Jakie dokumenty potrzebuje bank do kredytu hipotecznego?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-18 – ostatnia aktualizacja

Udzielenie kredytu hipotecznego przez bank na budowę lub zakup nieruchomości odbywa się na podstawie złożonego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Nie ma jednej uniwersalne listy obowiązkowych dokumentów. Uzależniona jest ona od wielu czynników, np. rodzaju kupowanej nieruchomości czy źródeł uzyskiwanych dochodów przez wnioskodawcę. Sprawdź, jakie podstawowe dokumenty są potrzebne, jeśli planujesz wziąć kredyt hipoteczny.
jakie dokumenty potrzebuje bank do kredytu hipotecznego
Jakie dokumenty potrzebuje bank do kredytu hipotecznego? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Podpisz umowę przedwstępną z deweloperem

Aby złożyć wniosek o kredyt hipoteczny potrzebna jest umowa przedwstępna, a to pozwala otrzymać wstępną decyzję kredytową.

Kupując nieruchomość na rynku pierwotnym, umowa przedwstępna musi zostać podpisana z deweloperem, który buduje nieruchomość. Może on wymagać wpłacenia zadatku lub zaliczki w określonej wysokości, stanowiącej pewien procent nieruchomości, np. 5-10%.

Uwaga! Jeżeli zakup nie dojdzie do skutki z Twojej winy, to deweloper nie zwróci Tobie zadatku. Natomiast, gdyby one sam zrezygnował ze sprzedaży (z własnej inicjatywy), to wówczas musiałby zwrócić Tobie dwukrotność wpłaconego zadatku.

Natomiast zaliczka zostałaby Tobie zwrócona w obu przypadkach, w takiej samej wysokości.

Wypełnij wniosek o kredyt hipoteczny do banku

Wniosek o kredyt hipoteczny pobierzesz ze strony wybranego banku. Jakie informacje znajdą się we wniosku o kredyt hipoteczny?

1. Jaki jest cel finansowania. Może to być zarówno zakup mieszkania, domu lub garażu, jak i przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych.
2. Warunki finansowych kredytu hipotecznego. To między innymi wysokości wkładu własnego, zabezpieczenia spłaty, oprocentowanie nominalne kredytu – stałe lub zmienne.
3. Wysokość uzyskiwanych dochodów.
4. Miesięczne wydatki w gospodarstwie domowym, np. ogólne koszty utrzymania, inne miesięczne zobowiązania kredytowe i pożyczkowe. Łączna suma rat kredytowych, które są płacone w każdym miesiącu mają duży wpływ na ocenę zdolności kredytowej.

Jak wypełnić wniosek o kredyt hipoteczny? Możesz to zrobić w domu lub w placówce wybranego banku. W każdy bądź razie możesz liczyć na pomoc doradcy bankowego, który udzieli Tobie wskazówek, co należy wpisać w poszczególne rubryki formularza.

Nie wiesz jaka jest różnicę pomiędzy oprocentowaniem stałym i zmiennym? Czy lepiej jest wybrać raty równe czy malejące? A może zdecydować się na większy wkład własny niż 20%? Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, nie bój się zapytać. Doradca banku odpowie na pytania i wyjaśni wątpliwości.

Jak szybko bank podejmuje decyzję w sprawie kredytu hipotecznego?

Decyzja kredytowa powinna być podjęta w ciągu 21 dni. Jeżeli wniosek kredytowy będzie niekompletny, to bank powiadomi Ciebie o tym fakcie i poprosi o uzupełnienie wymaganych dokumentów. Dopiero w momencie, kiedy wniosek kredytowy jest kompletny, bank może rozpocząć jego analizę.

Niekiedy wydanie decyzji o kredycie hipotecznym przekracza 21 dni, np. kiedy w krótkim czasie do banku wpłynęło dużo wniosków kredytowych. Jeżeli takie oczekiwanie na wydanie wstępnej decyzji przedłuża się, należy zgłoś to deweloperowi i podpisać aneks do umowy przedwstępnej. Jest to zabezpieczenie, dzięki czemu umowa nie wygaśnie.

Jakie dokumenty potwierdzające źródło dochodu?

Składając wniosek o kredyt hipoteczny musisz przygotować odpowiednie dokumenty potwierdzające, że otrzymujesz wynagrodzenie.

dokumenty potwierdzające źródła dochodu przy kredycie hipotecznym
Dokumenty potwierdzające źródła dochodu przy kredycie hipotecznym. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jeżeli jest to umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, to musisz poprosić pracodawcę o wypełnienie formularza i dostarczyć do banku zaświadczenie o zatrudnieniu.

Bank może dodatkowo wymagać przedstawienia wyciągu z konta osobistego, na które jest przelewane wynagrodzenie, jak również i ostatniej deklaracji PIT-37.

Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu musi zawierać informacje o średnim, miesięcznym wynagrodzeniu oraz:

 • dane pracownika i pracodawcy,
 • okres obowiązywania umowy (oraz ewentualnego wypowiedzenia),
 • zmienne składniki pensji, np. może to dotyczyć premii i nadgodzin,
 • forma wypłaty wynagrodzenia,
 • obciążenia wynagrodzenia, np. z tytułu spłaty pożyczki pracowniczej, wyroku sądowego, postępowania egzekucyjnego, itp.

Więcej formalności do spełnienia mają wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wymagane jest każdorazowo przy kredycie dostarczenie zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami na ZUS i do US.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczasz się na podstawie skali podatkowej, należy wówczas załączyć kopię księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz wyciąg z rachunku firmowego/osobistego za wybrany czas.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i o niezaleganiu z podatkami są ważne tylko przez 1 miesiąc od daty ich wystawienia.

Natomiast co do pozostałych dokumentów to już jest uzależnione od prowadzonej działalności gospodarczej i sposobu, w jaki się przedsiębiorca rozlicza z dochodów.

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w Banku Pekao. Szczegóły propozycji kredytowej.

Wniosek o kredyt hipoteczny (mieszkaniowy) mogą złożyć również emeryci i renciści. Jeżeli jesteś rencistą lub emerytem, należy przygotować następujące dokumenty:

 • decyzję o przyznaniu emerytury lub renty oraz jej waloryzacji,
 • dowód otrzymywania świadczeń, np. może to być wyciąg z konta bankowego,
 • jeżeli emeryt dodatkowo pracuje, to powinno to być również zaświadczenie o zatrudnieniu lub dochodach z innego źródła.

Jeżeli masz ukończone 60 lat, to bank z pewnością wyznaczy maksymalny wiek, do którego należy zapłacić ostatnią ratę. Przeważnie ten maksymalny wiek wynosi 70 lat.

Informacje o kredytowanej nieruchomości

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, jeżeli chcę kupić nieruchomość na rynku pierwotnym? W takiej sytuacji wymagane będzie:

 • informacja o deweloperze, np. odpis z KRS,
 • pełnomocnictwa reprezentantów dewelopera (jeżeli nie są wpisani do KRS-u),
 • wypis z centralnej ewidencji gruntów i budynków (CEGiB),
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym został wybudowany budynek z kredytowanym mieszkaniem,
 • pozwolenie na budowę,
 • pozwolenia na użytkowanie nieruchomości, jeżeli inwestycja została ukończona,
 • potwierdzenia wniesienia wymaganego wkładu własnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, jeżeli chcę kupić nieruchomość na rynku wtórnym? Sprzedający powinien przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające jego prawo do nieruchomości – mieszkania, domu, garażu, itp. W odpowiednim sądzie uzyskaj odpis księgi wieczystej danej nieruchomości.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, jeżeli chcę budować dom? W przypadku budowy nieruchomości potrzebne są następujące dokumenty:

 • finalna decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • akt notarialny działki budowlanej,
 • odpis z księgi wieczystej tejże działki,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów,
 • projekt budowlany,
 • dziennik budowy,
 • umowy z firmami wykonawczymi,
 • operat szacunkowy stworzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego, jeżeli chcę przeprowadzić remont nieruchomości, którą kupuję lub sfinansować jej wykończenie „pod klucz”? Należy przygotować:

 • kosztorys remontowy – jest to dokument najczęściej w formie tabeli, w której zostają wyszczególnione poszczególne rodzaje prac wraz z przybliżonymi kosztami realizacji,
 • dokumentacja fotograficzna prezentująca postępy realizowanych prac.

Jeżeli ten plan się zmieni, a banki weryfikują realizacje planu, należy wówczas złożyć wniosek o modyfikację kosztorysu.

Ubezpieczenie nieruchomości jest obowiązkowe

Na koniec jeszcze należy pamiętać, że zakup lub budowa nieruchomości na kredyt hipoteczny wymaga ubezpieczenia nieruchomości. Bank również może poprosić Ciebie o zakup ubezpieczenia na życie.

Nie można jednorazowo ubezpieczyć nieruchomości, tylko w momencie przyznania kredytu. Umowa kredytowa wymagać będzie od kredytobiorcy, aby każdego roku przedstawiał dokumenty potwierdzające ciągłość trwania polisy ubezpieczeniowej.

Nie przejmuj się! Nie zapomnisz o tym, ponieważ bank przypomni Ci o tym w SMS-ie, w bankowości elektronicznej oraz w aplikacji mobilnej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok