Co to jest BIK – Biuro Informacji Kredytowej?

Co to jest BIK jaki jest główny cel jego działalności?

co to jest BIK - Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) zostało założone w 1997 r. przez banki oraz Związek Banków Polskich (ZBP).

Celem działalności jest głównie minimalizowania ryzyka kredytowego, zwiększenia bezpieczeństwa oraz ochrony obrotu pieniężnego, jak również przeciwdziałanie nadmiernemu zadłużeniu się konsumentów.

1) BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej konsumentów i przedsiębiorców.

2) Zgromadzone dane informują czy kredytobiorcy rzetelnie spłacają zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przeczytaj, co zrobić kiedy masz trudności ze spłacaniem kredytów i pożyczek. Nie popsuj sobie historii kredytowej!

3) Informacje przekazywane są przez banki, SKOK-i oraz podmioty finansowe udzielające kredytów konsumenckich poza sektorem bankowym (np. firmy pożyczkowe stacjonarne i internetowe).

4) Zgromadzone informacje w BIK to zarówno informacje pozytywne (o rzetelnie spłacanych zobowiązaniach), pozwalające klientom budować pozytywną historię kredytową, jak i negatywne świadczące o złej historii kredytowej.

5) Dane zgromadzone w BIK pozwalają usprawnić proces przyznawania kredytu, przez co droga do jego uzyskania jest szybsza i łatwiejsza.

6) Pozytywna historia kredytowa, to nie tylko szybszy kredyt, ale również lepsze warunki finansowania.

7) W przypadku, kiedy zobowiązania były spłacane terminowo, dane są przetwarzane w BIK od chwili ich przekazania, aż do całkowitej spłaty zobowiązania. Dane mogą być przetwarzane również (jeżeli wyrazimy zgodę) po spłaceniu zobowiązania, dzięki temu pozytywna historia będzie brana pod uwagę w sytuacji ubiegania się o kolejny kredyt.

Tutaj dowiesz się: Jakie są podstawowe różnice pomiędzy BIK i BIG.

8) Dane mogą być przetwarzane bez wyrażonej zgody przez okres 5-letni, w przypadku, gdy spełnione są ŁĄCZNIE warunki:
– zobowiązanie nie zostało uregulowane lub zwłoka w spłacie przekroczyła 60 dni,
– upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania kredytobiorcy przez kredytodawcę o zamiarze przetwarzania danych bez wyrażonej zgody.

9) Na mocy ustawy o prawie bankowym, dane dotyczące wszystkich zobowiązań mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów statystycznych.

10) Informacje dotyczące swojej historii kredytowej można sprawdzić na stronie internetowej BIK: www.bik.pl.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok