Kredyt gotówkowy a hipoteczny

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-08 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Kredyt gotówkowy a hipoteczny czyli kilka odpowiedzi na proste pytania. Czy kupując mieszkanie możesz skorzystać z kredytu gotówkowego? A czy kredytem hipotecznym sfinansujesz remont domu? A może odwrotnie?
kredyt gotówkowy a hipoteczny
Kredyt gotówkowy a hipoteczny. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Kredyt hipoteczny to produkt kredytowy udzielany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Zasadniczą cechą kredytów hipotecznych (również pożyczki hipoteczne, konsolidacyjne hipoteczne i kredyty refinansowe) jest zabezpieczenie jego spłaty: jest to hipoteka na nieruchomości.

Hipoteka jest ustanowiona na rzecz banku i jest przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego – oznacza to, że bank w przypadku zaprzestania regulowania zobowiązania MOŻE zaspokoić swoją wierzytelność w drodze sprzedaży nieruchomości.

Hipoteka stanowi ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, powstaje w momencie dokonania wpisu w IV dziale księgi wieczystej właściwej dla danej nieruchomości. Wygasa dopiero po całkowitej spłacie wierzytelności.

Najczęstsze główne cele kredytowe, to:

ZAKUP

 • mieszkania (dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego),
 • domu jednorodzinnego,
 • gruntów rolnych,
 • działki,
 • i przebudowa nieruchomości niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.

BUDOWA

 • (również przebudowa) lokalu mieszkalnego,
 • (przebudowa, rozbudowa) domu jednorodzinnego.

REMONT

 • mieszkania,
 • domu jednorodzinnego.

POZOSTAŁE

 • nabycie udziału we współwłasności nieruchomości
 • refinansowanie środków własnych wydatkowanych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele mieszkaniowe,
 • całkowita spłata kredytów zaciągniętych na cele inne niż mieszkaniowe,
 • wykup lokalu mieszkalnego stanowiącego własność zakładu pracy lub mienie komunalne,
 • wykup domu jednorodzinnego stanowiącego własność zakładu pracy lub mienie komunalne.

Czym się różni kredyt hipoteczny od gotówkowego?

Kredyt gotówkowy (a właściwie to pożyczka gotówkowa) może być przeznaczony na dowolny cel (zarówno mieszkaniowe, jak i niemieszkaniowe), który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może to być zatem zarówno zakup mebli do pokoju, ale i remont mieszkania czy kupno działki budowlanej.

Uzyskanie kredytu gotówkowego, w odróżnieniu od kredytu hipotecznego jest mniej sformalizowane: wystarczy najczęściej przedstawienie dowodu osobistego, wypełnienie wniosku kredytowego oraz przedstawienia zaświadczenia o uzyskiwanych zarobkach. W niektórych przypadkach może to być wyciąg bankowy za ostatnie 3 miesiące

Kredyt gotówkowy:

 • Nie jest zabezpieczony na hipotece –  oznacza to, że do jego uzyskania nie jest wymagane posiadania nieruchomości.
 • Proces kredytowania jest szybki, a pieniądze z kredytu gotówkowego mogą zostać przelane na konto bankowe, niekiedy nawet w tym samym dniu, co złożony wniosek.
 • Środki z kredytu gotówkowego przeznaczyć można na dowolny cel.
 • Maksymalne wysokość kredytu gotówkowego to nawet i 200 tys. zł –  dolna granica wynosi 500-1000 zł.
 • Spłata zobowiązania to zarówno kilka miesięcy, jak i maksymalne 8-10 lat.
 • Oprocentowanie nominalne nie przekracza 7,20% w skali roku.
 • Poza odsetkami występują często koszty dodatkowe, takie jak: prowizja od wysokości udzielonego kredytu czy ubezpieczenie.

Przeczytaj również:

Kredyt hipoteczny, poza celem kredytowania, wyróżnia również:

 • Wymagane zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości.
 • Długi okres spłaty wynoszący nawet 25-35 lat.
 • Minimalna wysokość kredytu to 20-50 tys. zł, a górna granica może sięgać kilku milionów złotych.
 • Posiadanie obowiązkowego wkładu własnego ustalonego na minimalnym poziomie 20%. W przypadku posiadania wkładu własnego niższego niż 20%, ale większego od 10%, obligatoryjne jest wykupienie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.
 • Długi proces kredytowy: począwszy od zebrania potrzebnych dokumentów, poprzez rozpatrzenie wniosku kredytowego, a kończąc na wypłacie kredytu lub jego poszczególnych transz.

Przeczytaj również:

Koszty: kredyt gotówkowy a hipoteczny

Z każdym kredytem (z wyjątkiem pożyczek) powiązane są odsetki. Ich wysokość jest pochodną trzech czynników:

 • oprocentowania nominalnego,
 • wysokości kredytu (pożyczonego kapitału),
 • czasu kredytowania.

Oznacza to zatem, że im większe oprocentowanie nominalne w skali roku, większy kredyt i dłuższy czas spłaty, tym większy jest koszt kredytu.

W kredycie gotówkowym przeważnie występują koszty:

 • odsetkowe,
 • prowizji za udzielony kredyt, jako % wysokości udzielonego kredytu,
 • opłaty dodatkowe, np. za rozpatrzenie wniosku,
 • ubezpieczenia kredytu (obowiązkowe lub nieobowiązkowe).

Kredyt hipoteczny to przede wszystkim oprocentowanie, stanowiące zdecydowanie większą część całkowitych kosztów. W jego skład wchodzi:

 • wskaźnik WIBOR – czynnik zmienny, niezależny od banku, a którego zmiana wpływa na wysokość oprocentowania kredytu i wysokość miesięcznej raty,
 • marża banku – czynnik stały w CAŁYM okresie kredytowania i jej wysokość jest ustalona w umowie. Jest to inaczej zysk banku, a o jej wysokości decyduje konkretna oferta kredytowa. Duży wpływ na jej wysokość ma LTV, kwota kredytu i okres kredytowania.

Pozostałe koszty bankowe, to między innymi:

 • prowizja za udzielnie kredytu,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • opłaty za aneks do umowy kredytu,
 • opłata za inspekcję nieruchomości bez oceny wartości.

Koszty niebankowe dotyczące kredytów hipotecznych:

 • wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie kredytobiorcy na życie,
 • wpis hipoteki do księgi wieczystej,
 • zmiana wpisu hipoteki,
 • wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC),
 • taksa notarialna.

Przeczytaj również:

Tani kredyt gotówkowy i hipoteczny

Jaki będzie tani kredyt gotówkowy? Tani kredyt hipoteczny? Z pewnością z reklamy nie dowiesz się o tym, czy jest to korzystny kredyt. Konieczne jest sprawdzenie kosztów całkowitych kredytu, a następnie porównanie ofert kredytowych. Na podstawie całkowitego kosztu kredytu (CKK) oraz RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), których wyliczenia znajdują się w formularzu informacyjnym, zdecydowanie łatwiej jest ustalić atrakcyjność kredytu pod względem ceny.

Przypominamy: RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania)jest to koszt kredytu (gotówkowego, hipotecznego i innych) w ujęciu rocznym. RRSO jest procentowym wyrażeniem całkowitego kosztu (CKK), który prezentowany jest kwotowo. Zarówno RRSO, jak i CKK uwzględniają wszelkie koszty, które zostaną poniesione przez kredytobiorcę.

kredyt gotówkowy a hipoteczny wyliczenia kosztów RRSO i CKK

Wybierając najlepszą ofertę kredytu hipotecznego lub gotówkowego, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym również cenę (ale nie tylko).

Każda oferta powinna być dopasowana nie tylko pod względem kwoty kredytu, czasu kredytowania, ale i wysokości rat kredytowych. Doradca bankowy nie tylko oszacuje Twoją zdolność kredytową, ale i wspólnie ustalicie najkorzystniejszy czas spłaty, a tym samym i wysokość raty.

Cechy wspólne: kredyt gotówkowy a hipoteczny

Oba kredyty mają oczywiście kilka wspólnych cech, pomimo, że cel kredytowania może być różny.

 1. Kredyty hipoteczne są w przeważającej części oparte na oprocentowaniu zmiennym, które zależy od wysokości stóp referencyjnych, ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Natomiast w segmencie kredytów gotówkowych oprocentowanie zmienne stosowane jest przede wszystkim przy długim terminie spłaty (6-10 lat). W przypadku kredytów krótkoterminowych przeważa oprocentowanie stałe.
 2. Zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i gotówkowych można wybrać różny system płatności rat kredytowych: stałe lub zmienne.
 3. Bank może dodatkowo zaproponować usługi niezwiązane z bezpośrednio z kredytem, np. kartę kredytową, założenie rachunku – w zamian oferując obniżenie wybranego elementu związanego z kosztem kredytowym, np. obniżając wysokość prowizji. Należy rozważyć – jeżeli zależy nam na koszcie całkowity – czy faktycznie taki wybór pozwoli zmniejszyć całkowity koszt zobowiązania.
 4. Zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa, to kluczowe elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku kredytowego. Im lepsza ocena analizy kredytowej, tym możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok