie należy mieć na uwadze, że w Biurze Informacji Kredytowej zmiany nie są odnotowywane z dnia na dzień i dzieje się to z pewnym poślizgiem.

Podejmij odpowiednio wcześnie działania zmierzające do ewentualnego zwiększenia dochodów czy zamknięcia umów kredytowych, pożyczkowych oraz limitów w kontach i kartach.

Poniżej zapoznasz się z pozostałymi kilkunastoma powszechnie stosowanymi sposobami na zwiększenia zdolności kredytowej.

Zwiększenie zdolności kredytowej zamykając limity

Posiadane limity w kartach kredytowych oraz w kontach osobistych (ROR) – nawet jeżeli z nich nie korzystasz – pomniejszają zdolność kredytową i wysokość dostępnego kredytu.

Takie produkty również najczęściej generują koszty roczne, np. za użytkowanie czy przedłużenie. Nie wspominając już o wysokich miesięcznych kosztach odsetkowych, jeżeli są niespłacane. Przeczytaj: Jak wyjść z długów bankowych i niebankowych?.

Wspomniane produkty, które niekiedy są w zaliczane do kredytów obrotowych, są odnotowywane w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) w „otwartych rachunkach”. Bank zakłada, że możesz z nich skorzystać w każdej chwili i musisz mieć zarezerwowane pieniądze na ich spłatę.

Jeżeli zastanawiamy się nad dużym kredytem gotówkowym lub hipotecznym, to najlepiej byłoby z tych produktów zrezygnować i rozwiązać umowy. Ewentualnie zmniejszyć limit, co również pozwala zwiększyć zdolność kredytową.

Banki z reguły biorą od 1 do 3% limitu, a czasami nawet do 5% limitu, jako zadłużenie. Mając zatem limit w rachunku w wysokości 10 tys. zł, 300 zł (3%) obniża w przypadku kredytów hipotecznych zdolność kredytową o kilka lub nawet i kilkanaście tysięcy złotych.

Zwiększenie zdolności kredytowej porządkując domowe finanse

Warto jest przeprowadzić generalne porządki w domowych finansach. To nie tylko limity obciążają domowy budżet, ale i opłaty stałe w domowym budżecie.

Czynsz, prąd, gaz, woda. Opłaty za media wymienisz z pewnością w pierwszej kolejności. Można je również ograniczyć, ale na to potrzeba czasu. Natomiast zapominamy często, że inne opłaty stałe wpływają również na maksymalną kwotę kredytu.

Abonamenty telewizyjne, telefoniczne czy streamingowe mają znaczenie dla zdolności. Im większe zadeklarowane obciążenie dla domowego budżetu, a o nie bank zapyta analizując zdolność kredytową, to zdolność musi być mniejsza.

Wyliczając koszty utrzymania, banki korzystają z danych, które publikuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). Koszty utrzymania gospodarstwa domowego uzależnione są od liczby osób, które je tworzą.

Również pozbycie się części majątku, np. ruchomości w postaci samochodu, zwiększy zdolność kredytową. W ten sposób odchodzą cykliczne koszty utrzymania i ubezpieczenia.

Zwiększenie zdolności kredytowej poprzez konsolidację kredytów

Konsolidacja kredytów jest powszechnie wykorzystywana w celu zwiększenia zdolności kredytowej. Kredyt konsolidacyjny zaciąga się, aby spłacić wybrane kredyty i pożyczki bankowe. Po pierwsze, zostaje zmniejszona liczba posiadanych zobowiązań.

Z kredytu konsolidacyjnego można spłacić również limity w kontach i w ROR-ach.

A po drugie, wydłużając czas spłaty, zmniejszysz wysokość raty w stosunku do sumy rat miesięcznych łączonych zobowiązań. Mniejsze obciążenia kredytowe po stronie wydatków domowego budżetu, to większa zdolność kredytowa.

Od strony finansowej najczęściej nie jest to super opłacalne, bo znaczące zmniejszenie raty wymaga wydłużenia okresu kredytowania, a to oznacza wyższe odsetki.

Spłata kredytów i pożyczek zwiększa zdolność kredytową

Jeżeli nie potrzebujesz i nie korzystasz, to zamknij limity w ROR-ach i kartach kredytowych – dostaniesz większy kredyt. A co ze spłatę bieżących zobowiązań kredytowych i pożyczkowych?

Kredyty, które spłacamy bądź spłacaliśmy, są odnotowywane w Biurze Informacji Kredytowej. BIK, to instytucja, która przetwarza wszystkie informacje o naszych zobowiązaniach kredytowych. Jeżeli zobowiązania były spłacane prawidłowo i historia kredytowa jest pozytywna, to jest się z czego cieszyć. Bank widzi zatem, że potencjalny kredytobiorca jest osoba rzetelną.

W znacznie gorszej sytuacji są kredytobiorcy z negatywną historią, kiedy wystąpiły liczne opóźnienia w płatnościach rat. Najczęściej złożenie wniosku zakończy się wydaniem negatywnej decyzji kredytowej.

Jeżeli nadal mamy jakieś kredyty i pożyczki do spłaty, np. kredyt ratalny, to warto postarać się je wcześniej spłacić. Mniej kredytów na mniejszą kwotę, tym większa zdolność kredytowa.

Nie przelewaj pieniędzy na inne konto

Oczywiście przelewy możesz robić. Jednak w sytuacji, kiedy mieszkasz w związku nieformalnym i przelewasz partnerowi czy partnerce cyklicznie jakąś kwotę pieniędzy, to takie częste przelewy mogą wybudzić podejrzenie w banku, że masz kogoś na utrzymaniu.

Przy weryfikacji i badaniu zdolności kredytowej, bank może poprosić o zestawienie transakcji z konta za ostanie 3 miesiące, a nawet i 6 miesięcy. Jeżeli wniosek kredytowy jest składany przez singla, czyli osobę prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe, to stałe przelewy do Ani lub Marka mogą sugerować, że mieszkamy wspólnie.

Banki przeważnie biorą koszty utrzymania gospodarstwa domowego przy szacowaniu zdolności kredytowej na podstawie minimum socjalnego. Minimum socjalne za III kwartał 2023 r. w gospodarstwie jednoosobowym wynosi 1681,64 zł oraz od 1 352,26 zł do 1 425,56 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Gospodarstwa emeryckie jednoosobowe to minimum 1 650,22 zł, dwuosobowe 1 397,99 zł. 1

Współkredytobiorca, czyli kredyt z inną osobą

Dodatkowy kredytobiorca w składanym wniosku kredytowym, to plus dla Ciebie i większe prawdopodobieństwo dla banku, że pożyczony kapitał wraz z kosztami zostanie spłacony zgodnie z umową kredytową.

Ubiegając się o kredyt wspólnie z rodzicami, rodzeństwem lub partnerem uzyskasz większą zdolnością kredytową. Oczywiście współkredytobiorca musi być pozytywnie zweryfikowany przez bank.

Ale uwaga! Współkredytobiorca odpowiada solidarnie za spłatę zobowiązania i w przypadku braku spłaty, to ona będzie musiała spłacić zaciągnięte zobowiązanie.

Oszacowanie wysokości zarobków netto dla kredytu 60 tys. zł na 10 lat. Nie ma innych do spłaty kredytów i pożyczek:

  • singiel: 2300 zł,
  • rodzina 2+2: 5200 zł.

Ślub zwiększa zdolność. Intercyza z problemowym małżonkiem

Planujesz wziąć kredyt hipoteczny przed ślubem? Warto byłoby to przemyśleć i złożyć wniosek po ślubie i ustanowieniu wspólności majątkowej.

Podobnie jak w każdym innym przypadku, również w tym przypadku modelową sytuację jest, kiedy obaj małżonkowie mają:

  • stały dochód w PLN,
  • umowę o pracę na czas nieokreślony,
  • kilkuletni staż pracy w jednej i tej samej firmie.
Jeżeli jeden ze współmałżonków otrzymuje wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej (4242 złote brutto) albo dochód walucie obcej, np. w euro, zostanie uznany przez bank za… utrzymanka. Są i takie banki, które a prori przyjmują, że jeden z małżonków jest na utrzymaniu wnioskującego. Prawdopodobne jest również to, że bank będzie wymagał oświadczeń o dochodach od obu kredytobiorców.

Bardzo interesujące jest spojrzenie banków na gospodarstwo domowe. W przypadku małżeństw bank widzi jedno 2-osobowe gospodarstwo domowe, natomiast przy partnerach współkredytobiorcach dwa 1-osobowe gospodarstwa.

W przypadku małżeństw koszty utrzymania są niższe niż dla partnerów współkredytobiorców, co oznacza, że ci pierwsi mogą mieć wyższą zdolność kredytową.

1. Czy zła historia kredytowa kredytowa jednego z małżonków ogranicza możliwość uzyskania kredytu? Tak, a niekiedy wręcz uniemożliwia wspólne zaciągnięcie kredytu.
2. Czy brak pracy jednego ze współmałżonków obniża zdolność kredytową? Tak, obniża zdolność kredytową.

W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie rozdzielności majątkowej. Nie jest to rozwód! Należy udać się do notariusza i ustanowić rozdzielność majątkową.

Oznacza to, że małżonek, który zarabia i ma pozytywną historię w BIK-u, będzie miał lepszą zdolność kredytową niż gdyby o kredyt ubiegali się wspólnie.

Większość kredytodawców uznaje rozdzielność majątkową trwającą minimum 6 miesięcy.

Liczba dzieci na utrzymaniu

Im więcej dzieci posiada rodzina, tym większe obciążenia dla domowego budżetu, co oznacza mniejszą zdolność kredytową.

Ta sytuacja ma większe znaczenie przy kredytach mieszkaniowych, a nie przy zwykłych kredytach i pożyczkach gotówkowych.

Świadczenie 800+ nie jest brane przez banki do wyliczania zdolności kredytowej.

Większa zdolność – kredyt z ratami równymi

Zdolność kredytowa jest zawsze wyliczana biorąc pod uwagę wysokość pierwszej raty. Wybierając spłatę kredytu z ratami równymi uzyskujemy zdecydowanie większą zdolność kredytową.

Z drugiej jednak strony decydując się na raty równe koszty całkowite będą większe niż przy ratach malejących.

Kredyt 140 tys. zł na 10 lat (120 rat). Oprocentowanie 11,62% rocznie.

Numer raty: wysokość raty równej – malejącej:

1. 1 977,96 zł – 2 522,33 zł.
65. 1 977,96 zł – 1 799,31 zł.
120. 1 977,96 zł – 1 177,96 zł.

Dłuży okres spłaty kredytu, tym większa zdolność

Wydłużenie czasu kredytowania zmniejsza wysokość raty i zwiększa zdolność kredytową. Ale konsekwencją zmniejszenia obciążeń budżetowych jest wyższy koszty całkowity kredytu. Kredyty są oprocentowane, a im dłużej pozostaje pożyczony kapitał do naszej dyspozycji, to i więcej za to należy zapłacić odsetek.

300 tys. kredyt ile do spłaty? Oprocentowanie roczne nominalne 10,99%. Jedyny koszt to odsetki.

Czas kredytowania: wysokość raty równej – koszt odsetkowy.

10 lat – 120 miesięcy: 4 130,80 zł – 195 696,28 zł.
20 lat – 240 miesięcy: 3 094,52 zł – 442 685,70 zł.

Jeżeli chcemy zmaksymalizować zdolność kredytową, to należy faktycznie wybrać dłuższy czas kredytowania i raty równe.

Wysoki wkład własny przy kredycie hipotecznym

Wkład własny jest istotny przede wszystkim przy kredytach hipotecznych (może być również przy kredytach samochodowych oraz leasingach).

Co prawda wkład własny nie ma bezpośredniego oddziaływania na zdolność kredytowa, ale im jest on wyższy, to o mniejszy kredyt będziesz wnioskować. Tym samym bank może zaproponować lepsze warunki kredytowania – niższe oprocentowanie (mniejsza marża banku), co ma przełożenie na raty kredytowe, całkowity koszt kredyt i większą zdolność kredytową.

Najlepiej, aby minimalne wysokość wkładu własnego wynosiła równowartość minimum 20% ceny nieruchomości.

Wkładem własnym może być nie tylko gotówka, ale także np. posiadana inna nieruchomość czy środki pochodzące z Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Negocjacje z bankiem

To się zawsze sprawdza: negocjowanie korzystniejszych warunków kredytowania. W każdym razie zawsze można spróbować.

Masz kilka dobrych argumentów? Wysokie zarobki? Dobry stosunek dochodów do wydatków domowych? Wysoki wkład własny? Negocjuj warunki na jakich zostanie udzielony kredyt! Każdy bank, to i owszem, instytucja finansowa, ale przede wszystkim sprzedawca. Oferuje kredyty, pożyczki i inne produkty finansowe. Najłatwiej jest negocjować właśnie warunki udzielonych kredytów i pożyczek.

Należy zawsze o negocjacjach pamiętać, ponieważ niewielkie zmniejszenie jednego z parametrów kosztowych, np. oprocentowania, przekłada się na mniejszy koszt całkowity kredytu, mniejszą ratę i na większą zdolność kredytową.

Uważasz, że jednak nie masz argumentów? Zakładając, że masz zdolność kredytową, bank przedstawi Tobie propozycję oferty. Udaj się następnie do innego banku w sprawie takiego samego kredytu (wysokość, czas kredytowania, rodzaj rat) i zapoznaj się z ofertą kredytową. Z pewnością jedna z tych dwóch ofert będzie korzystniejsza pod względem kosztów. Z pozytywną decyzją kredytową udaje się do banku, który przedstawił mniej atrakcyjniejsze warunki i zapytaj się czy uzyskasz lepsze warunki.

Takie zabiegi bardzo często przynoszą pozytywny efekt w postaci obniżki oprocentowania, a tym samym zwiększa się zdolność kredytową. Poza tym pamiętaj, że porównanie kredytów jest zawsze dobrym sposobem na wyszukanie korzystniejszego finansowania.

Wykupienie dodatkowych produktów banku

Niejednokrotnie banki stosują zasadę cross-selling, czyli oferują do kredytu dodatkowe produkty finansowe, np. karty kredytowe, ubezpieczenie na życie, konto osobiste. Jeżeli zdecydujesz się z nich skorzystać, to w zamian za to obniżają marżę kredytu (zmniejsza się oprocentowanie) lub rezygnują z prowizji.

Niekiedy skorzystanie z takiej opcji przyczynia się do zmniejszenia się kosztów kredytowych, ale może być również odwrotnie i nastąpi wzrost całkowitego kosztu kredytu.

Należy jednak taką propozycję wziąć pod uwagę, jeżeli jest to jedyna możliwość skorzystania z kredytu przy braku odpowiedniej zdolności kredytowej.

Zanim zdecydujesz się na jeden z dodatkowych produktów finansowych, należy dokładnie to przeliczyć. Porównaj, ile wyniesie koszt dodatkowych produktów w całym okresie trwania umowy kredytowania, a jaki zysk uzyskasz na zniżce.

Zaplanuj wszystko odpowiednio wcześniej

Do wzięcia każdego kredytu należy się dokładnie przygotować. Przy mniejszym kredycie „ogarnięcie” domowych finansów może potrwać tyle samo co przy dużym. Wszystko i tak sprowadza się do zdolności kredytowej.

Na Twoją zdolność do spłacenia zobowiązania zgodnie z przyjętymi warunkami wpływa dużo czynników. Są zarówno te bardzo oczywiste, jak dochody i wydatki, jak i te, o których nieco zapominamy, np. sposób wyliczenia zdolności kredytowej przez banki.

Warto zaplanować całe przedsięwzięcie kredytowe z odpowiednim wyprzedzeniem. Pamiętaj, że wniosek kredytowy jest rozpatrywany dopiero w momencie, kiedy dostarczysz do banku wszystkie wymagane dokumenty. Wnioskując o kredyt gotówkowy będzie ich zdecydowanie mniej niż przy kredycie hipotecznym.

Historia kredytowa w BIK ma również kolosalne znaczenie przy kredycie hipotecznym i warto się nią zainteresować lata naprzód, a nie kilka miesięcy przed złożeniem wniosku.

Oczywiście pozytywna historia kredytowa jest obowiązkowa ubiegając się o kredyt czy pożyczkę bankową.

Na koniec, musisz zorientować się w ofertach różnych banków, a nie tylko jednego. Nie masz żadnej pewności czy jest to najlepsza oferta. Nawet wówczas, kiedy dokonasz porównania tylko dwóch banków, to jeden z nich na pewno będzie miał lepszy i tańszy kredyt dla Ciebie.


1 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Poziom i struktura minimum socjalnego w cenach z I kwartału 2023 r. https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2023/07/MS_1Q_2023.pdf.

1 thought on “Jak podwyższyć zdolność kredytową? Poznaj 11 sposobów na poprawę!”

  1. Dla osób chcących zrozumieć i poprawić swoją sytuację finansową, to zawarte w nim porady są niezwykle praktyczne i łatwe do wdrożenia. Polecam

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok