Wniosek o kredyt gotówkowy

Wniosek o kredyt gotówkowy? Co zawiera wniosek o kredyt lub pożyczkę gotówkową? Są to przykładowe dane wymagane przez bank, ale oczywiście w każdym z banków wniosek kredytowy będzie innych (jak i wniosek internetowy i standardowy).

wniosek o kredyt gotówkowy

1. Dane osobowe wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL, dokument tożsamości, telefon domowy, telefon komórkowy, inny telefon kontaktowy, e-mail, adres zameldowania, adres korespondencyjny.
2. Wysokość kredytu gotówkowego (na cel konsumpcyjny, na spłatę innych zobowiązań w
banku).
3. Liczba rat kredytu gotówkowego wraz z odsetkami. Data rozpoczęcia spłaty kredytu.
4. Dyspozycja przekazania środków z tytułu kredytu na rachunek w banku.
5. Sytuacja finansowa:

  • podstawowy dochód i aktualna jego wysokość, dodatkowy dochód i aktualna jego wysokość,
  • wysokość zobowiązań z tytułu kredytów/pożyczek w innych bankach i instytucjach udzielających kredytów i pożyczek, miesięczne wydatki z tego tytułu,
  • spłata obciążeń z tytułu wyroków sądowych i ich wysokość,
  • stan cywilny,
  • wspólność majątkowa,
  • miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego,
  • łączna liczba osób na wspólnym utrzymaniu,
  • dochód współmałżonka oraz dochód netto, spłata innych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz miesięczne wydatki z tego tytułu, obciążenia z tytułu wyroków sądowych.

6. Dodatkowe dane (przeznaczenie kredytu gotówkowego, data urodzenia, wykształcenie, status zamieszkania).
7. Oświadczenia wnioskodawcy.
8. Zgody wnioskodawcy.

Przeczytaj i sprawdź dodatkowo: Wniosek o kredyt gotówkowy – co zawiera?

Czym jest kredyt gotówkowy?

Kredyty gotówkowe są jednymi z najbardziej popularnych produktów bankowych (ale również są udzielane przez SKOK-i) i zaliczają się do grupy kredytów konsumenckich1. Podlegają zatem Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kredyty gotówkowe mogą zostać przeznaczone na dowolny cel. Charakteryzują się nieskomplikowaną i szybką procedurą ich uzyskania, z tego też powodu, potoczenie, nazywane są pożyczkami gotówkowymi.

Uwaga! W sensie prawnym, pomiędzy kredytami i pożyczkami, zachodzą znaczące różnice. Przeczytaj: Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką.

Należy pamiętać, że w sytuacji, kiedy kredyt gotówkowy nie jest oprocentowanym (RSO 0%) a konsument nie ponosi żadnych kosztów poza spłatą samego kapitału (RRSO 0%), to wówczas nie korzysta on z ochrony, która jest przewidziana w Ustawie o kredycie konsumenckim.

Jak wypisać wniosek o kredyt gotówkowy?

Wniosek kredytowy składa się z jednego formularza, który zawieraj podstawowe informacje o wnioskodawcy – osobie wnioskującej o kredyt gotówkowy (może być również kilku wnioskodawców), kwocie kredytu, okresie kredytowania i formie zabezpieczenia. Zawiera również stosowne oświadczenia i zgody.

Uzupełnieniem formularza mogą być również załączniki np. potwierdzające wysokość i źródło otrzymywanych dochodów. Jeżeli nie wiesz jak wypełnić wniosek kredytowy, to wystarczy zapytać o to w banku, w którym ubiegasz się o kredyt (telefonicznie, stacjonarnie) i wspólnie z pracownikiem banku poprawnie go wypełnisz.

Jakie dokumenty są potrzebne do kredytu gotówkowego?

Podstawowe dokumenty, które należy przygotować przy wypełnianiu wniosku o kredyt gotówkowy, to: dowód osobisty oraz zaświadczenie o uzyskiwanych zarobkach. Powszechnie stosowana jest procedura, że w przypadku ubiegania się o kredyt gotówkowy w tym samym banku, do którego wpływa nasze wynagrodzenie, że nie trzeba przekazywać zaświadczeń od pracodawcy. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest to stosunkowo niewielka kwota kredytu, zaciągana na niewielki czas.

Jednak w przypadku, kiedy będziemy chcieli pożyczyć większe środki finansowe lub z długim okresem spłaty, niezależnie od tego, w jakim banku złożymy wniosek, bank nie tylko może poprosić nas o przedstawienie zaświadczeń, ale także może wymagać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, np. w postaci wykupienia ubezpieczenia lub poręczenia osób trzecich.

Czy opłaca się wziąć kredyt gotówkowy?

Nie, nie opłaca się. Nie jest to bowiem kredyt inwestycyjny, ale konsumencki. Zaciągnięcie kredytu gotówkowego w każdych okolicznościach, niezależnie czy stopy procentowe są na niskim poziome, czy jak obecnie na wysokim, wiąże się z tym, że należy oddać znacznie więcej niż pożyczamy. Oznacza to, że za zakupiony towar czy usługę, zapłacimy więcej niż jej wynosi jej wartość rzeczywista.

Oczywiście, w przypadku niewielkich kwot pożyczanych na krótki czas, koszt całkowity będzie zdecydowanie mniejszy niż w przypadku dużych sum. Reguła ta w zasadzie nie obowiązuje w przypadku pożyczek pozabankowych (rodzaje pożyczek pozabankowych), kiedy to koszt całkowity pożyczek jest bardzo duży. Wyjątkiem są jedynie pożyczki gotówkowe za darmo dla nowych klientów na małe kwoty z bardzo krótkim okresem spłaty oraz nieliczne pożyczki promocyjne.


1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok