Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-30 – ostatnia aktualizacja

Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu, z całą procedurą przeprowadzoną przez internet i telefonicznie. Obecnie jest kilka takich propozycji bankowych, z których można skorzystać. Nie chcesz wychodzić z domu, ponieważ nie masz czasu – zapoznaj się z kilkoma propozycjami w bankach.
kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu przez internet
Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu. Źródło: kredytyporownywarka.pl


Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu„, to oczywiście kredyt gotówkowy przez internet, który jest oferowany przez bank. W tej kategorii można wyróżnić:

 • kredyty gotówkowe w 100% online – cała procedura odbywa się przez internet oraz telefonicznie. Ostateczna umowa jest dostarczona do zatwierdzenia przez kuriera lub przekazywana jest w formie elektronicznej.
 • wniosek kredytowy jest wysyłany przez internet, procedura odbywa się również w podobnej formie jak powyżej, ale umowę należy już podpisać w oddziale banku.

Czym innym jest wniosek kontaktowy, który wysyłamy przez internet. Umożliwia on przede wszystkim kontakt telefoniczny z przedstawicielem banku ws. kredytu.

Zanim jednak bank przedstawi nam ofertę kredytową, to oczywiście sprawdzi naszą wstępną zdolność kredytową oraz wiarygodność kredytową. Ale o tym przeczytasz poniżej.

Kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu i tradycyjnie

Poniższe zestawienie zawiera kilka najnowszych propozycji kredytów gotówkowych dostępnych w bankach, również w 100% online, bez konieczności wychodzenia z domu.

Umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość – to umowa zawarta z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron. Zawarcie umowy może nastąpić przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. Warunkiem zawarcia przez przedsiębiorcę z konsumentem umowy na odległość, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, jest zorganizowanie przez przedsiębiorcę takiego sposobu prowadzenia swojej działalności.

Kredyt gotówkowy jest dostępny tylko w bankach oraz w SKOK-ach. Jego funkcjonowanie reguluje prawo bankowe, dlatego kredytów nie znajdziesz w firmach pożyczkowych – tylko pożyczki gotówkowe.

Wybierając kredyt należy zwrócić uwagę nie tylko na ratę kredytową, ale i pozostałe warunki. Rata kredytowa jest pochodną:

 • wysokości kredytu,
 • czasu jego spłaty,
 • warunków kredytowania – całkowitych kosztów,
 • rodzaju raty (stała lub malejąca),
 • daty wypłaty kredytu oraz terminów płatności rat kredytowych.

W żadnym banku nie znajdziesz darmowego kredytu gotówkowego, co najwyżej pożyczkę gotówkową. Kredyt gotówkowy zawsze wiąże się z odsetkami, które stanowią – w większości przypadków – największy koszt kredytowy.

Najbardziej popularny jest oczywiście kredyt gotówkowy w placówce bankowej, ale ten dostępny przez internet jest często nie tylko wygodniejszą opcją, ale i tańszą.

Tani kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu

Co to oznacza „tani kredyt gotówkowy„? Przede wszystkim nie można ocenić czy dana oferta kredytowa jest korzystna, bez porównania jej z innymi ofertami.

Takie porównanie musi być kompleksowe i nie wystarczy tylko skupić się na oprocentowaniu nominalnym. Na cenę kredytów gotówkowych wpływa kilka zasadniczych czynników, które łącznie stanowią o całkowitym koszcie kredytu.

1. Stopa oprocentowania kredytu, czyli oprocentowanie nominale, decyduje o wysokości odsetek, które naliczane są od wypłaconej kwoty kredytu. Jest to inaczej cena, którą musimy zapłacić za możliwość skorzystania z środków finansowych udostępnionych przez bank.

Stopa oprocentowania może być stała lub zmienna. Oprocentowanie stałe oznacza, że rata kredytowa nie zmieni się w sytuacji podwyższenia lub obniżenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. W drugim przypadku, w sytuacji podwyżki stóp procentowych rata wzrośnie, a przy obniżce jej wysokość zmaleje.

2. Prowizja kredytowa jest najczęściej naliczana jako pewien procent od wysokości udzielonego kredytu. Może ona wynieść 0%, jak i 10%. Przy kredytach gotówkowych krótkoterminowych (do ok. 12 miesięcy) prowizja ma zasadniczy wpływ na całkowity koszt kredytu i może być większa od wysokości odsetek.

3. Ubezpieczenie kredytu gotówkowego najczęściej jest nieobowiązkowe. Bank może jednak uzależnić pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego od jego wykupienia. Taka forma zabezpieczenia kredytu stosowana jest w sytuacji, kiedy kredytobiorca wnioskuje o dużą kwotę kredytu lub uzyskał nie najlepszą ocenę scoringową. Wykupienie ubezpieczenia zawsze zwiększa koszt kredytu.

4. Opłaty dodatkowe najczęściej nie występują w przypadku kredytów gotówkowych, ale można wyróżnić np. opłatę za rozpatrzenie wniosku.

Porównanie kredytów gotówkowych na podstawie kosztu całkowitego

Jeżeli dysponujemy nawet tylko dwoma ofertami kredytów gotówkowych, to możemy je z łatwością porównać. Która propozycja będzie tańsza? Ta, która ma najmniejszy Koszt Całkowity.

Całkowity koszt kredytu zawiera wszelkie koszty, które musimy ponieść w związku z umową o kredyt gotówkowy:

 • odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
 • koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu.

Do kosztów całkowitych nie są wliczane opłaty notarialne.

Koszty kredytowe mogą być również przedstawione w formie RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania), które jest wyrażone w wartości procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Gdzie wziąć kredyt gotówkowy bez wychodzenia z domu?

Aktualnie kredyt gotówkowy przez internet bez wychodzenia z domu można wziąć w kilku bankach, między innymi w Citi Handlowym, Alior Banku czy w BNP Paribas.

Wnioskowanie o kredyt gotówkowy jest procedurą ograniczoną do niezbędnego minimum. Wystarczy wysłać wniosek kontaktowy i za chwilę przedzwoni do nas doradca z banku.

Aby ocenić Twoją zdolność kredytową, z pewnością zada kilka podstawowych pytań dotyczących:

 • uzyskiwanych dochodów i ich źródeł,
 • miesięcznych wydatków związanych z gospodarstwem domowym oraz wydatków związanych z aktualnie spłacanymi zobowiązaniami kredytowymi,
 • stażu pracy,
 • wykształcenia,
 • miejsca zamieszkania.

Dodatkowo musisz wyrazić zgodę na sprawdzenie Twojej historii kredytowej w BIK oraz w Biurze Informacji Gospodarczej.

Jeżeli wstępna ocena będzie pozytywna, to doradca przedstawi Tobie ofertę kredytową. Masz pełne prawo do jej zaakceptowania, negocjowania lub odrzucenia warunków.

W przypadku, kiedy zdecydujesz się na kredyt, na wskazany przez bank adres mailowy należy przesłać skan wymaganych dokumentów (np. dowodu osobistego, wyciąg z rachunku osobistego).

Dopiero teraz wniosek trafia do analityka kredytowego, który podejmuje ostateczną decyzję. Decyzja pozytywna oznacza, że możesz podpisać umowę mailowo lub jest dostarczona do podpisu przez kuriera. Ostatecznie środki z kredytu są przelewane na wskazane przez Ciebie konto bankowe i możesz cieszyć się z dodatkowej gotówki.

Jest to ogólny schemat załatwiania kredytu gotówkowego bez wychodzenia z domu. Oczywiście procedury mogą się różnić w poszczególnych bankach.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok