Kredyt hipoteczny 180 tysięcy złotych

Publikacja: 2019-04-03. Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-21 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny 180 tysięcy złotych na kupno mieszkania lub zakup domu? Skorzystaj z porównywarki kredytów hipotecznych, aby znaleźć odpowiedni kredyt na mieszkanie lub dom.
kredyt hipoteczny 180 tysięcy złotych
Kredyt hipoteczny 180 tysięcy złotych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Co to jest kredyt hipoteczny? Jest to zobowiązanie, które można zaciągnąć w banku tylko na określony cel, na przykład zakup mieszkania, domu lub remont nieruchomości. Zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na nieruchomości.

Transakcja zakupu domu lub mieszkania może zostać przeprowadzona na rynku pierwotnym, ale i na rynku wtórnym. Cechą kredytu, poza jego celowością i zabezpieczeniem hipotecznym, jest również:

 • długi okres kredytowania,
 • relatywnie niska rata w stosunku do całościowej kwoty do zwrotu,
 • mniejsze oprocentowanie roczne.

Kredyt hipoteczny w odróżnieniu od typowych kredytów konsumpcyjnych można spłacać nawet 35 lat. Jest to istotne z punktu widzenia kredytobiorców, ponieważ oznacza możliwość dostosowania wysokości raty do (aktualnych) możliwości finansowych.

Jeżelibyśmy chcieli zaciągnąć taki sam kredyt, ale gotówkowy, to przy maksymalnym okresie kredytowania wynoszącym 10 lat oraz oprocentowaniu nominalnym 11% w skali roku, rata kredytowa wyniosłaby 2 479,50 zł.

Podobnie jak przy każdym innym zobowiązaniu, które zaciągamy w banku, również w przypadku kredytu hipotecznego, bank zweryfikuje naszą zdolność kredytową, pomimo tego, że zabezpieczeniem jest hipoteka.

Jaka rata kredyt hipoteczny 180 tysięcy?

Przy szacowaniu wysokości rat kredytu hipotecznego na 180 tysięcy i przeglądzie banków, można skorzystać z kalkulator kredytu hipotecznego. Co to jest za narzędzie?

Jest to pomoc w szybkim zapoznaniu się z propozycjami banków i kontakcie z wybranymi. Jednocześnie w prosty sposób pozwala oszacować raty kredytu hipotecznego, w zależności od przyjętych kryteriów szukania.

Narzędzie nosi wiele różnych nazw, najczęściej kalkulator, ale również można traktować je jako porównywarkę czy symulator rat.

Kalkulator kredytu hipotecznego nie jest rozwiązaniem pozbawionym wad. Propozycje kredytowe nie uwzględniają oceny kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Tym samym wyliczeń kalkulatora nie można traktować jako ostatecznych, a jedynie jako pewną wskazówkę i informację, ile może w przybliżeniu wynieść rata kredytu.

Jedynie bank, z którym skontaktujemy się w sprawie kredytu hipotecznego na 180 tysięcy złotych, po analizie i ocenie zdolności kredytowej oraz wiarygodności kredytowej może przedstawić ofertę i na jej podstawie wyliczyć raty.

Oszacować wysokość rat kredytowych można z poniższym kalkulatorem.

Jakie czynniki decydują o tym, czy mam szansę na kredyt?

Osiągane miesięczne dochody są kluczowym i jednym z najważniejszych elementów oceny kredytowej. Ale nie są jedynym czynnikiem, który jest branym przy analizie zdolności.

Równie ważnym elementem oceny zdolności kredytowej są wydatki w gospodarstwie domowym, które w naturalny sposób zdolność obniżają.

W tym również są to spłacane raty innych kredytów i pożyczek, limity w kartach kredytowych i na rachunkach, alimenty.

Dochód rozporządzalny, który pozostaje do swobodnej dyspozycji musi być odpowiednio wysoki, aby jego część mogła zostać przeznaczona na miesięczne raty kredytu hipotecznego. I to przez długie miesiące i lata.

Wysokość zarobków netto są ważne dla banku, ale również ich źródło. Dochody muszą być udokumentowane.

Najlepiej, aby dochody były udokumentowane umową o pracę zawartą na czas nieokreślony. W gorszej sytuacji są osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne i… osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ale oczywiście, w żaden sposób umowa zlecenie, a nawet o dzieło czy świadczenia emerytalne nie przekreślają możliwości uzyskania kredytu hipotecznego.

Inne elementy, które są brane w ocenie zdolności kredytowej, to tzw. czynniki jakościowe, np. wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, status mieszkaniowy, jak i również liczba osób na utrzymaniu.

Do oceny zdolności kredytowej wlicza się również wysokość posiadanego wkładu własnego.

Niezwykle istotnym elementem całościowej oceny kredytowej, poza zdolnością kredytową, jest historia kredytowa w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Często bagatelizowana, a niesłusznie. Jeżeli wystąpiły lub mamy problemy z regulowaniem zobowiązań kredytowych i pożyczkowych, to niestety, może to wykluczać z możliwości uzyskania kredytu.

Jakie zarobki netto dla kredytu hipotecznego na 180 tysięcy zł?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Wysokie zarobki przy dużych wydatkach mogą skutecznie dyskwalifikować wnioskodawcę. A przy minimalnej pensji netto przy umowie o pracę na czas określony i małych wydatkach, i braku innych zobowiązań, jest szansa na kredyt hipoteczny w wysokości 180 tysięcy złotych.

Zadajesz sobie pytanie: czy korzystają z kalkulatora zdolności kredytowej wyliczę dokładnie swoją zdolność kredytową? Nie. Oszacować można – dokładnie wyliczyć już nie. Ten sam problem był przy wyliczeniach rat kredytowych. Zbyt dużo elementów wpływa na ocenę zdolności, a dodatkowo, każdy z banków wylicza zdolność kredytową w nieco innym sposób.

Może się okazać, że w jednym banku zarobki netto są wystarczające, aby otrzymać kredyt hipoteczny na 180 tysięcy, a nawet i więcej, a w drugim jest to za mało.

Rada: skontaktuj się z wybranymi bankami, aby to one wyliczyły zdolność. Ewentualnie można skorzystać z pomocy pośrednia finansowego, np. z firmy Expander.

Ale, aby nie zostawiać Ciebie drogi czytelniku w niepewności, aż do czasu wizyty w banku, oszacujemy poniżej zarobki netto dla kredytu hipotecznego na 180 000 zł w dwóch wariantach: dla singla i rodziny z jednym dzieckiem. Przyjmijmy, że wnioskodawcy:

 • nie posiadają żadnych innych zobowiązań kredytowych (w tym także limitów w kontach i kart kredytowych),
 • cena zakupu mieszkania to 220 000 zł.

Zarobki netto kredyt hipoteczny 180 tysięcy złotych dla singla dla przyjętego okresu kredytowania.

 • 10 lat – 4700 zł.
 • 15 lat – 4600 zł.
 • 20 lat – 4300 zł.
 • 25 lat – 4100 zł.

Zarobki netto kredyt hipoteczny 180 tysięcy złotych dla rodziny 3-osobowej (rodzice plus dziecko).

 • 10 lat – 6200 zł.
 • 15 lat – 5800 zł.
 • 20 lat – 5700 zł.
 • 25 lat – 5600 zł.

Wynik wyliczenia dotyczący kredytu hipotecznego nie jest decyzją kredytową, ani ofertą zawarcia umowy kredytu, a służy jedynie celom informacyjnym.

Kredyt hipoteczny 180000 zł. Wkład własny

Wkład własny przy kredycie hipotecznym? Obowiązkowy. Nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu hipotecznego bez wniesienia wkładu własnego.

Co to jest wkład własny? Najprostsze wyjaśnienie, to udział kredytobiorcy w inwestycji w zakup lub budowę nieruchomości. Pozostał brakująca część jest finansowana z kredytu hipotecznego.

Obowiązujące przepisy ustalają minimalną wysokość na 20% wartości nieruchomości. Jednak kredyt hipoteczny może zostać udzielony o wkładzie mniejszym niż 20%, ale wynoszącym co najmniej 10%. Brakująca część do 20% musi zostać ubezpieczona.

Relację wkładu własnego do wartości nieruchomości opisuje wskaźnik LtV.

To wszystko oznacza, że decydując się na zakup np. mieszkania ze wsparciem kredytowym banku, nie tylko musimy zgromadzić przynajmniej 10% wkładu własnego, ale i pamiętać, że:

1. Nie każdy jednak bank ma propozycję kredytu hipotecznego z wkładem 10%.
2. Im większy wkład własny, tym lepsze warunki kredytowania.
3. Brakująca część do 20% skutkuje czasowym podwyższeniem marży, co oznacza droższy kredyt.
4. Wkład własny nie może zostać sfinansowany z pożyczki gotówkowej.

To bardzo istotne, w kontekście tego, co może być wkładem własnym. Wkład własny nie musi być wniesiony w gotówce. Banki akceptują m.in. oszczędności zgromadzone na IKE, zabezpieczenia na innej nieruchomości, koszty poniesionych wcześniej prac budowlanych.

Jaki wkład własny przy kredycie hipoteczny na 180 tysięcy złotych?

W przypadku nieruchomości wartej 200 tys. zł obowiązkowy udział własny na poziomie 10% wynosi 20 tys. zł. Przy wkładzie własny wynoszącym 20%, przy nieruchomości wycenianej na 230 tysięcy, wkład wynosi 46 tys. zł. Wysokość kredytu hipotecznego wynosi 184 tys. zł.

Kredyt hipoteczny 180 tysięcy. Jakie dokumenty?

Przy kredycie hipotecznym zaciąganym na tak wysoką kwotę, termin spłaty zobowiązania może sięgać nawet kilkadziesiąt lat. Spłata jest zawsze zabezpieczona na hipotece kredytowanej nieruchomości. To wszystko sprawia, że ubieganie się o kredyt hipoteczny jest zdecydowanie bardziej czasochłonne, bardziej sformalizowane i wymaga dołączenia do wniosku kredytowego znacznie większej liczby dokumentów niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych.

Ostateczna lista potrzebnych dokumentów uzależniona jest nie tylko od tego, czy z kredytu ma zostać sfinansowany zakup nieruchomości czy budowa domu, ale i na przykład od sposobu osiąganych dochodów.

Inne dokumenty są wymagane od emeryta, który chciałby przeprowadzić remont generalny domu, a inne od osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą i chce wybudować dom.

Wymagane dokumenty, generalnie można podzielić na finansowe, które związane są z oceną zdolności kredytowej oraz te, którą dotyczą już samej nieruchomości.

Zakładając, że jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę i zamierzamy kupić mieszkanie na rynku pierwotnym, to wzmagane dokumenty będą następujące:

 • dowód osobisty do weryfikacji tożsamości (może być również wymagany drugi dokument potwierdzający tożsamość),
 • zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach,
 • umowa o pracę (plus inne warto dołączyć, jeżeli takie są),
 • wyciąg z rachunku, na które wpływa wynagrodzenie,
 • deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy.

Natomiast wśród dokumentów związanych z kredytowaną nieruchomością, konieczne może być dołączenie:

 • podpisanej umowy deweloperskiej wraz z załącznikami,
 • zaświadczenia o zakończeniu budowy od dewelopera, od którego kupowana jest nieruchomość,
 • umowy rezerwacyjnej,
 • wypisu wraz z wyrysem z ewidencji gruntów,
 • numeru księgi wieczystej.

Pamiętaj! Każdy bank kieruje się własną polityką kredytową. Oznacza to, że lista wymaganych dokumentów może być w każdym z nich nieco inna. Wystarczy skontaktować się z doradcą z wybranego banku i zapytać o szczegóły.

Porównanie kredytów hipotecznych 180 tysięcy

Porównanie kredytów hipotecznych jest niezwykle ważna, jeżeli zależy nam na korzystniejszym finansowaniu.

Porównywarka kredytów czy też szczegółowy kalkulator kredytów hipotecznych umożliwia szybkie sprawdzenie i wyliczenie rat kredytowych, ale nie do końca spełniają swoje funkcje. Należy wziąć pod uwagę, że porównanie kredytów z tymi narzędziami ma wyłącznie charakter orientacyjny i mogą się różnić od wyliczeń banku. Pozwala to jednak oszacować wysokość rat kredytu hipotecznego, na które będzie trzeba rezerwować środki z budżetu domowego.

Innym sposobem na znalezienie odpowiedniego kredytu hipotecznego, a tym samym banku jest skorzystanie z darmowej pomocy pośrednika finansowego. To nie tylko profesjonalne porównanie ofert kredytowych, ale również wyliczenie zdolności kredytowej oraz pomoc specjalisty. Tym bardziej warto skorzystać, że nie jesteśmy zobligowani do podjęcia decyzji o wyborze tego lub innego banku.

Wystarczy skontaktować się z wybranym ekspertem finansowym, który przedzwoni do nas i będziemy mogli umówić się na spotkanie w dowolnie wybranym przez nas terminie.

Kredyt hipoteczny na 180 tysięcy złotych? Z tymi bankami i pośrednikami możesz się skontaktować w sprawie finansowania:

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok