Kredyt gotówkowy a hipoteczny

Kredyt gotówkowy a hipoteczny czyli kilka odpowiedzi na proste pytania. Czy kupując mieszkanie możesz skorzystać z kredytu gotówkowego? A czy kredytem hipotecznym sfinansujesz remont domu? A może odwrotnie?

kredyt gotówkowy a hipoteczny

Kredyt hipoteczny to produkt kredytowy udzielany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zasadniczą cechą kredytów hipotecznych (również pożyczki hipoteczne, konsolidacyjne hipoteczne i kredyty refinansowe) jest zabezpieczenie jego spłaty: jest to hipoteka na nieruchomości.

Hipoteka jest ustanowiona na rzecz banku i jest przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego – oznacza to, że bank w przypadku zaprzestania regulowania zobowiązania MOŻE zaspokoić swoją wierzytelność w drodze sprzedaży nieruchomości.

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, powstaje w momencie dokonania wpisu w IV dziale księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości. Wygasa dopiero po całkowitej spłacie wierzytelności.

Najczęstsze główne cele kredytowe, to:

ZAKUP

 • mieszkania (dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego),
 • domu jednorodzinnego,
 • gruntów rolnych,
 • działki,
 • i przebudowa nieruchomości niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.

BUDOWA

 • (również przebudowa) lokalu mieszkalnego,
 • (przebudowa, rozbudowa) domu jednorodzinnego.

REMONT

 • mieszkania,
 • domu jednorodzinnego.

POZOSTAŁE

 • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości
 • refinansowanie środków własnych wydatkowanych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele inne niż mieszkaniowe,
 • wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 • wykup domu jednorodzinnego stanowiącego własność zakładu pracy lub mienie komunalne.

Kredyt gotówkowy a hipoteczny. Podstawowe różnice

Kredyt gotówkowy (a właściwie to pożyczka gotówkowa) może być przeznaczony na dowolny cel (zarówno mieszkaniowe, jak i niemieszkaniowe), który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to być zatem zarówno zakup mebli do pokoju, ale i remont mieszkania czy kupno działki budowlanej.

Uzyskanie kredytu gotówkowego, w odróżnieniu od kredytu hipotecznego jest mniej sformalizowane: wystarczy najczęściej przedstawienie dowodu osobistego, wypełnienie wniosku kredytowego oraz przedstawienia zaświadczenia o uzyskiwanych zarobkach. W niektórych przypadkach może to być wyciąg bankowy za ostatnie 3 miesiące

Kredyt gotówkowy:

 • Nie jest zabezpieczony na hipotece –  oznacza to, że do jego uzyskania nie jest wymagane posiadania nieruchomości.
 • Proces kredytowania jest szybki, a pieniądze z kredytu gotówkowego mogą zostać przelane na konto bankowe, niekiedy nawet w tym samym dniu, co złożony wniosek.
 • Środki z kredytu gotówkowego przeznaczyć można na dowolny cel.
 • Maksymalne wysokość kredytu gotówkowego to nawet i 200 tys. zł –  dolna granica wynosi 500-1000 zł.
 • Spłata zobowiązania to zarówno kilka miesięcy, jak i maksymalne 8-10 lat.
 • Oprocentowanie nominalne nie przekracza 7,20% w skali roku.
 • Poza odsetkami występują często koszty dodatkowe, takie jak: prowizja od wysokości udzielonego kredytu czy ubezpieczenie.

Przeczytaj również:

Kredyt hipoteczny, poza celem kredytowania, wyróżnia również:

 • Wymagane zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.
 • Długi okres spłaty wynoszący nawet 25-35 lat.
 • Minimalna wysokość kredytu to 20-50 tys. zł, a górna granica może sięgać kilku milionów złotych.
 • Posiadanie obowiązkowego wkładu własnego ustalonego na minimalnym poziomie 20%. W przypadku posiadania wkładu własnego niższego niż 20%, ale większego od 10%, obligatoryjne jest wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
 • Długi proces kredytowy: począwszy od zebrania potrzebnych dokumentów, poprzez rozpatrzenie wniosku kredytowego, a kończąc na wypłacie kredytu lub jego poszczególnych transz.

Przeczytaj również:

Koszty: kredyt gotówkowy a hipoteczny

Z każdym kredytem (z wyjątkiem pożyczek) powiązane są odsetki. Ich wysokość jest pochodną trzech czynników:

 • oprocentowania nominalnego,
 • wysokości kredytu (pożyczonego kapitału),
 • czasu kredytowania.

Oznacza to zatem, że im większe oprocentowanie nominalne w skali roku, większy kredyt i dłuższy czas spłaty, tym większy jest koszt kredytu.

W kredycie gotówkowym przeważnie występują koszty:

 • odsetkowe,
 • prowizji za udzielony kredyt, jako % wysokości udzielonego kredytu,
 • opłaty dodatkowe, np. za rozpatrzenie wniosku,
 • ubezpieczenia kredytu (obowiązkowe lub nieobowiązkowe).

Kredyt hipoteczny to przede wszystkim oprocentowanie, stanowiące zdecydowanie większą część całkowitych kosztów. W jego skład wchodzi:

 • wskaźnik WIBOR – czynnik zmienny, niezależny od banku, a którego zmiana wpływa na wysokość oprocentowania kredytu i wysokość miesięcznej raty,
 • marża banku – czynnik stały w CAŁYM okresie kredytowania i jej wysokość jest ustalona w umowie. Jest to inaczej zysk banku, a o jej wysokości decyduje konkretna oferta kredytowa. Duży wpływ na jej wysokość ma LTV, kwota kredytu i okres kredytowania.

Pozostałe koszty bankowe, to między innymi:

 • prowizja za udzielnie kredytu,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • opłaty za aneks do umowy kredytu,
 • opłata za inspekcję nieruchomości bez oceny wartości.

Koszty niebankowe dotyczące kredytów hipotecznych:

 • wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy na życie,
 • wpis hipoteki do księgi wieczystej,
 • zmiana wpisu hipoteki,
 • wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),
 • taksa notarialna.

Przeczytaj również:

Tani kredyt gotówkowy i hipoteczny

Jaki będzie tani kredyt gotówkowy? Tani kredyt hipoteczny? Z pewnością z reklamy nie dowiesz się o tym, czy jest to korzystny kredyt. Konieczne jest sprawdzenie kosztów całkowitych kredytu, a następnie porównanie ofert kredytowych. Na podstawie całkowitego kosztu kredytu (CKK) oraz RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), których wyliczenia znajdują się w formularzu informacyjnym, zdecydowanie łatwiej jest ustalić atrakcyjność kredytu pod względem ceny.

Przypominamy: RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)jest to koszt kredytu (gotówkowego, hipotecznego i innych) w ujęciu rocznym. RRSO jest procentowym wyrażeniem całkowitego kosztu (CKK), który prezentowany jest kwotowo. Zarówno RRSO, jak i CKK uwzględniają wszelkie koszty, które zostaną poniesione przez kredytobiorcę.

kredyt gotówkowy a hipoteczny wyliczenia kosztów RRSO i CKK

Wybierając najlepszą ofertę kredytu hipotecznego lub gotówkowego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym również cenę (ale nie tylko).

Każda oferta powinna być dopasowana nie tylko pod względem kwoty kredytu, czasu kredytowania, ale i wysokości rat kredytowych. Doradca bankowy nie tylko oszacuje Twoją zdolność kredytową, ale i wspólnie ustalicie najkorzystniejszy czas spłaty, a tym samym i wysokość raty.

Cechy wspólne: kredyt gotówkowy a hipoteczny

Oba kredyty mają oczywiście kilka wspólnych cech, pomimo, że cel kredytowania może być różny.

 1. Kredyty hipoteczne są w przeważającej części oparte na oprocentowaniu zmiennym, które zależy od wysokości stóp referencyjnych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast w segmencie kredytów gotówkowych oprocentowanie zmienne stosowane jest przede wszystkim przy długim terminie spłaty (6-10 lat). W przypadku kredytów krótkoterminowych przeważa oprocentowanie stałe.
 2. Zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i gotówkowych można wybrać różny system płatności rat kredytowych: stałe lub zmienne.
 3. Bank może dodatkowo zaproponować usługi niezwiązane z bezpośrednio z kredytem, np. kartę kredytową, założenie rachunku – w zamian oferując obniżenie wybranego elementu związanego z kosztem kredytowym, np. obniżając wysokość prowizji. Należy rozważyć – jeżeli zależy nam na koszcie całkowity – czy faktycznie taki wybór pozwoli zmniejszyć całkowity koszt zobowiązania.
 4. Zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa, to kluczowe elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Im lepsza ocena analizy kredytowej, tym możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania.
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok