Czy konsolidacja długów jest tym samym co konsolidacja kredytów?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-05-01 – ostatnia aktualizacja

Czy konsolidacja długów to jest to samo co konsolidacja kredytów? Do napisania tego krótkiego artykułu skłonił nas hasło widniejące w Wikipedii „Konsolidacja długu„. Czy faktycznie jest to równoznaczne z konsolidacją kredytów?
czy konsolidacja długów to jest to samo co konsolidacja kredytów
Czy konsolidacja długów jest tym samym co konsolidacja kredytów? Źródło: kredytyporownywarka.pl

Konsolidacja długów według Wikipedii

W Wikipedii znajdziemy następującą definicję:

konsolidacja długu definicja w Wikipedii
Konsolidacja długu. Definicja w Wikipedii. Źródło: https://pl.wikipedia.org

Definicja w Wikipedii hasła „kredyt konsolidacyjny” również nie jest ścisła i precyzyjna, pomimo że, opiera się na źródle Głównego Urzędu Statystycznego. 2

Można mieć duże wątpliwości, czy jest to prawidłowa definicja, i to z kilku powodów, o których napiszemy poniżej.

Konsolidacja długów według SJP i Encyklopedii PWN

Słownik Języka Polskiego definiuje dług jako:

1. sumę pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić,
2. obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia,
3. zobowiązanie moralne wobec kogoś.3

Uzupełnieniem może być dodatkowo hasło w Encyklopedii PWN:

Dług – obowiązek spełnienia każdego świadczenia (także niepieniężnego) wynikający ze stosunku zobowiązaniowego.5

Z definicji SJP oraz Encyklopedii PWN jasno wynika, że dług nie powstaje tylko i wyłącznie z powodu zaciągniętych kredytów i pożyczek, ale i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. (Długiem w sensie moralnym w tej publikacji, oczywiście nie będziemy się zajmować).

Długiem może być zatem zarówno spłacany lub niespłacony kredyt, ale i niezapłacony abonament, mandat czy inne wymagane świadczenie. Nie można zatem skonsolidować w „jeden dług” niezapłaconych rachunków za gaz lub energię elektryczną! Owszem, możemy zaciągnąć pożyczkę gotówkową na uregulowanie takich zobowiązań, ale ich nie skonsolidujemy.

Prawidłowym hasłem do przedstawionej definicji, powinna być zatem ewentualnie konsolidacja kredytów (konsumenckich lub firmowych).

Do dalszej części definicji można mieć również duże zastrzeżenia:

Głównym motywem stosowania konsolidacji długu jest zmniejszenie kosztów jego obsługi

A w dalszej części definicji długi w Wikipedii czytamy, że: „konsolidacja długu jest realizowane za pomocą kredytu konsolidacyjnego.” (pl.wikipedia.org 6).

O ile jeszcze stwierdzenie, że głównym motywem konsolidacji długu jest zmniejszenia kosztów jego obsług i odnosiłoby się do konsolidacji kredytowej można potraktować jako częściowo prawdziwe, to powyższy cytat z definicji jest już całkowicie nieprawdziwy.

W niektórych przypadkach kredyt konsolidacyjny może faktycznie zmniejszyć koszty związane ze spłatą zadłużenia. Ale nie jest to reguła i wymaga spełnienia określonych warunków!

Jakie jest główne założenie konsolidacji kredytów, a tym samym powstaje pytanie: Jaki jest podstawowy cel konsolidacji? Czy można skonsolidować długi?

co to jest konsolidacja, długi i kredyt konsolidacyjny
DŁUG – KONSOLIDACJA – KREDYT KONSOLIDACYJNY. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Jaki jest naprawdę główny cel konsolidacji?

Przesłanki do przeprowadzenia konsolidacji kredytów mogą być różne oraz:

  • nie muszą się jednakowe dla wszystkich kredytobiorców oraz
  • nie wykluczają się wzajemnie

Podstawowe założenia:

  • zredukowanie liczby spłacanych zobowiązań bankowych (czasami mogą to być również zaciągnięte w SKOK-ach) do niezbędnego minimum,
  • poprawienie płynności finansowej domowego budżetu, zmniejszając nową ratę kredytową w stosunku do sumy rat konsolidowanych kredytów i pożyczek,
  • zwiększenie zdolności kredytowej,
  • zaoszczędzenie na spłacie kredytu.

Waga poszczególnych elementów jest indywidualnie ustalana przez kredytobiorcę. Wszystkie inne zalety konsolidacji są wyłącznie konsekwencją pierwszego i zasadniczego celu.

Kredyt konsolidacyjny, to nie jest kredyt na oddłużanie

Kredytobiorca podpisując umowę o kredyt konsolidacyjny, wyraża zgodę na to, aby to bank spłacił z przyznanych środków przedstawione do konsolidacji zobowiązania.[1]

Tym samym zadłużenie w żaden magiczny sposób nie znika! Co więcej: nie jest to żaden kredyt oddłużeniowy (takiego nie ma w ofertach banków), a wysokość zadłużenia całkowitego może wzrosnąć. Jak to jest możliwe?

Należałoby cofnąć się na moment do płynności finansowej. Co to jest płynność finansowa?

Płynność finansowa jest to stała zdolność do terminowego, czyli bezzwłocznego, regulowania bieżących zobowiązań – za pomocą zasobów pieniężnych lub innych składników majątkowych łatwo zamienialnych na pieniądz. Natomiast bieżąca płynność finansowa to zdolność do regulowania zobowiązań w terminie płatności. 7

W sytuacji, kiedy wydatki przeważają nad dochodami mamy do czynienia z utratą płynności finansowej. Spowoduje to, że albo zabraknie nam pieniędzy na zapłacenie raty inne stałe miesięczne wydatki lub na bieżące potrzeby.

Jednym z zadań konsolidacji kredytów jest obniżenie wysokości NOWEJ raty, a to pozwala odzyskać utraconą płynność.

Odbywa się to poprzez wydłużenie czasu spłaty kredytu (im dłuższy termin spłaty, tym mniejsza rata). Zmniejszenie jednak wysokości miesięcznego zobowiązania nie pozostaje bez konsekwencji na wysokość kosztów kredytowych, ponieważ generowane są wówczas większe odsetki.

Będą one wyższe, niż byłyby przy spłacaniu poszczególnych zobowiązań oddzielnie. Co prawda następuje zmniejszenie kosztów obsługi „długu” kredytowego (w odniesieniu do miesięcznej raty), ale z każdym dodatkowym miesiącem spłaty zadłużenie będzie większe.

Prezentują to szacunkowe wyliczenia dla kredytu konsolidacyjnego na 30 tys. zł:

Konsolidacja kredytów na 30 tys. zł

konsolidacja długów kredyt konsolidacyjny 30 tys. zł

O czym mówią te powyższe obliczenia? Można to streścić w jednym, długim zdaniu.

Jeżeli Twoje obecne zadłużenie wynosi 30 tys. zł, a suma rat, które płacisz w każdym miesiącu to np. 690 zł, to konsolidując zobowiązania w jeden kredyt i wydłużając czas spłaty do 8 lat, obniżysz wysokość nowej raty do 434 zł (o ponad 250 zł będzie niższa). Jednocześnie całkowite zadłużenie wzrośnie o prawie 12 tys. zł.

Czy w takiej sytuacji następuje „zmniejszenie kosztów obsługi długu„? Tak – rata jest mniejsza. Czy zadłużenie wzrośnie? Tego nie wiadomo. Uzależnione to jest od sumy odsetek zaoszczędzonych na wcześniejszej spłacie konsolidowanych zobowiązań.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące kredytów konsolidacji kredytów (ale nie konsolidacji długów) znajdziesz a artykułach:

Na koniec zastanówmy się krótko:

Jak wyjść z długów?

Jest to możliwe i może się zakończyć sukcesem, o ile działania zostaną podjęte niezwłocznie.

1. Przede wszystkim ułóż plan i dokonaj analizy swoich wszystkich wydatków i dochodów. Od uzyskiwanych dochodów odejmij wszystkie koszty stałe (dotyczy to również wysokości płaconych rat). W ten sposób obliczysz, jaką kwotę możesz wydać każdego dnia na bieżące wydatki, aby starczyło Tobie pieniędzy do kolejnej wypłaty.

2. Ustal priorytety, czyli zadecyduj, które z wydatków są niezbędne i muszą być spłacane w pierwszej kolejności. Rozważ, z czego mógłbyś zrezygnować, co ograniczyć, a co zmienić (np. tańszy abonament).

3. Koniecznie powiadom o tym problemie swoich najbliższych. Nie tylko zmniejszysz stres, ale i uzyskasz wsparcie. Wspólne działania nie tylko mogą Ciebie pozytywnie zmotywować, ale i pozwolą na wyszukanie jeszcze innych możliwości.

4. W sanacji domowych finansów niezbędne będzie zmniejszenie liczby posiadanych kredytów i zobowiązań. Najlepiej byłoby je skonsolidować, a jeżeli spłacasz pożyczki niebankowe, to dodatkowa gotówka w ramach konsolidacji mogłaby być przeznaczona na ich zamknięcie. Konsolidacja kredytów pozwala obniżyć wysokość raty w każdym miesiącu.

5. Nie chowaj głowy w piasek! Jeżeli zaistnieją problemy, to nie unikaj kontaktu z wierzycielem! Z pewnością wspólnie ustalicie, jak można rozwiązać problem. Zarówno Tobie, jak i bankowi zależy na uregulowaniu kredytu zgodnie z umową lub niewielkimi zmianami.


Źródła:
6 pl.wikipedia.org.
2 Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, Główny Urząd Statystyczny stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1615,pojecie.html
3,5 Słownik Języka Polskiego sjp.pwn.pl.
7 „Przegląd Corporate Governance” nr 1(25)2011. Włodzimierz Wąsowski. FINANSE SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ. Istota i warunki utrzymania płynności finansowej.


Uwagi:

[1] Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że we wniosku kredytowym należy wypisać kredyty podlegające konsolidacji, banki oraz numery rachunków. Z kredytu konsolidacyjnego pieniądze nie trafiają bezpośrednio na konto kredytobiorcy. W przypadku pożyczki konsolidacyjnej bank wypłaca pieniądze na konto kredytobiorcy, może to być kwota powiększona o dodatkową gotówkę, i wyznacza termin, w którym należy spłacić konsolidowane zobowiązania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok