Kredyt hipoteczny na dom. Kredyt mieszkaniowy na mieszkanie

2023-04-19 – ostatnia aktualizacja

Co to jest kredyt hipoteczny a kredyt mieszkaniowy? Czy kredyt hipoteczny różni od mieszkaniowego? Wyłącznie użytą terminologią. Każdy kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym, natomiast nie każdy kredyt hipoteczny, to kredyt mieszkaniowy. Cechą wspólną jest oczywiście zabezpieczenie hipoteczne na kredytowanej nieruchomości.


Kredyt mieszkaniowy jest kredytem hipotecznym

W przypadku kredytów mieszkaniowych cel jest jasno określony: zakup mieszkania. Natomiast dla kredytów hipotecznych może to być zarówno zakup mieszkania, jak i domu, ale to również budowa lub remont mieszkania.

Oba terminy są stosowane są zamiennie i nie ma żadnych różnic na poziomie oprocentowania nominalnego czy związanego z okresem spłaty kredytu. Różnice są tylko w poszczególnych propozycjach kredytowych w bankach.

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego czy hipotecznego na zakup domu w 2023 r. są znacząco wyższe niż rok czy dwa lata temu. 9,52% w stosunku rocznym? Taka jest obecnie rzeczywistość.

Poniżej znajduje się zestawienie pośredników finansowych (jak również kilku banków), u których można zapytać się o kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy.

Kredyt hipoteczny a mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy może zostać przeznaczony na zakup mieszkania z rynku wtórnego lub pierwotnego.

Przeznaczenie kredytu hipotecznego:

 • na budowę, dokończenie budowy, wykończenie i wyposażenie, remont, nadbudowę, rozbudowę nieruchomości. Może to być mieszkanie, dom, dom jednorodzinny, garaż, domu na działce rekreacyjnej.
 • nabycie nieruchomości – podobnie jak wyżej.
 • zakup, zagospodarowanie działki rekreacyjnej.
 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne.
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
 • zmianę spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności.

Z pewnością przedstawiciel banku lub pośrednik finansowy podpowie czy nasz cel kredytowy, może zostać sfinansowany z tego kredytu.

Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy?

Wysokość dochodu rozporządzalnego decyduje o możliwości zakupienia konkretnej nieruchomości. Im cena nieruchomości jest większa i im większy kredyt potrzebujemy, tym oczywiście większe zarobki są wymagane. Dodatkowo banki uwzględniają rodzaj umowy o pracę i miejsce zatrudnienia.

Jeżeli twoje dochody nie są wystarczające, aby uzyskać kredyt w określonej wysokości, to bank może zaproponować mniejszy kredyt.

Najprostszym sposobem, aby sprawdzić na jak duży kredyt na mieszkanie możesz liczyć jest skontaktowanie się z bankiem. Można to również zrobić orientacyjnie, czyli pomnożyć miesięczny dochód x 80.

Jaki kredyt hipoteczny przy zarobkach 2500 netto? Możemy liczyć na kredyt w wysokości ok. 200 tys. zł. Jeżeli zarabiasz więcej niż średnia krajowa, to rekomendacja T KNF 1 dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu z ratą nie wyższą niż 65% miesięcznego dochodu netto.

Bardzo często, aby uzyskać większą zdolność kredytową, o kredyt hipoteczny ubiegamy się z drugą osobą, np. z małżonkiem lub innym członkiem rodziny.

Osoby w związku małżeńskim, zwłaszcza, jeżeli nie mają jeszcze dzieci, mają lepszą zdolność kredytową niż single – koszty utrzymania są mniejsze, ponieważ dzielone są na dwoje.

Jakie są warunki otrzymania kredytu na mieszkanie?

Podobnie jak w przypadku każdego kredytu bankowego konieczne jest posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej. Dodatkowo wymagany jest wkład własny na poziomie 10-20% wartości kupowanej nieruchomości.

Kredyt zabezpieczony na hipotece spłaca się najczęściej kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt lat, a średnie kredytowanie przekracza 200-300 tys. zł. Dlatego każdy bank musi obowiązkowo sprawdzić czy wysokość dochodów jest wystarczająca, aby poradzić sobie z jego spłatą. Na zdolność kredytową wpływają również nasze wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego oraz wszystkie aktualne kredyty i pożyczki.

Jak podaje Biuro Informacji Kredytowej w swoim raporcie o sprzedaży kredytów w Polsce, w lutym 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu hipotecznego wyniosła 331,72 tys. zł. 2

Wiarygodność kredytowa

Wiarygodność kredytowa, czyli historia kredytowa sprawdzana jest w Biurze Informacji Kredytowej i składa się na ogólną ocenę kredytową.

Raport BIK jest pobierany przez banki zawsze, kiedy ubiegamy się o każdy kredyt, nawet na najmniejszą kwotę.

Historia kredytowa BIK byłaby najlepsza w sytuacji, kiedy nie posiadamy żadnych aktywnych zobowiązań (dotyczy to również kart kredytowych i debetów w rachunkach), a wszystkie, jakie mieliśmy dotychczas, były spłacane bez opóźnień.

Poza samym BIK, banki sprawdzają tzw. bazy dłużników oraz wewnętrzne.

Dochód rozporządzalny

Miesięczne dochody mają bardzo duży wpływ na wysokość możliwego do uzyskania kredytu hipotecznego. Odejmując od dochodów koszty utrzymania gospodarstwa, otrzymujemy wysokość dochodu rozporządzalnego. Ma on duży wpływ na wysokość raty przy kredycie, a tym samym na wysokość finansowania.

Wydatki inaczej są wyliczane przez bank dla singli, a jeszcze inaczej dla małżeństw z potomstwem.

Dochód rozporządzalny, a tym samym i zdolność kredytową można poprawić (zwiększyć) zamykając niektóre lub wszystkie zobowiązania albo konsolidując kredyty i pożyczki i obniżając ratę: Jak skonsolidować kredyty i zmniejszyć liczbę kredytów i zmniejszyć ratę.

Rodzaj umowy o pracę oraz staż pracy oczywiście również mają wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Najlepsza możliwa sytuacja, to umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednak szanse na uzyskanie kredytu hipotecznego jest również możliwe w przypadku innych umów, o ile są akceptowane przez bank.

Wymagany wkład własny w przypadku kredytów hipotecznych

Dobra zdolność kredytowa i wiarygodność kredytowa to nie wszystko – musimy również posiadać wkład własny. Wysokość wkładu własnego przy kredycie hipotecznym kształtuje się w zakresie 10% – 20%. Wkład mniejszy poniżej 10%, to brak możliwości uzyskania kredytu. Wkład wyższy niż 20%, to nie tylko konieczność zaciągnięcia mniejszego kredytu, ale i lepsze warunki kredytowania.

Wysokość wkładu własnego jest uzależniona od banku, w którym o taki kredyt się ubiegamy.

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są potrzebne?

Niektóre wymagane dokumenty dla kredytu hipotecznego:

 • dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • zaświadczenia o rodzaju zatrudnienia oraz wysokości dochodów,
 • czasami: wyciągi z banków potwierdzające otrzymywane wynagrodzenie,
 • umowa przedwstępna ze sprzedającym nieruchomość,
 • odpis z księgi wieczystej,
 • potwierdzenie aktu własności w przypadku rynku wtórnego,
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu składek i podatków, zaświadczenia o nadaniu nr REGON i NIP, wyciąg z rachunku firmowego.

Kontaktując się z bankiem lub pośrednikiem finansowym, dowiemy się dokładnie jaki dokumenty należy przygotować.


Źródła:
1 Rekomendacja T Komisji Nadzoru Finansowego https://www.knf.gov.pl.
2 https://media.bik.pl.

2 komentarze do “Kredyt hipoteczny na dom. Kredyt mieszkaniowy na mieszkanie”

 1. 1 maja 2022 r. Jeżeli brałeś kredyt mieszkaniowy w zeszłym roku przed podwyżkami stóp procentowych (wrzesień 2021 r. WIBOR 6M wynosił 0,25%), to rata takiego kredytu mieszkaniowego na 300 000 zł na 30 lat, wynosiła niecałe 1200 zł (przy 2% marży banku). Biorąc dzisiejsze notowania WIBOR-u 6M, rata przekracza 2200 zł. A przed nami kolejne podwyżki stóp procentowych, ale być może już ostatnie w tym roku.

 2. 17 marca 2022 r. Kredyt hipoteczny w Banku Pekao.

  kredyt mieszkaniowy w banku pekao

  – nawet 0% prowizji,
  – od 1,79% marży,
  – do 90% wartości nieruchomości,
  – uproszczona wycena nieruchomości dla kredytu do 300 000 zł,
  – wniosek i skany niezbędnych dokumentów złożysz online,
  – obecność w banku wymagana jest tylko przy podpisaniu umowy.

  Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wypłaconego jednorazowo wynosi 7,21% i wyliczona została przy założeniach:

  • całkowita kwota kredytu 274 814 zł (bez kredytowanych kosztów),
  • kredyt zaciągnięty na 24 lata,
  • 288 miesięcznych rat do spłaty,
  • wniesiony wkład własny: 27% całkowitego kosztu kredytowanej inwestycji,
  • zmienne oprocentowanie kredytu 6,62% w stosunku rocznym,
  • równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki w wysokości 1 944,63 zł, a po uprawomocnieniu wpisu hipoteki wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 776,75 zł (przy założeniu, że wpis uprawomocni się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

  Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 519 613,70 zł. Całkowity koszt kredytu 244 799,70 zł przy uwzględnieniu kosztów, w tym:

  • odsetki 232 493,78 zł oraz koszty z tytułu:
  • ubezpieczenia spłaty kredytu 5401,74 zł (za 4 lata),
  • ubezpieczenia nieruchomości (innego prawa) od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy wg oferty dostępnej w banku 280,22 zł,
  • opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie Konta Przekorzystnego 0 zł,
  • opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit FX wydaną do rachunku 4 zł,
  • opłaty za wydanie karty kredytowej Elastyczna 15 zł z miesięczną opłatą za obsługę karty 3,90 zł,
  • opłaty za kontrolę nieruchomości (innego prawa) 137 zł,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki 19 zł,
  • opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy 0 zł.

  Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja dokonana na dzień 1.3.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Obowiązkowym zabezpieczeniem mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego jest:

  • hipoteka na nieruchomości (lub innym prawie) oraz
  • przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości (innego prawa), stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania.

  Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty.

  Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej.

  Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok