Kredyt gotówkowy 150 tys. zł na dowolny cel

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-17 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Kredyt gotówkowy 150 tys. zł na dowolny cel? Bez konieczności podawania w umowie kredytowej na co chcemy przeznaczyć pieniądze. Może być również pożyczka gotówkowa na 150 tys. zł. Sprawdź w jakim banku skorzystać z tak wysokiego finansowania nawet do 10 lat.
kredyt gotówkowy 150 tys. zł
Kredyt gotówkowy 150 tys. zł na dowolny cel. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Kredyty i pożyczki gotówkowe (traktowane łącznie) są obok kart kredytowych i limitów w ROR, jednymi z najbardziej popularnych produktów kredytowych w ofercie bankowej. W każdym banku znajdziesz kredyt gotówkowy. Ale czy w każdym z nich masz szanse na kredyt gotówkowy w wysokości 150 tys. zł, to już inna sprawa.

Kredyt gotówkowy 150 tys. zł na dowolny cel

Kredyt gotówkowy na 150 tys. zł, to bardzo duże obciążenie dla domowego portfela. Jak duże, to zależeć będzie od wysokości raty. A ta kwestia jest pochodną nie tylko oferty kredytowej, ale i czasu spłaty.

Maksymalny czas spłaty dla kredytów gotówkowych to 120 rat miesięcznych, czyli 10 lat.

Czy każdy może skorzystać z kredytu w takiej wysokości, nawet gdyby przyjąć najdłuższy czas spłaty? Nie każdy, bowiem należy spełnić warunki określone przez bank:

 • posiadać stałe i udokumentowane źródło dochodu,
 • wykazać się zdolnością kredytową, która pozwala na terminowe regulowanie rat,
 • złożyć wniosek o kredyt bezpośrednio w banku lub przez internet.
Czy można wnioskować o kredyt gotówkowy 150 tysięcy złotych przez internet? Tak, propozycja online jest dostępna np. w Citi Handlowy czy w Alior Banku.

Kredyt gotówkowy 150 tysięcy i zdolność kredytowa

Z perspektywy banku, do wyliczenia zdolności kredytowej kluczowe jest udokumentowane źródła dochodu oraz ponoszone wydatki stałe w gospodarstwie. Są one związane z jego utrzymaniem oraz ze spłatą innych zobowiązań (kredytowych, pożyczkowych, ale również i alimentów).

Najlepiej, aby była to umowa o pracę na czas nieokreślony lub wysokie świadczenie emerytalne bądź rentowe. W przypadku innych źródeł dochodu, takich jak umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, o dzieło), kredyt na 150 tysięcy złotych jest również możliwy do pozyskania.

Każdy bank ma obowiązek sprawdzić czy w momencie udzielania kredytu, ale i również w okresie trwania umowy kredytowej, kredytobiorca będzie miał wystarczająco duży budżet rozporządzalny, aby regulować zobowiązanie.

Przy ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę również wiek kredytobiorcy. W przypadku kredytu gotówkowego na 150 tysięcy złotych, w gorszej sytuacji są osoby bardzo młode i w zaawansowanym wieku emerytalnym.

Banki ustalają minimalny i maksymalny wiek kredytobiorcy. Jeżeli kredytobiorca mieści się w tym zakresie, ale blisko limitów, to szansa na uzyskanie kredytu być może będzie możliwa, jednak przy dodatkowym zabezpieczeniu. Na przykład konieczność wykupienia ubezpieczenia lub poręczenia osób trzecich.

Istotna przy ocenie zdolności jest również liczba osób w gospodarstwie domowym. Im mniej jest osób pod finansową kuratelą osoby wnioskującej o kredyt gotówkowy na 150 tysięcy złotych, tym większa szansa, że uda się takie finansowanie uzyskać.

Historia kredytowa w BIK wpływa również na ocenę kredytową

W przypadku każdego kredytu i pożyczki bank sprawdzi również dotychczasową historię kredytową w BIK.

Banki sprawdzają BIK niezależnie od tego czy pożyczamy 150 tysięcy złotych na 10 lat czy 1000 zł na 3 miesiące.

Jaki BIK jest najlepszy w takiej sytuacji? Brak negatywnych wpisów, czyli terminowa spłata obecnych zobowiązań, jak i tych w przeszłości jest bardzo pożądana. Im wyższa ocena scoringowa, tym oczywiście lepiej (maksymalnie 100 punktów).

Negatywna ocena wiarygodności kredytowej uniemożliwi otrzymania kredytu. Również brak jakichkolwiek wpisów, czyli kiedy klient banku nie ma żadnego doświadczenia kredytowego, nie jest najlepszą sytuacją. Ponieważ bank nie wie jak potencjalny kredytobiorca radzi sobie ze spłatą zobowiązań, to i tym trudniej jest dokonać jakiś kalkulacji.

Wiarygodność kredytowa jest budowana już od pierwszego kredytu ratalnego czy w momencie, kiedy zaczynamy korzystać z limitów w kontach ROR i na kartach kredytowych.

Wniosek o kredyt gotówkowy na 150 tys. zł

Ubieganie się o kredyt w kwocie 150 tysięcy złotych wymaga złożenia wniosku kredytowego. Jego forma uzależniona jest od kanału dystrybucji kredytu: czy decydujemy się na kredyt standardowy w banku czy przez internet.

Wniosek o kredyt gotówkowy na 150 tys. zł można złożyć bowiem zarówno w placówce wybranego banku, ale i również przez internet. Jest to możliwe nawet przy tak dużym kredycie, np. w Alior Bank, Citi Handlowy czy w Raiffeisen Digital Bank.

Należy jednak wziąć pod uwagę to, że kredyt online niekoniecznie musi być w 100% przez internet. Ze względu na to, że jest to duży kredyt gotówkowy, proces kredytowania może zostać przeprowadzony w modelu hybrydowym: częściowo online i telefonicznie.

Inna jest również sytuacja, kiedy klient wnioskuje o kredyt gotówkowy w banku prowadzącym jego rachunek osobisty. Oferta kredytowa jest często przygotowana na podstawie wpływów i wypływów, które generowane są na koncie. Jest wówczas możliwe uzyskanie kredytu z minimalnymi formalnościami, ale nie musi to być kredyt najtańszy.

Banki mają bardzo często przygotowane tańsze propozycje kredytów gotówkowych dla nowych klientów, niż dla obecnych.

Klienci, którzy wnioskują o kredyt gotówkowy bezpośrednio w banku muszą pobrać wniosek kredytowy, wypełnić go i dołączyć wymagane dokumenty. Najczęściej wniosek jest wypełniany przez pracownika banku na podstawie danych przekazanych przez klienta. Następnie wniosek jest drukowany i kredytobiorca składa na nim swój podpis.

Ile kosztuje kredyt gotówkowy?

Cena kredytu, to nic innego jak jego koszt całkowity, na który koniecznie należy zwrócić uwagę. Do podstawowych kosztów związanych z kredytami gotówkowymi należą:

 • odsetki kredytowe, na wysokość których wpływa oprocentowanie nominalne,
 • prowizja pobierana od wysokości kredytu – jest to najczęściej drugi najbardziej istotny element kosztów.
Ale również wysokie może być ewentualne ubezpieczenie spłaty kredytu.

Wpływ prowizji na całkowity koszt kredytu jest szczególnie zauważalny przy kredytach udzielanych na krótki czas, np. na kilka miesięcy. Jest ona ustala jako pewien procent od kwoty udzielonego kredytu.

Jeżeli prowizja pobierana jest w wysokości 5% wartości kredytu, to niezależnie od tego czy czas kredytowania został ustalony na 1 rok czy 10 lat, to prowizja od 150 tys. zł wyniosłaby w tym przypadku 7500 zł.

Sytuacja odwrotna zachodzi z oprocentowaniem: im szybciej jest spłacany kredyt, tym krócej są naliczane odsetki i tym samym niższy jest całkowity koszt odsetkowy. Wraz z wydłużeniem czasu spłaty, to odsetki stają się dominującą częścią całkowitych kosztów kredytu.

Dodatkowo na cenę kredytu może wpłynąć:

 • ubezpieczenie – nieobligatoryjne, ale bank może je zaproponować przy wysokich kwotach kredytu, zgadzając się wówczas np. na obniżenie oprocentowania.

Wskaźnikiem, który oddaje wszystkie koszty kredytowe jest RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) oraz Całkowity Koszt Kredytu. Przy czym należy pamiętać, że:

Do RRSO, jak również i do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się np. opłat notarialnych, opłata za monity z tytułu opóźnienia w zapłacie oraz opłaty za inne usługi, które konsument (kredytobiorca lub pożyczkobiorca) może na mocy umowy odrębnie zamówić.

Ile wynosi rata kredytu gotówkowego 150 tys. zł?

W sytuacji, kiedy korzystasz z kalkulatorów rat, zarówno tych udostępnionych na portalach finansowo-kredytowych, jak i na stronach wybranych bankowych, musisz brać pod uwagę, że otrzymasz wyliczenia szacunkowe.

Podobnie jak przy zdolności kredytowej, dokładne wyliczenia może podać tylko ten bank, z którym skontaktujesz się w sprawie kredytu. Propozycja kredytowa, to propozycja dla wszystkich w zasadzie. Natomiast oferta może być już tylko indywidualna, czyli ostateczna warunki kredytowania zależą od uzyskanej oceny kredytowej.

Przy ocenie kredytowej brana jest pod uwagę zdolność kredytowa i wiarygodność w BIK (historia kredytowa).

Jednak warto ratę oszacować i poznać jej wysokość. Można to zrobić dokładnie, jeżeli przyjmiemy odpowiednie założenia:

 • Oprocentowanie nominalne kredytu gotówkowego na 150 tys. zł wynosi 11,85%,
 • Odsetki są jedynym kosztem kredytowym,
 • Wyliczenia dla rat równych.

Ile wynosi rata kredytu 150 tys. na 5 lat, a ile na 8 lat? Raty oraz koszt odsetkowy w zależności od przyjętego czasu spłaty, kształtują się następująco:

4 lata: 3 939,04 zł – 39 073,78 zł,
5 lat: 3 325,31 zł – 49 518,50 zl,
6 lat: 2 920,84 zł – 60 300,59 zł,
7 lat: 2 635,89 zł – 71 414,96 zł,
8 lat: 2 425,58 zł – 82 855,74 zł,
9 lat: 2 264,97 zł – 94 616,30 zł,
10 lat: 2 139,08 zł – 106 689,29 zł.

Zachodzi taka sama prawidłowość, jak w przypadku każdego innego kredytu: im dłuższy jest czas spłaty, tym mniejsza będzie rata, ale za to większy koszt odsetkowy.

Przeczytaj również:

Korzyści z mniejszej raty, a koszt odsetkowy

Z powyższych wyliczeń jasno wynika, że rata będzie mniejsza, im bardziej zostanie wydłużony czas spłaty takiego kredytu.

Największe zmiany w wysokości rat zawsze są w początkowym etapie wydłużania czasu spłaty. To znaczy, że różnica w racie jest większa, jeżeli wydłużymy czas kredytowania z 3 do 4 lat, niż wówczas, kiedy zmiana dotyczy spłaty z 9 do 10 lat.

Tym samym różnice są coraz mniejsze, a koszt odsetkowy coraz większy.

kredyt gotówkowy 150 tys. zł różnica w wysokości rat do poprzedniego okresu
Kredyt 150 tys. zł: różnice w wysokości raty w stosunku do poprzedniego okresu kredytowania i koszt odsetkowy. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Kredyt 150 tys. na 10 lat jaka rata?

Czy rata kredytowa przy maksymalnym czasie spłaty może być niższa? Może być mniejsza niż w powyższym przykładzie, ale i może być większa. W tym momencie można śmiało poruszyć zagadnienie dotyczące porównania ofert kredytowych i dlaczego to warto zrobić.

A warto to zrobić dlatego, aby nie tylko płacić mniejszą ratą, ale i zapłacić mniejszy koszt całkowity.

Jeżeli do wyboru mamy 3 oferty kredytowe i każda z nich dotyczy takiego samego kredytu i czasu kredytowania, to przy różnym oprocentowaniu, różne będą raty i koszty zapłaconych odsetek.

Kredyt 150 tys. na 10 lat. Jedyny koszt, to odsetki. Oprocentowanie roczne: wysokość raty równej – koszt odsetkowy.

 • 11,55%: 10 lat: 2 113,20 zł – 103 586,96 zł.
 • 11,85%: 10 lat: 2 139,08 zł – 106 689,29 zł.
 • 12,50%: 10 lat: 2 195,64 zł – 113 477,10 zł.
Oprocentowanie kredytów gotówkowych może być stałe lub zmienne. W przypadku kredytów na 150 tys. zł przy 10. letnim czasie kredytowania, z pewnością stopa procentowa będzie zmienna. To oznacza, że zmiana wysokości stóp procentowych NBP ma bezpośrednie przełożenie na oprocentowanie kredytu, a tym samym i na wysokość raty oraz koszt całkowity kredytu.

Ile trzeba zarabiać żeby dostać kredyt gotówkowy 150 tysięcy zł

Wysokość zarobków jest kluczowa w ubieganiu się o kredyt gotówkowy. Jednak nie jest to jedyny czynnik, który jest brany przy ocenie zdolności kredytowej. Ważna jest oczywiście również strona wydatkowa w domowym budżecie.

Wszelkiego rodzaju wyliczenia dotyczące wysokości zarobków, które pozwalają uzyskać taki kredyt, może przeprowadzić konkretny bank, w którym zdecydujemy się o taki kredyt zapytać.

Korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej, takie obliczenia – szacunkowe – możemy przeprowadzić.

Założenie: kredyt gotówkowy 150 tys. zł na 10 lat. Limity w ROR-ach i kartach kredytowych 0 zł. Suma innych zobowiązań kredytowych 0 zł.

 • Wysokość zarobków netto dla singla: 4600-4700 zł.
 • Wysokość zarobków netto dla czteroosobowej rodziny: 6600 zł.

Wyliczenia mają charakter szacunkowy i informacyjny. Wysokość zdolności kredytowej przy danych zarobkach netto może wyliczyć bank po dokonaniu ryzyka kredytowego.

Kredyt gotówkowy, to najpopularniejszy kredyt

Dlaczego są aż tak popularne? Powód jest kilka:

1. Podstawowe wymagania i minimalne formalności. Jeżeli kwota nie przekracza średniego kredytu 1. Jednak przy wysokich kwotach, a takim jest finansowanie na poziomie 150 tys. zł, bank może wymagać np. dodatkowego zabezpieczenia w postaci wykupienia polisy ubezpieczeniowej lub poręczenia osób trzecich.

2. Dostępne są w każdym banku komercyjnym i spółdzielczym oraz w SKOK-ach.

3. Można go przeznaczyć na dowolny cel, np. zakup samochodu z komisu, remont mieszkania, wakacje, zakup mebli do pokoju, a nawet na zakup nieruchomości, np. domku letniskowego.

4. Kredyt gotówkowy (również na wysokie kwoty) jest oferowany w kanale online.

Czy każdy może wziąć kredyt gotówkowy w wysokości 150 tys. zł?

Nie każdy ma możliwość skorzystania z tej formy finansowania, a zwłaszcza w przypadku kredytu gotówkowego na 150 tys. zł.

Bez odpowiedniej zdolności kredytowej nie ma co liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Ale to czy masz zdolność kredytową nie wyliczy „jakiś” kalkulator, tylko konkretny bank. Aby ją sprawdzić, to wystarczy skontaktować się jednym z poniższych.

Pamiętaj, że nawet przy maksymalnie dopuszczalnym czasie spłaty wynoszącym 10 lat, jest to kredyt z bardzo dużą miesięczną ratą.

Co trzeba zrobić żeby dostać kredyt na 150000?

Osoby, które są zainteresowane kredytem gotówkowym, powinny skontaktować się z wybranym bankiem. Konieczne będzie złożenie wniosku kredytowego wraz z wymaganymi dokumentami.

Dokumenty, które wymaga bank przy wnioskowaniu o kredyt gotówkowy:

 • dowód tożsamości,
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów,
 • wypełniony wniosek kredytowy, w którym znajdą się m.in. informacje o dochodach, ponoszonych wydatkach na gospodarstwo domowe czy zobowiązaniach z tytułu spłaty innych zobowiązań.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaką masz zdolność kredytową, to nie warto korzystać z kalkulatora zdolności kredytowej. Te narzędzie służą jedynie do szacowania wyników i są różne od tych, które zostaną wyliczone przez banki. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest określenie potrzeb finansowych i wysokości kredytu, a następnie skontaktowanie się z bankiem. Rozmowa z doradcą nie obliguje Ciebie w żaden sposób do skorzystania z oferty.

Analiza wniosku kredytowego nie ogranicza się wyłączenie do zbadania zdolności kredytowej. Bank sprawdzi również historię kredytową w BIK (Biuro Informacji Kredytowej) i w bazach biur informacji gospodarczej. Dopiero wówczas, jeżeli ocena kredytowa wypadnie pozytywnie, to może zostać podpisana umowa i wypłacone środki na wskazane konto bankowe.


1 Newsletter kredytowy BIK. Średnia wartość kredytu gotówkowego w maju 2023 roku: 21 818 zł. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/813435/najnowsze-dane-o-sprzedazy-kredytow-w-polsce-newsletter-kredytowy-bik-maj-2023-r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok