W jaki sposób obliczyć koszt kredytu?

2024-01-28 – ostatnia aktualizacja

W jaki sposób policzyć koszt kredytu? Na przykład, ile będzie kosztował nas kredyt gotówkowy? Wystarczy dodać wszystkie koszty, które poniesiemy z pożyczeniem pieniędzy. Na szczęście nie musimy robić tego samodzielnie. Kontaktując się z bankiem w sprawie kredytu, bank wyliczy koszty (odsetkowe, związane z prowizją, itp.) i je podliczy.

w jaki sposób policzyć koszt kredytu

Oczywiście obliczenia raty kredytowej dla konkretnej propozycji kredytowej, można zrobić samodzielnie czy oszacować koszt kredytu korzystając z różnych kalkulatorów kredytowych. Zdecydowanie łatwiej jest jednak wypełnić formularz kontaktowy do banku i dowiedzieć się szczegółów na temat przygotowanej oferty kredytowej.

Wszystkie wyliczenia dotyczące kosztów kredytowych, które będziemy zobowiązani ponieść na rzecz banku, w związku z udzieleniem kredytu, zostaną przedstawione w Formularzu Informacyjnym, który musi przekazać Tobie bank i to zanim podpiszecie umowę kredytową.

Oprocentowanie nominalne w skali roku w wysokości 12%. Prowizja za udzielnie kredytu 0%. Ubezpieczenie kredytu od 40 tys. zł dobrowolne przy zmniejszonym oprocentowaniu do 9,99%. To dużo czy mało? Wartości bezwzględne niewiele mówią. Dopiero wyliczenia kwotowe, w zależności od wysokości kredytu, czasu kredytowania oraz rodzaju rat przedstawią realną cenę za udzielony kredyt.

Przeczytaj również o konsolidacji pożyczek bankowych: Co oznacza pożyczka konsolidacyjna?

Koszt kredytu – cena za pożyczenie pieniędzy

Koszt kredytu gotówkowego czy konsolidacyjnego, to nic innego jak suma wszystkich kosztów, które poniesiesz w związku z zawartą umową o kredyt. I jest to w zasadzie cena za pożyczone środki pieniężne.

Poszczególne elementy kosztów kredytowych to:

 • odsetki,
 • prowizja,
 • marża (dla kredytów hipotecznych),
 • koszty usług dodatkowych,
 • ubezpieczenia.

Natomiast na kwotę całkowitą do zapłaty składa się całkowita kwota kredytu (wszystkie środki, jakie kredytodawca udostępnił kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy) i całkowity koszt kredytu.

Całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty (jeżeli są znane kredytodawcy), które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, a których poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu, np. koszt składek ubezpieczeniowych (jeżeli bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF i pobiera składkę). Do całkowitego kosztu nie są wliczane opłaty notarialnych czy sądowe.1

W zapisach umowy kredytowej może to wyglądać jako następujące zestawienie:

 • całkowity koszt kredytu:….
 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO):….
 • opłata z tytułu rozpatrzenia wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza):….
 • prowizja z tytułu udzielenia kredytu:….
 • pozostałe koszty:.….
 • łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji:….

Wskaźnik RRSO precyzuje art. 5 pkt 12 Ustawy o kredycie konsumenckim:

Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony nie jako wartość kwotowa, ale jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym (np. 24,17%).

Jest to zatem wyrażony w procentach koszt kredytu po uwzględnieniu wszystkich kosztów kredytu. RRSO wyliczane jest indywidualnie dla każdego kredytu.

Banki i instytucje pożyczkowe mają obowiązek zaprezentowania w reklamach wyliczone RRSO i całkowitego kosztu na podstawie tzw. przykładu reprezentatywnego.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania zależy m.in. od kwoty kredytu i czasu kredytowania. Znajomość wskaźnika RRSO oraz kosztu całkowitego ułatwia porównywanie ofert kredytowych w bankach.


1 Definicję całkowitego kosztu kredytu znajdziesz w Ustawie o kredycie konsumenckim – art. 5 pkt 6 z 12 maja 2011 r. isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok