Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-30 – ostatnia aktualizacja

Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej? Tak. A pożyczkę gotówkową? Oczywiście również. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bądź pożyczki. A co więcej masz prawo ubiegać się o zwrot proporcjonalnej części poniesionych kosztów.
czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej
Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej? Źródło: kredytyporownywarka.pl


Nie zawsze taka możliwość jest darmowa, a to oznacza, że niekiedy konieczne jest zapłacenie opłaty (prowizji) za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego.

Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim1 kredytobiorca może zastrzec w umowie naliczenie prowizji za spłatę przed terminem, ale pod warunkiem, że:

1. Spłata kredytu przypada na okres stałego jego oprocentowania,
2. Kwota spłacanego w okresie 12 kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa od 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Kwota prowizji pobieranej przez bank nie może być wyższa niż 1% spłaconej części kredytu w przypadku, kiedy okres między datą faktycznej spłaty kredytu a ustalonym terminem spłaty przekracza 12 miesięcy, a jeżeli jest krótszy to prowizja może wynosić maksymalnie 0,5% spłacanej kwoty.

Dodatkowo:

1. Prowizja nie może być wyższa niż wysokość odsetek pozostałych do spłacenia w terminie między faktyczną spłatą kredytu a terminem spłaty umowy, a także wyższa niż bezpośrednie koszty kredytodawcy związane z tą spłatą.
2. Dla kredytów w ROR-ach i umów kredytowych, w których spłata nastąpiła zgodnie z umową zakupionego ubezpieczenia, które było zabezpieczeniem spłaty kredytu, bank nie ma możliwości naliczenia prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Ważne jest zatem, aby dokładne przeczytać umowę kredytową oraz przejrzeć tabelę opłat i prowizji pobieranych przez bank.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, możesz skorzystać z kalkulatora, z którego wyliczysz kwotę przysługującego Tobie zwrotu metodą liniową: Kalkulator UOKiK2. Uwaga: ostateczną kwotę zwrotu za wcześniejszą spłatę kredytu wyliczy bank.

Inną formą, jeżeli chodzi o wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, ale również powszechnie stosowaną, jest nadpłata rat kredytowych – płacona jest większa rata niż to zostało ustalone w harmonogramie. Można w ten sposób zdecydowanie szybciej zamknąć swoje zobowiązanie.

W sytuacji wcześniejsze spłaty kredytu, banki zobowiązane są do zwrotu odsetek, jednak nie w każdej sytuacji. W przypadku prowizji, kredytodawca ma obowiązek zwrócić prowizję w wysokości proporcjonalnej do czasu i liczby rat, o jakie zostanie skrócona umowa kredytowa.


1 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
2 Metoda liniowa – bank dzieli wszystkie koszty przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa, a wynik mnoży przez liczbę dni, o które został skrócony okres kredytowania. Tak wyliczoną sumę bank powinien zwrócić konsumentowi. finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-wczesniejszej-splaty .

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok