Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-08 – ostatnia aktualizacja

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy w banku? Na kilka podstawowych aspektów. To nie tylko wysokość raty, ale i koszt całkowity oraz zapisy w umowie kredytowej.
na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy
Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy? Źródło: kredytyporownywarka.pl


O kredyt gotówkowy można wnioskować zarówno w formie tradycyjnej, dostarczając wniosek kredytowy do placówki bankowej lub przez internet. Środki finansowe z kredytu przelewane są na konto kredytobiorcy i to często bez konieczności zakładania rachunku w banku będącym kredytodawcą. Coraz rzadziej pieniądze są przekazywane w formie gotówki

Instytucjami, które mogą udzielić kredyt gotówkowy są wyłącznie:

 • banki (działające na podstawie prawa bankowego1) i
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe SKOK-i (na podstawie Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)2.

Firmy pożyczkowe upoważnione są do oferowania pożyczek gotówkowych (oczywiście banki i SKOK-i również udzielają wszelkiego rodzaju pożyczek, nie tylko gotówkowych).

Działalność banków i SKOK-ów, w przeciwieństwie do firm pożyczkowych, są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Inne kredyty oferowane przez banki:

 • kredyt konsolidacyjny,
 • kredyty hipoteczne,
 • kredyt refinansowy,
 • kredyty samochodowe

Pozostałe:

 • pożyczki hipoteczne,
 • karty kredytowe,
 • limity w rachunkach ROR.

Kredyt gotówkowy na co zwrócić uwagę

Osoby, dla których najważniejszym kryterium wyboru będzie cena, powinny zwrócić uwagę na koszt kredytu (CKK). Jest on wyrażony kwotowo (w złotówkach) oraz procentowo, za pomocą RRSO.

Więcej na temat: Co to jest całkowity koszt kredytu.

Tajemniczy skrót RRSO, to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (nie mylić z oprocentowaniem nominalnym) i przedstawia koszt całkowity kredytu w procentach w skali roku. Im niższe są oba wyliczenia (CKK i RRSO), tym niższy jest koszt zobowiązania.

I tak np. dla RRSO = 0%, koszt całkowity wynosi 0 zł. W skrócie: oddajesz tylko pożyczony kapitał.

Uwaga: tylko i wyłącznie pożyczki (zarówno bankowe i niebankowe) mogą być oferowane bez pobierania opłat. Natomiast KAŻDY kredyt jest oprocentowany, co oznacza, że wystąpi koszt odsetkowy.

Na całkowity koszt kredytu gotówkowego wpływa wiele składowych. Poza wysokością kredytu i czasem kredytowania, są to między innymi:

 • wysokość oprocentowania nominalnego,
 • prowizja,
 • koszty dodatkowe, np. opłaty administracyjne, za rozpatrzenie wniosku, ubezpieczenie, itp.,
 • system rat kredytowych (malejące lub stałe),
 • data wypłaty kredytu,
 • data płatności rat kredytowych.

Natomiast każda oferta kredytu gotówkowego jest ustalana indywidualnie (to co widzisz w reklamach to są tylko propozycje), a jej ostateczny kształt zależy między innymi od oceny zdolności i wiarygodności kredytowej.

Zdolność kredytowa przy kredycie gotówkowym

Każda instytucja udzielająca kredytów i pożyczek, ma obowiązek sprawdzenia zdolności kredytowej3.

na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy ustawa zdolność kredytowa

Oznacza to, że zanim kredytodawca zdecyduje o ewentualnym udzieleniu kredytu gotówkowego w określonej kwocie i na określony czas, zbada Twoją zdolność kredytową. Sprawdzi zatem na jaką maksymalną kwotę możesz się bezpiecznie zadłużyć:

 • zdolność do spłaty ustalonej ilości rat w określonej wysokości i czasie.

Nie ma najmniejszego sensu wchodzić we wszystkie czynniki, które decydują o zdolności kredytowej – w każdym banku i tak wyjdzie inna wartość. W dużym skrócie należy tylko nadmienić, że brane są uzyskiwane miesięczne dochody i wydatki.

 • od kwoty comiesięcznych dochodów odejmowana jest  suma wszystkich stałych wydatków miesięcznych.

Wydatki obejmują zarówno te przeznaczane na utrzymanie gospodarstwa domowego, jak i spłatę innych kredytów i
zobowiązań, np. alimentów. Pozostała kwota, która jest tzw. dochodem rozporządzalnym, powinna być co najmniej w takiej wysokości, aby pokryć kwotę wyliczonej comiesięcznej raty.

Bank sprawdzi Ciebie również w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Nie mają one wpływu na zdolność kredytową, ale decydują o Twojej wiarygodności kredytowej.

Pozytywna historia kredytowa przy kredycie gotówkowym

Co to jest Biuro Informacji Kredytowej? Popularny BIK:

 • gromadzi,
 • przechowuje,
 • przetwarza,
 • przekazuje informacje o historii kredytowej klientów banków, ale również i niektórych firm pożyczkowych.

Każdy bank wie z jakiego kredytu korzystałeś oraz najważniejsze: czy go spłaciłeś, czy spłacasz i czy nie miałeś lub nie masz opóźnień w płatnościach.

Krajowy Rejestr Długów również gromadzi, przechowuje, przetwarza i przekazuje informacje o zobowiązaniach, które wynikają z niespłaconych kredytów i pożyczek.

Uwaga 1: zgodnie z tym, co zostało już napisane powyżej, nie ma takiego produktu, jak kredyt gotówkowy bez BIK. Co najwyżej może być pożyczka gotówkowa bez BIK w firmie pożyczkowej.

Uwaga 2: Negatywna historia kredytowa lub/i zapisy w KRD uniemożliwia otrzymanie kredytu gotówkowego w banku.

Kredyt gotówkowy na dowód

Kredyt gotówkowy „na dowód” to potoczna nazwa odnosząca się przeważnie do pożyczek udzielanych na niewielkie kwoty, przy udzielaniu której, bank (w przypadku firmy pożyczkowej jest to pożyczka) nie wymaga innych dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia o dochodach) ani poręczyciela.

Taki produkt kredytowy dotyczy tylko i wyłącznie klientów banku, którzy mają konto osobiste w danym banku, i na które wpływa ich wynagrodzenie.

Mniejsze formalności z tytułu udzielania takiego kredytu mogą się jednak wiązać z większym oprocentowaniem kredytu oraz dodatkowymi opłatami. Ważne: przed dokonaniem wyboru oferty kredytowej, warto jest sprawdzić całkowity koszt kredytu.

Najszerszą ofertę tzw. pożyczek gotówkowych „na dowód” mają oczywiście firmy pożyczkowe, które oferują takie pożyczki niekiedy nawet „od ręki”. Bezwzględnie należy pamiętać o tym, że ich koszt jest znacznie większy niż takiej samej pożyczki udzielonej przez bank.

Zanim podpiszesz umowę o pożyczkę lub kredyt gotówkowy

Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zwróć uwagę czy ustalenia, które zawarłeś słownie z bankiem lub firmą pożyczkową, znajdują się w zapisach umowy. Często o czymś innym się mówi, a co innego zostaje podpisane.

Każda instytucja udzielająca kredyty i pożyczki jest zobowiązania do przedstawienia formularza informacyjnego, w którym znajdą się podstawowe informacje dotyczące zobowiązania.

Artykuł 13 i 14 Ustawy o kredycie konsumenckim jasno określa obowiązki kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego. Przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki są oni zobowiązani do przekazania konsumentowi danych na formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu konsumenckiego.3

na co zwrócić uwagę biorąc kredyt gotówkowy ustawa formularz informacyjny

Pamiętaj, że:

1. Oprocentowanie kredytu gotówkowego może być zmienne lub stałe. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokości raty i kwoty zadłużenia.
2. Warto porównać oferty co najmniej dwóch kredytów gotówkowych, aby wybrać tańszy kredyt.
3. Każde dodatkowe ubezpieczenie zwiększa koszt całkowity kredytu.
4. Im krótszy jest czas spłaty kredytu, tym większy wpływ na całkowity koszt kredytu ma prowizja. Może ona wynieść zarówno kilka, jak i kilkanaście procent, liczonych od wysokości przyznanego kredytu.
5. Każdy dodatkowy miesiąc spłaty kredytu, to mniejsza rata, ale większy koszt kredytu (więcej zapłaconych odsetek).


1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
2 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
3 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok