Kredyty konsolidacyjne co to jest?

kredyty konsolidacyjne co to jestKredyty konsolidacyjne co to jest? Kredyt konsolidacyjny, to jedna niższa rata kredytowa zamiast kilku rat płaconych w różnych bankach i w różnych terminach. Dodatkowo, to także odzyskanie płynności finansowej oraz zwiększenie zdolności kredytowej. Czy jest to rozwiązanie dla wszystkich? A przede wszystkim, jakie będą korzyści z takiego rozwiązania?

SPIS TEMATÓW: Kredyty konsolidacyjne co to jest?

1. Kredyty konsolidacyjne – przegląd ofert kredytów w bankach.
2. Jakie zobowiązania można skonsolidować w ramach jednej raty.
3. Kredyt konsolidacyjny a zdolność kredytowa.
4. Kredyt konsolidacyjny jakie dokumenty.
5. Kredyty konsolidacyjne porównanie banków – na co zwrócić uwagę.
6. Rodzaje kredytów konsolidacyjnych.
7. Przykładowe wyliczenie kosztów i rat kredytu konsolidacyjnego.
8. Symulacja rat kredytu konsolidacyjnego – czy warto korzystać z kalkulatora?
9. Podsumowanie.

Jeżeli chcemy uporządkować swoją aktualną sytuację finansową w zakładce: „KREDYTY”, to można przyjrzeć się ofercie bankowej dotyczącej kredytów konsolidacyjnych. To kilka dodatkowych korzyści poza „połączeniem” kilku kredytów w jednej.

Bardzo często używa się słowa „połączenie” kredytów w odniesieniu do konsolidacji (konsolidacja długów). Kredyt konsolidacyjny jest jako kredyt celowy przeznaczony na spłatę dotychczasowych zobowiązań posiadanych w bankach.

Poniżej znajduje się zestawienie banków, z którymi można się skontaktować w sprawie kredytu:

Zanim jednak zdecydujemy się na kredyt konsolidacyjny, to należy dokładnie przeanalizować strukturę posiadanego zadłużenia. Na tym etapie powinniśmy zdecydować, które zobowiązania skonsolidujemy, a które będziemy spłacać na dotychczasowych warunkach. Być może po analizie, dojdziemy jednak do wniosku, że nie ma sensu dokonywać konsolidacji i poradzimy sobie ze spłacaniem kredytów z ratami na obecnym poziomie.

Jakie zobowiązania można skonsolidować w ramach jednej raty

Kredyt konsolidacyjny pozwala na skonsolidowanie różnych zobowiązań: karty kredytowej, kredytu gotówkowego, kredytu mieszkaniowego czy limitu w rachunku ROR. Umowy mogą być zawarte z różnymi bankami.

Jednakże niektóre banki ograniczają kredyty, które można konsolidować czy minimalną wysokość konsolidacji. Dlatego warto zapytać się w banku o konsolidowane zobowiązania.

Na przykład w BGŻ BNP Paribas można skonsolidować kredyty i pożyczki gotówkowe, kredyty ratalne, kredyty samochodowe. Konsolidacji natomiast nie podlegają kredyty mieszkaniowe pożyczki hipoteczne, kredyty konsolidacyjne, kredyty w rachunku bankowym oraz karty kredytowe.

Natomiast warunkiem skorzystania z oferty w Alior Bank jest konsolidacja zobowiązań na minimum 30 tys. zł.

Bank udziela kredytu konsumentowi, po ocenie zdolności i wiarygodności kredytowej, a następnie spłaca nim zobowiązania przedstawione do konsolidacji. W takim przypadku, bank nie przelewa pieniędzy na konto klienta.

Jest jeszcze możliwość uzyskania kredytu konsolidacyjnego z dodatkową gotówkową. Wówczas poza konsolidacją zyskujemy jeszcze dodatkowe pieniądze (pożyczka gotówkowa w ramach konsolidacji), którą można przeznaczyć na dowolny cel. Te pieniądze są przelewane na konto kredytobiorcy.

Kredyt konsolidacyjny a zdolność kredytowa

Konsolidacja kredytów pozwala obniżyć ratę kredytową. Powinna ona być niższa od sumy rat płaconych przed konsolidacją. Jest to możliwe nie tylko dlatego, że kredyt konsolidacyjny jest nieznacznie tańszy od kredytów i pożyczek gotówkowych, ale przede wszystkim poprzez wydłużenie okresu spłaty.

Dodatkowo konsolidacja kredytów pozwala na zwiększenie zdolności kredytowej – stąd bierze się możliwość uzyskania dodatkowej gotówki.

Podobnie przy składaniu wniosku kredytowego bank jest zobowiązany do zbadania zdolności kredytowej. Nie ma możliwości uzyskania takiego kredytu w sytuacji, kiedy nie ma mamy zdolności kredytowej lub wiarygodności kredytowej. Kiedy przestaniemy regulować raty kredytowe, to z dużym prawdopodobieństwem kredytu nie uzyskamy.

Czy warto wówczas zwrócić się do firmy pożyczkowej o tzw. pożyczkę konsolidacyjną? Pożyczka konsolidacyjna, to nic innego jak standardowa pożyczka gotówkowa na raty. Zdecydowanie droższa niż pożyczka bankowa i z pewnością nie jest najlepszym rozwiązaniem na spłatę posiadanych kredytów i pożyczek bankowych.

Kredyt konsolidacyjny jakie dokumenty

Konsolidacji nie można dokonać ot tak sobie. Nie tylko należy przygotować umowy kredytowe do konsolidacji, ale i odpowiednie dokumenty. Jakie dokładnie będą wymagane, to już zależy od konkretnych wymagań w danym banku. Wystarczy wysłać formularz kontaktowy do jednego z banku, i pracownik skontaktuje się z nami telefonicznie. Wówczas możemy zapytać, jakie dokumenty należy przygotować.

Z pewnością będzie potrzebny:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty poświadczające fakt uzyskiwania stałych dochodów

W zależności od uzyskiwanego dochodu, należy przygotować dokumenty. I tak:

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ

 • oryginał aktualnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia i wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za ostatnie 3 miesiące.
 • zaświadczenie o zarobkach

EMERYCI

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia lub
 • ostatniej waloryzacji lub
 • ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia

RENCIŚCI

 • ostatni dowód wypłaty świadczenia (np. odcinek wypłaty świadczenia) lub
 • ostatniej waloryzacji lub decyzji o przyznaniu świadczenia lub legitymacja rencisty

OSOBY PROWADZĄCE GOSPODARSTWA ROLNE

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania / dzierżawienia gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy,
 • ostatni dowód opłacenia składki KRUS lub zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu ze składkami,
 • ostatni dowód opłacenia podatku rolnego lub zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatku rolnego,

OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg/odpis z KRS-u,
  zaświadczenie z ZUS / KRUS o niezaleganiu ze składkami lub dowody wpłat do ZUS / KRUS składek na ubezpieczenie społeczne za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat) lub zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami lub dowody wpłat podatku dochodowego za ostatnie 3 miesiące (zachowana terminowość wpłat),
 • dokument uzależniony od formy opodatkowania:
 • karta podatkowa – decyzja Naczelnika US,
 • ryczałt – ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 28),
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów – zestawienie przychodów, kosztów i dochodu narastająco od początku roku albo ostatnie zeznanie roczne (przez pierwsze 4 miesiące roku) potwierdzone przez US (PIT 36/ PIT 36L).

Należy również zapytać czy dokumenty (i jakie) powinny być przedstawione w oryginale, a w jakich przypadkach wystarczy tylko kopia.

Kredyty konsolidacyjne porównanie banków

Kredytu, i to nie tylko konsolidacyjnego, nie można wybrać „z palca”, bo zobaczyliśmy fajną reklamę. Konieczne jest porównanie co najmniej dwóch ofert kredytowych. Tak, wystarczą zaledwie dwie oferty, aby wybrać korzystny kredyt. Nie mamy czasu, ani możliwości, aby porównać szczegółowo 20 banków.

Przy porównywaniu kredytów konsolidacyjnych należy zwrócić uwagę na kilka elementów:

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) oraz całkowity koszt kredytu – parametry umożliwiające porównanie ofert kredytowych wg ceny. Im są one niższe, tym dany kredyt będzie tańszy,
 • Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu – może okazać się, że konsolidacja kredytów wymagać będzie zapłacenia prowizji za wcześniejszą spłatę kredytów. Musimy wiedzieć, czy to my zapłacimy prowizję, czy bank konsolidujący zadłużenie weźmie to na siebie (ostatecznie może się okazać, że i tak zostanie to doliczone do naszych kosztów…)
 • Wysokość raty po konsolidacji – konsolidujesz zobowiązania po to, aby obniżyć ratę kredytową i dlatego powinna być ona zdecydowanie niższa od sumy dotychczasowych obciążeń,
 • Wakacje kredytowe – należy dowiedzieć się czy w przypadku przejściowych problemów będzie możliwość odroczenia spłaty raty (na jakich warunkach, po jakim okresie i na jaki czas),
 • Zabezpieczenie kredytu – czy bank wymaga jakieś dodatkowe zabezpieczenia, np. weksel, poręcznie osób trzecich, wykupienie ubezpieczenia, itp.

Kredyt konsolidacyjny rodzaje

W ofercie banków znajdziesz dwa rodzaje kredytów konsolidacyjnych:

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – najpopularniejszy i najbardziej powszechny kredyt konsolidacyjny. Konsolidacji podlegają wszystkie kredyty z wyłączeniem kredytu hipotecznego/mieszkaniowego. Maksymalny okres kredytowania to 10 lat, a kwota kredytu nie przekracza 200 tys. zł. Przeważnie nie jest potrzebne żadne dodatkowe zabezpieczenie.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt hipoteczny/mieszkaniowy lub zabezpieczeniem takiego kredytu jest hipoteka na nieruchomości. Charakteryzuje się dłuższym okresem kredytowania, nawet i 30 lat, niższym oprocentowaniem oraz maksymalną kwotą kredytu do 70-80% wartości nieruchomości\.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny – przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): 6,61%.
Całkowita kwota kredytu: 180 000 zł.
Okres kredytowania: 300 miesięcy (25 lat).
Wkład własny: 50% wartości nieruchomości.
Oprocentowanie kredytu: 6,19 % w skali roku.

Oprocentowanie jest wyliczane jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.70 %) i marży banku w wysokości 4,49%. Obliczona jest po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości.

Liczba rat: 300.
Wysokość raty miesięcznie: 1 180,74 zł.
Całkowity koszt kredytu 178 040,35 zł, w tym:

 • suma odsetek w całym okresie kredytowania: 174 221,35 zł,
 • prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 3 600,00 zł.

Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł.
Podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN.
Całkowita kwota do zapłaty: 358 040,35 zł.

Całkowity koszt kredytu nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty banku oraz kosztu wyceny nieruchomości.

Należy również wziąć pod uwagę, że oprocentowanie kredytu jest zmienne, a to oznacza, że w okresie obowiązywania umowy może ono ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M. A to oznacza, że koszty obsługi kredytu wzrosną (wzrost oprocentowania) lub zmaleją (zmniejszenie oprocentowania).

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy – przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) : 16,40%.
Okres kredytowania: 92 miesięcy (7 lat i 8 miesięcy).
Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 37 716 zł.
Całkowita kwota do zapłaty 64 340,20 zł.
Oprocentowanie zmienne 8,79%.
Całkowity koszt kredytu 26 624,20 zł, w tym:

 • prowizja 1 410,03 zł,
 • odsetki 17 650,43 zł,
 • koszt ubezpieczenia 7 563,74 zł.

Liczba rat: 92 miesięcznych rat równych w wysokości po 699,35 zł.

Symulacja rat kredytu konsolidacyjnego – kalkulator kredytów konsolidacyjnych

Aby dokładnie wyliczyć wysokość raty kredytowej, należy skontaktować się z bankiem. Żaden kalkulator rat kredytu konsolidacyjnego nie wyliczy dokładnie raty, a jedynie ją oszacuje. Jej wysokość będzie zależeć od wielu czynników, między innymi od:

 • zdolności i wiarygodności kredytowej klienta (a tego nie bierze pod uwagę żaden kalkulator),
 • wysokości kredytu i okresu kredytowania,
 • rodzaju kredytu konsolidacyjnego (gotówkowy czy hipoteczny),
 • daty wypłaty kredytu i płatności pierwszej raty,
 • wyboru rat (malejące lub równe – o tym poniżej).

Bank jest zobowiązany, aby dokładnie poinformować klienta o tym, jaka będzie wysokość raty kredytu konsolidacyjnego o danych parametrach.

Podobnie bardzo często prezentowany tzw. ranking kredytów konsolidacyjnych nie jest żadnym rankingiem kredytowym, ale zwykłym zestawieniem propozycji kredytowych w bankach. Przy pewnych założeniach można dowolnie manipulować zestawieniem, w taki sposób, aby konkretny bank znalazł się na pierwszym miejscu rankingowym.

Powyżej zostało wspomniane, że o koszcie kredytu decyduje również wybór rat kredytowych. Zwłaszcza ma to znaczenie w przypadku wyboru kredytu konsolidacyjnego na dużą kwotę. Rodzaj płaconych rat miesięcznych wpływają zdecydowanie na całkowity koszt kredytu.

Raty malejące pozwalają zaoszczędzić dużo więcej, niż w przypadku wyboru spłaty kredytu w ratach stałych.

Różnica polega na tym, że w przypadku rat malejących szybciej spłacamy ratę odsetkową. Minusem tego rodzaju rat jest wysoki koszt na samym początku trwania zobowiązania kredytowego, ale jednocześnie wybór tego rodzaju spłaty rat wymaga od nas wyższej zdolności kredytowej.

Kredyt konsolidacyjny na czym polega – podsumowanie

 • Połączenie zobowiązań finansowych w jedno określane jest jako konsolidacja.
 • Kredyt konsolidacyjny otrzymamy wyłączenie w banku lub w SKOK-u.
 • Firmy pożyczkowe mogą oferują wyłącznie pożyczki gotówkowe, które mogą być przeznaczone na spłatę innych zobowiązań, zarówno w bankach, jak i innych firmach pożyczkowych.
 • Konsolidacja kredytów i pożyczek pozwala połączyć posiadane zobowiązania finansowe w jeden kredyt.
 • Zamiast kilku kredytów spłacamy tylko jedno zobowiązanie.
 • Takie rozwiązanie jest opłacalne pod warunkiem, że zależy nam na obniżeniu raty kredytowej.
 • Kredyty konsolidacyjne pozwalają na „połączenie” różnych zobowiązań bankowych: kredytów gotówkowych, kredytów ratalnych, kredytów hipotecznych, kredytów samochodowych, zadłużenia na karcie kredytowej czy w rachunku bieżącym.
 • Aby skorzystać z konsolidacji należy mieć odpowiednią zdolność i wiarygodność kredytową.
 • Bank nie wypłaca nam pieniędzy z kredytu na konto, ale reguluje konsolidowane zobowiązania za nas. Wtedy spłacamy tylko jedną ratę zamiast wielu.
 • Konsolidacja daje mniejsze raty w sytuacji, kiedy znacznie wydłużymy okres kredytowania.
 • W przypadku kredytu konsolidacyjnego oddajemy bankowi więcej niż przy spłacie wszystkich zadłużeń osobno.
 • Od kredytu konsolidacyjnego zapłacimy odsetki, a także prowizję i często inne opłaty, np. ubezpieczenie.
 • Kredyt konsolidacyjny to rozwiązanie dla osób, które chcą uchronić się przed wpadnięciem w spiralę zadłużenia, chcą obniżyć ratę do spłaty i odzyskać płynność finansową.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok