Co oznacza wkład własny przy kredycie hipotecznym?

2023-04-08 – ostatnia aktualizacja

Co oznacza wkład własny przy kredycie hipotecznym? Stosunkowo niedawno, bo jeszcze 8 lat temu, zaciągając kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu, nie trzeba było martwić się tym, że nie posiadało się własnych środków na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Obecnie wymagany wkłada własny to minimum 20% wartości nieruchomości.

co oznacza wkład własny przy kredycie hipotecznym

Wszystko zmieniło się z początkiem 2014 roku, kiedy klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny musieli dysponować wkładem własnym w wysokości 5%. Z każdym kolejnym rokiem wkład własny był podwyższany o 5 punktów procentowych. Ostatecznie, zgodnie z Rekomendacją S KNF, osiągnął on maksymalny poziom 20% wartości nieruchomości.

Czy nie mając zgromadzonego wkładu własnego nie otrzymasz kredytu np. zakup mieszania? Niestety nie, ale niekoniecznie musi to być 20%.

Kredyt hipoteczny 0 wkładu własnego

Wkład własny nie może wynieść 0%, ale może być nieco niższy niż wymagane 20%. Jak to jest możliwe?

Wkład własny jest wymaganą kwotą, którą kredytobiorca, a jednocześnie nabywca nieruchomości, musi pokryć ze swoich oszczędności.

Takie środki muszą być zgromadzone samodzielnie i nie mogą pochodzić z kredytu lub pożyczki. KNF wprowadziła jednak pewną furtkę, która daje bankom możliwość obniżenia wymaganego wkładu, na pewnych warunkach.

Banki mogą samodzielnie ustalać wkład własny, i może być on wyższy niż 20%, ale również niższy – w tym przypadku wymagają one jednak dodatkowych zabezpieczeń. Niższy niż wymagany wkład własny, to nieco mniej atrakcyjne warunki kredytowania, a jednocześnie należy liczyć się z większymi kosztami kredytu. Zazwyczaj ceną za niższy wkład własny jest wykupienie tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Biorąc pod uwagę zakup nieruchomości w niedalekiej przyszłości, warto nieco wcześniej pomyśleć o zgromadzeniu odpowiednich środków. Główną zaletą będzie korzystniejsza oferta i zdecydowanie większy wybór banków.

Osoby posiadające wkład własny na poziomie 10%, mogą liczyć na kredyt w takich bankach, jak np. Pekao czy Bank Millennium. W takich przypadkach bardzo dużo zależy od uzyskiwanego dochodu, rodzaju umowy o pracę, jak i branży, w jakiej pracuje kredytobiorca.

Co może być wkładem własnym?

Najlepszą opcją byłaby gotówka, ale w przypadku jej braku, banki akceptują również inne rozwiązania.

1. Jednym z nich może być posiadanie nieruchomości, jak również wydatki poniesione na nieruchomość (np. zaliczka zapłacona deweloperowi), koszty zakupionych materiałów oraz usług budowlanych.

Aby jednak bank mógł je uznać za wkład własny konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji. Dlatego należy przechowywać wszystkie paragony, rachunki i faktury.

2. Zabezpieczeniem mogą być również środki zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Oszczędności są jednak blokowane na dłuższy czas, a w przypadku, kiedy zostaną upłynnione przed osiągnięciem wieku emerytalnego, konieczne będzie zapłacenie prowizji.

3. Posiadasz papiery wartościowe? Np. akcje? Bank może je również zaliczyć w poczet wymaganego wkładu. Nie więcej jednak niż 50-60% ich aktualnej wartości. Przy obligacjach można liczyć na akceptację na 100% ich wartości.

4. Posiadacze książeczki mieszkaniowej założonej do 23.10.1990 r., mogą wykorzystać zgromadzone na niej środki i jednocześnie liczyć na premię gwarancyjną.

Duży wkład własny a kredyt hipoteczny

Im wyższy wkład własny to tańszy kredyt. To niezaprzeczalny fakt. Dysponując wkładem własnym równym lub większym niż 20% wartości nieruchomości, to:

 • lepsze warunki kredytowe,
 • mniejsza rata kredytu,
 • mniejszy koszt całkowity.

Podjęcie decyzji o wyborze banku, w którym weźmiemy kredyt hipoteczny, musi być decyzją przemyślaną. W końcu oznacza to związanie się z bankiem na kilkanaście lub nawet i kilkadziesiąt lat. Do odpowiedniego wyboru można przygotować się samodzielnie lub z dobrym pośrednikiem finansowym. Należy sprawdzić, jaki wkład własny jest wymagany w poszczególnych bankach i co jest honorowane.

Wkład własny nie jest jednak jedynym dodatkowym kosztem. Wszystkie pozostały koszty, takie jak prowizja, opłat przy zakładaniu księgi wieczystej, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), wycena nieruchomości, itp. mogą dochodzić do 10% kupowanej nieruchomości.

wkład własny Bank Millennium 2013-2021

4 komentarze do “Co oznacza wkład własny przy kredycie hipotecznym?”

 1. Oferty kredytów hipotecznych przy wkładzie wkładzie 10% są gorsze, to oczywiste. Mając minimum 20% wkładu własnego, to większa liczba banków i lepsze oferty.

 2. Obecnie kredyt hipoteczny z wkładem własnym wymaga uzbierania 20% oszczędności. Przyjmując aktualne ceny mieszkań będzie to ok. 30 – 80 tys. PLN.

  Opcja obniżenia wkładu własnego do 10% wartości nieruchomości, ale wiąże się to z dodatkowymi opłatami, np. obowiązkowe ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Przy 10% wkładzie własnym, bank podniesie marżę o ok. 0,2 – 0,4 punktów procentowych do czasu, kiedy nie zrówna się z 20%.

 3. Za wkład własny banki traktują, np.:

  1. Oszczędności, np. środki pieniężne zgromadzone na koncie.
  2. Oszczędności zgromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) czy Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
  3. Zadatek jako przedpłata, zabezpieczająca interesy kupujących i sprzedających nieruchomości.
  4. Książeczka mieszkaniowa.
  5. Inna, nieobciążona hipotecznie nieruchomość.
  6. Pożyczka od dewelopera.
  7. Możliwość wypłaty środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych celem pokrycia wymaganego wkładu własnego.

  Wkładem własnym nie mogą być środki pieniężne z kredytu lub pożyczki.

 4. Jak bierzemy kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym, to za brakującą część będziemy musieli zapłacić ubezpieczenie ryzyka wysokiego LTV. I to jest oczywiście dodatkowy koszt, który będziemy ponosić, aż współczynnik LTV wyniesie 80% – stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości osiągnie 80%. Warto zatem zgromadzić, jak największy wkład własny. Wyjdzie taniej.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok