Jakie warunki spełnić żeby dostać kredyt konsolidacyjny?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-01 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Kredyt konsolidacyjny umożliwia połączeni wybranych produktów kredytowych bankowych i w ten sposób uzyskać mniejszą ratę. A to wszystko dzięki wydłużeniu okresu kredytowania. Daje to możliwości odciążenia domowego budżetu i lepiej poradzić sobie ze spłatą kredytu. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt konsolidacyjny w banku?
jakie warunki spełnić żeby dostać kredyt konsolidacyjny
Jakie warunki spełnić żeby dostać kredyt konsolidacyjny? Źródło: kredytyporownywarka.pl


W zasadzie wystarczy spełnić jeden warunek: uzyskać pozytywną ocenę kredytową. Składa się na nią zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa. Przy odpowiednio wysokiej zdolności i pozytywnej wiarygodności kredytowej, nie powinno być żadnych problemów ze skonsolidowaniem zobowiązań bankowych.

Z artykułu „Jakie warunki spełnić żeby dostać kredyt konsolidacyjny?” dowiesz się między innymi:

Czy obecnie masz do spłaty raty kredytów i pożyczek gotówkowych, kredytu samochodowego, a być może jeszcze limity w kartach kredytowych i na kontach ROR? Zaczynają raty sprawiać problemy, ponieważ musisz nie tylko pamiętać dokonaniu przelewów do banku, ale i stanowią zbyt dużą część wydatków w domowym budżecie? Wyjściem z takiej sytuacji może być kredyt konsolidacyjny.

Osoby, które wiedzą co to jest kredyt konsolidacyjny i na czym polega konsolidacja kredytów, od razu mogą zapoznać się z propozycjami kredytów i pożyczek konsolidacyjnych. Z wybranymi bankami skontaktujesz się, wysyłając formularz kontaktowy – doradca z banku przedzwoni do Ciebie.

Osoby, których interesuje zagadnienie dotyczące obniżenie wysokości raty i połączenia kredytów w jeden, więcej informacji znajdą poniżej.

Na czym polega konsolidacja kredytów?

Potocznie o konsolidacji zobowiązań mówi się, że jest to „połączenie” różnych zobowiązań kredytowych w jedno. W praktyce to „połączenie„, to nic innego jak spłata przez bank, wskazanych we wniosku kredytowym zobowiązań. Zostają one zamknięte, otrzymujemy nowy kredyt i zamiast kilku kredytów i pożyczek (bardzo często w różnych bankach) do spłacenia pozostaje jeden nowy kredyt.

Jakie zadłużenia możesz skonsolidować w ramach kredytu konsolidacyjnego? Najczęściej konsolidowane są kredyty czy pożyczki gotówkowe, ale mogą to być również:

 • kredyty ratalne,
 • kredyty samochodowe,
 • limity w koncie osobistym i zadłużenie na karcie kredytowej,
 • kredyty hipoteczne.

Czy można skonsolidować chwilówki, pożyczki ratalne z firm pożyczkowych? Banki najczęściej nie konsolidują nie tylko chwilówek, ale żadnych pożyczek pozabankowych.

Co więcej, banki niechętnie podchodzą również do włączania do konsolidacji kredytów spłacanych w SKOK-ach. Polityka banków w tym zakresie jest jednoznaczna: tylko (wybrane) kredyty i pożyczki bankowe.

Nie oznacza, to jednak wcale, że tego typu zadłużenia nie można się pozbyć. Jest to możliwe w dwóch przypadkach:

Pożyczka konsolidacyjna, to pożyczka gotówkowa, z której samodzielnie spłacasz wybrane zobowiązania.

Wybierając kredyt konsolidacyjny, to najczęściej bank spłaca wierzycieli z udzielonego kredytu.

W przypadku kredytów konsolidacyjnych z dodatkową gotówkową, można te dodatkowe środki przeznaczyć na dowolny cel, np. na spłatę zadłużenia pozabankowego.

Kto może ubiegać się o kredyt konsolidacyjny?

Ponieważ wzięcie kredytu konsolidacyjnego nie różni się w żaden sposób od wnioskowania o każdy inny kredyt, to i w tej sytuacji, bank zbada Twoją zdolność kredytową i historię kredytową w BIK.

Oznacza to, że musisz przejść cały proces wnioskowania o kredyt, począwszy od złożenia wniosku kredytowego, a kończąc na analizie kredytowej.

Po co bank przeprowadza analizę zdolności kredytowej? Przecież zdaje sobie sprawę, że skoro poprzednie wnioski kredytowe i pożyczkowe zostały pozytywnie zaopiniowane i finansowanie udzielone, to zdolność kredytowa była. To ostania część zdania jest istotna: zdolność kredytowa była.

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty kapitału wraz z odsetkami, prowizją i innymi opłatami zgodnie z ustalonymi warunkami.

W czasie spłaty zobowiązań, sytuacja finansowa kredytobiorcy mogła się zmienić, np. zmniejszyły się dochody czy pojawiły się pożyczki niebankowe. Bank zatem musi ponownie ocenić, czy Twój dochód rozporządzalny pozwala spłacić nowe zobowiązanie. Nawet wówczas, kiedy czas kredytowania zostanie wydłużony i nowa rata zmniejszona w stosunku do sumy rat konsolidowanych zobowiązań.

Co więcej, bank dokona analizy zdolności kredytowej, sprawdzając również BIK, w każdym przypadku, kiedy zapytasz o kredyt lub złożysz wniosek kredytowy.

Nie można zatem wziąć kredytu konsolidacyjny bez zdolności kredytowej, jak i bez pozytywnej historii kredytowej w BIK.

Zaistniałe opóźnienia w spłacie zobowiązań i odnotowane w BIK mogą przekreślać szanse na pozytywne zaopiniowane wniosku kredytowego.

O konsolidacji kredytów musisz zatem pomyśleć wcześniej, jeszcze zanim wystąpią jakiekolwiek problemy ze spłatą zobowiązań bankowych.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt konsolidacyjny?

Najważniejsze kwestie, które należy spełnić, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny zostały wymienione. Ale przypomnijmy:

1. Musisz mieć odpowiednio wysokie dochody, co wiąże się z udokumentowanymi zarobkami i stabilną pracą.

Wysokość dochodów determinuje wysokość kredytu konsolidacyjnego.

Najlepiej, aby umowa o pracę była na czas nieokreślony, ale banki akceptują również dochody z umów cywilnoprawnych czy z prowadzonej działalności gospodarczej. Przegląd wymaganych dokumentów znajdziesz poniżej.

2. Wydatki w gospodarstwie domowy. I to nie są tylko wydatki stałe, związane z jego utrzymaniem, ale i zobowiązania, które nie zostają włączone do konsolidacji.

3. Pozytywna historia kredytowa w BIK oraz brak wpisów w tzw. bazach dłużników. Warto pobrać raport BIK i zobaczyć jak ocenę scoringową uzyskaliśmy, czy mamy lub mieliśmy opóźnienia w spłacie zaciągniętych zobowiązań.

4. Złożenie wniosku o kredyt konsolidacyjny. We wniosku najczęściej należy również wyszczególnić kredyty i pożyczki, które mają zostać spłacone z kredytu konsolidacyjnego.

Kredyt konsolidacyjny: jakie dokumenty?

W przypadku konsolidacji gotówkowej, dokumenty, które należy przygotować, są praktycznie takie same, jak w dla kredytów gotówkowych. Należy przygotować:

 • dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport,
 • dokumenty poświadczające wysokość uzyskiwanych dochodów i formę zatrudnienia (lub zaświadczenia o wysokości dochodów od pracodawcy),
 • we wniosku kredytowym dodatkowo należy wpisać kredyty i pożyczki, które chcemy, aby zostały spłacone. Dlatego konieczne jest wyszukanie odpowiednich umów kredytowych,
 • dodatkowo być może będzie konieczność dostarczenia wyciągu z rachunku bankowego, dokumenty potwierdzające posiadane zobowiązania w innych bankach.

Dodatkowo przy konsolidacji mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia, np.:

 • wykupienie ubezpieczenia,
 • poręczenie,
 • zgoda współmałżonka na zaciągnięcie kredytu.

Pełen zakres informacji o potrzebnych dokumentach i zaświadczeniach uzyskasz w banku (jeżeli kontaktujesz się z wniosku kontaktowego z listy banków powyżej, to takie informacje uzyskasz podczas rozmowy telefonicznej).

Kredyt konsolidacyjny: jakie źródła dochodu akceptują banki?

Dokumenty potwierdzające dochody i ich źródło są niezbędne przy każdym kredycie. Banki są zobligowane przez prawo do zweryfikowania zdolności kredytowej.

Każdy bank nie tylko zabezpiecza się przed udzieleniem „złego kredytu”, ale i w pewnym stopniu chroni potencjalnego kredytobiorcę przed przekredytowanie i dużymi kłopotami kredytowymi.

Każdy banków może ustalić samodzielnie listę akceptowanych źródeł dochodów i mogą to być np.:

 • renta/emerytura,
 • działalność gospodarcza,
 • gospodarstwo rolne,
 • pozostałe i umowy cywilno-prawne.

Niektóre z banków akceptują również dochody uzyskiwane z zagranicy, jak również w przypadku umowy o pracę na czas określony. Natomiast żaden bank nie udzieli kredytu konsolidacyjnego bez zdolności kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny: jak udokumentować dochód?

Jak udokumentować dochód przy kredycie? Pobierając zaświadczenie od pracodawcy, zawierające informację o wysokości dochodów i formie zatrudnienia.

 • umowa o pracę,
 • umowa o dzieło, zlecenie – umowy cywilno-prawne.

Oczywiście, że banki akceptują również inne stałe źródła zarobków:

 • emerytura,
 • renta,
 • dochód uzyskiwany z najmu,
 • dochód z gospodarstwa rolnego.

Ponieważ kredyt konsolidacyjny bardzo często opiewa na wysokie kwoty i długi czas spłaty, bank może wymagać przedstawienia również dodatkowych dokumentów:

 • wyciąg z ROR za ostatnie 3 lub 6 miesięcy,
 • rozliczenie PIT za poprzedni rok podatkowy.

Kredytobiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, zobowiązani będą do przekazania:

 • zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłat do ZUS/KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące zachowana terminowość wpłat,
 • dokument uzależnione od formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt, PKPiR).

Zanim rozpoczniemy procedurę kredytową, należy skontaktować się z wybranym bankiem i dowiedzieć się jakie dokumenty będą potrzebne.

Czy warto konsolidować kredyty?

Wiele osób nie tylko pyta czy warto konsolidować kredyty, ale również czy jest to opłacalne? Odpowiadając bardzo krótko na pierwsze pytanie, odpowiedź powinna brzmieć: „to zależy„, a na drugie: „najczęściej nie„.

Powinniśmy wrócić do podstawowego celu, jaki jest związany z konsolidacją. Można zatem wymienić:

 • zredukowanie liczby spłacanych kredytów i pożyczek,
 • zmniejszenie wysokości nowej raty w stosunku do sumy rat konsolidowanych kredytów,
 • zwiększenie zdolności kredytowej.

O tym, że zamiast kilku terminów płatności, będziesz miał tylko jedną, nie trzeba wspominać – wynika to z konsolidacji kredytów.

Kluczowe do zrozumienia pozytywnego aspektu konsolidacji jest to, że rata kredytowa zostaje zmniejszona głównie poprzez wydłużenie okresu kredytowania. Następuje zmniejszenie strony wydatkowej w budżecie domowym i zwiększenie dochodu rozporządzalnego (dochodu netto – to co pozostaje do swobodnego dysponowania, „na rękę„).

Dzięki takiemu zabiegowi zwiększa się również zdolność kredytowa. I to tłumaczy, dlaczego bank może zaproponować tzw. „dodatkową gotówkę” lub uzyskasz większy kredyt lub pożyczkę w stosunku możliwości przed konsolidacją.

I teraz przechodzimy do minusa konsolidacji, który jest bezpośrednio związany z wydłużeniem okresu spłaty: następuje wzrost kosztów odsetkowych. Każdy kredyt jest oprocentowany – jest to cena za pożyczony od banku kapitał. A im dłużej pozostaje do Twojej dyspozycji, to tym większy ponosisz koszt. To jest tylko jeden koszt, ale z pewnością najwyższy. Mogą być również inne elementy kosztowe, np. prowizja od wysokości kredytu, opłaty dodatkowe czy ubezpieczenie.

To wszystko razem powoduje, że po konsolidacji Twoje zadłużenie wzrośnie. I tak się dzieje w każdej sytuacji, kiedy korzystasz z jakiegokolwiek kredytu – zawsze musisz oddać więcej, niż pożyczysz.

Ale uwaga! Na kredycie konsolidacyjnym można zyskać, o ile zostanie udzielony na korzystniejszych warunkach od konsolidowanych zobowiązań. Wówczas zachowując podobną ratę, co suma rat konsolidowanych kredytów, uzyskamy oszczędności ze spłaty kredytu. Wymaga to jednak przeanalizowania kosztów kredytowych! Więcej informacji: Czy konsolidacja zobowiązań się opłaca?

Czy przeprowadzenie konsolidacji kredytów jest trudne?

Nie. Konsolidacja gotówkowa nie jest trudna. Jeżeli wypełniałeś wniosek o kredyt gotówkowy, wiesz jak sprawdzić kredyty i jak je porównać, to z kredytem konsolidacyjnym sobie również poradzisz.

Co jest ważne, nie musisz korzystać z pomocy pośredników finansowych. Wypełnienie wniosku przypomina wnioskowanie o kredyt gotówkowy. A decyzja kredytowa podejmowana przez bank będzie taka sama, niezależnie czy wniosek składasz samodzielnie czy korzystasz z pomocy doradcy.

Podsumowując temat: jak dostać kredyt konsolidacyjny?

1. Przed konsolidacją. Przeanalizuj swoją sytuację finansową. Sprawdź jakie kredyty i pożyczki bankowe spłacasz. Zadecyduj, które zobowiązania zostaną skonsolidowane.

 • Podlicz raty kredytów i pożyczek pozostających do spłaty, a które mają zostać spłacone.
 • Dolicz limity, jeżeli mają zostać zamknięte.
 • Oblicz wysokość kredytu konsolidacyjnego.
 • Zastanów się czy potrzebujesz dodatkowe środki finansowe w ramach kredytu konsolidacyjnego.
 • Oszacuj wysokość raty – możesz to zrobić z kalkulatorem kredytów gotówkowych.

2. Pobierz raport BIK, jeżeli chcesz zapoznać się ze swoją oceną scoringową i sprawdzić historię kredytową.

3. Zapoznaj się z propozycjami banków, które oferują zarówno kredyty, jak i pożyczki konsolidacyjne.

4. Przeanalizuj wstępne warunki i skontaktuj się z wybranymi instytucjami.

5. Przygotuj dokumenty, które może wymagać kredytodawca. Przykładowe:

 • dowód tożsamości,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
 • umowy zobowiązań, które mają zostać spłacone.

6. Zapoznaj się z przygotowanymi ofertami . Sprawdź oprocentowanie nominalne, opłaty i dostępne opcje, całkowity koszt kredytu oraz RRSO.

7. Po dokonaniu analizy kosztowej wybranych kredytodawców, jeżeli wszystko jest jasne, możesz złożyć wniosek o kredyt konsolidacyjny.

8. Po złożeniu wniosku bank (analityk bankowy) przeprowadzi właściwą analizę wniosku kredytowego. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja kredytowa.

9. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, otrzymasz ofertę kredytu konsolidacyjnego, określającą warunki na jakich zostanie udzielony.

10. Po zaakceptowaniu oferty można zawrzeć umowę kredytową. Przed jej podpisaniem należy przeczytać warunki na jakich kredyt zostanie udzielony. Upewnij się, że rozumiesz wszystkie jej zapisy.

Już wiesz jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać kredyt konsolidacyjny, a właściwie jakie warunki zwiększają Twoje szanse. Nie czekaj zatem do ostatniego momentu, ponieważ może być za późno. W sytuacji konieczności poprawy płynności finansowej i decyzji o kredycie konsolidacyjnym, powiedzenie, że „czas to pieniądz” ma szczególne znaczenie…

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok