Zmniejszenie raty kredytu. Jak obniżyć raty łącząc kredyty?

Zmniejszenie raty kredytu poprzez połączenie zobowiązań jest możliwe. Co prawda stopy procentowe już nie rosną, ale inflacja owszem. A to z kolei powoduje, że wydatki w domowych budżetach są wysokie. Jeżeli suma obciążeń rośnie z miesiąca na miesiąc, a dochody pozostają bez zmian, to problem z płynnością będzie narastać.
jak obniżyć raty poprzez łączenie kredytów
Zmniejszenie raty kredytu. Jak obniżyć raty łącząc kredyty. Kredytyporownywarka.pl

Pytanie, czy można zmniejszyć ratę kredytu i w jaki sposób to zrobić, ciśnie się na usta wielu kredytobiorców od wielu miesięcy. Jest możliwe zmniejszenie raty jednego kredytu, jak i kilku kredytów łącznie. Można na przykład dokonać nadpłatę i poprosić o ponowne przeliczenie kredytu lub wydłużyć czas jego spłaty.

W artykule dowiesz się m.in.:

 • czy obniżenie raty kredytu jest możliwe,
 • jak zmniejszyć ratę kredytu,
 • kiedy warto taką możliwość wziąć pod uwagę,
 • jak napisać wniosek o obniżenie raty kredytu,
 • kto może się starać o obniżenie raty kredytu,
 • jak obniżyć ratę kredytu przy kilku zobowiązaniach.

Czy jest możliwe obniżenie raty kredytu?

Obniżenie raty kredytu gotówkowego czy hipotecznego jest możliwe, a niekiedy nawet i niezbędne.

Co prawda kredyt gotówkowy jest z reguły spłacany znacznie krócej niż przeciętny kredyt hipoteczny, ale może się zdarzyć, że ustalona rata w harmonogramie stanie się zbyt dużym obciążeniem w budżecie. Powody mogą być różne, np. spadek dochodów, wzrost wydatków z utrzymaniem gospodarstwa domowego, spłata innych kredytów i pożyczek.

Raty mogą również wzrosnąć, jeżeli jest to kredyt z oprocentowaniem zmiennym i nastąpiło podniesienia stóp procentowych przez NBP. Co prawda w 2024 r. podwyżka raczej nie nastąpi – przeciwnie, można się spodziewać ich obniżki – ale należy mieć to na uwadze.

Jak obniżyć raty kredytu? Generalnie można to zrobić na 3 sposoby:

 • wydłużając czas spłaty kredytu,
 • zmieniając warunki umowy poprzez obniżenie kosztów kredytowania, np. zmniejszenie oprocentowania,
 • nadpłacając kredyt.

Obniżenie raty kredytu – wydłużenie czasu spłaty

Obniżenie raty kredytu poprze wydłużenie czasu spłaty odbywa się poprzez rozłożenia spłaty kapitału (kredytu) na większą liczbę rat. Automatycznie zmniejsza się wysokość raty, ponieważ kapitał pozostały do spłaty jest dzielony przez większą liczbę miesięcy.

W przypadku, kiedy zdecydujemy się na wydłużenie czasu spłaty, niezbędne jest złożenie wniosku do banku o zmianę warunków umowy i podpisanie aneksu do umowy.

Przykład obniżenia raty kredytu poprzez wydłużenie okresu kredytowania.

Kredyt gotówkowy 20 tys. zł na 36 raty równe 654,77 zł. Oprocentowanie nominalne 11%. Łączy koszt odsetkowy 3 571,88 zł (równy jest całkowitemu).

Zostało spłaconych 10 rat 6547,70 zł (w tym: część kapitałowa 4913,70 zł, część odsetkowa: 1634,03 zł). Pozostało jest 26 rat kredytowych.

Łączna kwota kapitału pozostała do uregulowania wynosi 13 452,30 zł. Zostaje ona po podpisaniu umowy rozłożona na 31 rat. Oprocentowanie nominalne jest takie same – 11% rocznie. Nowa rata wyniesie 500,49 zł. Całkowity koszt 2 062,90 zł.

O ile się się zwiększy koszt zobowiązania? Poniesiony został już koszt odsetkowy 1634,03 zł. Jeżeliby spłata odbywała się bez wydłużenia czasu spłaty, to pozostałoby do spłaty jeszcze 1937,85 zł odsetek. Koszt odsetkowy przy nowym czasie spłaty wynosi 2 062,90 zł, a to oznacza, że zapłacimy o 125,05 zł dodatkowo więcej.

Uwaga! Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatą.

Obniżenie raty kredytu – zmniejszenie oprocentowania

Obniżyć ratę kredytu można również poprzez obniżenie części odsetkowej, czyli zmniejszenia rat wskutek zastosowania niższego oprocentowania.

Jak zmniejszyć oprocentowanie kredytu? Najczęściej odbywa się to poprzez przeniesienie kredytu do innego banku. To „przeniesienie”, to zaciągnięcie nowego kredytu i spłata z nowych środków starego zobowiązania.

Odbywa się to w banku, który oferuje znacznie (lub nawet tylko trochę) lepsze warunki kredytowania. Można również spróbować (co jest jednak mało prawdopodobne) wynegocjować obniżenie marży.

Przenosząc jeden kredyt do innego banku mowa jest o refinansowaniu zadłużenia. Odnosząc się do kredytu hipotecznego mamy do czynienia z kredytem refinansowym, a dla kredytów gotówkowych może to być inny kredyt gotówkowy, a nawet i kredyt konsolidacyjny – jeżeli dodatkowe skorzystamy z ekstra środków finansowych.

Jeden kredyt, a nawet i jedną ratę można przenieść np. do Banku PKO BP.

Przykład obniżenie raty kredytu poprzez zmniejszenie oprocentowania.

Kredyt gotówkowy 25 tys. zł na 40 rat równych 777,02 zł. Oprocentowanie nominalne 13,29%. Łączy koszt odsetkowy 6 080,98 zł (równy jest całkowitemu).

Została spłacona jedna rata 777,02 zł (w tym: część kapitałowa 500,15 zł, część odsetkowa: 276,88 zł). Pozostało jeszcze 39 rat.

Do uregulowania zostało 24 222,98 zł. Nowy kredyt na 24 222,98 zł rozłożony jest również na 40 rat równych, ale z oprocentowaniem nominalnym 11,85%. Nowa rata wyniesie 735,98 zł. Całkowity koszt 5 216,04 zł.

Rata została zmniejszona o ponad 40 zł, a koszt zobowiązania o 588,06 zł, pomimo że, odsetki za jeden miesiąc w „starym” banku zostały już poniesione.

Uwaga! Wcześniejsza spłata kredytu może wiązać się z koniecznością zapłacenia prowizji.

Obniżenie raty kredytu – nadpłata kredytu

Obniżenie raty kredytu poprzez nadpłatę kredytu, to rozwiązanie głównie dla kredytobiorców w lepszej sytuacji finansowej. Dysponują oni oszczędnościami, które pozwalają na jednorazową spłatę części zadłużenia.

W takiej sytuacji bank przeprowadza ponowne przeliczenie kredytu, czyli jego rekalkulację i ustala nowy harmonogram spłat.

Kiedy wysokość raty kredytu się zmieni?

1. Jeżeli okres kredytowania nie ulegnie zmianie, to raty pozostałe do spłaty ulegną zmniejszeniu.
2. Można również skrócić czas spłaty kredytu i pozostać przy takiej samej racie. Pozwala to zmniejszyć koszt odsetkowy kredytu.

Jak zmniejszyć RATĘ kredytu?

Jest kilka sposobów, aby zmniejszyć obciążenia finansowe. Najpierw należy to dokładnie przemyśleć i skontaktować się z bankiem, w którym spłacany jest kredyt i porozmawiać na temat zmiany warunków umowy.

Z pewnością będzie konieczne złożenie odpowiedniego wniosku, a być może będzie się to wiązać z dodatkowymi opłatami.

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, będą zobowiązane do wyjaśnienia co doprowadziło do jej pogorszenia. Może to być np. zaświadczenie o zarobkach, które potwierdzają obniżenie wynagrodzenia, wzrost kosztów utrzymania gospodarstwa domowego z powodu kilkakrotnej podwyżki czynszu.

Jeżeli w spłacie rat nie było opóźnień, a problemy mają charakter krótkoterminowy, to raczej nie powinno być żadnych obiekcji ze strony banku, aby znaleźć wspólnie akceptowane rozwiązanie.

1. Renegocjacja kredytu gotówkowego lub hipotecznego może być związane ze zmianą wysokości oprocentowania. W obu przypadkach bank musi wyrazić zgodę na obniżenie marży.

Oprocentowanie nominalne składa się ze stałej marży banku oraz najczęściej ze zmiennego WIBOR-u.

Obniżając marżę, bank rezygnuje z części swojego zysku. Banki dość niechętnie się na to zgadzają, ale można spróbować.

2. Nadpłata kredytu, jako sposób na obniżenie raty. Konsument-kredytobiorca jest o tyle w dobrej sytuacji, że z zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu – częściowej lub w całości.

Nadpłata kredytu hipotecznego po trzech latach od dnia zawarcia umowy nie jest obarczona dodatkową opłatą.

Po dokonaniu takiej nadpłaty – spłaty części pożyczonego kapitału, następuje zmniejszenie kwoty kredytu. Plus takiego rozwiązania? Obniżeniu ulega koszt odsetkowy, a więc mniejszy jest koszt całkowity kredytu.

Uwaga! Wysokość rat nie zmienia się z automatu! Konieczne będzie złożenie wniosku o dokonanie rekalkulacji kredytu. Dopiero po rozpatrzeniu wniosku, bank zmieni harmonogram spłaty.

Spłacając kredyt można również nadpłacać raty kredytowe, czyli płacić większą niż wynika to z przedstawionego harmonogramu. Pozwala to szybciej spłacić kredyt i zmniejszyć koszt kredytu.

3. Możliwość okresowego zmniejszenia wysokości rat, np. na 12 miesięcy, poprzez obniżenie raty kapitałowej kredytu z opcją wydłużenia okresu kredytowania.

4.Zamiana rat malejących na równe. Zmiana wymaga złożenia wniosku do banku i je dotyczy sytuacji, kiedy raty malejące przewyższają wysokość ewentualnych rat stałych.

Obniżenie raty kredytu a kredyt konsolidacyjny

Obniżyć ratę kredytu można również wybierając kredyt konsolidacyjny i konsolidując wybrane zobowiązania.

Konsolidacja polega na zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego i spłacenie z taka uzyskanych środków innych kredytów i pożyczek z innych banków. W ten sposób następuje zredukowanie spłacanych zobowiązań do akceptowalnego minimum i jednocześnie można zmniejszyć ratę, dostosowując ją do aktualnej sytuacji finansowej. Odbywa się to przez wydłużenie czasu kredytowania.

Więcej informacji o kredycie konsolidacyjnym, ale i przegląd banków i propozycji kredytowych znajdziesz w artykule:

Kto powinien rozważyć kredyt konsolidacyjny? Takie rozwiązanie powinno być wzięte pod uwagę przez kredytobiorców, którzy:

 • spłacają kilka kredytów, minimum dwa – mogą to być również limity w kontach i na kartach kredytowych,
 • chcą „zamienić” drogie kredyty na tańszy kredyt konsolidacyjny i w ten sposób zaoszczędzić na odsetkach,
 • zamierzają poprawić stan domowego budżetu poprzez zmniejszenie wydatków kredytowych (poprzez wydłużenie czasu kredytowania),
 • chcą zwiększyć zdolność kredytową, ponieważ ubiegają się o kredyt hipoteczny lub inny kredyt, ewentualnie chcą otrzymać dodatkową gotówkę w ramach konsolidacji, tzw. kredyt konsolidacyjny z dodatkowymi środkami na dowolny cel.

Kredyt refinansowy – przeniesienie 1 kredytu

Kredyt refinansowy jest stosowany najczęściej w odniesieniu do kredytów hipotecznych. Jeżeli zależy Tobie na zmniejszeniu raty hipotecznego kredytu, to można w innym banku zaciągnąć kredyt refinansowy.

Na czym polega refinansowanie kredytu hipotecznego? Jest to podpisanie umowy o kredyt hipoteczny z innym bankiem, który spłaca bieżący kredyt hipoteczny. Następuje zmiana w hipotece nieruchomości – stary bank zostaje wykreślony, a w jego miejsce wpisany zostaje nowy kredytodawca.

Kiedy warto skorzystać z kredytu refinansowego? Warto skorzystać, kiedy warunki kredytowania w konkurencyjnym banku są znacznie korzystniejsze niż te, które oferuje nam aktualny bank.

Przeniesienia kredytu hipotecznego do innego banku wiąże się z kosztami takimi samymi, jak w sytuacji, kiedy składamy wniosek o NOWY kredyt hipoteczny. Należy dokładnie przekalkulować koszty zobowiązania, w tym bankowe i pozabankowe.

Kredyt restrukturyzacyjny

W teorii nie występuje kredyt restrukturyzacyjny, ale samo pojęcie restrukturyzacji kredytu czy zadłużenia jest już powszechnie stosowane.

Restrukturyzacja zadłużenia nie odbywa się poprzez udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego, ale poprzez zmianę warunków obowiązującej umowy kredytowej.

Możliwe jest zmniejszenie raty kredytu poprzez wydłużenie czasu spłaty, obniżenie wybranego parametru wpływającego na koszt kredytowy czy nadpłatę kredytu.

Restrukturyzacja jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, ale spłacają swoje zobowiązania!

Opóźnienia w spłacie rat przekraczające 60 dni, to w zasadzie brak możliwości przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Na przykład z dużym prawdopodobieństwem nie otrzymamy w żadnym banku kredytu konsolidacyjnego.

Restrukturyzacja kredytu wymaga przeprowadzenia przez bank ponownej analizy zdolności kredytowej i oceny wiarygodności kredytowej. Od wyników oceny kredytowej uzależnione jest wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji.

Czy mogę złożyć wniosek o restrukturyzacje kredytu, jeżeli mam zaległości w spłacie rat?
Wniosek można złożyć. Jeżeli jest to możliwe, postaraj się spłacić w całości lub w części zaległości. Zwiększasz wówczas szansę na wydanie pozytywnej decyzji.

Jak napisać wniosek o obniżenie raty kredytu?

Do kogo napisać wniosek o restrukturyzację kredytu lub o obniżenie raty kredytu? Wniosek musi zostać skierowany do banku, z którym mamy podpisaną umowę kredytową.

Taki wniosek może nieco inaczej wyglądać, jeżeli chcemy zmniejszyć swoje obciążenia z tytułu spłaty kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Ale generalnie jest to podobny wniosek.

Całe szczęście, że takiego wniosku nie musimy sporządzać samodzielnie, ponieważ zdecydowana większość banków jest na to przygotowana i ma już gotowe formularze.

Oczywiście może się zdarzyć, że pismo będzie trzeba sporządzić samodzielnie, kiedy bank nie dysponuje gotowymi formularzami lub sytuacja jest nietypowa.

Z pewnością znajdziesz je w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej swojego banku.

Wniosek o zmniejszenie rat kredytu ma najczęściej formę wniosku o restrukturyzację kredytu, a nie o udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego. Należy wypełnić podstawowe informacje dotyczące:

 • danych kredytobiorcy,
 • umowy kredytowej, której ma dotyczyć restrukturyzacja,
 • przyczyny dla których występujesz o zmianę warunków spłaty,
 • aktualnej sytuacji finansowej,
 • formy restrukturyzacji, np. wydłużenie czasu spłaty
W przypadku ubiegania się o kredyt konsolidacyjny, należy złożyć zwykły wniosek kredytowy do wybranego banku, w którym chcielibyśmy dokonać konsolidacji kredytów.

Kiedy podjąć działania zmierzające do zmniejszenia rat kredytowych

Kiedy warto i można zmniejszyć raty kredytowe? Obniżenie raty kredytu warto wziąć pod uwagę, kiedy:

1.Wysokość jednej raty lub kilku, utrudnia terminową spłatę. Może to wynikać z przyczyn nagłych i nieprzewidzianych, okresowych lub związanych z przekredytowaniem. Nie należy pozostawić tej sytuacji bez podjęcia odpowiednich działań. Im szybciej postaramy się problem rozwiązać i dopasować nową ratę do aktualnych możliwości finansowych, tym lepiej.

2. Możliwość obniżenia kosztów kredytowych. Warto zatem, od czasu do czasu sprawdzić najnowsze propozycje kredytowe w bankach. Może się okazać, że obecnie jest znaczna liczba atrakcyjniejszych kredytów niż w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę.

Być może spłacasz kredyt z oprocentowaniem stałym, a w tym czasie nastąpiła obniżka stóp procentowych i banki obniżyły oprocentowanie? Jeżeli okaże się, że w innych bankach są korzystniejsze kredyty, to należy się z nimi skontaktować, zapytać o kredyt i poprosić o przeprowadzenie stosownych obliczeń.

Kto może się starać o obniżenie raty kredytu?

O zmniejszenie rat może starać się każdy kredytobiorca. I ten, któremu znacząco pogorszyła się jego obecna sytuacja finansowa, jak i ten, który chce zwiększyć zdolność kredytową.

Składając wniosek restrukturyzacyjny o zmniejszenie raty musi zostać dokładnie uzasadniony.

Wniosek o kredyt konsolidacyjny nie wymaga podania powodów dla których przeprowadzamy konsolidację. Należy tylko podać zobowiązania, które mają zostać z kredytu spłacone.

Jeżeli mam opóźnienia w płatności rat, to mogę zmniejszyć raty? Co do zasady, banki nie godzą się udzielać kredytów klientom z negatywną historią kredytową lub kiedy jest już prowadzona windykacja.

Dlatego tak istotne jest podjęcie niezwłocznych działań, jeżeli tylko pojawią się trudności w regulowaniu zobowiązań lub przewidujemy, że takie nastąpią za kilka miesięcy.

Czy wiesz, że zmiana raty może być automatyczna, bez interwencji z Twojej strony? Ma to miejsce w przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. Kiedy następuje obniżka stóp procentowych, to raty maleją.

Jak obniżyć ratę kredytu w poszczególnych bankach? Jak wygląda w praktyce procedura wnioskowania o obniżenie rat kredytu? Kilka banków i rozwiązań tej kwestii.

Obniżenie raty, restrukturyzacja czy kredyt konsolidacyjny? Która opcja jest najlepsza?

To zależy… Wiele osób zastanawia się czy lepiej jest wybrać restrukturyzację jednego kredytu czy może skonsolidować wszystkie i w ten sposób obniżyć ratę.

Wszystko zależy od efektu, jaki zamierzamy osiągnąć, jak wygląda nasza obecna sytuacja finansowa, czy mamy tylko tymczasowe kłopoty finansowe czy są one długoterminowe.

Są kredytobiorcy, którym opłaca się skrócić okresu kredytowania, ponieważ mają oszczędności, a są i tacy, dla których konieczne jest zmniejszenie nie jednej raty, ale zredukowanie zobowiązań i dodatkowo uzyskanie jednej i niższe raty.

Jak widać odpowiedź na to pytanie nie jest proste. A jest dużo wariantów i możliwości, i każdy z nich ma swoje plusy i minusy.

Zmniejszenie rat kredytu Alior Bank

Wniosek o restrukturyzację w Alior Banku można złożyć:

 • w oddziale Alior Banku,
 • w placówce partnerskiej banku,
 • przez infolinię banku 12 19 502,
 • wysyłając list na adres korespondencyjny banku.

Wniosek o restrukturyzację w Alior Banku można napisać odręcznie lub wydrukować i wypełnić formularz bankowy.

Zmniejszenie raty kredytu Credit Agricole

Restrukturyzacja zadłużenia w Credit Agricole:

 • chwilowe trudności ze spłatą kredytu: zadzwoń pod bankowy telefon: 71 7871716, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,
 • trudności długoterminowe: złóż wniosek o zmianę warunków umowy.

Wniosek o restrukturyzację w Credit Agricole można złożyć elektronicznie (przez stronę internetową), w oddziale banku i pisemnie. Restrukturyzacja zadłużenia dotyczy:

 • pożyczek gotówkowych,
 • kredytów na zakup towarów i usług (kredyty ratalne),
 • kredytu konsolidacyjnego,
 • kart kredytowych i limitów w koncie,
 • umów o limit kredytowy (na etapie planu spłaty).

Dla pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych i konsolidacyjnych w Credit Agricole można wnioskować o:

1. Zawieszenie spłaty kapitału z wydłużeniem okresu kredytowania.
2. Zawieszenie spłaty kapitału bez wydłużenia okresu kredytowania.
3. Zmniejszenie kwoty miesięcznej raty.
4. Zawieszenie spłaty rat.
5. Zmiana terminu płatności rat.

Dla karty kredytowej i indywidualnej linii kredytowej można wnioskować o:

1. Zawieszenie wymaganych spłat minimalnych (dot. kart kredytowych).
2. Spłatę w ratach limitu linii kredytowej (jeżeli limit nie zostanie odnowiony).

Dla kredytów hipotecznych można wnioskować o:

1. Wydłużenie okresu kredytowania.
2. Karencję w spłacie kapitału. Zawieszenie spłaty raty kapitałowej nie może przekroczyć 18 m-cy.
3. Zmiana rodzaju rat: z malejących na równe.

Zmniejszenie raty kredytu ING Bank Śląski

Restrukturyzacja zadłużenia w ING Banku Śląskim umożliwia dopasowanie warunków spłaty do aktualnych możliwości finansowych.

Wniosek można złożyć mailem. W przypadku pożyczki:

 • gotówkowej,
 • dla przedsiębiorców,
 • hipotecznej (kredytu hipotecznego.

Można wnioskować o:

 • czasowe zawieszenie spłaty kapitału w racie – spłata tylko odsetek,
 • czasowe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu,
 • stałe zmniejszenie miesięcznej raty kredytu – wydłużenie okresu kredytowania.

Dla limitów w koncie, karcie kredytowej oraz linii kredytowej można wnioskować o rozłożenie zadłużenia na miesięczne raty.

Jak złożyć wniosek w Moim ING?

1. Zaloguj się do Mojego ING i wybierz produkt kredytowy, którego ma dotyczyć wniosek.
2. W sekcji Wnioski wybierz Wniosek o zmianę warunków spłaty – restrukturyzacja.
3. Otrzymasz od bank SMS-a, kiedy wniosek zostanie przyjęty. W SMS-ie możesz zostać poproszony o kontakt telefoniczny.

Zmniejszenie raty kredytu mBank

Kredytobiorcy mBanku logują się do serwisu transakcyjnego mają możliwość:

 • sprawdzenia elektronicznego harmonogramu spłaty kredytu,
 • wydłużenia okresu kredytowania,
 • zmiany dnia płatności raty,
 • wcześniejszej spłata kredytu,
 • karencji kredytu.

Wcześniejszą spłatę kredytu można zlecić przez internet, mLinię lub w placówce banku. Wszystko bez opłat i prowizji.

Należy wybrać: Produkty – Kredyty – Wszystkie – Szczegóły kredytu – Wcześniejsza spłata – Spłać.

Do wyboru jest:

 • spłata bez skrócenia okresu kredytowania – zmniejszona jest wysokość kolejnych rat,
 • spłata ze skróceniem okresu kredytowania – wysokość przyszłych rat nie ulega zmianom.

Karencja kredytu pozwala dopasować kredyt do możliwości finansowych. Możliwe jest zawieszenie spłaty raty kapitałowej na okres 3 miesięcy – spłacana jest wówczas tylko część odsetkowa raty.

O karencję w mBanku zawnioskujesz składając wniosek w serwisie transakcyjnym lub na mLinii.

Należy zalogować się do serwisu transakcyjnego i wybrać: Produkty – Kredyty – Wszystkie – Szczegóły Kredytu – Karencja – Złóż Wniosek.

lub

Pomoc – Załatw swoje sprawy – Inna sprawa. Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz Kredyt Gotówkowy – Restrukturyzacja – Wsparcie w spłacie kredytów.

Zmniejszenie raty kredytu PKO BP. Restrukturyzacja zadłużenia

Do Banku PKO BP można zwrócić się z wnioskiem o dostosowanie warunków spłaty kredytu/pożyczki do bieżącej sytuacji finansowej. Powody mogą być różne i żadne nie są wykluczone: problemy ze spłatą rat, choroba lub utrata pracy.

Jak złożyć wniosek o restrukturyzację kredytu w serwisie iPKO dla klientów indywidualnych:

1. W serwisie iPKO wejdź w zakładkę Moje sprawy – Dokumenty – Dyspozycje i zaświadczenia – Nowa dyspozycja.
2. Z rozwijanej listy produktów wybierz Restrukturyzacja. Na kolejnym ekranie należy wybrać Zmiana warunków umowy (restrukturyzacja) i uzupełnić dane, zaznaczając również oświadczenia.
3. Proces rozpatrywania wniosku przyspieszy przesłanie skanów dokumentów, np. o uzyskiwanych dochodach i zobowiązaniach do spłaty, jakie masz poza bankiem PKO BP.
4. Wniosek należy potwierdzić narzędziem autoryzacji. Po rozpatrzeniu wniosku przez bank następuje wysłanie SMS-a, o udostępnieniu decyzji w serwisie iPKO (Pobierz dokument).

Zawarcie umowy restrukturyzacyjnej i ustalenie jej warunków uzależnione jest od pozytywnej decyzji PKO BP. Podejmowana jest po dokonaniu analizy finansowej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok