Kredyty konsolidacyjne co to jest?

2023-08-26 – ostatnia aktualizacja

Kredyty konsolidacyjne co to jest? Kredyt konsolidacyjny, to jedna niższa rata kredytowa zamiast kilku rat płaconych w różnych bankach i w różnych terminach. Dodatkowo, to także odzyskanie płynności finansowej oraz zwiększenie zdolności kredytowej. Czy jest to rozwiązanie dla wszystkich? A przede wszystkim, jakie będą korzyści z takiego rozwiązania?

kredyty konsolidacyjne co to jest

Jeżeli chcemy uporządkować swoją aktualną sytuację finansową w zakładce: „KREDYTY”, to można przyjrzeć się ofercie bankowej dotyczącej kredytów konsolidacyjnych. To kilka dodatkowych korzyści poza „połączeniem” kilku kredytów w jednej.

Bardzo często używa się słowa „połączenie” kredytów w odniesieniu do konsolidacji (konsolidacja długów). Kredyty konsolidacyjne co to jest? Są to kredyty celowe przeznaczane na spłatę dotychczasowych zobowiązań posiadanych w bankach.

Gdzie najlepiej skonsolidować kredyty? Poniżej znajduje się zestawienie banków, z którymi można się skontaktować w sprawie konsolidacji:

Zanim jednak zdecydujemy się na kredyt konsolidacyjny, należy dokładnie przeanalizować strukturę posiadanego zadłużenia. Na tym etapie powinniśmy zdecydować, które zobowiązania zostaną włączone do procesu konsolidacji, a które będziemy spłacać na dotychczasowych warunkach. Być może po analizie, dojdziemy jednak do wniosku, że nie ma sensu dokonywać łączenia i poradzimy sobie ze spłacaniem kredytów z ratami na obecnym poziomie.

Jakie zobowiązania można skonsolidować w ramach jednej raty

Kredyty konsolidacyjne co to jest? Są to kredyty celowe z przeznaczeniem na spłatę innych kredytów i pożyczek bankowych.

Jakie kredyty można zatem skonsolidować? Zakres konsolidowanych zobowiązań jest szeroki: od kredytów gotówkowych, poprzez samochodowe i ratalne, a kończąc na limitach kart kredytowych i debetów w kontach. Umowy mogą być zawarte z różnymi bankami, na różne kwoty i liczbą rat pozostających do spłacenia.

Niektóre banki ograniczają kredyty, które można konsolidować czy minimalną wysokość konsolidacji – zwłaszcza, jeżeli jest to propozycja promocyjna. Dlatego warto zapytać się w banku o konsolidowane zobowiązania.

Na przykład w BNP Paribas można skonsolidować kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne, kredyty samochodowe. Konsolidacji natomiast nie podlegają kredyty mieszkaniowe pożyczki hipoteczne, kredyty konsolidacyjne, kredyty w rachunku bankowym oraz karty kredytowe.

Natomiast warunkiem skorzystania z oferty w Alior Banku powyżej 70 tys. zł brutto jest wykupienie ubezpieczenia (NWW i od utraty pracy).

Bank udzieli może kredytu konsolidacyjnego konsumentowi, dopiero po ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej. W takim przypadku, bank nie przelewa pieniędzy na konto klienta i spłaca z tych środków zobowiązania przedstawione do konsolidacji.

Ale jest również możliwość otrzymania pieniędzy na konto i samodzielne przeprowadzenie zamknięcia umów kredytowych. Należy to zrobić w terminie wyznaczonym przez bank.

Ciekawą opcją jest również możliwość uzyskania kredytu konsolidacyjnego z dodatkową gotówkową. Wówczas poza konsolidacją zyskujemy jeszcze dodatkowe pieniądze (pożyczka gotówkowa w ramach konsolidacji), którą można przeznaczyć na dowolny cel. Te pieniądze są przelewane na konto kredytobiorcy.

Kredyt konsolidacyjny a zdolność kredytowa

Konsolidacja kredytów pozwala obniżyć ratę kredytową. Powinna ona być niższa od sumy rat płaconych przed konsolidacją. Jest to możliwe nie tylko dlatego, że kredyt konsolidacyjny jest nieznacznie tańszy od kredytów i pożyczek gotówkowych, ale przede wszystkim poprzez wydłużenie okresu spłaty.

Jeżeli rata kredytowa obniża wydatki w domowym budżecie, to zwiększa się zdolność kredytowa – stąd bierze się możliwość uzyskania dodatkowej gotówki.

Podobnie przy składaniu wniosku kredytowego bank jest zobowiązany do zbadania zdolności kredytowej. Nie ma możliwości uzyskania takiego kredytu w sytuacji, kiedy nie ma mamy zdolności kredytowej lub wiarygodności kredytowej w BIK. Kiedy przestaniemy regulować raty kredytowe lub mamy duże opóźnienia, to z dużym prawdopodobieństwem kredytu nie uzyskamy.

Czy warto wówczas zwrócić się do firmy pożyczkowej o tzw. pożyczkę konsolidacyjną niebankową? Taka pożyczka, to nic innego jak standardowa pożyczka gotówkowa na raty. Zdecydowanie droższa niż pożyczka bankowa i z pewnością nie jest najlepszym rozwiązaniem, aby spłacić zobowiązania bankowe.

Kredyt konsolidacyjny jakie dokumenty

Konsolidacji nie można dokonać ot tak sobie – idziemy do banku, mówimy, że chcemy „połączyć” kredyty i to się dzieje.

Nie tylko należy złożyć wniosek kredytowy, ale i przygotować umowy kredytowe do konsolidacji, ale i odpowiednie dokumenty dotyczące uzyskiwanych dochodów.

Jakie dokładnie będą wymagane, to już zależy od konkretnych wymagań w danym banku.

Wystarczy wysłać formularz kontaktowy do jednego z nich i pracownik skontaktuje się z nami telefonicznie. Wówczas możemy zapytać, jakie dokumenty należy przygotować.

Z pewnością będzie potrzebny:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od uzyskiwanego dochodu, należy przygotować dokumenty. I tak:

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 • oryginał aktualnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące.
 • zaświadczenie o zarobkach

EMERYCI

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia lub
 • ostatniej waloryzacji lub
 • ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

RENCIŚCI

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. odcinek wypłaty świadczenia) lub
 • ostatniej waloryzacji lub decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty

OSOBY PROWADZĄCE GOSPODARSTWA ROLNE

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • ostatni dowód opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami,
 • ostatni dowód opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego,

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg/odpis z KRS-u,
  zaświadczenie z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat),
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
 • karta podatkowa – decyzja Naczelnika US,
 • ryczałt – ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28),
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L).

Należy również zapytać czy dokumenty (i jakie) powinny być przedstawione w oryginale, a w jakich przypadkach wystarczy tylko kopia.

Kredyty konsolidacyjne porównanie banków

Kredytu, i to nie tylko konsolidacyjnego, nie można wybrać „z palca”, bo zobaczyliśmy fajną reklamę. Konieczne jest porównanie co najmniej dwóch ofert kredytowych.

Tylko dwie oferty kredytowe? Tak, wystarczą zaledwie dwie, aby wybrać korzystniejszy kredyt. Jeden z nich będzie na pewno charakteryzował się niższym kosztem całkowitym.

Przy porównywaniu kredytów konsolidacyjnych należy zwrócić uwagę na kilka elementów:

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oraz całkowity koszt kredytu. Parametry umożliwiające porównanie ofert kredytowych według ceny. Im są one niższe, tym dany kredyt będzie tańszy.

Oprocentowanie nominalne może być jednym z czynników kosztowych. Wysokość zapłaconych odsetek zależy od jego wysokości, ale i wysokości kredytu i liczby miesięcznych rat.

2. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu. Może okazać się, że konsolidacja kredytów wymagać będzie zapłacenia prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów. Należy sprawdzić to w umowach kredytowych.

3. Wysokość raty po konsolidacji. Jeżeli konsolidujesz zobowiązania po to, aby obniżyć ratę kredytową, to musi być ona niższa od sumy dotychczasowych rat miesięcznych. Pamiętaj jednak, że im dłuższy będzie czas spłaty, to i koszty zapłaconych odsetek od kredytu wzrastają.

4. Wakacje kredytowe. Należy dowiedzieć się czy w przypadku przejściowych problemów będzie możliwość odroczenia spłaty raty (na jakich warunkach, po jakim okresie i na jaki czas).

5. Zabezpieczenie spłaty kredytu. Czy bank wymaga jakieś dodatkowe zabezpieczenia, np. weksel, poręcznie osób trzecich, wykupienie ubezpieczenia, itp.

Kredyt konsolidacyjny rodzaje

W ofercie banków znajdziesz dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – najpopularniejszy i najbardziej powszechny kredyt konsolidacyjny. Konsolidacji podlegają wszystkie kredyty z wyłączeniem kredytu hipotecznego/mieszkaniowego. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat, a kwota kredytu nie przekracza 250 tys. zł. Przeważnie nie jest potrzebne żadne dodatkowe zabezpieczenie.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt hipoteczny/mieszkaniowy lub zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Charakteryzuje się dłuższym okresem kredytowania, nawet i 30 lat, niższym oprocentowaniem oraz maksymalną kwotą kredytu do 70-80% wartości nieruchomości.

Symulacja rat kredytu konsolidacyjnego

Aby dokładnie wyliczyć wysokość raty kredytowej, należy skontaktować się z bankiem. Żaden kalkulator rat kredytu konsolidacyjnego nie obliczy ich dokładnie, a jedynie oszacuje. Jej wysokość będzie zależeć od wielu czynników, między innymi od:

 • szczegółów podstawowej oferty, która jest uzależniona od oceny kredytowej dokonanej przez bank (a tego nie uwzględniają kalkulatory),
 • wysokości kredytu i okresu kredytowania,
 • rodzaju kredytu konsolidacyjnego (gotówkowy czy hipoteczny),
 • daty wypłaty kredytu i płatności pierwszej raty,
 • wyboru rat (malejące lub równe – o tym poniżej).

Bank jest zobowiązany, aby dokładnie poinformować klienta o tym, jaka będzie wysokość raty kredytu konsolidacyjnego i parametrach kredytu.

Podobnie bardzo często prezentowany tzw. ranking kredytów konsolidacyjnych nie jest żadnym rankingiem kredytowym, ale zwykłym zestawieniem propozycji kredytowych w bankach. Przy pewnych założeniach można dowolnie manipulować zestawieniem, w taki sposób, aby konkretny bank znalazł się na pierwszym miejscu rankingowym.

Jaki rodzaj rat dla kredytów konsolidacyjnych?

Powyżej zostało wspomniane, że o koszcie kredytu decyduje również rodzaj rat kredytowych. Zwłaszcza ma to znaczenie w przypadku wyboru kredytu konsolidacyjnego na dużą kwotę. I ma to równoczesne przełożenie na wysokość miesięcznych rat, ale i na całkowity koszt kredytu.

Raty malejące pozwalają zaoszczędzić dużo więcej, niż w przypadku wyboru spłaty kredytu w ratach stałych.

Różnica polega na tym, że w przypadku rat malejących szybciej spłacamy ratę odsetkową. Minusem tego rodzaju rat jest wysoki koszt na samym początku trwania zobowiązania kredytowego, ale jednocześnie wybór tego rodzaju spłaty rat wymaga od nas wyższej zdolności kredytowej.

Raty stałe są jednakowe przez cały czas trwania umowy kredytowej. Raty malejące zmniejszają się z każdym miesiącem. Pierwsze raty są najwyższe i znacznie większe niż raty stałe. Mniej więcej w połowie okresu kredytowania, ta sytuacja się zmienia i raty malejące stają się mniejsze od rat stałych.

Kredyty konsolidacyjne co to jest- podsumowanie

Kredyty konsolidacyjne co to jest? To już wiemy. Nie tylko co to za rodzaj kredytu, ale i w jakich bankach można się o taki kredyt ubiegać. Podsumujmy wszystko to, co zostało napisane o kredytach konsolidacyjnych i konsolidacji.

 • Połączenie zobowiązań finansowych w jedno nowe, określane jest jako konsolidacja kredytów.
 • Kredyty konsolidacyjne możemy otrzymać wyłączenie w bankach lub w SKOK-ach.
 • Firmy pożyczkowe oferują pożyczki gotówkowe, które mogą być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych zarówno w bankach, jak i w innych podmiotach.
 • Konsolidacja kredytów i pożyczek pozwala połączyć posiadane zobowiązania finansowe w jeden kredyt.
 • Zamiast kilku kredytów spłacamy tylko jedno zobowiązanie.
 • Takie rozwiązanie generuje najczęściej wzrost zadłużenia, ale może być opłacalne, pod warunkiem, że nowym i tańszym kredytem spłacane są kredyty droższe.
Kilka dodatkowych informacji w temacie opłacalności konsolidacji: Komu i kiedy opłaca się konsolidować kredyty?
 • Kredyty konsolidacyjne pozwalają na „połączenie” różnych zobowiązań bankowych: kredytów gotówkowych, kredytów ratalnych, kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych, zadłużenia na karcie kredytowej czy w rachunku bieżącym.
 • Aby skorzystać z konsolidacji należy mieć odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową.
 • Bank nie wypłaca nam pieniędzy z kredytu na konto, ale reguluje konsolidowane zobowiązania za nas. Wtedy spłacamy tylko jedną ratę zamiast wielu.
 • Konsolidacja daje mniejsze raty w sytuacji, kiedy znacznie wydłużymy okres kredytowania.
 • W przypadku kredytu konsolidacyjnego oddajemy bankowi więcej niż przy spłacie wszystkich zadłużeń osobno.
 • Od kredytu konsolidacyjnego zapłacimy odsetki, a także prowizję i często inne opłaty, np. ubezpieczenie.
 • Kredyty konsolidacyjne to rozwiązanie dla osób, które chcą uchronić się przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia, chcą obniżyć ratę do spłaty i odzyskać płynność finansową.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok