Wkład własny kredyt hipoteczny 2021

Wkład własny kredyt hipoteczny 2021 – ile wynosi i czy zaszły ostatnio jakieś zasadnicze zmiany?

Wkład własny jest jednym z elementów badania zdolności kredytowej klienta, a udokumentowanie posiadania oszczędności na poziomie kilkunastu bądź nawet i kilkudziesięciu tysięcy złotych, pozwala przypuszczać, że terminowa spłata kredytu nie powinna sprawiać kłopotów.

Dodatkowo bank udzielając kredyt hipoteczny ma pewność, że wartość nieruchomości będzie większa od udzielonego kredytu, co w sytuacji wystąpienia problemów z jego spłatą, pozwoli sprzedać kredytowaną nieruchomość i odzyskać wyłożone środki finansowe.

Poniżej znajduje się zestawienie zarówno banków, jak i pośredników finansowych, z którymi można się skontaktować i zapytać o szczegóły. Spotkanie jest oczywiście darmowe i nie zobowiązuje do skorzystania z propozycji. W dalszej części artykułu dowiesz się m.in.: co to jest wkład własny w kredycie hipotecznym, co nim może być (a co nie może) i jak go wyliczyć.

Co to jest wkład własny do kredytu hipotecznego?

Wkład własny jest to w największym skrócie, udział klienta w finansowaniu kredytowanej nieruchomości. Ma udowodnić, że klienta stać na takie zobowiązanie.

Jeszcze parę lat temu kredyt hipoteczny bez wkładu własnego można było dostać nawet i na na 110% kupowanej nieruchomości. W 2013 roku weszła w życie Rekomendacja S stworzona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ustanawiająca wkład własny, który przez kilka kolejnych lat był sukcesywnie podnoszony i obecnie wynosi 20% kupowanej nieruchomości.

Rekomendacja 10: bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i powinien żądać od kredytobiorcy wkładu własnego.

Czy jest możliwe, aby wziąć kredyt hipoteczny posiadając mniejszy wkład własny? Przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego było to możliwe. Niektóre z banków posiadały oferty z wkładem własnym wynoszącym zaledwie 10%, a od brakującej części bank wymagał wykupienia ubezpieczenia.

Wkład własny w kredycie hipotecznym

To przede wszystkim wkład pieniężny, ale alternatywą może być:

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest kosztem ponoszonym, aż do chwili, kiedy saldo kredytu nie osiągnie 80% wartości zabezpieczenia. Należy pamiętać o tym, że każde ubezpieczenie zwiększa koszt całkowity kredytu, a ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest jedynym. O pozostałych wymaganych ubezpieczeniach można przeczytać w artykule: co to jest ubezpieczenie pomostowe.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu hipotecznego jest:

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz banku,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Wskazanie banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego.

Jak wyliczyć wymagany wkład własny?

Wkład własny jest wyliczany od wartości nieruchomości, którą zamierzamy nabyć (niezależnie czy kupujemy ją na rynku pierwotnym czy wtórnym), a nie od kwoty kredytu hipotecznego, który chcemy otrzymać.

Jeżeli zatem zamierzamy kupić mieszkanie za 250 tys. zł, to wymagany wkład własny przy poziomie 20% wynosi 50 tys. zł. Cena działki budowlanej wynosi 70 tys. zł, to wkład własny przy takim samym poziomie wymaga zgromadzenia oszczędności w wysokości 14 tys. zł. Im większy posiadany wkład własny, tym mniejszy jest oczywiście potrzebny kredyt hipoteczny.

Do wkładu własnego do kredytu hipotecznego może być zaliczona:

 • Inna nieruchomość – hipoteka zostanie nałożona na wybraną nieruchomość. Nie może być obciążona jednak inną hipoteką oraz nie może stanowić przedmiotu służebności.
 • Działka budowlana na której ma zostać wybudowany dom oraz koszty robót budowlanych (udokumentowane w postaci faktur i rachunków). Wliczana jest wartość prac, jakie zostały wykonane.
 • Środki zebrane na IKE lub IKZE. Bank może zabezpieczyć środki zgromadzone na takich rachunkach. Nie ma konieczności ich wypłacania, bowiem bank zabezpiecza jedynie określoną kwotę do czasu spłacenia wkładu własnego.
 • Zastaw na obligacjach lub papierach wartościowych,
 • Deklaracja sprzedaży nieruchomości,
 • Zadatek dla sprzedającego,
 • Darowizna. Rozwiązanie jest najkorzystniejsze w ramach zerowej grupy podatkowej, czyli jest to najbliższa rodzina. Nie podlega ona opodatkowaniu, wymagane jest jednak złożenie w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania, deklaracji SD-Z2 we właściwym urzędzie skarbowym. W ramach przekazanej darowizny powinna zostać sporządzona umowa, ale nie musi być podpisana w obecności notariusza. Na umowie muszą znaleźć się dane z dowodu osobistego darczyńcy i osoby obdarowanej. Ponadto: kwota darowizny, data przekazania środków, oświadczenie przekazania oraz przyjęcia darowizny.
Banki nie honorują wkładu własnego pochodzącego z kredytu lub pożyczki.

Wkład własny kredyt hipoteczny 2021 w niektórych bankach

Jaki obowiązuje minimalny wkład własny dla niektórych banków? Stan na 4.1.2021 r.:

 • Bank Millennium 10%.

Dodatkowe informacje dot. kredytu – kredyt hipoteczny Bank Millennium

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu (RRSO 2,78%),
 • możliwość częściowej spłaty dowolnej kwoty online,
 • wakacje kredytowe raz w roku.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na:

 • zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • budowę lub rozbudowę domu,
 • remont lub modernizację,
 • refinansowanie kredytu mieszkaniowego*.
 • Credit Agricole 10%,
 • mBank 10%,
 • Bank Pekao 15%,
 • PKO BP 20%,
 • Bank Pocztowy 20%,
 • BNP Paribas 20%,
 • Citi Handlowy 20%,
 • ING Bank Śląski 20%.

* Refinansowanie kredytu mieszkaniowego to spłata droższego kredytu mieszkaniowego z pieniędzy pozyskanych z nowego i tańszego zobowiązania.


Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok