Czy i kiedy opłaca się wziąć kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy? Co to takiego? Kredyt refinansowy (inaczej refinansowanie) polega na przeniesieniu kredytu hipotecznego z jednego banku do innego. Niekiedy jest błędnie utożsamiany z kredytem konsolidacyjnym hipotecznym – są to dwa różne produkty finansowe.

Ceny kredytów zmieniają się w czasie. Jeśli zaciągnąłeś zobowiązanie kilka lub kilkanaście lat temu, kiedy kredyt był drogi (wysoki koszt całkowity), to obecnie masz możliwość jego spłaty nowym kredytem zaciągniętym w innym banku. Temu celowi służy KREDYT REFINANSOWY.

czy i kiedy opłaca się wziąć kredyt refinansowy

Banki mają w ofercie wiele różnych produktów kredytowych, w tym również kredyty hipoteczne. Mogą być one przeznaczana na zakup mieszkania, domu czy budowę nieruchomości (np. garażu). W czasie spłaty takiego długoterminowego zobowiązania sytuacja na rynku kredytowym może ulec znacznym zmianom, co oznacza, że warunki spłaty aktualnego kredytu mogą okazać się dużo mniej korzystne niż to miało kilka (kilkanaście) lat temu. W takiej sytuacji warto renegocjować warunki kredytowe ze swoim bankiem lub „przenieść” go do innego banku.

Przeniesienie kredytu” czyli przedterminowa spłata zobowiązania ze środków pozyskanych w ramach nowego kredytu.

Jak to wygląda w praktyce? Osoba, która spłaca kredyt hipoteczny, po zapoznaniu się z ofertami kredytów hipotecznych, decyduje się ubiegać się w innym banku o kredyt refinansowy, który przeznaczy na spłatę aktualnego kredytu hipotecznego. Nowy kredyt jest udzielany na nowych warunkach, np. może to być mniejsza marża kredytowa, dłuższy lub krótszy okres spłaty, a nawet możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych w ramach takiego kredytu.

Kredyt refinansowy w zasadzie dotyczy tylko kredytu hipotecznego. Natomiast w przypadku kredytów konsolidacyjnych hipotecznych mamy do czynienia z konsolidowaniem kilku różnych zobowiązań kredytowych (w tym również kredytu hipotecznego) w jeden nowy kredyt.

Czy warto wziąć pod uwagę refinansowanie kredytu hipotecznego?

Podobnie jak w przypadku każdego kredytu, jest to sprawa indywidualna. Pytanie można również dodatkowo rozszerzyć o kwestię kiedy należy rozważyć taką możliwość?

Ponieważ kredyt hipoteczny jest spłacany w większości przypadków przez bardzo długi czas, to już po kilku latach od momentu podpisania umowy kredytowej, można być pewnym, że ogólne warunki kredytowania uległy dużym zmianom. Nie tylko, że stopy procentowe zdecydowanie spadły, ale i pojawiły się tańsze oferty, a nawet takie ze stałą stopą oprocentowania. To wszystko sprawia, że obecnie spłacany kredyt hipoteczny może być znacznie droższy od tych, które są aktualnie w ofercie banków. Jeżeli tak jest w istocie, to należałoby zastanowić się nad przeniesieniem kredytu do innego banku, czyli jego refinansowaniem.

Na oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się WIBOR oraz marża bankowa. WIBOR jest częścią zmienną i zależy od wysokości stóp procentowych, natomiast marża jest stała w całym okresie kredytowania i jest po prostu zyskiem banku. Jeśli „nowy” bank zaoferuje niższy WIBOR i niższą marżę, to warto wówczas zastanowić się nad refinansowaniem kredytu, bo być może pozwoli to na zmniejszenie kosztów kredytowania.

Analiza kosztów związanych z kredytem refinansowym

Z każdym kredytem związane są koszty kredytowe i nie da się tego uniknąć. Mogą to być między innymi:

  • prowizja za udzielenie kredytu hipotecznego,
  • opłaty z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu,
  • opłaty sądowe związanej ze zmianą (przeniesieniem) hipoteki na rzecz nowego banku,
  • opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu – pobierana jest tylko w ciągu pierwszych trzech lat trwania umowy kredytowej.

Podsumowując, jeżeli wszystkie nowe koszty są niższe od korzyści jakie są związane z kredytem refinansowym, to należy wziąć pod uwagę taką możliwość.

1. Spłacany kredyt hipoteczny jest znacznie droższy od obecnie dostępnych na rynku.
2. Bank nie chce obniżyć wysokości marży kredytowej.
3. Spłacane raty są zbyt duże w stosunku do możliwości finansowych domowego budżetu.
4. Szukasz dodatkowych środków finansowych, a nie chcesz brać kolejnego kredytu.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok