czy można mieć dwa kredyty hipoteczne

Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne?

Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne (mieszkaniowe)? Można mieć nawet i trzy. Można mieć jeden i ubiegać się o kolejny. Istotna jest przecież zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa. Jeżeli bank oceni pozytywnie Twoją ocenę kredytową, to z kredytem nie będzie problemu.

Przede wszystkim liczy się zdolność kredytowa, jest to ocena czy będziesz zdolny do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych umową. Głównymi elementami są uzyskiwane dochody, ich źródło oraz wydatki w przeliczeniu na gospodarstwo domowe. Zatem inne spłacane kredyty i pożyczki, jak również wysokość stałych kosztów utrzymania mają kluczowe znaczenie w jej wyliczeniu.

Ocena zdolności kredytowej uwzględnia dwa zasadnicze obszary:

1) analizę ilościową – polega na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zaciągniętego kredytu,
2) analizę jakościową – ocena cech klienta, które mają istotny wpływ na skłonność klienta do spłaty zaciągniętego kredytu w terminach określonych w umowie.1

Po analizie źródeł dochodów oraz wydatków brana jest pod uwagę historia kredytowa, czyli sprawdzenie wiarygodności kredytowej. Negatywna historia kredytowa, to oczywiście sytuacja niepożądana i uniemożliwiająca uzyskanie kredytu.

Na jaki cel możesz przeznaczyć kredyt hipoteczny?

Ustanowienie hipoteki na nieruchomości jest tym co wyróżnia produkty hipoteczne. Hipoteka jest zabezpieczeniem banku spłaty zobowiązania i może zostać ustanowiona zarówno na kredytowanej nieruchomości, jak i innej, która należy do Ciebie lub osoby trzeciej.

Banki oferują kilka produktów hipotecznych, a kredyt hipoteczny jest jednym z nich.

1. Kredyt hipoteczny, środki mogą zostać przeznaczone między innymi na:

  • zakup domu lub mieszkania, np. własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
  • zakup działki budowlanej i budowę domu (kredyt hipoteczno-budowlany).
  • remont lub modernizację swojego domu lub mieszkania czy zaadaptowanie nieruchomości na cele mieszkaniowe.

2. Pożyczka hipoteczna

  • To kolejny produkt zabezpieczony hipoteką, ale pieniądze z pożyczki hipotecznej można wydać na dowolny cel, niezwiązany z działalnością gospodarczą;

3. Kredyt refinansowy

4. Kredyt konsolidacyjny

Czy można mieć dwa kredyty hipoteczne – podsumowanie

1. Skontaktuj się z bankiem i sprawdź  czy masz wystarczającą zdolność kredytową. Każdy z banków może inaczej potraktować Twoje stare zobowiązania i być może będziesz musiał niektóre z nich spłacić lub np. podpisać aneks do umowy i skonsolidować dwa kredyty.

2. Sprawdź wszystkie dodatkowe opłaty związane z kredytem hipotecznym. Zapytaj między innymi o to, czy w związku z tym, że masz już jeden kredyt hipoteczny (który spłacasz na bieżąco) możesz skorzystać z pewnych udogodnień, np. z wakacji kredytowych, odroczenia płatności pierwszej raty, obniżki marży, itp.

3. Wyliczając zdolność kredytową bank może nie uwzględnić zobowiązania wynikającego ze spłacania starego kredytu, ale narzucić termin w jakim kredyt powinien zostać spłacony.

Różnica pomiędzy wartością już posiadanego mieszkania lub domu a nową nieruchomością może zostać zaliczona na poczet wymaganego wkładu własnego.

4. Posiadana nieruchomość może zostać potraktowana jako wkład własny. Jeżeli jest ona obciążona hipoteką, to oczywiście jej wartość musi zostać pomniejszona o saldo zadłużenia, które pozostaje do spłaty. Wyższy wkład własny, to z pewnością dużo atrakcyjniejsza oferta kredytowa.


1 Nowelizacja Rekomendacji S KNF

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok