Umowa kredytowa co zawiera?

Umowa kredytowa co zawieraJak prawo bankowe definiuje umowę kredytu? Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczenie na ustalony cel.

Kredytobiorca natomiast zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie.

Zwrot kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami następuje w oznaczonych terminach spłaty wraz z zapłatą prowizji od udzielonego kredytu.

Elementy umowy kredytowej

Umowa kredytowa musi być sporządzona w formie pisemnej, a dodatkowo powinna zawierać:

  • oznaczenie stron umowy (kredytodawca – kredytobiorca),
  • kwota i waluta kredytu,
  • wysokość prowizji,
  • zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • cel, na który kredyt zostaje udzielony,
  • zasady i termin spłaty zaciągniętego kredytu,
  • wysokość oprocentowania (nominalnego i rzeczywistego) kredytu i warunki jego zmiany,
  • wymieniać zakres uprawnień banku, które są związane z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
  • termin i sposób postawienia do dyspozycji(wypłaty) kredytobiorcy środków pieniężnych,
  • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy kredytowej.

Kredyty mogą udzielać wyłącznie banki i SKOKi – firmy pożyczkowe mogą udzielić tylko wyłącznie pożyczki gotówkowe.

Rodzaje kredytów bankowych

Najbardziej popularne kredyty:

Treści zawarte na tym blogu są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Oferty instytucji finansowych na stronie mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Pamiętaj, że wszelkie decyzje podejmujesz na własną odpowiedzialność.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok