Nie daj się zmylić liczbom! Jak przykład reprezentatywny pomaga zrozumieć oferty kredytów?

nie daj się zmylić liczbom - jak przykład reprezentatywny pomaga zrozumieć oferty kredytów?
Nie daj się zmylić liczbom! Jak przykład reprezentatywny pomaga zrozumieć oferty kredytów? Źródło: kredytyporownywarka.pl
Z pewnością spotkałeś się, czy to oglądając reklamę, czy przeglądając ofertę kredytową z banku, z przykładem reprezentatywnym. Czy spełnia jakąś pożyteczną rolę? Jest to kluczowy element ofert kredytowych i pożyczkowych, zarówno tych bankowych, jak i z firm pożyczkowych. Służy do praktycznego zilustrowania warunków finansowania.

Obowiązkiem banków jest dostarczanie klientom pełnych informacji na temat warunków zaciągania zobowiązań finansowych. Kredytobiorcy mają prawo do uzyskania szczegółowych danych dotyczących produktów, o które się ubiegają. Jednak zrozumienie tych informacji może być czasami trudne, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych ofert kredytowych czy pożyczkowych.

Jedną z praktycznych i zrozumiałych form prezentacji warunków kredytowych jest stosowanie właśnie przykładów reprezentatywnych.

Jeśli przeglądałeś oferty bankowe, na pewno zetknąłeś się z takimi przykładami. Zgodnie z przepisami Ustawy o kredycie konsumenckim oraz Ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami, konstrukcja oraz zakres informacyjny przykładów reprezentatywnych zostały dokładnie określone przez ustawodawcę.

Poniższy artykuł pozwoli Tobie lepiej zrozumieć, czym jest przykład reprezentatywny, kiedy jest stosowany, z jakich składa się elementów i jak należy go interpretować.


Co to jest przykład reprezentatywny?

Przykłady reprezentatywne to narzędzia często wykorzystywane w prezentacji ofert produktów inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, kredytowych i pożyczkowych.

Z pewnością natknąłeś się na nie korzystając z porównywarek kredytowych, oglądając reklamy telewizyjne prezentowanych pożyczek i kredytów czy przeglądając czasopisma, w której banki reklamują swoje produkty. W niniejszym artykule skoncentrujemy się wyłącznie na przykładach reprezentatywnych, które stosowane są przy prezentacji produktów kredytowych i pożyczkowych.

Definicja i wymogi dotyczące przykładów reprezentatywnych zostały opisane w artykule 8 Ustawy o kredycie konsumenckim. Zapisy na ten temat znajdują się również w Ustawie o kredycie hipotecznym. Stosowanie przykładów reprezentatywnych jest obowiązkiem kredytodawców.

Przykłady reprezentatywne są często wykorzystywane w prezentacji ofert produktów finansowych, takich jak:


Cel i znaczenie przykładów reprezentatywnych

Przykłady reprezentatywne są stosowane jako narzędzia umożliwiające bankom, SKOK-om i instytucjom pożyczkowym spełnienie wymogu ustawowego. Kredytodawcy są zobowiązani bowiem do zaprezentowania potencjalnym klientom, kosztów poszczególnych usług. I to właśnie czynią poprzez przykłady reprezentatywne.

Przekazanie przyszłym kredytobiorcom lub pożyczkobiorcom klarownych i łatwych do zrozumienia informacji na temat oferowanych produktów finansowych ma swój cel. Dzięki nim, klient może poznać warunki kredytu lub pożyczki w sposób praktyczny i zrozumiały. W przykładach tych zawarte są najważniejsze informacje dotyczące przykładowych kosztów związanych z konkretnym produktem kredytowym.

Gdzie szukać przykładu reprezentatywnego propozycji kredytowej lub pożyczkowej? Przykład znajdziesz z reguły na końcu propozycji.
przykładu reprezentatywnego szukaj zazwyczaj na końcu propozycji
Przykładu reprezentatywnego szukaj zazwyczaj na końcu propozycji. Na przykładzie kredytu hipotecznego w ING. Źródło: ing.pl

Z czego składa się przykład reprezentatywny?

Elementy składające się na przykład reprezentatywny zostały szczegółowo określone przez ustawodawcę w Ustawie o kredycie konsumenckim (artykuł 7 ust. 1-3 oraz 7b ust. 1).

Zgodnie z tymi przepisami, przykład reprezentatywny musi zawierać informacje dotyczące:

 1. Oprocentowanie. W przykładzie reprezentatywnym powinna być określona wysokość oprocentowania nominalnego rocznego oraz jego rodzaj (stałe, okresowo stałe czy zmienne).
 2. Całkowita kwota kredytu. Wysokość udostępnionych środków.
 3. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO). Uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne roczne, ale także pozostałe koszty związane z kredytem, takie jak prowizje czy ubezpieczenia.
 4. Okres obowiązywania umowy (okres kredytowania). To czas, w którym kredytobiorca spłaca zobowiązanie – podawane jest najczęściej w miesiącach.
 5. Całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę. Obejmuje zarówno pożyczony kapitał, jak i odsetki oraz inne opłaty pobierane przez bank.
 6. Wysokość poszczególnych rat. Wyliczenia dla rat kredytowych, łącznie z ostatnią ratą wyrównującą, o ile taka występuje.
 7. Rodzaj rat. Czy są to raty stałe, malejące czy inne.
 8. Informacje o obowiązku zawarcia umów dodatkowych. Czasami kredytobiorcy są zobowiązani do podpisania dodatkowych umów, na przykład ubezpieczenia na wypadek utraty źródła dochodu lub umowy ubezpieczenia nieruchomości.

Przykłady reprezentatywne w praktyce

przykład reprezentatywny pożyczki gotówkowej w Pekao
Przykład reprezentatywny pożyczki gotówkowej w Pekao. Źródło: Bank Pekao S.A.

Kilka przykładów reprezentacyjnych z banków, dotyczących kredytów i pożyczek. Przykłady takich wyliczeń można znaleźć na końcu prezentacji produktu.

Pożyczka gotówkowa w Banku Pekao S.A.
RRSO ‒ rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 10,99% przy założeniach:

 • całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 13 297 zł,
 • pożyczka zaciągnięta na 38 miesięcy,
 • oprocentowanie zmienne 10,45% w stosunku rocznym,
 • całkowity koszt pożyczki 2 378,52 zł (w tym: odsetki 2 378,52 zł),
 • całkowita kwota do zapłaty 15 675,52 zł,
 • płatna w 37 ratach miesięcznych po 412,51 zł 38 rata wyrównująca 412,65 zł.
przykład reprezentatywny kredytu hipotecznego w Velo Bank
Przykład reprezentatywny kredytu hipotecznego w Velo Bank. Źródło: Velo Bank

Kwota udostępniana pożyczkobiorcy 13 297 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 21.02.2024 r.

Kredyt hipoteczny w Velo Bank.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego z okresowo stałym oprocentowaniem, w VeloBank S.A. zabezpieczonego hipoteką wynosi 8,12%.

RRSO wyliczone przy następujących założeniach:

 • kredyt został wypłacony w całości w jednej transzy,
 • okres kredytowania: 285 miesięcy,
 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 400 000 zł,
 • LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia): 65%,
 • oprocentowanie stałe w okresie pierwszych 5 lat: 7,14% w skali roku, w dalszym okresie oprocentowanie zmienne wynosi 7,58372% a WIRON 1M Stopa Składana wynosi 4,88372% (według stanu na dzień 15-12-2023 r.),
 • całkowity koszt kredytu 482 928,92 zł w tym: prowizja: 0 zł, odsetki 453 217,12 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, usługi dodatkowe: „konto z pakietem” – opłata za prowadzenie konta w banku 0 zł, ubezpieczenie nieruchomości dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania: 7 039,68 zł, ubezpieczenie VeloBezpieczny dystrybuowane przez bank – koszt ubezpieczenia w całym okresie kredytowania 22 653,12 zł; liczba rat: 285 – raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 2 918,05 zł w okresie pierwszych 5 lat a od 6 roku po 3 013, 94 zł.
 • całkowita kwota do zapłaty: 882 928, 92 zł.
przykład reprezentatywny pożyczki gotówkowej niebankowej w Providencie
Przykład reprezentatywny pożyczki gotówkowej niebankowej w Providencie. Źródło: Provident

W RRSO bank nie uwzględnił kosztu operatu szacunkowego nieruchomości (koszt nieznany bankowi) – usługa zlecana przez klienta we własnym zakresie, niedostępna za pośrednictwem banku. Jeżeli Twój kredyt będzie wypłacony w transzach, dodatkowo poniesiesz koszty inspekcji nieruchomości w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat i Prowizji VeloBank S.A. dla kredytów hipotecznych (liczba inspekcji uzależniona jest od liczby transz). Na dzień sporządzenia tego dokumentu koszt jednej inspekcji wynosi 280 zł.

Pożyczka gotówkowa w Provident. Pożyczka niebankowa.
Oferta produktowa „Pożyczka Wynajmowana” obowiązuje od 13.03.2024 r. dla nowych Klientów i dotyczy pożyczki zawieranej w obecności Doradcy Klienta spłacanej w pięciu miesięcznych ratach o całkowitej kwocie pożyczki od 500 do 4 000 zł, w której spłata pożyczonej kwoty następuje w ostatniej, piątej racie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 64,43%.

 • całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 2 000 zł;
 • całkowita kwota do zapłaty 2423,13 zł;
 • oprocentowanie stałe 18,50%;
 • całkowity koszt kredytu 423,13 zł (w tym: prowizja 241,60 zł; opłata przygotowawcza 40 zł; odsetki 141,53 zł);
 • 5 miesięcznych rat: 4 pierwsze miesięczne równe raty w wysokości 84,63 zł, ostatnia, 5 miesięczna rata w wysokości 2084,61 zł.

Kalkulacja została dokonana na dzień 13.03.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie Pożyczki Wynajmowanej.


Analiza przykładu reprezentatywnego

Podczas czytania przykładu reprezentatywnego kredytu, istotne jest zwrócenie uwagi na kilka kluczowych elementów:

Oprocentowanie nominalne roczne. To wskaźnik informujący o bazie do wyliczania kosztów odsetkowych. Im niższe oprocentowanie, tym mniejszy jest ich całkowity koszt, ale niekoniecznie musi to być najkorzystniejsza oferta, ponieważ mogą wystąpić inne opłaty kredytowe.

Prowizja. Opłata za udzielenie kredytu. Warto sprawdzić, czy nie jest zbyt wysoka, ponieważ może znacząco wpłynąć na całkowity koszt zobowiazania. Zwłaszcza należy na nią zwracać uwagę w przypadku pożyczek gotówkowych w firmach pożyczkowych.

RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Wskaźnik procentowy uwzględniający wszystkie koszty związane z kredytem, takie jak: oprocentowanie nominalne roczne, prowizje i ubezpieczenia naliczane przez bank. Im niższe RRSO w porównaniu takich samych ofert, tym jest ona tańsza.

Okres kredytowania. Informuje na ile miesięcy lub lat jest zaciągany kredyt. Dłuższy okres obniży miesięczną ratę, ale zwiększy całkowity koszt kredytu.

Całkowita kwota do spłaty. Suma, którą będziesz musiał spłacić w określonym czasie. Jest to pożyczony kapitał oraz koszty kredytowe. Zwróć uwagę na tę wartość, aby ocenić swoje możliwości spłaty.

Warunki dodatkowe. Przeczytaj umowę kredytową i sprawdź, czy nie ma innych dodatkowych opłat czy innych warunków, które mogą wpłynąć na koszty kredytu.

Przykład reprezentatywny służy do porównania różnych ofert. To dane bazujące na statystykach, dotyczące wyłącznie kilku rodzajów umów, jakie instytucja przewiduje zawrzeć. Nie jest to podstawa do porównywania przedstawionych ofert indywidualnych.

Pamiętaj, że przykład reprezentatywny jest poglądowy elementem na początku przeglądania propozycji. Natomiast porównując oferty indywidualne, te które zostały nam już przedstawione przez bank, może wskazać tańszą na podstawie RRSO i kosztów całkowitych kredytu. Zakładając, że porównywane oferty mają jednakowe parametry.


Istotne aspekty dotyczące przykładu reprezentatywnego

Stosunkowo często przykład reprezentatywny bywa mylony z ostatecznymi warunkami pożyczki lub kredytu. Niemniej jednak, należy pamiętać, że są to dane oparte na statystykach i dotyczą jedynie kilku rodzajów umów, jakie instytucja może zawrzeć.

Podczas składania wniosku o kredyt lub pożyczkę, Twoja sytuacja finansowa jest oceniana indywidualnie. Ważna jest zatem zdolność kredytowa i historia kredytowa w BIK. To te czynniki są decydujące o tym, na jakich warunkach zostanie przyznane finansowanie. A zatem mogą one różnić się od tych, które są przedstawione w przykładzie reprezentatywnym, nawet dla takich samych parametrów kredytowania.

Jak zatem interpretować takie informacje na stronie pożyczkodawcy lub banku? Przykład reprezentatywny stanowi dobry punkt odniesienia podczas porównywania podobnych produktów. Pozwala on na zrozumienie podanych parametrów, ale trzeba pamiętać, że nie jest to decydujący czynnik.


Przykład reprezentatywny – kluczowe informacje

Podsumowując, przykład reprezentatywny to poglądowe zestawienie informacji o kosztach kredytu lub pożyczki, udostępniana przez banki lub instytucje finansowe. Stanowi punkt odniesienia dla kredytobiorców podczas zapoznawania się z propozycją.

Elementy przykładu reprezentatywnego obejmują warunki potencjalnej umowy, takie jak

 • oprocentowanie nominalne,
 • odsetki,
 • prowizje i opłaty, które wpływają na RRSO i całkowity koszt kredytu,
 • RRSO,
 • całkowita kwota do zapłaty,
 • okres obowiązywania umowy,
 • wysokość rat i ich rodzaj,
 • dzień, na jaki został wyliczony przykład reprezentatywny.

Przykład reprezentatywny podczas prezentacji produktu jest obowiązkowy zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim.

Należy jednak pamiętać, że przykład reprezentatywny nie odzwierciedla rzeczywistych warunków na jakich udzielone zostanie finansowanie. Weryfikacja oceny kredytowej jest zawsze indywidualna i na tej podstawie podejmowana jest ostateczna decyzja kredytowa.

Podczas czytania przykładu reprezentatywnego należy zwrócić uwagę na kluczowe parametry i porównać je z różnymi innymi propozycjami. Stanowić to może narzędzie do podstawowej selekcji banków.

Co to jest kredyt?

Kredyt, to środki pieniężne udostępniane w ramach umowy zawartej pomiędzy jej stronami, kredytodawcą (banki, SKOK). Kredytodawca pożycza pieniądze, a kredytobiorca zobowiązuje się je zwrócić w określonych terminach wraz z odsetkami. Każdy kredyt jest celowy, natomiast środki z pożyczki można przeznaczyć dowolnie.


Jak wziąć kredyt? Co powinieneś wiedzieć przed złożeniem wniosku kredytowego?

Wzięcie kredytu jest poważną decyzja finansowa, dlatego warto się do niej dobrze przygotować. Oto kilka kroków, które powinieneś wziąć pod uwagę przed złożeniem wniosku kredytowego:

 1. Określ swoje potrzeby. Przede wszystkim zastanów się, dlaczego potrzebujesz kredytu. Czy to na zakup mieszkania, samochodu, czy może na inne cele? Wybierz rodzaj kredytu, który najlepiej odpowiada twoim potrzebom.
 2. Sprawdź swoją zdolność kredytową. Zanim złożysz wniosek, dowiedz się, jaką masz zdolność kredytową. To określa, ile możesz maksymalnie pożyczyć. Zdolność kredytowa zależy od twoich dochodów, wydatków, historii kredytowej i innych czynników. Skontaktuj się z bankiem, aby to sprawdzić.
 3. Porównaj oferty różnych banków. Nie wybieraj pierwszej lepszej bez porównania. Przeanalizuj warunki kredytów w różnych bankach. Zwróć uwagę na oprocentowanie, prowizje, okres spłaty i inne koszty.
 4. Przygotuj dokumenty. Bank będzie wymagał różnych dokumentów. Dowód lub paszport będzie obowiązkowy. Poza tym może być również potrzebne zaświadczenie o dochodach. W zależności od rodzaju kredytów, różne mogą to być dokumenty.
 5. Złożenie wniosku. Po wyborze najlepszej oferty możesz złożyć wniosek w wybranym banku. Możesz to zrobić osobiście w placówce banku lub online – w zależności od kanału dystrybucji.
 6. Oczekiwanie na decyzję. Bank oceni twój wniosek i podejmie decyzję. To może potrwać kilka dni. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, możesz podpisać umowę kredytową.
 7. Spłata kredytu. Pamiętaj, że kredyt trzeba spłacić i regulować terminowo raty, aby nie popsuć sobie oceny wiarygodności kredytowej.

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Prawa i obowiązki kredytobiorcy to istotny temat, który warto zrozumieć przed zaciągnięciem kredytu. Oto kilka kluczowych informacji:

Prawa kredytobiorcy:

 1. Prawo do informacji. Masz prawo do pełnej i zrozumiałej informacji na temat warunków kredytu. Bank musi dostarczyć ci wszystkie istotne dane.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy. Po zawarciu umowy o kredyt masz ustawowe 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania przyczyny.
 3. Prawo do wcześniejszej spłaty. Możesz spłacić kredyt w całości lub częściowi wcześniej niż przewiduje umowa, ale bank może naliczyć dodatkowe koszty.
 4. Prawo do ochrony danych osobowych. Twoje dane są chronione, a bank nie może ich przekazywać bez twojej zgody.

Obowiązki kredytobiorcy:

 1. Spłata kredytu. Musisz regularnie regulować raty kredytowe zgodnie z umową.
 2. Zachowanie terminów. Pamiętaj o terminach spłaty i innych zobowiązań wynikających z umowy.
 3. Prawdziwe informacje. Wnioskując o kredyt, musisz podać prawdziwe informacje pod sankcją prawną.
 4. Przeczytanie i zrozumienie zapisów umowy. Nie jest to obowiązek, ale przeczytanie umowy przed jej podpisaniem powinno być nawykiem.

Umowa kredytowa – co warto wiedzieć?

Umowa kredytowa to kluczowy dokument, który reguluje zasady udzielenia kredytu. Jest podpisywany pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą. Na jej podstawie bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę pieniędzy, a kredytobiorca zobowiązuje się spłacić ją w określonych terminach.

Umowa kredytowa składa się z wielu elementów, a najważniejsze to.:

 • strony umowy,
 • kwota i waluta kredytu,
 • cel przeznaczenia środków,
 • warunki spłaty,
 • zabezpieczenie spłaty.
Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok