O co pytać w banku przy kredycie hipotecznym? Koniecznie!

2023-11-17 – ostatnia aktualizacja

O co pytać w banku przy kredycie hipotecznym? No właśnie, o co zapytać w banku lub pośrednika finansowego, jeżeli chcemy wziąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu?

o co pytać w banku przy kredycie hipotecznym

Przede wszystkim należy wiedzieć co to jest kredyt hipoteczny. Najkrócej mówiąc, jest to długoterminowy kredyt, który uzyskamy w banku, a którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Kredyt hipoteczny to kredyt celowy, który może być przeznaczony między innymi na:

  • zakup nieruchomości na rynku wtórnym lub pierwotnym,
  • zakup lub budowę domu,
  • remont, wykończenie nieruchomości,
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe.

Może zdarzyć się sytuacja, że spłacamy już kredyt hipoteczny, np. zaciągnięty na kupno mieszkania i chcemy skonsolidować wszystkie nasze zadłużenia (dodatkowo mamy np. pożyczkę gotówkową, kredyt samochodowy i karty kredytowe), wówczas możemy skorzystać z kredytu konsolidacyjnego hipotecznego. Kredytu hipotecznego nie można wziąć na zakup nowego samochodu, luksusowej wycieczki, itp. W tym przypadku moglibyśmy skorzystać z pożyczki hipotecznej na każdy cel. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego, zabezpieczeniem kredytu jest nieruchomość.

Procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny

Cała procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny jest znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych. Wyróżnić można kilka zasadniczych kroków:

  1. Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny musisz mieć wybraną nieruchomość.
  2. Bank rozpocznie analizowanie wniosku, dopiero wówczas, kiedy zostaną dostarczone wszystkie niezbędne dokumenty. Niepełne informacje, brakujące dokumenty – to wszystko tylko wydłuża proces ubiegania się o kredyt.
  3. Bank analizuje dostarczone dokumenty, bada zdolność i wiarygodność kredytową i podejmuje decyzję. Bank w trakcie analizy, może poprosić o dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia.
  4. Jeżeli decyzja była pozytywna, następuje podpisanie umowy kredytowej.
  5. Wypłata kredytu przez bank następuje po podpisanie aktu notarialnego umowy kupna nieruchomości (na rynku wtórnym) i złożeniu wniosku o wpis hipoteki.

Jakie dokumenty o kredyt hipoteczny?

W przypadku kredytu hipotecznego, dokumentów wymaganych przez bank jest dosyć dużo. Pomimo tego, że sam proces kredytowy jest taki sam, to każdy bank ma własne zestawy formularzy. Dlatego nie możemy do kilku banków wysłać wniosku na takim samym formularzu. Pamiętajmy, że wniosek z banku, który pobraliśmy 3 miesiące temu, niekoniecznie musi być aktualny teraz. Wyróżniamy cztery rodzaje dokumentów i formularzy, które przedstawiamy ub złożymy w banku.

Podobnie jak w przypadku każdego innego kredytu, również i tutaj musi znaleźć się dokument identyfikujący klienta. Może to być dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

Bez odpowiedniego dochodu nie mamy żadnych szans na kredyt. Weryfikację bank przeprowadza na podstawie: zaświadczenia o dochodach, wyciągu z rachunków bankowych, PIT-ów, KPiR (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej), itp. Na formularzach bankowych składamy wniosek o kredyt hipoteczny, wypełniamy kartę klienta, i inne oświadczenia. Wreszcie pozostałe dokumenty dotyczą nabywanej nieruchomości. Przede wszystkim jest to umowa przedwstępna (lub deweloperska), odpis z Księgi Wieczystej, wypis z Ewidencji Gruntów, pozwolenie na budowę, itp. Tutaj może się pojawić pytanie:

Czy można ubiegać się o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej?

Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości związane jest najczęściej z wpłatą zadatku lub zaliczki. Jest to najprostsza sposobność uzyskania decyzji kredytowej. Opiera się ona tylko na dokumentach finansowych składanych przez wnioskodawcę i deklaracji wartości nieruchomości. Bank wydaje wówczas wstępną decyzję kredytową, która jest uwarunkowana przedłożeniem dokumentów dotyczących nieruchomości, którą chcemy zakupić, wraz z umową przedwstępną. Jest to rozwiązanie dla tych osób, które są niepewne swojej zdolności kredytowej. Jeżeli chcemy dowiedzieć się jakie banki praktykują taką procedurę, to najlepiej jest skontaktować się z doradcą finansowym. Podejmując decyzję o zakupie nieruchomości na kredyt, lepiej jest skorzystać z opcji wnioskowania o kredyt hipoteczny bez umowy przedwstępnej.

Kredyt hipoteczny ważne informacje

Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, warto jest znać nie tylko to, czym jest kredyt hipoteczny, ale także kilka pojęć, które pomogą nam przy porównywaniu ofert kredytowych w bankach.

O tym, ile zapłacimy odsetek od kredytu decyduje oprocentowanie nominalne. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest sumą marży i WIBORu.

Wysokość marży to zarobek banku i jej wysokość jest niezmienna podczas trwania umowy kredytowej i zależy od wysokości kredytu, wkładu własnego i skorzystania z innych dodatkowych produktów oferowanych przez bank.

Składnik WIBOR jest niezależny od banku i jest zmienny. Jest to stopa procentowa po jakiej banki są pożyczają sobie pieniądze na rynku międzybankowym. Na wysokość stawki WIBOR wpływają stopy procentowe ustalane przez RPP.

stawka WIBOR 7 lipca 2020 r.

Odsetki to nie jedyny koszt związany z kredytem. Innym kosztem jest jednorazowa opłata za udzielenie kredytu – prowizja. Ustalana jest jako procent od wartości kredytu hipotecznego.

Uzyskanie kredytu hipotecznego zależy nie tylko od zdolności i wiarygodności kredytowej, ale także od posiadanego wkładu własnego. Są to środki własne, które musimy przeznaczyć na zakup nieruchomości. Wkład własny jest obowiązkowy, a jego minimalny poziom wynosi 20%. Można obniżyć jego wysokość do 10% wykupując ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Kredyt hipoteczny mieszkaniowy. Porównanie kredytów wg RRSO

Kredyty hipoteczne, podobnie jak i inne kredyty i pożyczki, można porównać na podstawie całkowitych kosztów kredytów oraz RRSO (Rzeczywista roczna stopa oprocentowania).

RRSO to inaczej całkowity koszt kredytu (CKK) ponoszony przez konsumenta, wyrażony w procentach w stosunku rocznym. Przy jego wyliczaniu brane są pod uwagę odsetki, prowizja, ubezpieczenie i inne opłaty. Porównując RRSO, należy brać pod uwagę wyłącznie kredyty o taki samych parametrach co do wysokości kredytu i okresu spłaty. Np. kredyt hipoteczny 300 tys. zł na 30 lat w banku A z kredytem hipotecznym na 300 tys. zł 30 lat w banku B, C lub D.

Co to jest księga wieczysta oraz LTV kredytu hipotecznego?

Co to jest księga wieczysta? Jest to rejestr, w którym zapisany jest stan prawny każdej nieruchomości. Korzystając z rejestru można szybko ustalić, kto i jakie prawa posiada w stosunku do danej nieruchomości, czy toczą się postępowania egzekucyjne wobec właścicieli lub czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką.

Co to jest LTV? LTV z ang.loan to value (dług do wartości)określa stosunek wartości kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, zabezpieczonej kredytem. Wskaźnik LTV nie może przekroczyć 80% (wkład własny na poziomie 20%), a przy zastosowaniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego nie może być wyższy niż 90%.

„O co pytać kredyt hipoteczny?” to kolejny artykuł dotyczący kredytów hipotecznych.

Sprawdź i porównaj KREDYTY MIESZKANIOWE

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok