Czy i kiedy opłaca się wziąć kredyt refinansowy

2024-02-16 – ostatnia aktualizacja

Czy i kiedy opłaca się wziąć kredyt refinansowy? Co to jest kredyt refinansowy? Kredyt refinansowy (inaczej refinansowanie) polega na przeniesieniu kredytu hipotecznego z jednego banku do innego. Niekiedy jest błędnie utożsamiany z kredytem konsolidacyjnym hipotecznym – są to dwa różne produkty finansowe.

czy i kiedy opłaca się wziąć kredyt refinansowy

Ceny kredytów zmieniają się w czasie. Jeśli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny kilka lub kilkanaście lat temu, kiedy kredyt był drogi (wysoki koszt całkowity), to być może są możliwość jego spłaty nowym i tańszym kredytem zaciągniętym w innym banku. Temu celowi służy KREDYT REFINANSOWY.

Refinansowany jest zazwyczaj kredyt hipoteczny

Banki mają w ofercie wiele różnych produktów kredytowych, w tym również kredyty hipoteczne. Mogą być one przeznaczana na zakup mieszkania, domu czy budowę nieruchomości (np. garażu). W czasie spłaty takiego długoterminowego zobowiązania sytuacja na rynku kredytowym może ulec znacznym zmianom. A to oznacza, że warunki spłaty aktualnego zobowiązania mogą okazać się dużo mniej korzystne niż to miało kilka (kilkanaście) lat temu.

W takiej sytuacji warto renegocjować warunki kredytowe ze swoim bankiem lub „przenieść” go do innego banku.

Przeniesienie kredytu” czyli przedterminowa spłata zobowiązania ze środków pozyskanych w ramach nowego kredytu.

Refinansowanie kredytu praktycznie

Jak to wygląda w praktyce? Osoba, która spłaca kredyt hipoteczny, po zapoznaniu się z ofertami kredytów hipotecznych, decyduje się ubiegać się w innym banku o kredyt refinansowy, który przeznaczy na spłatę aktualnego kredytu hipotecznego.

Nowy kredyt jest udzielany na nowych warunkach. Może to być mniejsza marża kredytowa, dłuższy lub krótszy okres spłaty, a nawet możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych w ramach takiego kredytu.

Kredyt refinansowy w zasadzie dotyczy tylko kredytu hipotecznego. Natomiast w przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych mamy do czynienia z konsolidowaniem kilku różnych zobowiązań kredytowych (w tym również kredytu hipotecznego) w jeden nowy kredyt.

Czy warto wziąć pod uwagę refinansowanie kredytu hipotecznego?

Podobnie jak w przypadku każdego kredytu, jest to sprawa indywidualna. Pytanie można również dodatkowo rozszerzyć o kwestię, kiedy należy rozważyć taką możliwość?

Ponieważ kredyt hipoteczny jest spłacany w większości przypadków przez bardzo długi czas, to już po kilku latach od momentu podpisania umowy kredytowej, można być pewnym, że sytuacja na rynku produktów hipotecznych ulega zmianie.

Nie tylko, że stopy procentowe zmieniły się, ale i być może pojawiły się tańsze oferty, a nawet takie ze stałą stopą oprocentowania. To wszystko sprawia, że obecnie spłacany kredyt może być znacznie droższy od tych, które są aktualnie w ofercie banków. Jeżeli tak jest w istocie, to należałoby zastanowić się nad przeniesieniem kredytu do innego banku, czyli jego refinansowaniem.

Na oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się WIBOR oraz marża bankowa. WIBOR jest częścią zmienną i zależy od wysokości stóp procentowych, natomiast marża jest stała w całym okresie kredytowania i jest po prostu zyskiem banku. Jeśli „nowy” bank zaoferuje niższy WIBOR i niższą marżę, to warto wówczas zastanowić się nad refinansowaniem kredytu, bo być może pozwoli to na zmniejszenie kosztów kredytowania.

Analiza kosztów związanych z kredytem refinansowym

Refinansowanie wiąże się również z pewnymi kosztami, które należy wziąć pod uwagę. Mogą to być między innymi:

1. Opłata za wypowiedzenie wcześniejszego kredytu. Jeśli zdecydujesz się spłacić swoje aktualne zobowiązanie przed terminem, to bank może wymagać od ciebie zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę. Ta opłata może być uzależniona od kwoty, którą jeszcze masz do spłaty.

Czy bank pobierze opłatę, sprawdzisz w umowie kredytowej lub udaj się z umową do banku i zapytaj doradcę.

2. Koszt wyceny nieruchomości. Refinansowanie kredytu hipotecznego wymaga aktualnej wyceny nieruchomości. Opłata za wycenę może być doliczona przez bank do kredytu, jeżeli to on przeprowadza wycenę lub koszt ponosisz osobno na rzecz rzeczoznawcy majątkowego.

3. Ubezpieczenia. Ubezpieczenie na życie obok ubezpieczenia nieruchomości są podstawowymi zabezpieczeniami spłaty kredytu.

4. Prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego naliczana jako procent od kwoty kredytu.

5. Dodatkowe opłaty:

  • związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu,
  • opłaty sądowe związanej ze zmianą (przeniesieniem) hipoteki na rzecz nowego banku,
  • opłaty notarialne.

Podsumowanie

Jeżeli wszystkie nowe koszty są niższe od korzyści jakie są związane z kredytem refinansowym, to należy wziąć pod uwagę taką możliwość.

1. Spłacany kredyt hipoteczny jest znacznie droższy od obecnie dostępnych na rynku.
2. Bank nie wyraża zgody na obniżenie wysokości marży kredytowej.
3. Spłacane raty są zbyt duże w stosunku do możliwości finansowych domowego budżetu.
4. Szukasz dodatkowych środków finansowych, a nie chcesz brać kolejnego kredytu.

Z pośrednikiem finansowym możesz się również skontaktować, jeżeli szukasz kredytu hipotecznego: pośrednik finansowy kredyty hipoteczne.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok