Oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach. Może być TANIEJ!

2024-01-27 – ostatnia aktualizacja

Oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach na połączenie kredytów w bankach. Połączenie, czyli inaczej skonsolidowanie zadłużenia bankowego w jeden kredyt ma kilka zalet. Równocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że jest to nowy kredyt. Nie jest udzielany za darmo, w związku z czym wystąpi koszt kredytowy.

oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach

Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem dla pewnej określonej i szczególnej grupy kredytobiorców, którzy:

 • spłacają kilka zobowiązań w bankach,
 • chcą zredukować – połączyć czy zamienić – posiadane zobowiązania bankowe do minimum,
 • chcą zmniejszyć nową ratę kredytową.
 • szukają możliwości zwiększenia zdolności kredytowej.

Konsolidacja kredytów umożliwia zatem nie tylko uporządkowanie domowych finansów, ale również dodatkowo poprawić płynność finansową.

Konsolidacja kredytów obejmuje praktycznie wszystkie możliwe kredyty: gotówkowe, ratalne, hipoteczne (mieszkaniowe), samochodowe oraz limity (zadłużenie) w kartach kredytowych i w rachunkach bankowych.

Jednak to, czy dany kredyt można skonsolidować zależy od propozycji kredytowej banku. Ostateczna decyzja kredytowa jest zawsze uzależniona od oceny kredytowej osoby wnioskującej o kredyt.

Z artykułu dowiesz się na czym polega kredyt konsolidacyjny, konsolidacja kredytów i kto może z takiego rozwiązania z sukcesem skorzystać.

Jeżeli chcesz tylko sprawdzić oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach, to lista znajduje się poniżej. A w dalszej części wszystko to, co najbardziej istotne w tym zakresie!

SPIS TREŚCI

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Każdy kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym. Czym wyróżnia się celowość kredytowania? Może być przeznaczony tylko na to, co zostało zapisane w umowie kredytowej.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych celem finansowania jest zamknięcie wybranych, aktualnie spłacanych kredytów i pożyczek.

Możesz się również spotkać z określeniem: połączenie lub zamiana. Co prawda nie ma to nic wspólnego z łączeniem i zamianą kredytów, ale tak potocznie się mówi o konsolidacji.

Z kredytu konsolidacyjnego można spłacić m.in.:

 • kredyty i pożyczki gotówkowe,
 • kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) oraz pożyczki hipoteczne,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty i pożyczki samochodowe,
 • zadłużenie związane z posiadanymi limitami w kontach i na kartach kredytowych.

Każdy z banków przedstawiając propozycję kredytową określa jakie produkty konsoliduje, a jakie wyklucza.

Co z pożyczkami pozabankowymi – chwilówkami i pożyczkami na raty – czy je również można spłacić? Bardzo rzadko jest to możliwe z kredytu konsolidacyjnego. Czasami można to zrobić z pożyczki konsolidacyjnej, a zawsze jest to możliwe z uzyskanych dodatkowych środków w ramach kredytu – tzw. kredyt konsolidacyjny z dodatkową gotówką.

Gdzie i jak wziąć kredyt konsolidacyjny?

Po kredyt konsolidacyjny można zgłosić się do:

 • banku, do którego jest przelewane wynagrodzenie, czyli do tego, który prowadzi nasz rachunek osobisty,
 • innego banku, zwłaszcza wówczas, kiedy oferuje kredyt konsolidacyjny w promocji.

Można również wybrać bank i kredyt konsolidacyjny online, bez wychodzenia z domu. Taka możliwość jest np. udostępniona w Alior Banku.

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego nie obejdzie się bez złożenia wniosku kredytowego. I to niezależnie czy kontaktujesz się ze „swoim” bankiem czy innym. Analizując wniosek kredytowy, bank musi dokonać oceny zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej w BIK.

Na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, analizuje czy wysokość uzyskiwanych dochodów w stosunku do ponoszonych wydatków, pozwala płacić nową ratę w ustalonej wysokości.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu konsolidacyjnego? W przypadku zwykłego kredytu konsolidacyjnego gotówkowego (niezabezpieczonego hipoteką) należy przygotować dokumenty:

 • potwierdzające tożsamość, np. dowód osobisty,
 • dotyczące uzyskiwanych miesięcznych dochodów, np. zaświadczenie od pracodawcy,
 • związane z konsolidowanymi zobowiązaniami, np. umowy kredytowe czy zaświadczenia o stanie zadłużenia.
Bank dokładanie poinformuje Ciebie o zakresie wymaganych dokumentów.

Bank może rozpatrzyć wniosek dopiero wówczas, kiedy zostanie on prawidłowo wypełniony łącznie z kompletem dokumentów.

Główne przesłanki przeprowadzania konsolidacji

Cele dla których przeprowadzana jest konsolidacja kredytów i wybierany jest kredyt konsolidacyjny, uzależnione są od sytuacji, w której znajduje się kredytobiorca.

Najczęstszą przesłanką jest zmniejszenie liczby posiadanych zobowiązań i w ten sposób szansa na uporządkowanie finansów.

Dla innych kredytobiorców bardziej istotne jest wydłużenie czasu kredytowania, aby z nowym kredytem uzyskać jedną i mniejszą ratę kredytową. Mniejsza rata – w stosunku do sumy miesięcznych rat łączonych kredytów – to poprawienie płynności finansowej.

Ceną za wydłużenie czasu spłaty i zmniejszenie raty jest zawsze wyższy całkowity koszt kredytu. Pożyczony kapitał będzie spłacany dłużej, a ponieważ kredyt jest oprocentowany, to i zwiększy się koszt odsetkowy.

Jeżeli następuje zmniejszenie ponoszonych wydatków, to jednocześnie zwiększa się zdolność kredytowa. I ten cel do konsolidacji motywuje kredytobiorców, którzy chcą wziąć większy kredyt w przyszłości, np. hipoteczny lub biorą pod uwagę kredyt konsolidacyjny z dodatkowymi środkami finansowymi.

I wreszcie ostatnią grupę stanowią kredytobiorcy, którzy tańszym kredytem konsolidacyjnym spłacają dużo droższe kredyty. W ten sposób uzyskują oszczędności na spłacie zobowiązań bankowych.

Kredyt konsolidacyjny – ile zobowiązań mogę połączyć?

To, ile kredytów i pożyczek można poddać konsolidacji i jakie to mogą być zobowiązania, zależy tylko i wyłącznie od oferty kredytowej konkretnego banku.

Generalnie nie ma jakiejś granicy w liczbie kredytów do konsolidacji. Na przykład w ING Bank Śląski, jest to maksymalnie 7 kredytów, ale z kolei w Banku Pekao, takiego ograniczenia już nie m.

W zasadzie najważniejsza jest analiza zdolności kredytowej, ponieważ można dążyć do konsolidacji tylko dwóch kredytów na łączną kwotę 200 tys. zł i kredytu nie otrzymać. Można mieć osiem zobowiązań na 200 tys. zł i kredyt otrzymać.

Warto jednak pamiętać, że nie każdy bank – a w zasadzie, to żaden – nie zgodzi się na konsolidację pożyczek niebankowych. Nie ma przeszkód, aby połączyć w jeden kredyt konsolidacyjny, np. pożyczkę gotówkową z limitem w koncie. Ale będzie już problem, kiedy włączyć byśmy chcieli do kredytu pozabankową pożyczkę gotówkową ratalną.

W sytuacji, kiedy pożyczka niebankowa jest odnotowana w raporcie BIK i są opóźnienia w jej spłacie, to ma to wpływ na ocenę kredytową. Nawet wówczas, kiedy szukamy kredytu konsolidacyjnego bez włączania takie pożyczki do konsolidacji, to może się okazać, że kredytu nie otrzymamy ze względu na niską ocenę kredytową.

Jak szybko dostanę kredyt konsolidacyjny?

Decyzja o udzieleniu kredytu konsolidacyjnego jest podejmowana po rozpatrzeniu wniosku. Po przeprowadzeniu analizy oceny ryzyka kredytowego udzielenia kredytu, jest podejmowana decyzja.

Od momentu złożenia wniosku i dopełnienia formalności, do momentu wydania decyzji nie powinno upłynąć więcej niż 1-2 dni robocze. Szybkość weryfikacji jest uzależnione od liczby złożonych wniosków w banku w tym samym czasie, liczby konsolidowanych zobowiązań czy od wysokości kredytu konsolidacyjnego.

Należy pamiętać, że kredytobiorca nie ma bezpośredniego wpływu na długość procesu rozpatrywania wniosku, ale bank może rozpocząć całą procedurę dopiero wówczas, kiedy zostanie on poprawnie wypełniony z dołączonym kompletem wymaganych dokumentów.

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, to kredyt konsolidacyjny można dostać nawet w tym samym dniu.

Kto może skorzystać z kredytu konsolidacyjnego?

Skorzystać z kredytu konsolidacyjnego mogą kredytobiorcy, którzy spłacają w tym samym czasie kilka zobowiązań – minimum dwa. Mogą to to być kredyty i pożyczki gotówkowe, ale i samochodowe czy zadłużenia w kartach i rachunkach bankowych.

Przesłanki, jakie są brane przy rozpatrywaniu konsolidacji, nie muszą być determinowane przez kłopoty finansowe. Owszem, jest to najczęstszy czynnik, który każe zastanowić się nad kredytem konsolidacyjnym i nad polepszeniem płynności finansowej. Ale nie jest jedynym.

Rozwiązanie konsolidacyjne jest brane również pod uwagę przez osoby, które chcą uporządkować swoje finanse. Spłata wielu różnych kredytów i pożyczek w różnych terminach, to konieczność pamiętania, że za kilka dni wypada pierwsze rata w miesiącu, za kilka dni jest kolejna i kolejna…

Istnieje zatem pewne niebezpieczeństwo przeoczenia spłaty któregoś zobowiązania, a to już negatywnie wpływa na historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej.

A ocena kredytowa w BIK jest jednym z elementów branych przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. To z kolei może utrudnić czy niekiedy wręcz uniemożliwić uzyskanie kredytu w przyszłości.

Kredyt konsolidacyjny uzyskają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią zdolność kredytową + wiarygodność kredytową.

Oba te elementy są zawsze badane przez bank w momencie składania wniosku kredytowego i nie ma znaczenia, że np. weryfikacja nastąpiła dwa tygodnie wcześniej, kiedy otrzymaliśmy limit w koncie.

Bank zgodnie z prawem musi ocenić jakie jest ryzyko udzielenia kredytu DZISIAJ i czy sytuacja finansowa kredytobiorcy pozwala spłacać kredyt konsolidacyjny zgodnie z przyjętymi założeniami.

Każdy z banków ostateczną ocenę kredytową przeprowadza na podstawie złożonego wniosku wraz z kompletem dołączonych dokumentów. Wniosek, w zależności od wybranego kanału dystrybucji kredytu, może zostać złożony online, w oddziale banku, a nawet telefonicznie.

Może okazać się, że nasza zdolność kredytowa jest zbyt mała, aby zaciągnąć kredyt konsolidacyjny w określonej wysokości. Można wówczas rozważyć:

1. Wydłużenie czasu kredytowania jeszcze bardziej, aby uzyskać jeszcze mniejszą ratę kredytową.
2. Wyłączyć z konsolidacji jedno ze zobowiązań.
3. Zapytać o kredyt konsolidacyjny w innym banku.
4. Przeprowadzić restrukturyzację jednego kredytu, np. poprzez wydłużenie czasu spłaty i zmniejszenie raty. Jeżeli kłopoty są krótkoterminowe, to można zapytać o wakacje kredytowe.
5. Przenieść do innego banku jeden kredyt i wydłużyć czas spłaty.

Nie korzystaj z pożyczek niebankowych, aby spłacić kredyty w bankach. Jest to dużo droższe rozwiązanie niż każdy inny kredyt w banku.

Kiedy warto zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny warto jest zaciągnąć, a nieco wcześniej rozważyć takie rozwiązanie, w kilku sytuacjach. I jak zauważysz, nie każda sytuacja dotyczy ratowania czy poprawy domowego budżetu. Nie każdy kredytobiorca wybiera kredyt konsolidacyjny ponieważ obawia się kłopotów finansowych.

Jeśli faktycznie na horyzoncie pojawiło się długoterminowe ryzyko pogorszenia się sytuacji finansowej, to w zasadzie nie ma na co czekać i tylko ocenić ryzyko, i podjąć szybkie działania.

Ponieważ kłopoty mogą mieć charakter okresowy i krótkoterminowy, to konsolidacja kredytów niekoniecznie w takiej sytuacji jest najlepszym rozwiązaniem. Zmniejszenie miesięcznej raty odbywa się poprzez wydłużenie czasu spłaty, a jeżeli stan domowych finansów będzie niestabilny przez dwa, trzy miesiące, to należałoby skontaktować się z bankiem i pomyśleć o prolongacie w spłacie zobowiązania.

Każde działanie musi być zostać prowadzone z rozwagą i dostosowane do aktualnej i przyszłej sytuacji i możliwości finansowych.

Na uwadze powinniśmy mieć fakt, że w sytuacji, kiedy pojawią się kłopoty finansowe i już od dłuższego czasu występują opóźnienia w spłacie, to zmniejszamy szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku o kredyt konsolidacyjny. Należy go złożyć odpowiednio wcześniej, bo opóźnienia w regulowaniu rat mają odzwierciedlenie w raporcie BIK.

Należy mieć świadomość, że konsolidacja kredytów i zmniejszenie rat w ramach kredytu konsolidacyjnego nie odbywa się bez ponoszenie kosztów kredytowych. Wydłużenie okresu kredytowania, to jednocześnie wzrost kosztów odsetkowych oraz całkowitej kwota do oddania. Najczęściej jednak koszt kredytowy schodzi na dalszy plan, ponieważ ważniejsze jest odzyskanie płynności finansowej i stabilności domowego budżetu.

Utrata kontroli nad spłatą zadłużenia, to nie jedyny powód do rozważenia konsolidacji. Przesłanką do skorzystania z kredytu konsolidacyjnego jest również zbyt duża liczba zaciągniętych zobowiązań. Jest to scenariusz bardzo prawdopodobny. Wystarczy tylko wspomnieć o zakupach na kredyty ratalne czy posiadanie limitów w kontach ROR lub na kartach kredytowych.

Być może nie ma większych problemów z ich terminowym regulowaniem, ale pamięć ludzka jest zawodna, a mając „na głowie” dwie lub więcej rat, może się przecież zdarzyć, że o wymaganej płatności po prostu zapomnimy.

W każdym miesiącu dodatkowo wypadają inne opłaty stałe, np. za czynsz, gaz, elektryczność czy abonamenty.

Kredyt konsolidacyjny to wówczas szansa na połączenie zobowiązań bankowych i zwiększenie kontroli nad budżetem.

Ważne jest również to, że zmniejszenie nowej raty i wysokości domowych wydatków, zwiększa zdolność kredytową. A jest to kluczowe, kiedy zamierzamy:

 • Skorzystać z dodatkowej gotówki w ramach nowego kredytu konsolidacyjnego.
 • Za kilka tygodni czy miesięcy wziąć kredyt, np. hipoteczny.

Na koniec warto również wspomnieć, że czasami konsolidacja pozwala zaoszczędzić na kredycie. Jeżeli warunki spłaty nowego kredytu są zdecydowanie lepsze od bieżących zobowiązań, to przy odpowiednim ustawieniu długości spłaty możliwe jest zaoszczędzenie na odsetkach.

Temat został poruszony w osobnym artykule: Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca?

Jak działa kredyt konsolidacyjny?

Działanie kredytu konsolidacyjnego jest bardzo proste. Po złożeniu wniosku i pozytywnym jego zaopiniowaniu, następuje podpisanie umowy. Bank z reguły nie wypłaca środków finansowych, a samodzielnie spłaca wyszczególnione zobowiązania w bankach.

Dokonuje zatem przelewu w odpowiedniej wysokości, aby zamknąć pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne, samochodowe, itp.

Na konto kredytobiorcy przelewane są ewentualnie środki pieniężne z tzw. dodatkowej gotówki. Jest to pożyczka gotówkowa z przeznaczeniem na dowolny cel, wliczana do konsolidacji i zwiększająca wysokość kredytu konsolidacyjnego.

W przypadku pożyczek gotówkowych konsolidacyjnych jest możliwość otrzymania środków na konto i samodzielnego uregulowania zobowiązań. Bank z reguły na to daje kilka dni i czasami wymaga przedstawienie zaświadczenia o zamknięciu kredytów.

Spłata kredytu następuję zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Jak spłacany jest kredyt konsolidacyjny?

Każdy kredyt, w tym również i kredyt konsolidacyjny, spłacany będzie w ratach kapitałowo-odsetkowych. Co miesiąc, w określonym terminie i wysokości, które wynikają z przyjętego harmonogramu, powinna być dokonana płatność raty.

Kredyt konsolidacyjny może być spłacany w ratach równych lub malejących.

Rata równa kredytu konsolidacyjnego jest to rata, która jest stała przez cały okres kredytowania. Oznacza to, że wysokość raty jest niezmienna w każdym miesiącu, niezależnie od tego, jak zmienia się kwota zadłużenia.

Rata malejąca jest to rata kredytu, która zmniejsza się wraz ze spłatą zadłużenia. Oznacza to, że wysokość raty jest wyższa w początkowym okresie kredytowania, a następnie stopniowo maleje.

Raty równe są bardziej popularne niż raty malejące, ponieważ są bardziej przewidywalne i łatwiejsze do zarządzania budżetem. Jednak raty malejące są bardziej opłacalne, ponieważ pozwalają zaoszczędzić na odsetkach.

Tabela, która przedstawia różnice między ratami równymi a malejącymi:

Cecha Rata równa Rata malejąca
Wysokość raty Stałe Zmieniająca się
Koszty odsetkowe Wyższe Niższe
Spłata zadłużenia Wolniejsza Szybsza
Zdolność kredytowa Lepsza Gorsza
Opłacalność Mniejsza Większa

Wybór rodzaju raty kredytu zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej kredytobiorcy. Jeśli zależy Ci na przewidywalności i łatwości zarządzania budżetem, to lepszym rozwiązaniem będzie rata równa. Jeśli natomiast zależy Ci na niższych kosztach kredytu, to lepszym rozwiązaniem będzie rata malejąca.

Kredyt konsolidacyjny jakie oprocentowanie?

Odsetki od kredytu konsolidacyjnego, czyli od pożyczonego kapitału, mogą być naliczane według zmiennej albo stałej stopy procentowej.

Nie ma jednego wspólnego rozwiązania: czy wybierać kredyt konsolidacyjny z oprocentowaniem stałym czy zmiennym? Wszystko zależy od sytuacji gospodarczej, przewidywań zamian stóp procentowych NBP, jak i również z komfortu i poczucia bezpieczeństwa kredytobiorcy.

Kredyty konsolidacyjne z oprocentowaniem stałym popularne są w czasach, kiedy inflacja rośnie i RPP NBP podwyższa stopy procentowe lub na niedalekim horyzoncie, takie podwyżki są zauważalne.

Stałe oprocentowanie, to niezmienność wysokości raty w całym okresie trwania umowy. W tym momencie koszt całkowity kredytu jest taki sam na początku i na końcu kredytowania. Podwyżki i obniżki stóp procentowych nie wpływają w żaden sposób na te dwa elementy kredytu konsolidacyjnego.

Natomiast oprocentowanie zmienne wybierane jest w czasach, kiedy dynamika wzrostu inflacji rok do roku jest coraz mniejsza. Wówczas jest duża szansa, a zwłaszcza po okresie podwyższania stóp procentowych, że Bank Centralny zacznie podstawowe stopy obniżać.

Wybierając kredyt konsolidacyjny z oprocentowanie zmiennym, może się ono zmieniać zgodnie z zasadami, które zostały określone w umowie.

Oprocentowanie zmienne składa się zazwyczaj z części zmiennej – stopy WIBOR oraz części stałej – marży banku.

WIBOR jest powiązany z wysokością stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP). Marża banku jest jego zyskiem z tytułu udzielenia finansowania.

Rata kredytu ze zmienną stopą procentową może być inna na początku spłaty kredytu i na jego zakończenie. Podobnie jest z kosztem całkowitym kredytu, który nie musi być jednakowy na początku i na końcu umowy kredytowej.

Jak porównywać oferty kredytów konsolidacyjnych?

Porównywania ofert kredytów konsolidacyjnych, to nie porównanie propozycji ogólnych banków. W ten sposób dowiemy się tylko o ogólnych założeniach kredytowych. Warunki każdej oferty kredytu konsolidacyjnego są indywidualne – po zbadaniu oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Na ofertę kredytu konsolidacyjnego składa się kilka podstawowych elementów:

 • oprocentowanie nominalne kredytu,
 • prowizja i koszty dodatkowe,
 • ubezpieczenie,
 • wysokość kredytu,
 • czas spłaty,
 • rodzaj rat.

Tylko analiza poszczególnych elementarnych czynników kosztowych oraz całkowitych kosztów kredytowych pozwala podjąć w pełni świadomą decyzję.

Jedna oferta kredytu konsolidacyjnego nie wystarczy do określenia czy jest to tani kredyt czy drogi. Należy mieć przynajmniej dwie z różnych banków. To ułatwia wskazanie korzystniejszej opcji.

Porównanie musi obejmować kredyty udzielane na ten sam czas spłaty – taka sama liczba miesięcznych rat, na taką samą kwotę i przy wyborze jednakowych rat – stałe lub malejące. Na przykład kredyt konsolidacyjny 30 tys. zł na 4 lata z ratami równymi.

1. Oprocentowanie nominalne – stałe lub zmienne. Decyduje o wysokości zapłaconych odsetek od pożyczonego kapitału. Całkowity koszt odsetkowy zależy również od wysokości kredytu, czasu spłaty oraz rodzaju rat.

2. Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego liczona jest najczęściej jako procentowa wartość udzielonego finansowania. Część banków obecnie rezygnuje z pobierania prowizji przy kredycie konsolidacyjnym, ponieważ oprocentowanie jest wysokie. Jeżeli tylko sytuacja zacznie się zmieniać – w perspektywie kilku lub kilkunastu miesięcy – to wrócimy do czasów przed kryzysowych, kiedy prowizja była powszechna.

3. Ubezpieczenie od udzielonego kredytu nie jest obowiązkowe, ale banki mogą uzależniać wydanie decyzji od jego wykupienia. Zwłaszcza wówczas, jeżeli jest to wysoki kredyt konsolidacyjny. Na przykład internetowy kredyt konsolidacyjny w Alior Banku, ubezpieczenie jest wymagane przy kredytach konsolidacyjnych powyżej 70 tys. zł.

Jak porównać oferty kredytów konsolidacyjnych? Pomoże w tym wspomniany całkowity koszt kredytu oraz wskaźnik procentowy – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania RRSO.

Wskaźnik RRSO obejmuje większość elementów, które wpływają na koszt kredytu:

 • oprocentowanie nominalne RSO (w koszcie całkowitym są to odsetki),
 • prowizję za udzielenie kredytu,
 • koszt ubezpieczenia, jeżeli to bank sprzedaje polisę.

Nie jest to wskaźnik idealny, ponieważ nie obejmuje kosztów dodatkowych, np. płatne konto osobiste oferowane do kredytu konsolidacyjnego.

Dla wielu kredytobiorców lepsze wyobrażenie o cenie kredytu konsolidacyjnego daje całkowity koszt kredytu.

Jak widać, to ile ostatecznie zapłacimy za kredyt konsolidacyjny uzależnione jest naprawdę od wielu różnych elementów: koszty kredytowe i pozostałe parametry kredytowania.

Niska rata kredytowa nie świadczy natomiast czy kredyt jest tani. Im mniejsza rata, tym dłuższy jest czas kredytowania i droższy kredyt. Jej wysokość ułatwia jedynie dokonanie oceny, jak wpłynie ona w każdym miesiącu na kondycję budżetu domowego.

Dobrze jest sprawdzić i porównać oferty kredytów konsolidacyjnych bardzo dokładnie. Im lepszą analizę przeprowadzimy, tym większe szanse na korzystniejszy i bardziej świadomy wybór.

Jakie wyróżniamy rodzaje kredytów konsolidacyjnych?

W zasadzie podział kredytów konsolidacyjnych sprowadza się do zastosowanego zabezpieczenia.

Najpopularniejszy jest kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczenia. Jest to zwykły kredyt konsolidacyjny gotówkowy, gdzie występują zabezpieczenia takie same jak dla kredytów gotówkowych.

Drugim rodzajem jest kredyt konsolidacyjny z zabezpieczeniem. Może to być wkupiona polisa ubezpieczeniowa czy poręczenie osoby trzeciej.

Ostatnim rodzajem kredytu konsolidacyjnego jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny. I jak nazwa na to wskazuje, zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na nieruchomości.

Kredyty konsolidacyjne gotówkowe są najbardziej popularne i powszechne ze względu na minimalne formalności, szybkość rozpatrywania wniosku i możliwość przeprowadzenia konsolidacji.

Jest przeznaczony na spłatę w zasadzie wszystkich bieżących zobowiązań, z wyłączeniem tych, które są zabezpieczone hipotecznie.

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest droższy, ale tańszy najczęściej od kredytów gotówkowych. Wynika to z tego, że bank ponosi większe ryzyko związane z finansowaniem.

Jak dostać kredyt konsolidacyjny gotówkowy?

Aby dostać kredyt konsolidacyjny gotówkowy w banku wystarczy tylko:

 • dowód tożsamości,
 • przedstawić minimum dwa kredyty/pożyczki do skonsolidowania,
 • przygotować zaświadczenia o zatrudnieniu i osiąganych dochodach,
 • posiadać odpowiednią zdolność kredytową,
 • posiadać dobrą ocenę wiarygodności kredytowej w BIK.

Maksymalna wysokość kredytu gotówkowego konsolidacyjnego jest bardzo wysoka – sięga nawet 250 tysięcy złotych! Okres na jaki można zaciągnąć kredyt, to maksymalnie 10 lat.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wymaga już zdecydowanie większych formalności, a wniosek rozpatrywany jest znacznie dłużej.

Osoby ubiegające się o hipoteczny kredyt konsolidacyjny muszą dysponować nieruchomością, ponieważ zabezpieczeniem spłaty zobowiązania jest hipoteka na nieobciążonej nieruchomości.

Nieruchomość może należeć do osoby trzeciej, jeżeli wyrazi na to zgodę.

W przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego skonsolidować można podobnie, jak i w przypadku kredytu konsolidacyjnego gotówkowego, wybrane kredyty i pożyczki bankowe, ale i dodatkowo może to być kredyt lub pożyczka hipoteczna.

Jak dostać kredyt konsolidacyjny hipoteczny?

Wnioskowanie o kredyt konsolidacyjny zabezpieczony na hipotece wymaga przedstawienia dokumentów związanych z nieruchomością. Te wszystkie dodatkowe okoliczności sprawiają, że wnioskowanie jest zdecydowanie dłuższe, a podjęcie decyzji przez bank trwa nawet kilka tygodni.

Wniosek o kredyt konsolidacyjny hipoteczny jest rozpatrywany dopiero w momencie dołączenia WSZYSTKICH wymaganych dokumentów.

Na jaką maksymalną kwotę można otrzymać kredyt konsolidacyjny hipoteczny? Maksymalna kwota kredytu powiązana jest z wartością zabezpieczenia, która jest szacowana przez rzeczoznawcę majątkowego (pobierana jest za to opłata).

Konsolidacja nie jest udzielana na 100% wartości nieruchomości, a najczęściej wysokość kredytu zawiera się w przedziale 60-70% wartości mieszkania czy domu.

Maksymalny czas spłaty kredytu konsolidacyjnego hipotecznego? Podobnie jak w przypadku innych kredytów zabezpieczonych na hipotece, czas spłaty może wynieść ok. 20-30 lat.

Wnioskując o kredyt konsolidacyjny hipoteczny, pomimo zabezpieczenia hipotecznego, bank zbada zdolność kredytową. Nie można zatem takiego kredytu otrzymać bez uzyskiwania dochodów.

Kredyty, które można skonsolidować z kredytem konsolidacyjnym

Gama zobowiązań, które podlegają połączeniu jest teoretycznie nieograniczona. Oznacza to, że można w ramach kredytu konsolidacyjnego spłacić wszystkie kredyty i pożyczki bankowe. W praktyce zakres konsolidacji ustala konkretny bank.

Najczęściej konsolidacji podlegają:

 • kredyty i pożyczki gotówkowe,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty samochodowe,
 • zadłużenie w kartach kredytowych i limitach ROR.

Rzadziej są to:

 • kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) oraz pożyczki hipoteczne,
 • inne kredyty konsolidacyjne.

W zdecydowanej większości banki nie zgadzają się skonsolidować pożyczek pozabankowych.

Nie ma oczywiście obowiązku połączenia wszystkich zobowiązań, a decyzja zależy wyłącznie od kredytobiorcy. Może on wskazać te zobowiązania, które maja zostać spłacone z nowego kredytu, a pozostała regulować tak jak do tej pory.

Przy porównywaniu ofert kredytów konsolidacyjnych sprawdź czy dany bank, skonsoliduje wytypowane przez Ciebie kredyty i pożyczki.

Jakie dokumenty przygotować do kredytu konsolidacyjnego?

Każdy bank ustala listę dokumentów, które pozwalają ubiegać się o kredyt konsolidacyjny. Jest ona podobna, ale mogą występować pewne różnice. Jeden bank może wymagać dołączenia jakiegoś dodatkowe dokumentu, np. ze względu na mniejsza zdolność kredytową.

Kontaktując się z bankiem w sprawie konsolidacji, a następnie porównując oferty kredytów konsolidacyjnych, warto zapytać się o listę dokumentów, ponieważ przyspieszy to proces kredytowania.

Wspólne obszary w zakresie wymaganych dokumentów sprowadzają się do:

 • dokumentu tożsamości,
 • zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach,
 • zobowiązań, które mają zostać spłacone.

1. Dokument tożsamości. Jest on już wymagany na etapie pierwszego kontaktu z bankiem. Potwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej o kredyt konsolidacyjny jest konieczne i niezbędne.

Dokumentem tożsamości może być ważny dowód osobisty lub nawet paszport. Jeżeli wniosek kredytowy jest składany przez obcokrajowca, to takim dokumentem może być prawo do stałego pobytu na terytorium Polski.

Dane z dokumentu tożsamości wpisywane są do wniosku kredytowego.

2. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody. Bez tego nie obejdzie się żaden proces związany z analizą zdolności kredytowej. W zależności od sytuacji zawodowej kredytobiorcy, może to być:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego za wskazany okres,
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • umowa z najmu prywatnego (+ dowody opłacenia zaliczek na podatek dochodowy),
 • dokument potwierdzający przyznanie świadczenia emerytalnego lub rentowego w przypadku emerytów lub rencistów.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych rzadko jest możliwość dołączenia oświadczenie o dochodach. Najczęściej dotyczy to małych kredytów konsolidacyjny z krótkim czasem spłaty.

O kredyt konsolidacyjny można wnioskować również online i dokumenty wymagane przez bank przesłać przez internet.

3. Dokumenty dotyczące konsolidowanych zobowiązań. W tym konkretnym przypadku zakres dokumentów, które potwierdzają spłacane zobowiązania, a które mają zostać skonsolidowane, jest bardzo szeroki.

Niekiedy wystarczy załączenie umów kredytowych i pożyczkowych wraz ze wskazaniem numeru konta, na które należy przesłać pieniądze, a niekiedy będzie to zaświadczeń o zadłużeniu, dowody spłaty czy harmonogram spłat kredytu.

W przypadku kredytu hipotecznego konsolidacyjnego zakres obowiązkowych dokumentów jest znacznie szerszy.

Na jakie warunki kredytu konsolidacyjnego zwracać uwagę?

Warunki, na jakich można uzyskać kredyt konsolidacyjny są w szczególności ważne w zestawieniu z naszą kondycja finansową. To musi zostać uwzględnione w analizie oferty kredytu konsolidacyjnego.

Weryfikacja oferty jest szczególnie ważna w ujęciu analizy kosztów. Wiedząc już, że propozycja kredytowa jest inna od ostatecznej oferty, to spojrzenie bardziej szczegółowe na koszty kredytowe, może doprowadzić do stwierdzenia, że konsolidacja kredytów nie jest już tak opłacalna, jak to się wydawało na samym początku.

Na przykład, jeżeli założeniem konsolidacyjnym było połączenie kredytów i zmniejszenie raty, to należy sprawdzić, czy faktycznie będzie ona niższa. O ile będzie mniejsza? O 20 zł czy 200 zł?

Jeżeli chcemy zaoszczędzić na spłacie kredytów, to pod lupę bierzemy całkowity koszt kredytowy. Ile zaoszczędzimy na spłaceniu starych kredytów? Jaki musi zostać ustalony okres kredytowania, umożliwiający zmniejszenie kosztów odsetkowych?

Jeżeli bank przeprowadzający konsolidację pobiera prowizję za udzielenie kredytu lub będzie konieczne wykupienie ubezpieczenia, to może się okazać, że uzyskanie oszczędności będzie niemożliwe.

Czy można wziąć dodatkową gotówkę z kredytem konsolidacyjnym?

Poza samym połączeniem kredytów, możliwe jest również skorzystanie z opcji uzyskania dodatkowych środków. Są to ekstra środki finansowe, które kredytobiorca może przeznaczyć na dowolny cel. Remont mieszkania, zakup sprzętu AGD i RTV, działki rekreacyjnej. Pełna dowolność.

Nie można ich jednak przeznaczyć na finansowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Dotyczy to również kredytów i pożyczek gotówkowych.

Jak to jest możliwe? Wydłużając czas spłaty kredytu konsolidacyjnego następuje zmniejszenie raty. Konsekwencją są mniejsze wydatki w domowym budżecie, a to przekłada się na zwiększenie zdolności kredytowej.

Możesz być pewny, bank na pewno zada pytanie: czy chce Pani/Pan wziąć również dodatkowe pieniądze na dowolny cel? Wysokość dodatkowych środków zależy od propozycji banku oraz od nowej zdolności kredytowej. Na przykład w Banku Pekao S.A. kwota dodatkowych środków to 25% wysokości przeprowadzonej konsolidacji.

Kredyt konsolidacyjny jest wówczas podzielony na dwie części. Jeżeli konsolidacja została przeprowadzona na 80 tys. zł, a dodatkowa gotówka wyniosła 20 tys. zł, to otrzymamy kredyt konsolidacyjny 100 tys. zł. 80 tys. zł jest przekazywane na zamknięcie kredytów i pożyczek wskazanych we wniosku kredytowym, a pozostałe 20 tys. zł przekazywane na rachunek kredytobiorcy.

Ta dodatkowa pożyczka ujęta w kredycie zwiększa nie tylko samą kwotę kredytu konsolidacyjnego, ale całkowity koszt kredytu oraz ratę kredytową.

Czy kredyt konsolidacyjny to sposób na przekredytowanie?

Kredyt konsolidacyjny może być tym produktem, który pozwoli na poradzenie sobie z przekredytowaniem. Należy jednak na tę sprawę popatrzeć z kilku poziomów.

Co to jest przekredytowanie? To sytuacja, kiedy suma rat spłacanych zobowiązań w bankach (ale i w firmach pożyczkowych) jest tak duża, że wywołuje trudności w terminowej spłacie kredytów i pożyczek. Oddziałuje to również na pozostałe stałe płatności, które są obowiązkowe w gospodarstwie domowym. Konsekwencją przekredytowania jest brak finansowej poduszki bezpieczeństwa, a w skrajnych przypadkach dochodzi do utraty płynności finansowej.

Kredyt konsolidacyjny może być rozpatrywane, jako narzędzie, które umożliwi ucieczkę ze spirali zadłużenia. Pojawia się tutaj jednak pewne „ale”. Nie może jednak zostać potraktowany jako antidotum na źródło kłopotów finansowych, które JUŻ wystąpiły. Kredyt konsolidacyjny oddziałuje tylko na powstałe skutki. Nie leczy, ale łagodzi objawy.

Konsolidacja i obniżenie raty jest tylko jednym z elementów w całym szeregu podjętych działań, zmierzających do sanacji domowych finansów.

Od determinacji kredytobiorcy zależy, czy trudności finansowane zostaną zażegane, czy za kilka lub kilkanaście miesięcy pojawią się ponownie.

Oczywiście kredyt konsolidacyjny pomaga uzyskać nową i zdecydowanie mniejsza ratę kredytową, ale kosztem zwiększenia zadłużenia. Nie jest to zatem kredyt oddłużeniowy (gwoli prawdy, nie ma takiego kredytu). Cały proces konsolidacji musi zostać przeprowadzony łącznie z innymi działaniami, które mają skutkować koniecznymi zmianami w strukturze domowego budżetu.

Przede wszystkim należy ograniczyć lub wyeliminować inne wydatki domowe. Jest to konieczne. Być może warto jest zrezygnować z jakiś usług streamingowych, abonamentów, poszukać oszczędności w użytkowaniu mieszkania, itp. Możliwości jest całkiem dużo.

Jeżeli jest możliwość, to warto poszukać również dodatkowego źródła dochodu, poprosić o podwyżkę, itp.

W okresie, kiedy będą przeprowadzane działania naprawcze, nie powinniśmy się dodatkowo zadłużać, korzystając z kredytów i pożyczek. Wybierając natomiast kredyt konsolidacyjny, warto jest porównać oferty bankowe, aby wybrać tańszy kredyt i nie ulegać sugestiom doradców, że jest margines na dodatkowe środki…

Czy kredyt konsolidacyjny to szansa na lepsze warunki finansowania?

O co chodzi z tymi lepszymi warunkami finansowania? Może tańszy kredyt? Tak, przy czym nie interesuje nas tym razem poprawa płynności finansowej i zmniejszenie rat, ale uzyskanie oszczędności na spłacie kredytów.

Możliwość poprawy aktualnych warunków finansowania jest sprawą otwartą, jeżeli:

1. Spłacane kredyty zostały zaciągnięte na niekorzystnych warunkach.
2. Znajdziemy ofertę tańszego kredytu konsolidacyjnego.

Drogie kredyty bankowe? Są takie, a część osób nie zdaje sobie sprawy, że niespłacane limity w kontach bankowych i zadłużenie w kartach kredytowych, to są NIEKORZYSTNE WARUNKI SPŁATY.

Oprocentowanie tych zobowiązań może sięgać nawet 19,00% w skali roku! A kredyt konsolidacyjny? W promocyjnych ofertach kredytów konsolidacyjnych oprocentowanie nominalne roczne jest mniejsza niż 12%! Jest to bardzo duża różnica.

W ten sposób kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem, które należałoby rozważyć chcąc obniżyć koszty obsługi zadłużenia. W rezultacie skonsolidowane zobowiązania zostaną objęte niższym oprocentowaniem (nowy kredyt konsolidacyjny), dzięki czemu pojawi się możliwość płacenia mniejszych odsetek od spłacanego zadłużenia.

Inną metodą na obniżenie kosztów finansowania może być przeprowadzenia konsolidacji hipotecznej. Mowa jest o kredycie konsolidacyjnym hipotecznym. Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego zabezpieczonego na hipotece jest mniejsze od gotówkowego kredytu konsolidacyjnego. Takie zobowiązania można dodatkowo spłacać przez okres dłuższy niż 10 lat.

Niezależnie od tego, jaki kredyt konsolidacyjny wybierzemy, aby zaoszczędzić finansowo na spłacie kredytu, należy sprawdzić całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego. A następnie porównać go z kosztami, które zostały jeszcze do poniesienia ze spłatą bieżących kredytów, które zamierzamy skonsolidować.

Gdzie znaleźć najlepszy kredyt konsolidacyjny?

Najlepszy kredyt konsolidacyjny jest w kilku bankach komercyjnych:

 • Bank Pekao,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Alior Bank,
 • PKO BP,
 • Santander Bank Polska.

Lista może być dłuższa lub krótsza, może zawierać również inną kolejność. Ranking kredytów konsolidacyjnych można utworzyć dowolnie. Bo co to tak naprawdę oznacza najlepszy kredyt konsolidacyjny?

Czy to jest kredyt najtańszy? Z pewnością jest to argument przemawiający za tym, aby daną ofertę kredytu konsolidacyjnego oznaczyć jako najlepszą. Taki czynnik rankingowy jest najważniejszy dla większości kredytobiorców.

Bank, który konsoliduje wszystkie wskazane zobowiązania do połączenia. No tak, dla innych kredytobiorców, to może być argument, aby wybrać ten właśnie bank. Jeżeli dążymy do ograniczenia zobowiązań do absolutnego minimum, to należy szukać takiej propozycji.

Kredyt konsolidacyjny przez internet. Konsolidacja bez wychodzenia z domu. 100% konsolidacji on-line nie proponuje żaden bank, ale model hybrydowy – częściowo przez internet, częściowo przez telefon – jest możliwy. Internetowy kredyt konsolidacyjny jest dostępny np. w Alior Bank.

I tak dalej, i tak dalej. Argumentów przemawiających za najlepszymi kredytami konsolidacyjnymi można jeszcze wymieniać, dlatego nie ma jednego wspólnego dla wszystkich najlepszego kredytu konsolidacyjnego.

Nawet wówczas, kiedy szukasz pomocy w porównywarce lub w rankingach kredytów konsolidacyjnych, to nie oznacza, że nr 1 jest najlepszy. Owszem, można łatwiej uchwycić różnice pomiędzy poszczególnymi propozycjami, zwłaszcza, kiedy kredytów jest więcej niż trzy. Ale są pewne wątpliwości czy faktycznie ranking kredytów konsolidacyjny jest obiektywny.

Do rankingów musisz podchodzić sceptycznie i krytycznie. Część może zostać utworzona tylko po to, aby promować określony produkt i zamieścić go na miejscu pierwszym. Bank z propozycją kredytu konsolidacyjnego 20 tys. zł nie musi wygrać w kategorii kredytów konsolidacyjnych 50 tys. zł.

Przed wybraniem banku warto jest zdecydowanie sprawdzić oferty kredytów konsolidacyjnych samodzielnie i samodzielnie również przeprowadzić analizę. I to najlepiej, aby były to jednak całkowite koszty kredytu.

Zdolność kredytowa a kredyt konsolidacyjny. Co należy wiedzieć?

Każdy bank na podstawie przepisów Prawa bankowego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim, jest zobowiązany zweryfikować zdolność kredytową klienta. I to w każdym przypadku, kiedy ubiega się o kredyt.

Czy w przypadku ubiegania się o kredyt konsolidacyjny bank bada zdolność kredytową? Oczywiście i nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia, że odpowiednia ocena kredytowa została już przeprowadzona w przeszłości, w momencie składania wniosków dla tych kredytów, które zamierzamy skonsolidować.

Analizując zdolność kredytową bank uwzględnia wiele różnych czynników, jakościowych i ilościowych. Jednak najważniejsze są dwa elementy: uzyskiwane dochody oraz ponoszone wydatki.

Dochody. Bank bierze pod uwagę nie tylko ich wysokość w skali miesiąca, ale również ważne jest ich udokumentowane źródło.

Jest małe prawdopodobieństwo uzyskania kredytu konsolidacyjnego na oświadczenie o uzyskiwanych zarobkach.

Najlepiej, aby wynagrodzenie było uzyskiwane w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony. Tak opcja jest najlepsza, ale osoby na umowach cywilnoprawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło – również o kredyt konsolidacyjny mogą się ubiegać.

Wydatki. Są to wszelkiego rodzaju koszty, które wynikające z utrzymania gospodarstwa domowego:

 • czynsz,
 • rachunki za media,
 • opłaty związane z utrzymaniem samochodu,
 • składki ubezpieczeniowe,
 • alimenty,
 • abonamenty za telefony, strimingi, telewizję kablową,itp.

Kluczowa jest również liczba osób na utrzymaniu klienta. Nie obejdzie się również bez sprawdzenia wysokość innych obciążeń, a które wynikają ze spłaty innych kredytów i pożyczek, w tym również pożyczek niebankowych.

Po odjęciu wydatków od sumy miesięcznych dochodów, bank określa czy kwota, która pozostaje do dyspozycji, wystarczy na zapłacenie raty przy ustalonych warunkach kredytowania.

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę również wiek kredytobiorcy, miejsce zamieszkania, wykształcenie, itd.

Kolejnym czynnikiem oceny kredytowej jest sprawdzenie historii kredytowej w BIK oraz w innych bazach zewnętrznych, np. tzw. bazach dłużników oraz w bazach wewnętrznych banku.

Weryfikacja wiarygodności kredytowej umożliwia szybkie sprawdzenie jak regulujemy zobowiązania kredytowe i jak to wyglądało w przeszłości. Jeżeli nie było i nie ma opóźnień, to świetnie. Jeżeli opóźnienia były, albo już są, to może być to przesłanka do odrzucenia wniosku o kredyt konsolidacyjny.

Czym różni się kredyt konsolidacyjny od kredytu refinansowego?

Jaka jest różnica pomiędzy kredytem konsolidacyjnym, a kredytem refinansowym? Oba kredyty są celowe, ale nie są to takie same kredyty.

Różnica jest zasadnicza: kredyt konsolidacyjny umożliwia zamknięcie wielu różnych kredytów i pożyczek bankowych. Natomiast kredyt refinansowy jest udzielany tylko na pokrycie spłaty jednego zobowiązania. I to najczęściej jest kredyt w innym banku i dotyczy kredytu hipotecznego.

Oczywiście może być przeniesiony również jeden kredyt gotówkowy.

Dlaczego kredytobiorcy decydują się na kredyt refinansowy? Ze względu na lepsze warunki kredytowania w innym banku.

Rzecz jasna, że należy przeanalizować wszystkie możliwe koszty związane z nowym kredytem i porównać je do kosztów pozostających do spłaty w starym kredycie. Nie zawsze taka „zamiana” przyniesie korzyści, pomimo atrakcyjnej na pozór propozycji.

Wystąpić mogą np. opłaty za wcześniejszą spłatę „starego” kredytu. Przy refinansowaniu kredytu hipotecznego wystąpią również koszty pozabankowe.

Również w przypadku kredytu refinansowego decyzja kredytowa jest poprzedzona analizą zdolności kredytowej i sprawdzeniem wiarygodności kredytowej.

Czym różni się pożyczka konsolidacyjna od kredytu konsolidacyjnego?

Różnica pomiędzy pożyczką konsolidacyjną i kredytem konsolidacyjnym jest niewielka. Mowa jest oczywiście o produktach bankowych.

Pożyczki gotówkowe tzw. konsolidacyjne są oferowane również przez firmy pożyczkowe z sektora pozabankowego. Ale nie można ich traktować jako produkty stricte konsolidacyjne, a poza tym skorzystanie z takie opcji jest znacznie droższe.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest już renegocjowanie warunków na jakich została udzielona pożyczka. Przeczytaj również jak wyjść z długów bankowych i niebankowych?

Zarówno kredyty i pożyczki konsolidacyjne udzielane przez banki służą do zamknięcia określonych umów kredytowych. Zasadnicza różnica pomiędzy nimi jest taka, że środki z kredytów konsolidacyjnych nie są przelewane na konto kredytobiorcy i to bank spłaca wskazane zadłużenie. Natomiast w przypadku pożyczek konsolidacyjnych pieniądze mogą zostać przekazane pożyczkobiorcy na rachunek i w wyznaczonym czasie dokonuje on spłaty kredytów i pożyczek.

Niekiedy pożyczka konsolidacyjna umożliwia skonsolidowanie zobowiązań bankowych w większym zakresie niż kredyt, w tym również i pożyczek gotówkowych z firm pożyczkowych.

Kredyt konsolidacyjny a wakacje kredytowe – czy to możliwe?

Czy wakacje kredytowe są możliwe w przypadku kredytu konsolidacyjnego, czy taka sposobność dotyczy tylko kredytów gotówkowych? Jeżeli bank w swojej propozycji określa taką możliwość, to będzie można w miarę potrzeby skorzystać z przerwy w spłacie zobowiązania.

Co dają wakacje kredytowe? Dzięki wakacjom kredytowym kredytobiorca uzyskuje możliwość zawieszenia spłaty:

 • raty kapitałowo-odsetkowej lub
 • części kapitałowej lub
 • części odsetkowej,

Na okres od 1 miesiąca do kilku miesięcy. Długość wakacji kredytowych i częstotliwość korzystania zależy od propozycji banku i nie każdy bank musi się na to zgodzić.

Wakacje kredytowe mogą być udzielone przez banki na wniosek kredytobiorcy, który należy złożyć odpowiednio wcześnie. Bank może nie wyrazić zgody, jeżeli kredytobiorca nie spełnia warunków określonych w umowie.

Wakacje kredytowe mogą być udzielane przez banki na wniosek kredytobiorcy. Wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem okresu wakacji kredytowych.

Wakacje kredytowe mogą być udzielane w przypadku:

 • utraty pracy,
 • pogorszenia się sytuacji finansowej kredytobiorcy,
 • innych okoliczności, które uniemożliwiają kredytobiorcy spłatę kredytu konsolidacyjnego.

Wakacje kredytowe mogą być korzystne dla kredytobiorców, którzy mają krótkoterminowe trudności finansowe. Dzięki nim może odzyskać płynność finansową i uniknąć zadłużenia. Jednak należy pamiętać, że wydłużają one okres spłaty kredytu konsolidacyjnego, co może skutkować wzrostem całkowitego kosztu kredytu.

Jak działają kalkulator kredytu konsolidacyjnego?

Działanie kalkulatora kredytu konsolidacyjnego jest podobne do każdego innego kalkulatora kredytów. Służy głównie symulacji spłaty zobowiązania dla różnych wariantów dotyczących wysokości kredytu i czasu kredytowania.

I w tym celu można wykorzystać kalkulator kredytu konsolidacyjnego. Poza wyliczeniami rat umożliwiają dodatkowo sprawdzić jaki będzie koszt całkowity kredytu konsolidacyjnego, rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO czy wysokość miesięcznej raty przy różnych okresów spłaty.

Kalkulator kredytu konsolidacyjnego nie jest również pozbawiony wad. A podstawową, na którą zwraca uwagę wielu użytkowników, jest to, że otrzymane wyniki zostają oszacowane i różnią się od tych wyliczonych bezpośrednio przez bank. Ostateczne bowiem warunki możliwe są do poznania dopiero po weryfikacji ryzyka kredytowego przez bank.

Pomimo tego kalkulator daje pewne wyobrażenie, jak rata kredytu konsolidacyjnego wpłynie na bieżący stan budżetu domowego.

Do kalkulatora kredytu konsolidacyjnego wpisać należy tylko dwa parametry szukanego zobowiązania i można dokonać szacowania wyników.

Są kalkulatory, które pozwalają wpisać kwotę kredytu pozostającą do spłaty, wysokość dodatkowej gotówki, a nawet można symulować wysokość rat na podstawie oprocentowania nominalnego i okresu spłaty.

Po dokonaniu stosownych wyliczeń, oprócz oszacowanych rat i kosztów całkowitych, otrzymasz listę ofert kredytów konsolidacyjnych w bankach, z którymi można skontaktować się w sprawie przeprowadzenia konsolidacji.

Niekiedy kalkulatory kredytów konsolidacyjnych traktowane są również, jako porównywarka kredytów konsolidacyjnych. Jej działanie jest identyczne.

Jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego?

Zalety kredytu konsolidacyjnego można sprowadzić do kilku podstawowych. Część z nich dotyczy bezpośrednio kredytobiorców, których dochody rozporządzalne uległy takiemu skurczeniu, że zachodzi obawa opóźnień w spłacie rat zobowiązań bankowych.

Atuty kredytu konsolidacyjnego można sprowadzić do kilku podstawowych.

1. Zmniejszenia liczby kredytów bankowych i uporządkowanie finansów osobistych. Na skutek konsolidacji kredytów spłacane jest jedno zobowiązanie i tym samym nie zachodzi konieczność pamiętania o różnych terminach płatności rat. Nie musimy zatem wykonywać kilku płatnych przelewów bankowych w każdym miesiącu, tylko wystarczy jeden.

2. Obniżenie miesięcznej raty, biorąc pod uwagę miesięczną sumę rat kredytów, które zostają skonsolidowane.

3. Termin spłaty kredytu konsolidacyjnego, a konkretnie ratę, można ustalić dzień po dniu, w którym wpływa nasze wynagrodzenie na konto.

4. Zobowiązania, które zostały zaciągnięte na szczególnie niekorzystnych warunkach, np. z wysokim oprocentowaniem stałym, mogą zostać spłacone na znacznie korzystniejszych warunkach. Przy odpowiednio ustalonych warunkach kredytowania, są możliwe do uzyskania zyski z przeprowadzonej konsolidacji.

5. Zwiększenie zdolności kredytowej umożliwia pozyskania dodatkowej gotówki. Większa zdolność jest efektem zmniejszenia rat – wydłużenia czasu kredytowania. Przy kredycie konsolidacyjnym możliwe jest wnioskowanie również o ekstra gotówkę. Pieniądze kredytobiorca otrzymuje na konto i może je dowolnie przeznaczyć.

Większa zdolność kredytowa, to również i możliwości uzyskania większych środków kredytowych w przyszłości.

Jakie są wady kredytu konsolidacyjnego?

Kredyt konsolidacyjny, podobnie zresztą jak i inne produkty kredytowe, ma swoje wady. I nie jest idealnym rozwiązaniem. Podstawowa wada to:

Całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego. Kredyt konsolidacyjny kosztuje – trywialne stwierdzenie, ale prawdziwe. Odsetki zostaną naliczone na pewno, ale może również wystąpić koszt prowizji za udzielenie kredytu czy wymagane będzie wykupienie polisy ubezpieczeniowej. Większy kredyt i dłuższy czas spłaty, to większa cena za pożyczony kapitał.

Zaleta konsolidacji kredytów, które wiąże się z obniżeniem raty, staje się wadą kredytu konsolidacyjnego. Ponieważ odbywa się to poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Skutek jest już znany: zwiększa się koszt odsetkowy, a tym samym i całkowity koszt kredytu oraz rośnie zadłużenie kredytobiorcy.

Koszt kredytu jest podstawową wadą każdego kredytu konsumpcyjnego. Co prawda pieniędzy nie wydajemy na konsumpcję,

Ale jeżeli skorzystamy z dodatkowej gotówki, to i owszem.

Ale jednak jest to nowy kredyt, być może z mniejszym oprocentowaniem i bez konieczność zapłaty prowizji i bez ubezpieczenia. Pomimo tego, bank pobierz opłatę za udzielenie finansowania.

Jeżeli chcesz zmniejszyć czynnik kosztowy, to nie tylko porównaj oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach, ale i postaraj się negocjować warunki umowy kredytowej.

Czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny?

Pytanie dotyczące tego czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny powinno być rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem konkretnej sytuacji w jakiej znajduje się kredytobiorca.

Nie można takiego pytania analizować w oderwaniu od stanu domowego budżety, aktualnej sytuacji finansowej i perspektyw na kolejne miesiące.

Są przesłanki, kiedy warto zastanowić się nad kredytem konsolidacyjnym, a są również i takie, które konsolidację kredytów wręczy wymuszają.

Kredyt konsolidacyjny jest nie rozwiązuje oczywiście problemów powstałych z przekredytowania czy złego zarządzenia domowym budżetem. Może natomiast pomóc, pomimo zwiększenia najczęściej zadłużenia, w odzyskaniu płynności finansowej.

Jeżeli spłacane jest kilka, a nierzadko nawet kilkanaście, zobowiązań w miesiącu, to kredyt konsolidacyjny stwarza możliwości przezwyciężenia problemów finansowych i zmianę struktury domowego budżetu.

Kredyty konsolidacyjne nie są adresowane tylko i wyłącznie do kredytobiorców z kłopotami finansowymi. Przy dobrej kondycji budżetowej, to również możliwość tańszego pożyczenia pieniędzy, niż gdybyśmy osobno brali kredyt lub pożyczkę. Czy warto wziąć kredyt konsolidacyjny, kiedy szukamy możliwości zmniejszenia zadłużenia? Tak, jeżeli stare i drogie kredyty zostaną zastąpione kredytem tańszym.

Konsolidacja kredytu i kredyt konsolidacyjny sprawdzają się w momencie, kiedy zamierzamy ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień w spłacie zobowiązań. Przyczyny opóźnień mogą być różne, ale skutki są takie same:

 • większy chaos i pogorszenia kondycji domowego budżetu,
 • pogorszenie się wiarygodności kredytowej w BIK i brak możliwość uzyskania kredytu w przyszłości.

Konsolidacja kredytów pozwala łączyć wybrane kredyty, bez przymusu konsolidowania wszystkich. Możliwe jest zatem wytypowanie tych kredytów, które ciążą nam najbardziej, a pozostałe spłacać tak, jak do tej pory.

Mniejsza miesięczna rata daje zdecydowanie większy komfort i poczucie bezpieczeństwa w dłuższym czasie, ponieważ mamy kontrolę nad osobistymi finansami. Pod warunkiem jednak, że nie zaczniemy się ponownie zadłużać.

Kredyt konsolidacyjny daje szerokie możliwości:

 • od połączenia zadłużenie różnego typu: kredytów gotówkowych, samochodowych, kończąc na kredytach odnawialnych,
 • poprzez zmniejszenia raty i uzyskanie ekstra gotówki,
 • a kończąc na możliwości zmniejszenia kosztów obsługi zadłużanie.

Uzyskanie kredytu konsolidacyjnego wiąże się z posiadaniem odpowiedniej zdolności kredytowej oraz „dobrego BIK-u”. Bez odpowiedniej oceny kredytowej nie jest możliwe uzyskanie finansowania. I dobrze jest zastanowić się nad konsolidacją, jeżeli jeszcze wszystko jest w porządku.

Bank nie zaproponuje nam konsolidacji sam z siebie. Należy się zgłosić do banku i zapytać o kredyt konsolidacyjny. Następnie, jak to ma miejsce w przypadku każdego kredytu, należy złożyć wniosek i przygotować wymagane dokumenty. Analizowana jest wówczas zdolność kredytową i podejmowana decyzja.

Aby dostać kredyt konsolidacyjny na atrakcyjnych warunkach, czyli tani kredyt konsolidacyjny, ocena kredytowa nie może budzić żadnych wątpliwości banku. Im będzie ona wyższa, to i kredyt konsolidacyjny zostanie udzielony na lepszych warunkach.

Bo tani kredyt konsolidacyjny jest kluczowy, jeżeli zależy nam zmniejszeniu kosztów obsługi zadłużenia. Spłacając mało korzystne zobowiązania z nowego kredytu, przy odpowiednio dobranym okresie kredytowania, możemy uzyskać oszczędności. Wymagana to jednak przeprowadzenie analizy kredytowej, aby stwierdzić, w którym momencie takie rozwiązanie jest opłacalne.

Aby konsolidacja kredytu przyniosła zamierzony efekt, niezależnie od tego jaki jest jej cel, należy porównać oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach. Dobrych propozycji kredytów konsolidacyjnych nie ma za dużo, ale te, które zostały zamieszczone na portalu Kredyty Porównywarka, są warte szczególnej analizy.


Ostatnia aktualizacja artykułu Oferty kredytów konsolidacyjnych w bankach 24 stycznia 2024 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok