Dobry kredyt gotówkowy w banku

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-30 – ostatnia aktualizacja

Dobry kredyt gotówkowy, pożyczka gotówkowa w banku w promocji? Kredyty i pożyczki gotówkowe oferowane głównie przez banki są jednymi z najbardziej popularnych produktów kredytowych. Minimalne formalności, szybka procedura pozwalają pożyczyć środki finansowe na dowolny cel.
dobry kredyt gotówkowy pożyczka gotówkowa w banku
Dobry kredyt gotówkowy w banku. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Pamiętajmy, że pomiędzy kredytem i pożyczką są zasadnicze różnice (np. kredyt i pożyczka hipoteczna), ale bardzo często pożyczka oraz kredyt gotówkowy w banku są traktowane jako synonimy i używane zamiennie, opisując ten sam produkt kredytowy.

Na potrzeby poniższego artykułu również będziemy posługiwać się zamiennie kredytem i pożyczką gotówkową, przy czym, jeżeli będzie mowa o pożyczce gotówkowej oferowanej przez firmy pożyczkowe, zostanie to zaznaczone.

Dobry kredyt gotówkowy w banku? Pożyczka gotówkowa? Poniższe propozycje ułatwiają wyselekcjonowanie banków, z którymi można skontaktować się w sprawie finansowania. W następnych kroku niezbędne jest porównanie ofert kredytowych.

Czy dostanę kredyt hipoteczny, jeżeli mam już kredyt gotówkowy?

Oczywiście, że można dostać kredyt hipoteczny (mieszkaniowy w sytuacji, kiedy spłacamy jeden lub więcej kredytów gotówkowych.

Wszystko to, co najważniejsze i tak sprowadza się do oceny zdolności kredytowej. Jeżeli jest ona wystarczająca, a bank uzna, że nasza ocena kredytowa jest odpowiednio wysoka, to nie powinno być żadnych problemów z uzyskaniem kredytu lub pożyczki gotówkowej.

Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej niż wynika to z umowy?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kredyt gotówkowy spłacić przed terminem, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie części poniesionych kosztów kredytowych.

Należy jednak sprawdzić w umowie kredytowej czy przypadkiem nie będzie naliczona na opłata (prowizja) za uregulowanie spłaty przed terminem.

Warto pamiętać również, że można każdy kredyt nadpłacać, czyli płacić większą ratę niż wynika to z harmonogramu spłat. Jeżeli takie nadpłaty będą się odbywać cyklicznie co miesiąc, to kredyt gotówkowy zostanie spłacony wcześniej i również zaoszczędzimy na koszcie finansowania.

Czy można dobrać kredyt gotówkowy?

Czy uzyskanie dodatkowych środków finansowych w ramach zaciągniętego kredytu gotówkowego jest możliwe? Jakie są dodatkowe opcje na… dodatkową gotówkę?

Więcej na ten temat w osobnych artykule: Czy można dobrać kredyt gotówkowy?

Najczęściej nie jest to jednak możliwe, kiedy kredyt został już uruchomiony i nastąpiła wypłata środków. W trakcie prezentacji oferty, kwotę kredytu można naturalnie zwiększyć lub zmniejszyć, z tym nie ma problemu. Jeżeli kilka dni lub tygodniu później zadecydujemy, że potrzebne będą dodatkowe środki, to będzie konieczne złożenie kolejnego wniosku o kredyt lub pożyczkę gotówkową.

Bank musi jeszcze raz przeliczyć naszą zdolność kredytową, aby sprawdzić czy spłata kolejnej pożyczki (raty) jest w zasięgu naszych możliwości finansowych.

Czy można połączyć kredyt gotówkowy z hipotecznym?

Wnioskować o dowolny kredyt można zarówno w sytuacji, kiedy:

 • spłacany jest kredyt hipoteczny,
 • spłacany jest kredyt gotówkowy, a zamierzamy wziąć kredyt hipoteczny.

Co więcej, oba kredyty można połączyć, czyli je skonsolidować: Czy można połączyć kredyt gotówkowy z hipotecznym?

W sytuacji kiedy jest konsolidowany kredyt gotówkowy z hipotecznym, to mamy do czynienia z kredytem konsolidacyjnym hipotecznym, którego zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na nieruchomości.

Konsolidacji podlegają również kredyty i pożyczki gotówkowe. Jest to często stosowana opcja, kiedy nie chcemy osobno zaciągać nowego kredytu gotówkowego. Wówczas z nowego kredytu konsolidacyjnego spłacane są wybrane zobowiązania bankowe i dobierana jest gotówka. Jest to nowa pożyczka gotówkowa konsolidowana w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Czy warto nadpłacać kredyt gotówkowy?

Każdorazowo, kiedy mamy odpowiednie możliwości finansowe, to warto nadpłacać kredyt gotówkowy. Nawet wówczas, kiedy będzie to niewielka kwota w stosunku do płaconej raty.

Im szybciej bowiem uregulujemy nasze zobowiązanie, tym mniejszy będzie koszt całkowity kredytu gotówkowego i szybciej poprawi się nasza zdolność kredytowa.

Nadpłacenie kredytu lub pożyczki gotówkowej nie musi być wykonywane w każdym miesiącu i z każdą ratę. Niemniej jednak warto to robić, a takie działanie jest powszechnie stosowane.

Jeżeli postąpimy „w odwrotną stronę”, czyli zapłacimy mniejszą ratę niż to wynika z przyjętego harmonogramu, to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – nawet wówczas, kiedy w następnym miesiącu „nadgonimy” ratę. Opóźnienia w płatności rat, niepełna rata – wpływają na ocenę wiarygodności kredytowej w BIK.

Do jakiego wieku kredyt gotówkowy?

Minimalny wiek pozwalający zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w banku jest wskazywany przez przepisy prawa. Z dniem uzyskania pełnej zdolność do czynności prawnych, czyli z dniem osiągnięcia pełnoletności (18 rok życia – poza wyjątkami, które zostały wskazane w ustawie), uzyskujemy możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.3

A czy przepisy prawa określają również maksymalny wiek kredytobiorcy? Nie, tego wieku nie precyzują żadne przepisy.

Jednak każda instytucja finansowa udzielająca kredytów i pożyczek, musi oszacować ryzyko niespłacenia kredytu w terminie. Ocenę kredytową przyszłego kredytobiorcy dokonuje się na podstawie analizy kredytowej i jego wiek jest jednym z elementów uwzględnianych w analizie.

Im starsza jest osoba składająca wniosek kredytowy, tym mniejsze są szanse na uzyskanie większego kredytu lub/i z długim okresem spłaty. Nie oznacza to jednak wcale, że osoby w wieku emerytalnym nie mogą wnioskować o kredyt, zwłaszcza, jeżeli jest to zobowiązanie na mniejszą kwotę i z krótkim czasem spłaty.

W przypadku kredytu hipotecznego bank zawsze określi maksymalny wiek kredytobiorcy. Natomiast nie zawsze maksymalny wiek kredytobiorcy jest wyznaczony dla kredytów gotówkowych. Banki podchodząc indywidualnie do każdego klienta, zwracając uwagę w szczególności na sytuację majątkową i osobistą. Być może bank będzie jednak wymagać dodatkowego zabezpieczenia, np. wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

Jaki największy kredyt gotówkowy?

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim3, przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł. Za umowę o kredyt konsumencki uważa się między innymi umowę pożyczki, umowę kredytu w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe czy umowę o kredyt odnawialny.

Ustawy o kredycie konsumenckim nie stosuje się między innymi do umów, w których konsument nie jest zobowiązany do zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą kredytu konsumenckiego.

Kredyty gotówkowe są zatem kredytami konsumenckimi, a więc maksymalna kwota kredytu gotówkowego nie przekracza 255 550 zł.

W praktyce jednak okazuje się, że propozycje kredytowe banków rzadko przekraczają 250 tys. zł. Najczęściej maksymalna kwota kredytu gotówkowego, o który można się ubiegać, to 200-250 tys. zł.

Oczywiście, nie każdy potencjalny kredytobiorca może liczyć na tak wysoką kwotę. O kwocie kredytu gotówkowego, jaką możemy uzyskać, decyduje bank na podstawie wyliczeń zdolności kredytowej. Im większe uzyskujemy dochody, ze źródeł akceptowanych przez bank, tym większą mamy zdolność kredytową.

Ale uwaga! Santander Bank ma propozycję kredytu gotówkowego do 300 000 zł!

Ile się czeka na dobry kredyt gotówkowy?

Czas oczekiwania na kredyt, zależy głównie od jego rodzaju oraz wybranej oferty. W przypadku kredytów hipotecznych, bank ma np. 21 dni na wydanie decyzji kredytowej.7 W przypadku pozostałych kredytów może ona być znacznie krótsza i wynieść nawet kilka godzin.

Im większa jest kwota, o jaką się ubiegasz, tym dłuższy będzie czas oczekiwania na decyzję. Spowodowane jest to także formalnościami, które wiążą się z dużymi kredytami.

Najdłużej czeka się oczywiście na decyzję w sprawie kredytu hipotecznego – najczęściej jest to kilka tygodni. Im więcej wpływa wniosków kredytowych, to tym dłuższy jest proces analizy i wnioskowania. Zanim otrzymasz jednak ostateczną odpowiedź, to musisz skompletować i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty – od tego momentu liczy się czas oczekiwania na decyzję. Wstępną decyzję kredytową otrzymasz znacznie wcześniej.

Ile się czeka na kredyt gotówkowy? Czas oczekiwania na zaopiniowanie wniosku może potrwać kilka, kilkanaście godzin. No, najwyżej dzień lub dwa robocze. W przypadku tych kredytów jest mniej formalności, niekiedy ma zastosowanie procedura uproszczona, a to wszystko powoduje, że decyzja jest podejmowana naprawdę szybko.

Jeszcze szybciej proces decyzyjny przebiega w przypadku pożyczek pozabankowych. W zależności od wnioskowanej gotówki i z racji tego, że procedowanie wniosku odbywa się automatycznie, a formalności są ograniczone do niezbędnego minimum, decyzję możesz otrzymać nawet w przeciągu kilku-kilkunastu minut. Pieniądze z pożyczki również mogą zostać przekazane do dyspozycji pożyczkobiorcy jeszcze w tym samym dniu.

Należy mieć jednak na uwadze, że koszt pożyczenia pieniędzy w firmach pożyczkowych jest większy niż podobna pożyczka bankowa.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy?

Nie jest to sprawa oczywista, ile trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt gotówkowy. Nie tylko, że każdy kredytobiorca wnioskuje o inną kwotę i z innym okresem kredytowania, ale i każdy wniosek o kredyt jest przez bank rozpatrywany indywidualnie.

Czynników, które mogą przesądzić o wydaniu konkretnej decyzji kredytowej jest wiele, a dochody są jednymi z najważniejszych.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać kredyt gotówkowy? Kredyt lub pożyczka gotówkowa jest w zasięgu ręki nawet dla osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie, jeżeli wnioskują o niewielkie środki finansowe, a rata kredytowa jest rozłożona na kilkanaście lub kilkadziesiąt miesięcy.

Rząd ustalił wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 4242 zł brutto (3221,98 zł netto, czyli na rękę). Od 1 lipca wyniesie 4300 zł (3261,53 zł netto). Minimalna stawka godzinowa w 2024 r. wynosi 27,70 zł od 1 stycznia i 28,10 zł od 1 lipca.8

Pomimo że wysokość dochodu nie jest jedynym czynnikiem w wyliczaniu zdolności kredytowej (są również brane m.in. wydatki), to im wyższe są dochody, to i większy kredyt. Przy minimalnej wysokości wynagrodzenia możesz liczyć na kilka lub nawet i kilkanaście tysięcy złotych kredytu.

Przykładowe i szacunkowe wyliczenia wysokości kredytu gotówkowego (na podstawie kalkulatora zdolności kredytowej) przy założeniu, że:

 • osoba wnioskująca jest singlem,
 • nie ma żadnych innych zobowiązań kredytowych,
 • wynagrodzenie netto wynosi 3600 zł.

Maksymalna kwota kredytu gotówkowego przy kredytowaniu:

 • 10 lat – 110 tys. zł,
 • 9 lat – 104 tys. zł,
 • 8 lat – 96 tys. zł,
 • 7 lat – 87 tys. zł,
 • 6 lat – 77 tys. zł,
 • 5 lat – 67 tys. zł,
 • 4 lata – 56 tys. zł,
 • 3 lata – 43 tys. zł,
 • 2 lata – 30 tys. zł,
 • 20 miesięcy – 25 tys. zł,
 • 12 miesięcy – 15 tys. zł.
Oczywistym jest, że zdolność kredytowa w każdym z banków będzie nieco inna niż powyższe wyliczenia.

Jaki jest dobry kredyt gotówkowy?

Dobry kredyt gotówkowy, to kredyt charakteryzujący się niskim kosztem kredytowym przy badanych parametrach kredytowych. Ponieważ na koszt kredytu wpływa kilka czynników:

 • odsetki,
 • prowizja od udzielonego kredytu,
 • koszty dodatkowe,

To ich suma stanowi całkowity koszt kredytu. Nie jest powiedziane, że wszystkie te koszty muszą wystąpić łącznie. Najczęściej spotykane są odsetki, czyli koszt pożyczonego kapitału. Wyrażony jest poprzez oprocentowanie nominalne (RSO).

Dobry kredyt gotówkowy charakteryzuje się obecnie tylko jednym kosztem, właśnie odsetkowym. Im mniejsze jest oprocentowanie nominalne tym lepiej, bo mniejszy będzie ten koszt.

Który z banków ma obecnie dobry kredyt gotówkowy z uwzględnieniem oprocentowania nominalnego? To między innymi pożyczka gotówkowa w Pekao S.A. ze zmiennym oprocentowaniem 10,98%. To również pożyczka internetowa w Alior Bank z RSO wynoszącym 11,90% oraz kredyt gotówkowy w BNP Paribas z oprocentowaniem stałym 10,99%.

Więcej na temat kredytów gotówkowych w prezentacji produktów: Ranking kredytów gotówkowych.

Warto jednak pamiętać, że nie dla każdego kredytobiorcy dobry kredyt gotówkowy, to kredyt najtańszy. Niekiedy ważniejsze są dodatkowe elementy oferty, takie jak np. wakacje kredytowe czy większa zdolność kredytowa w danym banku.

Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego?

Bank przy rozpatrywaniu wniosku kredytu gotówkowego będzie wymagał przygotowania kilku dokumentów. Jakie dokumenty do kredytu gotówkowego? Najczęściej będą to:

 • Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, które wydaje pracodawca.
 • Wyciąg z konta bankowego. Niekiedy zamiast zaświadczenia o dochodach wystarczy wyciąg z rachunku bankowego za ostatnie 3 miesiące.
 • W przypadku pożyczek gotówkowych hipotecznych, zabezpieczonych na nieruchomości, wymagany jest odpis lub wyciąg z księgi wieczystej.

Należy wziąć pod uwagę, że wzrost wydatków związanych z utrzymaniem gospodarstwa domowego oraz wyższe stopy procentowe, powodują, że zdolność kredytowa maleje, a tym samym i mniejszy jest kredyt możliwy do uzyskania.

Jak skrócić okres kredytowania dla kredytu gotówkowego?

Kredytobiorca w zasadzie ma do wyboru dwie opcje:

 • spłacić część kredytu lub
 • całość kredytu.

Jeżeli będzie to spłata częściowa, to wówczas jest również możliwość:

 • skrócenia czasu spłaty przy nowych ratach – bank przedstawi nowy harmonogram spłat,
 • skrócenie okresu kredytowania przy takiej samej wysokości rat.

Odpowiedź na pytanie, jak szybciej spłacić kredyt gotówkowy, jest prosta: należy nadpłacić kredyt oraz wybrać opcję ze skróceniem czasu spłaty, zachowując te same wysokości rat.

Jeżeli jednak wysokość rat jest zbyt duża, to można wybrać jednorazową spłatę części kredytu gotówkowego i zmniejszyć raty przy pozostawieniu tego samego okresu kredytowania.

Jeżeli głównym założenie jest zaoszczędzenie na kredycie, to zdecydowanie bardziej opłacalną opcją jest szybkie spłacenie kredytu, ze względu na mniejszy koszt odsetkowy.

Jak zamienić kredyt gotówkowy na hipoteczny?

W sytuacji, kiedy decydujemy się na kredyt gotówkowy bank nie wymaga od kredytobiorcy sprecyzowania, na co zamierza przeznaczyć otrzymane środki.

Natomiast ubiegając się o kredyt hipoteczny, nie tylko, że we wniosku kredytowym musimy określić cel kredytowania, np. może to być zakup mieszkania, budowa domu lub remont nieruchomości, ale wymagane jest również posiadanie wkładu własnego.

Można wyróżnić wspólne koszty kredytowe, które dotyczą obu kredytów, jak np. odsetki lub prowizje, ale będą również takie, które zostaną poniesione tylko w przypadku kredytów hipotecznych, np. ubezpieczenie pomostowe czy koszty pozabankowe, np. koszty notarialne i sądowe.

Nie można zatem zamienić kredytu gotówkowego na kredyt hipoteczny, ale można:

 • wziąć kredyt hipoteczny mając kredyt gotówkowy lub
 • połączyć kredyt gotówkowy z hipotecznym.

Wszystko zależy od oceny kredytowej (zdolności i wiarygodności kredytowej).

Pierwszy przypadek nie jest niczym nadzwyczajnym i stosowany bardzo często, a konfiguracja spłacanych zobowiązań w sytuacji ubiegania się o kredyt hipoteczny może być bardzo szeroka.

W drugim przypadku mowa jest o konsolidacji hipotecznej, a precyzyjniej mówiąc o kredycie konsolidacyjnym hipotecznym. W tym przypadku następuję „połączenie” kredytów w jeden. Czyli bank spłaca wyszczególnione we wniosku kredytowym kredyty i pożyczki i w następnym kroku udziela nowego kredytu zabezpieczonego na hipotece nieruchomości.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny pozwala również, pod warunkiem posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej, uzyskanie dodatkowej gotówki (konsolidowanej pożyczki gotówkowej), którą można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.

Kredyt czy pożyczka gotówkowa na samochód?

W przypadku zamiaru skredytowania zakupu konkretnej ruchomości, np. samochodu, motocykla, ciągnika czy quada, należy przeanalizować wiele czynników, zarówno tych związanych z celem kredytowania, jak i ceny samego kredytu.

Co do zasady, kredyt samochodowy jest tańszy niż kredyt gotówkowy, ponieważ jest to kredyt celowy, którego zabezpieczeniem jest kredytowy pojazd. Z drugiej jednak strony, bank nie zawsze pozwoli na sfinansowanie każdego pojazdu, np. kiedy jest starszy niż 15 lat.

Jeżeli masz wybrany samochód, to należy zapoznać się z propozycjami banków w segmencie kredytów samochodowych. W przypadku kiedy nie znasz celu kredytowania, nie wiesz gdzie lub od kogo kupisz samochód, to wówczas możesz zdecydować się na kredyt lub pożyczkę gotówkową.

Więcej informacji dotyczących kredytów samochodowych i różnicy pomiędzy obydwoma kredytami znajdziesz w artykule: Kredyt gotówkowy czy kredyt samochodowy?

Kredyt gotówkowy emeryt

Nie zawsze jest możliwe sfinansowanie leczenia, remontu mieszkania czy kupna samochodu za pomocą zgromadzonych oszczędności. W takiej sytuacji również osoby pobierające świadczenia emerytalne decydują się na kredyty i pożyczki gotówkowe.

Czy kredyt gotówkowy dla emeryta? jest możliwy? Nie ma z tym większego problemu, tym bardziej, że jest to klient rzetelny, wypłacalny i ze stałym dochodem.

Na szczęście są banki, które doceniają wiarygodnych klientów, w tym również i emerytów, i chętnie pożyczają im pieniądze. Chętnie, to nie oznacza, że każdemu bezwarunkowo.

Zdecydowana większość banków, w tym komercyjne i spółdzielcze, bez problemu udzielą kredyt gotówkowy emerytom. Część z nich przygotowała nawet specjalne oferty, ale niekoniecznie są one promocyjne…

Podobnie jak w przypadku każdego innego potencjalnego kredytobiorcy, tak i w przypadku emerytów, konieczne jest złożenie wniosku kredytowego.

Kolejne kroki nie różnią się od typowej analizy kredytowej każdego klienta. Bank badając zdolność kredytową, na podstawie wysokości dochodów i ponoszonych wydatków, będzie mógł zaproponować kwotę kredytu i dopasować ratę (czas spłaty zobowiązania).

Poza uzyskiwanymi dochodami, ważną kwestią jest wiek emeryta. Im jest starszy, tym maksymalny okres kredytowania będzie mniejszy, a tym samym i maksymalna kwota kredytu. Z pewnością bank zaproponuje ubezpieczenie kredytu, co warto jest przemyśleć, pamiętając jednak, że cena kredytu będzie większa.

Nie można również zapominać o historii kredytowej w BIK, która ma istotne znaczenie dla rozpatrywanego wniosku.

Kredyt gotówkowy a hipoteczny

Pomiędzy kredytem gotówkowym a hipotecznym, zachodzą duże różnice. Kredyt gotówkowy można przeznaczyć w zasadzie na dowolny cel, natomiast kredyt hipoteczny, to kredyt celowy, stricte związany z zakupem, budową lub remontem nieruchomości. Kredyt gotówkowy a hipoteczny.

Kredyt gotówkowy a inflacja

Rosnące ceny towarów i usług jasno wskazują, że inflacja rośnie. Ma to oczywiste przełożenie nie tylko na domowe wydatki, ale również na spłacane zobowiązania i zaciągane nowe kredyty i pożyczki.

Średnioroczna inflacja w 2023 roku spadła już prawie do 10%. Mimo tego wciąż rosnące ceny towarów (zwłaszcza paliw i żywności) i usług wywołują zaniepokojenie konsumentów.

W szczególnym położeniu znajdują się kredytobiorcy i to nie tylko osoby, które spłacają kredyty mieszkaniowe, ale i kredyty gotówkowe czy korzystające z kart kredytowych i limitów w kontach bankowych.

Wzrost inflacji nie powoduje automatycznie wzrostu raty kredytowej. Przede wszystkim należy pamiętać, że za pożyczenie pieniędzy z banku należy zapłacić określoną cenę.

1. Wysokość oprocentowania nominalnego kredytu jest ceną za pożyczenie kapitału. Wyrażone jest w procentach w ujęciu rocznym i jest to tzw. koszt odsetkowy kredytu. Naliczany jest w walucie, w której zaciągnięte zostało zobowiązanie (najczęściej jest to zatem PLN).

2. Kredyty mogą być udzielone z oprocentowaniem stałym lub zmiennym. W przypadku kredytów ze stałą stopą oprocentowania, koszt całkowity kredytu nie zmieni się, a raty kredytowe pozostaną takie same w całym okresie trwania umowy kredytowej. Natomiast dla kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, koszt całkowity i wysokość raty może się zmienić w zależności od zmiany stóp procentowych NBP.

3. Rada Polityki Pieniężnej corocznie ustala założenia i realizację polityki pieniężnej państwa, w tym również prognozuje wysokość średniorocznej inflacji oraz ustala wysokość podstawowych stóp procentowych.

Wzrost inflacji skłania Radę Polityki Pieniężnej do podejmowania decyzji o podniesieniu stóp procentowych, zwłaszcza wówczas, kiedy inflacja przyspiesza i oddal się od przyjętych średniorocznych prognoz. To wpływa na sytuację kredytobiorców i bezpośrednio na wysokość rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Pożyczanie pieniędzy w bankach i firmach pożyczkowych stają się po prostu droższe!

Kredytobiorcy, którzy korzystają z kredytu ze zmiennym oprocentowaniem zdają sobie z tego najlepiej sprawę, widząc rosnące raty kredytowe, które są obecnie zdecydowanie wyższe niż jeszcze pół roku temu.

Oprocentowanie stałe kredyt gotówkowy

Kredyty gotówkowe oferowane na rynku cechuj się stałą i zmienną stopą oprocentowania. Osoby, które sięgają po finansowanie ze środków zewnętrznych (zarówno bankowych i niebankowych), mogą więc wybrać opcję, która w ich przypadku będzie korzystniejsza.

Ogólna konstrukcja oprocentowania kredytów gotówkowych składa się z dwóch elementów:

 • marży banku – stanowi bezpośredni zysk banku,
 • stopy bazowej (stopy referencyjnej).

Kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem to kredyt, którego stopa bazowa przez cały okres kredytowania (spłaty kredytu) będzie stała. I to niezależnie od wahania się stóp procentowych i zmiany WIBOR-u.

Dzięki stałemu oprocentowaniu kredytu gotówkowego masz pewność, że rata kredytu się nie zmieni, a tym samym lepiej można zapanować nad domowymi finansami oraz od początku wiesz, ile wyniesie całkowity koszt kredytu.

Kredyt gotówkowy z oprocentowaniem stałym to rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy chcą zachować kontrolę nad domowym budżetem i wyeliminować ryzyko zmiany wysokości raty kredytowej.

Podwyżka lub obniżka stóp procentowych dokonywana przez Radę Polityki Pieniężnej powoduje, odpowiednio, wzrost lub spadek wysokości rat kredytowych.

Emeryt a kredyt gotówkowy

Przyjęło się powszechne przeświadczenie, że osoby pobierające emeryturę (lub rentę) pozbawieni są szans na uzyskanie kredytu lub pożyczki gotówkowej. W rzeczywistości jest całkowicie inaczej i znalezienie odpowiedniego banku nie jest trudne.

Wiele banków i SKOK-ów przychylnym okiem patrzy na tę grupę społeczną i przy odpowiedniej ocenie kredytowej, nie sprawia kłopotów przy pozytywnym rozpatrywaniu wniosków kredytowych.

Co więcej, emeryci są dla banków bardzo wiarygodnymi kredytobiorcami, ponieważ uzyskują stabilne miesięczne dochody, nie narażone na nagłe wzrosty lub spadki ich wysokości.

Głównym ryzykiem jest wiek potencjalnego kredytobiorcy, dlatego banki chętniej udzielają kredytów „młodym” emerytom, niż tym starszym.

Nie mniej jednak, w przypadku każdego emeryta, na ocenę kredytową będzie miała wpływ zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa, czyli te same czynniki co u innych potencjalnych kredytobiorców.

Ponieważ każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, to nie można stwierdzić kto i na jakich warunkach otrzymać może finansowanie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że kredyt dla emeryta może być droższy niż podobny dla osób młodszych. Bank dodatkowo może wymagać wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy zatem o porównaniu ofert kredytowych z uwzględnieniem kosztów całkowitych.

Każda oferta jest spersonalizowana, dlatego najlepszym sposobem jej poznania, jest kontakt z wybranym bankiem.

Jak szybko spłacić kredyt gotówkowy?

Czy wcześniejsza spłata kredytu jest możliwa? Oczywiście. Czy konieczna jest wówczas spłata jednorazowa czy częściowa? Można spłacić pozostałą część zobowiązania jednorazowo, ale i można spłacić część zobowiązania lub nadpłacać kredyt w każdym miesiącu (o czym więcej zostało napisane powyżej).

Pozostaje zatem pytanie: czy warto szybko spłacić kredyt gotówkowy i czy poniesiemy jakieś dodatkowe koszty?

Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu jest zagwarantowane przez prawo, ale nie zawsze jest to bezkosztowe. Bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę zobowiązania. Ważne jest zatem, aby dokładne sprawdzić zapisy w umowie kredytowej oraz jednocześnie tabelę opłat i prowizji.

Czy opłaca się wcześniej spłacić kredyt?

Inną kwestią jest opłacalność wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Ze wszech miar wydaje się, że jest to rozwiązanie korzystne i ma same zalety. Jednak należy pamiętać, że:

 • Częściowa spłata kredytu spowoduje zmniejszenie raty przy takim samym czasie kredytowania. Można również utrzymać wysokość raty i skrócić okres kredytowania. Dzięki temu odsetki kredytowe będą niższe, bo będą one naliczane od mniejszego kapitału.
 • W sytuacji, kiedy zostanie doliczona prowizja za wcześniejszą spłatę całkowitą, to należy sprawdzić, czy prowizja nie przewyższy uzyskanych oszczędności.
 • Nie warto spłacać całości zobowiązania, jeżeli pozostało niewiele czasu do końca umowy, a zostanie pobrana prowizja.
Przed podjęciem decyzji skontaktuj się z pracownikiem banku lub instytucji pożyczkowej o przeprowadzenie kalkulacji nowego harmonogramu spłat, ale przede wszystkim o wyliczenie ewentualnej prowizji, jak i zwrotów kosztów.

Szybka spłata kredytu gotówkowego przy długim pierwotnym okresie kredytowania – maksymalna okres kredytowania może wynieść nawet 10 lat – pozwala nie tylko „uwolnić się” od zobowiązania, poprawić zdolność kredytową, ale i zmniejszyć całkowity koszt kredytu.

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim instytucja finansowa może naliczyć prowizje za wcześniejszą spłatę kredytu, jeżeli „przypada to na okres stałego oprocentowania kredytu, a kwota spłacanego w okresie kolejnego roku kredytu będzie wyższa niż 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Kwota prowizji nie może być jednak wyższa niż:

 • 1% spłaconej części kredytu w przypadku, kiedy okres między datą faktycznej spłaty kredytu a ustalonym terminem spłaty przekracza 12 miesięcy.
 • 0,5% spłacanej kwoty w sytuacji, kiedy okres ten jest krótszy.

Dodatkowo:

 • prowizja nie może być naliczona w wyższej kwocie niż wysokość odsetek pozostałych do spłacenia w terminie między rzeczywistą spłatą kredytu a terminem spłaty umowy, ale także koszt prowizji nie może być wyższy niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.

Jeżeli doszło do skrócenia spłaty kredytu gotówkowego poprzez jego całkowitą spłatę, to bank ma obowiązek nie tylko obniżyć naliczone koszty, ale również i oddać te, które zostały już poniesione przed spłatą.

Koszty do zwrotu to odsetki, prowizje, opłaty, podatki i marże, ale do kosztów nie są wliczane np. opłaty notarialne.


1,9 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
3 Zdolność do czynności prawnych – pl.wikipedia.org.
6 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim.
7 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
8 Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r..

Aktualizacja wpisu „Kredyt gotówkowy w banku. Pożyczka gotówkowa „ 3 stycznia 2024 r.

1 thought on “Dobry kredyt gotówkowy w banku”

 1. Ekspert ws kredytów Poznań

  Dobre źródło informacji dla osób poszukujących najlepszych ofert kredytowych. Przejrzyste omówienie warunków i porównanie różnych propozycji pozwala dokonać świadomego wyboru, dopasowanego do własnych potrzeb finansowych. Gorąco polecam lekturę każdemu, kto planuje skorzystać z kredytu gotówkowego w banku, aby mieć pewność, że dokonuje optymalnej decyzji dla swojej sytuacji finansowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok