Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-08 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Zaciągnięcie kolejnego kredytu hipotecznego może stanowić wyzwanie dla kredytobiorcy, bowiem proces ten nie zawsze odbywa się bezproblemowo. Niemniej jednak, istnieją sytuacje, w których po zaciągnięciu pierwszego zobowiązania i już spłacając kredyt hipoteczny, kredytobiorca z odpowiednią zdolnością kredytową rozważa zaciągnięcie kolejnego kredytu. Czy banki są skłonne udzielić drugiego kredytu hipotecznego? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać taką możliwość?
czy można mieć dwa kredyty hipoteczne
Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Czy można zaciągnąć drugi kredyt hipoteczny?

Istnieje możliwość zaciągnięcia drugiego kredytu hipotecznego, nawet jeśli już wcześniej zaciągnięto podobne zobowiązanie i nadal jest spłacane. Co więcej, można wziąć i trzeci i kolejny, i wszystkie je na bieżąco regulować.

Banki nie odrzucają automatycznie wniosków o kolejny kredyt hipoteczny, lecz dokładnie oceniają sytuację finansową klienta. Proces ten przebiega podobnie do udzielania pierwszego kredytu, jednak banki analizując zdolność kredytową klienta biorą pod uwagę spłatę obu zobowiązań.

Głównym kryterium wydawanej decyzji jest ocena zdolności kredytowej. Istotną rolę odgrywa również historia spłat, czyli historia kredytowa w BIK. Warto jednak zauważyć, że osoby lub firmy starające się o drugi kredyt hipoteczny muszą być świadome, że ich zdolność kredytowa może być ograniczona. Dodatkowo, jeśli pierwszy kredyt był trudny do uzyskania lub wystąpiły problemy ze spłatą, uzyskanie kolejnego takiego kredytu może być znacznie trudniejsze.

Ocena zdolności kredytowej, a dwa lub więcej kredytów hipotecznych

Przede wszystkim liczy się zdolność kredytowa, czyli analiza przeprowadzana przez bank, czy będziesz zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową (zgodnie z harmonogramem spłat). Głównymi elementami branymi do jej wyliczenia są uzyskiwane dochody, ich źródło oraz wydatki w przeliczeniu na gospodarstwo domowe.

Przy jej wyliczaniu po stronie wydatków uwzględniane są koszty stałe związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, jak i inne zobowiązania bankowe, czyli np. spłacane kredyty i pożyczki, limity (nawet nie wykorzystane) kredytowe w ROR i kartach kredytowych.

Ocena zdolności kredytowej uwzględnia dwa zasadnicze obszary:

1) analizę ilościową – polega na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zaciągniętego kredytu,
2) analizę jakościową – ocena cech klienta, które mają istotny wpływ na skłonność klienta do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach określonych w umowie.1

Po analizie źródeł dochodów oraz wydatków, brana jest pod uwagę historia kredytowa, czyli sprawdzenie Twojej wiarygodności kredytowej w BIK. Negatywna historia kredytowa, to oczywiście sytuacja niepożądana i uniemożliwiająca uzyskanie kredytu (bez znaczenia czy będzie to kredyt hipoteczny czy niewielka pożyczka na 1000 zł).

Jakie są warunki konieczne do przyznania drugiego kredytu?

W przypadku drugiego kredytu hipotecznego na tę samą nieruchomość zwykle dochodzi do podwyższenia kwoty poprzedniego zobowiązania. W niektórych przypadkach może również zostać zaciągnięty nowy kredyt.

Istotną rolę odgrywa tu wartość nieruchomości, która powinna być wyższa niż suma nowego zobowiązania i pozostałej spłaty poprzedniego kredytu. W zależności od czasu, jaki minął od przeprowadzenia ostatniej wyceny nieruchomości, bank może wymagać wykonania operatu szacunkowego.

Jeśli chodzi o ubieganie się o kredyt hipoteczny na kolejną nieruchomość w tym samym lub w innym banku, to na pewno przeprowadzi on badanie zdolności kredytowej.

Konieczny będzie zatem wkład własny, a ważną rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywać będzie również spłata pierwszego kredytu. Terminowość i rzetelność obsługi zadłużenia jest kluczowym elementem oceny wiarygodności kredytowej.

Pamiętać należy, aby rozważyć również oferty innych banków, ponieważ warunki drugiego kredytu hipotecznego mogą różnić się od tych przy pierwszym, nawet jeśli klient wybrał dany bank z uwagi na atrakcyjność warunków pierwszego kredytu.

Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać drugi kredyt hipoteczny?

Na pytanie: ile trzeba zarabiać, aby otrzymać drugi kredyt hipoteczny, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście wymagane jest odpowiednio wysokie wynagrodzenie lub inne udokumentowane źródła dochodów, ale banki przy ocenie wniosku o kredyt hipoteczny biorą pod uwagę różne czynniki. Wysokość dochodu to tylko jeden z nich.

Dlatego też niemożliwe jest precyzyjne określenie wysokości wynagrodzenia. Uwzględnione muszą być przez bank wszelkie inne aspekty, chociażby takie jak stabilność zatrudnienia, liczba osób na utrzymaniu, wydatki, czy ogólna sytuacja finansowa klienta, aby podjąć odpowiednią decyzję.

Poszczególne banki mogą mieć różne wymagania dotyczące dochodu, co sprawia, że nie ma uniwersalnej kwoty, którą trzeba zarabiać, aby otrzymać drugi kredyt hipoteczny.

Na jaki cel możesz przeznaczyć kredyt hipoteczny?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest tym co wyróżnia produkty hipoteczne. Hipoteka jest zabezpieczeniem banku spłaty zobowiązania i może zostać ustanowiona zarówno na kredytowanej nieruchomości, jak i innej, która należy do Ciebie lub osoby trzeciej.

Banki oferują kilka produktów hipotecznych, a kredyt hipoteczny jest jednym z nich.

1. Kredyt hipoteczny – środki mogą zostać przeznaczone między innymi na:

  • zakup domu lub mieszkania, np. własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
  • zakup działki budowlanej i budowę domu (kredyt hipoteczno-budowlany).
  • remont lub modernizację swojego domu lub mieszkania czy zaadaptowanie nieruchomości na cele mieszkaniowe.

2. Pożyczka hipoteczna

  • To kolejny produkt zabezpieczony hipoteką, ale pieniądze z pożyczki hipotecznej można wydać na dowolny cel, niezwiązany z działalnością gospodarczą.

3. Kredyt refinansowy

4. Kredyt konsolidacyjny

  • Konsolidacja nie jest tym samym, co refinansowanie kredytu. Kredyt konsolidacyjny pozwala „połączyć” w jeden kredyt kilka zobowiązań kredytowych i obniżyć w ten sposób comiesięczną ratę do spłaty. Przeczytaj: Co to jest konsolidacja kredytów?

Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne – podsumowanie

Banki mogą udzielić drugiego kredytu hipotecznego, ale muszą ocenić zdolność kredytową wnioskodawcy, biorąc pod uwagę historię spłat.

Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne w tym samym banku?
Możliwe jest posiadanie dwóch kredytów hipotecznych, o ile spełnione są odpowiednie warunki i bank oceni zdolność kredytową wnioskodawcy.

Jakie warunki banki wymagają do przyznania drugiego kredytu hipotecznego?
Warunki przyznania drugiego kredytu hipotecznego mogą różnić się między bankami, dlatego warto sprawdzić wstępne propozycje i porównać indywidualnie przedstawione oferty kredytowe.

Czy drugi kredyt hipoteczny można uzyskać na tę samą nieruchomość?
Zaciągnięcie drugiego kredytu hipotecznego na tę samą nieruchomość może być możliwe, ale podlega pewnym ograniczeniom i z pewnością będzie się to wiązać z oceną zdolności kredytowej.

Jakie są różnice w warunkach przyznawania drugiego kredytu hipotecznego między bankami?
Różnice sprowadzają się głównie do warunków zaproponowanej oferty oraz oceny zdolności kredytowej. Oba elementy będą różne w każdym z banków.

  1. Skontaktuj się z bankiem (lub z pośrednikiem finansowym), w ten sposób dowiesz się czy masz wystarczającą zdolność kredytową. Każdy z banków może inaczej potraktować Twoje stare zobowiązania i być może będziesz musiał niektóre z nich spłacić lub np. podpisać aneks do umowy i skonsolidować dwa kredyty.
  2. Sprawdź wszystkie dodatkowe opłaty związane z kredytem hipotecznym. Zapytaj między innymi o to, czy w związku z tym, że masz już jeden kredyt hipoteczny (który spłacasz na bieżąco) możesz skorzystać z pewnych udogodnień, np. z wakacji kredytowych, odroczenia płatności pierwszej raty, obniżki marży, itp.
  3. Wyliczając zdolność kredytową bank może nie uwzględnić zobowiązania wynikającego ze spłacania starego kredytu, ale narzucić termin w jakim kredyt powinien zostać spłacony.
  4. Posiadana nieruchomość może zostać potraktowana jako wkład własny . Jeżeli jest ona obciążona hipoteką, to oczywiście jej wartość musi zostać pomniejszona o saldo zadłużenia, które pozostaje do spłaty. Wyższy wkład własny, to z pewnością dużo atrakcyjniejsza oferta kredytowa.
Różnica pomiędzy wartością już posiadanego mieszkania lub domu a nową nieruchomością może zostać zaliczona na poczet wymaganego wkładu własnego.

1 Nowelizacja Rekomendacji S KNF

Artykuł "Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne?"
aktualizacja: kwiecień 2024 r.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok