Dlaczego warto składać wniosek o kredyt hipoteczny w kilku bankach jednocześnie?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-11 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

W sytuacji, kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny, wnioski są bardzo często składane do kilku banków jednocześnie. Czy warto to robić i dlaczego? O najważniejszych zaletach takiego podejścia dowiesz się z poniższego artykułu.
dlaczego warto składać wniosek o kredyt hipoteczny w kilku bankach jednocześnie
Dlaczego warto składać wniosek o kredyt hipoteczny w kilku bankach jednocześnie? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Gwarancji uzyskania kredytu hipotecznego

Takiej gwarancji nie masz nigdy, ale składając wnioski do kilku różnych banków, zwiększasz szansę na uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie kredytu hipotecznego.

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny w jednym banku, nie oznacza, że Twoje szanse maleją w innym. Warto zatem sprawdzić wstępnie kilka propozycji, a wnioski kredytowe złożyć do kilku banków.

Przeczytaj również:

Praktyczny poradnik o kredytach hipotecznych. Część 1 – wprowadzenie.
Kredyt hipoteczny – oprocentowanie stałe czy zmienne? Jakie oprocentowanie kredytów wybrać.

Czy złożenie wniosku do kilku banków może obniżyć scoring kredytowy? W przypadku kredytów hipotecznych (mieszkaniowych) nie powinno to mieć miejsca. Jednak może to być sygnał dla banku, że osoba wnioskująca ma problem z uzyskaniem kredytu.

Scoring kredytowy jest metodą stosowaną przez banki przy ocenie wiarygodności kredytobiorcy. Im więcej punktów uzyskasz, tym większa jest Twoja wiarygodność.

Szybki kredyt hipoteczny

Procesowanie wniosku kredytowego w bankach jest bardzo różny. Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym banki mają 21 dni na wydanie decyzji kredytowej od momentu dostarczenia do banku kompletu dokumentów.

A jak to wygląda w praktyce? Ile czeka się na kredyt hipoteczny 2024? W każdym banku wygląda to różnie, a różnice mogą sięgać nawet 2–3 tygodni. Szybkość rozpatrywania wniosków uzależnione jest od ich liczby, które wpłynęły do banku w danym czasie.

Co zrobić, jeżeli termin ważności umowy przedwstępnej dobiegał końca? Jeżeli nie otrzymasz wszystkich decyzji kredytowych z banków, w których złożony został wniosek kredytowy, to należy rozważyć podpisanie umowy z którymś z banków, który już wydał decyzję lub jeżeli ważność umowy zakupu nieruchomości na to pozwala, poczeka na spłynięcie wszystkich decyzji.

Bank nie zaakceptował kupowanej nieruchomości

Bank nie ma obowiązku zaakceptowania nabywanej nieruchomości (a tym samym i skredytowania jej zakupu). Może również wycenić ją niżej od ceny transakcyjnej.

Weryfikacja klienta oraz nabywanej nieruchomości przez bank odbywa się na kilku poziomach. Każdy z banków ma prawo nie tylko obniżyć wartość nieruchomości względem ceny transakcyjnej, ale i może jej nie zaakceptować.

Skutkuje to oczywiście wydaniem decyzji negatywnej dla złożonego wniosku kredytowego lub wymaganiem zwiększenia wkładu własnego.

Czas na przemyślenie decyzji

Masz czas, aby przemyśleć wybór i podjąć ostateczną decyzję, czy faktycznie w tym banku chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny.

Wydanie decyzji nie jest równoznaczne z koniecznością podpisania umowy kredytowej. Masz możliwość spokojnego zapoznania się z jej propozycją (analiza wszystkich punktów) oraz na ewentualne spełnienie dodatkowych warunków przedstawionych przez bank.

To również czas – a niewielka liczba potencjalnych kredytobiorców zdaje sobie z tego sprawę – na podjęcie negocjacji ostatecznych warunków kredytowania.

Składając wniosek samodzielnie wybierasz kwotę finansowania, czas spłaty czy rodzaj rat (mogą być równe lub malejące). Oprocentowanie może być okresowo stałe lub zmienne. Marżę proponuje bank, ale jest ona negocjowalna i jej obniżenie pozwala uzyskać korzystniejsze warunki kredytu.

Marża banku to parametr stały przez cały czas trwania umowy kredytowej i jest zarobkiem banku. Wysokość marży ustala bank i różnią się one w poszczególnych instytucjach, co wpływa na różnice w oprocentowaniu oferowanych przez nie kredytów hipotecznych.

Pamiętaj, że podjęcie przemyślanej decyzji jest niezwykle istotne, ponieważ z wybranym bankiem zwiążesz się na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Kredyt hipoteczny – decyzja banku

Kiedy wreszcie najdzie ten moment, kiedy bank wyda decyzję kredytową… Może to być wówczas czas na świętowanie, bo kredyt na zakup mieszkania jest tuż tuż, ale i do odłożenia na przyszłość planów mieszkaniowych.

Jakie decyzje wydaje bank w przypadku kredytów hipotecznych?

 • decyzja pozytywna – możliwość podpisania umowy kredytowej,
 • decyzja warunkowo pozytywna – należy spełnić dodatkowe warunki, aby otrzymać kredyt hipoteczny,
 • decyzja negatywna – bank nie udzieli finansowania.

Powody wydania decyzji negatywnej mogą być bardzo różne i dotyczyć zarówno zdolności kredytowej, jak i kredytowanej nieruchomości. Należy wówczas lepiej i odpowiednio przygotować się do zaciągnięcia kredytu lub poszukać innego banku.

O ile wniosek został złożony tylko do jednego banku.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby podpisać umowę o kredyt hipoteczny?

Wydanie pozytywnej decyzji kredytowej to nie jest koniec procesu kredytowego. Jeden etap się kończy, a zaczyna kolejny. Jaki jest następny krok? Podpisanie umowy kredytowej, do której również należy się odpowiednio przygotować.

Banki wydając decyzję kredytową, określają jednocześnie, jakie dokumenty są wymagane przy podpisywaniu umowy o kredyt hipoteczny. Takich dokumentów może być kilka, ale i może nie być żadnego.

Bank może wymagać:

 • spłaty wybranych zobowiązań kredytowych, co pozwoli zwiększyć Twoją zdolność kredytową,
 • złożenia oświadczenia o rezygnacji z procesowania innych już złożonych wniosków kredytowych,
 • podpisania umowy ubezpieczenia na życie,
 • opłaty za wykonanie wyceny nieruchomości (operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego.
Czy wiesz, że można kredyt hipoteczny przenieść do innego banku? Sprawdź na czym to polega i po co to robić: Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby bank wypłacił kredyt hipoteczny?

Podpisując umowę o kredyt hipoteczny można byłoby spodziewać się, że jest jednoznaczne z wypłaceniem środków na zakup, budowę czy remont nieruchomości. Jednak tak nie jest.

Na tym etapie czekają Ciebie kolejne wymagania stawiane przez bank. Dopiero po dopełnieniu formalności nastąpi uruchomienie kredytu.

Niespełnienie tych wymagań skutkować będzie wygaśnięciem umowy kredytowej.

Przed wypłatą kredytu hipotecznego należy:

 • przygotować akt notarialny, który potwierdza zakup nieruchomości,
 • potwierdzić złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej na rzecz banku (kredytodawcy) łącznie z potwierdzeniem wniesionych opłat sądowych.
Wniosek do sądu może być złożony przez notariusza lub osobiście przez kredytobiorcę.
 • obligatoryjne jest zawarcie umowy ubezpieczenia nabywanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych (wraz z cesją na rzecz banku – zobowiązuje ona ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania na rzecz banku udzielającego kredytu,
 • udokumentować i przedstawić wniesiony wkład własny.

Ubiegania się o kredyt hipoteczny nie jest prostym i szybkim procesem. Ale nie jest, aż tak skomplikowany jak może się to wydawać. Wymaga jednak wiedzy, kompleksowego podejścia i odpowiedniego przygotowania. Niedopełnienie formalności czy brak wymaganych dokumentów może spowodować nie tylko opóźnienie w wydaniu decyzji przez bank, ale wręcz uzyskanie opinii negatywnej. Spowoduje to odłożenie w czasie zakupu mieszkania lub w skrajnie negatywnych przypadkach uniemożliwi jej nabycie.

Z powyższego artykułu dowiedziałeś się:

1. Dlaczego warto złożyć wniosek o kredyt hipoteczny nie do jednego banku, ale do kilku.
2. Jak długo należy czekać na wydanie decyzji kredytowej.
3. Co oznacza otrzymanie pozytywnej i warunkowo pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu hipotecznego.
4. Czy bank musi zaakceptować wybraną przez Ciebie nieruchomość.
5. Jakie są dodatkowe formalności przed podpisaniem umowy i uruchomieniem kredytu hipotecznego.

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok