7 zalet konsolidacji kredytów

2024-02-14 – ostatnia aktualizacja

Konsolidacja kredytów ma kilka poważnych zalet i to nie tylko te siedem, wyszczególnione poniżej. A na czym ona polega i czym jest kredyt dedykowany tej operacji? O tym wszystkim poniżej, łącznie z propozycjami kredytów i pożyczek bankowych.

7 zalet konsolidacji kredytów

Definicja konsolidacji kredytów nie jest skomplikowanym pojęciem. Chcesz dowiedzieć się co to jest konsolidacja kredytów? Potocznie mówi się, że jest to łączenie kredytów w jeden. Realizowane jest poprzez zaciągniecie nowego zobowiązania kredytowego, które jest przeznaczane na spłatę wybranych zadłużeń bankowych. I tym dedykowanym produktem jest kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowym i nie może być przeznaczony na nic innego, jak tylko na spłatę kredytów.

Można zatem napisać, że konsolidacja kredytów jest kierowana dla osób zadłużonych w bankach, spłacających przynajmniej dwa zobowiązania.

Dlaczego o konsolidacji kredytów mówi się potocznie, że jest to łączenie lub zamiana kredytów w jeden? Z prostego powodu: następuje zredukowanie liczby posiadanych kredytów i pożyczek do akceptowalnego minimum. Można zatem skonsolidować tylko wybrane zobowiązania lub wszystkie (jeżeli zaakceptuje to bank).

7 zalet z przeprowadzenia konsolidacji kredytów

Połączenie kilku kredytów w nowe zobowiązanie, to przede wszystkim:

1. Mniej zobowiązań do spłacania. Zredukujesz w portfelu kredytowym do minimum zobowiązania bankowe.

2. Można skonsolidować różne produkty kredytowe. Nie tylko są to pożyczki i kredyty gotówkowe, ale i kredyty samochodowe, ratalne czy limity w ROR-ach i kartach kredytowych.

3. Elastyczny wybór daty płatności rat. Lepiej zapłacić ratę tuż po wpłynięciu wynagrodzenia na konto niż kilka dni przed jego otrzymaniem. Terminowa spłata kredytu jest niezwykle ważna w kontekście wiarygodności kredytowej. Opóźnienia powyżej 30 dni zostaną odnotowane w raporcie o historii kredytowej.

4. Niższa wysokość nowej raty, jeżeli wydłużony zostanie odpowiednio czas kredytowania. Jednak dłużej spłacany kredyt oznacza wyższy koszt odsetkowy.

5. Możliwość poprawy kondycji domowego portfela. Konsolidacja kredytów daje możliwość zwiększenie płynności finansowej oraz dochodu rozporządzalnego.

6. Banki oferuję kredytobiorcom możliwość dobrania dodatkowej gotówki. Jest to konsolidowana pożyczka gotówkowa, której maksymalna kwota uzależniona zostanie od wysokości konsolidacji, ale również i od zdolności kredytowej.

7. Niektóre propozycje kredytowe mają szczególnie atrakcyjne warunki kredytowania. Są to propozycje promocyjne np. z mniejszym oprocentowaniem w porównaniu do ofert innych banków. Dodatkowo warto spróbować negocjować nowe warunki kredytowania, aby maksymalnie obniżyć koszt kredytu.

Czy opłaca się konsolidować kredyty?

Pierwsze i najważniejsze pytanie, na które musisz sam sobie odpowiedzieć, aby znaleźć odpowiedzieć na inne: czy się opłaca konsolidacja kredytów, brzmi:

Dlaczego chcesz przeprowadzić konsolidację kredytów?

Powodów może być kilka:

 • zmniejszenie liczby posiadanych kredytów i pożyczek bankowych,
 • obniżenie łącznej sumy miesięcznych rat kredytowych,
 • zwiększenie zdolności kredytowej,
 • zaoszczędzenie na spłacie kredytów.

Jeżeli wybrany punkt z listy zostaje spełniony, to można napisać, że konsolidacja kredytów dla kredytobiorcy się opłaca.

Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na konsolidację z czysto ekonomicznego punktu widzenia, to:

1. Konsolidacja kredytów opłacać się może, jeżeli droższe kredyty zostaną zastąpione tańszym.
2. Wydłużenie okresu spłaty, dzięki czemu możliwe jest obniżenie wysokości raty, powoduje,, że więcej należy zapłacić odsetek. Oznacza to zatem, że konsolidacja jest droższa niż spłata zobowiązań po staremu.

Dodatkowe informacje znajdziesz w poniższym artykule: Czy opłaca się konsolidacja kredytów?

Czy wraz z konsolidacją kredytów można starać się o dodatkową gotówkę?

Czy przenosząc zobowiązania z jednego banku do drugiego, można skorzystać z dodatkowej gotówki? Tak.

Jedna z zalet konsolidacji kredytów jest to, że klienci korzystający z kredytu konsolidacyjnego mogą otrzymać dodatkowe pieniędzy do swojej dyspozycji. Dodatkowa gotówka wraz z konsolidacją, to szczególna propozycja dla kredytobiorców, którzy poza samym zwiększeniu zdolności kredytowej, potrzebują również dodatkowych środków finansowych.

Ekstra środki w ramach konsolidacji zostają włączone do kredytu konsolidacyjnego. Jest to bowiem pożyczka gotówkowa, która jest konsolidowana i spłacana w ramach jednego kredytu i jednej raty.

Pomimo że, banki chętnie oferują takie dodatkowe rozwiązanie, to należy przemyśleć, czy faktycznie takich ekstra pieniędzy potrzebujesz. Musisz jednak uwzględnić fakt, że nie tyko zwiększą kwotę kredytu, ale i samo zadłużenie. Od tej większej kwoty kredytu należy zapłacić większe odsetki kapitałowe.

Wysokość dodatkowych środków w konsolidacji kredytów jest różna w bankach, ale zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej.

Ile dodatkowej gotówki mogę otrzymać przeprowadzając konsolidację?

W PKO BP możesz otrzymać do 30% wartości przenoszonej kwoty. W Pekao S.A. jest to 25% wysokości konsolidacji.

Czy dodatkową gotówkę można wydać na co chcę? Tak, takie ekstra pieniądze w ramach konsolidacji możne przeznaczyć dowolnie.
Czy pieniądze na konsolidację dostanę na swoje konto? Dodatkowa gotówka zostaje przelana na Twoje konto, natomiast pieniądze na skonsolidowanie innych kredytów, banki przekazują na rachunki wierzycieli, wskazane w umowach podpisanych z innymi bankami.

Czym powinna charakteryzować się najlepsza konsolidacja kredytów?

Jaka jest najlepsza konsolidacja kredytów? To oczywiście konsolidacja, która spełnia wszystkie oczekiwania i potrzeby kredytobiorcy.

Najważniejsze, aby zostało spełnione zamierzenie konsolidacyjne. Pierwsze i podstawowe jest takie, aby konsolidacja kredytów pozwoliła na połączenie wszystkich wybranych zobowiązań.

Konsolidacja kredytów najlepsza jest dla kredytobiorców, którzy mają więcej niż dwa kredyty do spłaty. Nie muszą to być tradycyjnie pojmowane kredyty i pożyczki, np. gotówkowe, ale także zapomniane niekiedy limity kredytowe.

Jeżeli powyższy warunek jest możliwy do spełnienia, to daną propozycję kredytową można wziąć pod uwagę. Konsolidacja już w tym momencie daje korzyść, jaką jest uporządkowanie strony wydatkowej (kredytowej) w domowym budżecie.

Kolejna rzecz to możliwość takiego dostosowania czasu spłaty, aby zmniejszyć wysokość rat kapitałowo-odsetkowych. Jeżeli zależy nam na takim rozwiązaniu, to należy pamiętać, że maksymalny czas spłaty to 120 miesięcznych rat, a jest to ważne z punktu widzenia konsolidacji dużych kredytów.

Pozostałe warunki kredytowania? Sprowadzają się do sprawdzenia oprocentowania nominalnego, bo od jego wysokości zależeć będzie wysokość odsetek. Najlepsze kredyt konsolidacyjny charakteryzują się z reguły mniejszym oprocentowaniem niż kredyty gotówkowe i brakiem prowizji za udzielenie takiego zobowiązania.

Im mniejszy jest koszt przeprowadzonej konsolidacji, a zwłaszcza kredytu konsolidacyjnego, tym większe korzyści możemy odnieść.

Również ważne jest to, ale nie najważniejsze, który z banków oferuje konsolidację z możliwością uzyskania dodatkowych środków finansowych. Kwota możliwa do uzyskania może wynosić nawet 100% wartości przeprowadzanej konsolidacji. Bezpieczną jednak granicą, która jest jednak uzależniona od zdolności kredytowej, jest ok. 20-25% wysokości konsolidowanych zobowiązań.

Jest zatem wiele różnych czynników kredytowych i okołokredytowych, które powinny być wzięte pod uwagę przy dokonywanym wyborze. W związku z czym, najlepsza konsolidacja kredytów jest pojęciem, które może być rozpatrywane tylko indywidualnie.

Czym jest najtańsza konsolidacja kredytów?

Zasadniczo najtańsza konsolidacja kredytów, to konsolidacja z najmniejszym kosztem. Na całkowitą kwotę przeprowadzonej konsolidacji wpływa:

 • cena kredytu konsolidacyjnego,
 • koszty niezwiązane bezpośrednio z kredytem konsolidacyjnym.

W tym drugim przypadku są to przede wszystkim możliwe prowizje i koszty związane ze wcześniejszą spłatą kredytów oraz opłaty za zamknięcie limitów w ROR-ach oraz kart kredytowych.

O cenie kredytu konsolidacyjnego wspominano już wielokrotnie. Ale warto przypomnieć, że na koszt kredytu wpływają elementy, takie jak:

 • oprocentowanie – odsetki,
 • prowizja od wysokości kredytu,
 • polisa ubezpieczeniowa.

Najtańsza konsolidacja kredytów nabiera jednak sensu dopiero w porównaniu kredytów konsolidacyjnych zaproponowanych przez kilka banków. Jedna oferta nigdy nie wystarczy, nawet wówczas, kiedy jest to Twój bank i zapewnia, że taniej kredytów nie skonsolidujesz.

Ile kredytów można skonsolidować?

W ING Bank Śląski obowiązuje maksimum konsolidacji do 7 zobowiązań z innych banków. Jednak większość banków nie określa w propozycji, ile kredytów można skonsolidować. Bardziej istotna jest wysokość konsolidacji, a nie liczby kredytów i pożyczek, które zamierzamy skonsolidować.

Można bowiem skonsolidować 6 różnych kredytów po 400 zł, ale i 2 po 200 tys. zł. W pierwszym przypadku konsolidacja na kwotę 2400 zł jest możliwa, a w drugim przypadku konsolidacja gotówkowa na 400 tys. zł nie jest już osiągalna.

Podobnie należy zwracać uwagę na produkty, które zamierzamy skonsolidować. Ważniejsze jest to, jakie kredyty można w ramach konsolidacji połączyć, a nie ich liczbę. Różne kredyty mogą się znajdować w portfelu kredytowym, a bank w sposób arbitralny określa produkty kredytowe, które konsoliduje.

Jakie kredyty (zobowiązania) można skonsolidować?

Jakie kredyty oraz pożyczki są dopuszczone do konsolidacji? To zależy od wybranego banku.

Zgodnie z teorią, konsolidacji kredytowej podlegają wszystkie kredyty, które zostały zaciągnięte w bankach. I które są aktualnie spłacane. Zobowiązania, które można skonsolidować w ramach nowego kredytu, to kredyty i pożyczki gotówkowe oraz:

 • ratalne,
 • samochodowe,
 • hipoteczne.

Dodatkowo mogą to być kredyty gotówkowe w kontach ROR i kartach kredytowych. Czyli inaczej nazywane limitami lub kredytami odnawialnymi.

W rzeczywistości jest jednak tak, że każdy bank proponuje inne warunki kredytowania, ale i inny może być zakres przeprowadzanej konsolidacji. Widoczne jest to zwłaszcza w promocyjnych ofertach.

Jak wygląda spłata kredytu w konsolidacji?

Spłata kredytu konsolidacyjnego po przeprowadzonej konsolidacji, wygląda tak samo jak w przypadku innych kredytów.

Po wybraniu banku i podpisaniu umowy kredytowej bank spłaca kredyty i pożyczki, które zadecydowaliśmy zamknąć wcześniej. Jak spłacić kredyt konsolidacyjny, który jest naszym nowym zobowiązaniem?

Zgodnie z tym co zostało zapisane w harmonogramie spłat. Znajdziemy w nim:

 • datę płatności raty kapitałowo-odsetkowej,
 • wysokość całkowitej raty (z uwzględnieniem części kapitałowej i odsetkowej).

Jaka widać, nic się nie zmienia, jeżeli porównamy to ze spłatą innych kredytów. Różnica jest tylko w liczbie wszystkich zobowiązań, które znajdują się aktualnie w Twoim portfelu kredytowym. Zamiast kilku rat miesięcznych, do spłaty jest tylko jedna.

Zakładając, że wszystkie zobowiązania zostały spłacone.

Jakie dokumenty wymagane są przy konsolidacji kredytów?

Jeżeli zamierzasz skonsolidować kredyty, to rzecz jasna, że musisz przygotować odpowiednie dokumenty, których przedłożenie będzie wymagał bank.

Przy konsolidacji i kredycie konsolidacyjnym gotówkowym, będzie to na pewno:

 • Dokument tożsamości. Wymagany jest zarówno przy składaniu wniosku kredytowego, jak i przy wysyłaniu formularza kontaktowego. Bank musi potwierdzić, że to Ty ubiegasz się o kredyt.
 • Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Konieczne jest udokumentowane źródło uzyskiwanych dochodów do wyliczenia zdolności kredytowej. Jeżeli jest ich więcej niż tylko jedno, przygotuj je wszystkie.
 • Umowy kredytowe, które chcesz, aby zostały skonsolidowane.
Przedstawiciel banku dokładanie poinformuje Ciebie o wszystkich niezbędnych dokumentach oraz formie, w jakiej należy dołączyć je do wniosku.

Dokumenty dochodowe są ważne podczas ubiegania się o każdy kredyt, nie tylko w sytuacji, kiedy zamierzasz skonsolidować kredyty. Czy to będzie mały kredyt na 5000 zł czy konsolidacja na 150 tys. zł – nie ma różnicy. Kredytodawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przy danych dochodach i wydatkach, Twój domowy budżet udźwignie dodatkowe obciążenie w określonej wysokości.

Jeżeli pracujesz w oparciu na umowę o pracę na czas nieokreślony, to bardzo dobra wiadomość. Jest to najbardziej preferowana przez banki forma zatrudnienia. Nie oznacza to jednak wcale, że osoby z umowami cywilnoprawnymi nie mogą skonsolidować kredytów. Jest to możliwe, ale banki mogą wymagać dodatkowych dokumentów, np. potwierdzenia od pracodawcy, że przedłuży z Tobą umowę.

Nie pracujesz zawodowo, ponieważ jesteś na emeryturze lub rencie? Dokumenty potwierdzające otrzymywane świadczenie również będą potrzebne. Może to być zarówno dowód wypłaty emerytury lub renty, ostatnia waloryzacja (zazwyczaj wystarczy kopia) lub ostatnia decyzja o przyznaniu świadczenia.

Kolejną grupą kredytobiorców, którzy chcieliby skonsolidować kredyty są osoby prowadzące działalność gospodarczą. Umowy o pracę oczywiście nie dostarczą (chyba że, dodatkowo pracują). To jakie dokumenty przedsiębiorca musi przygotować?

1. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub odpis z KRS.
2. Zaświadczenie z ZUS (KRUS) o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne.
3. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami.

Przedsiębiorca, nawet ten prowadzący niewielką jednoosobowa działalność gospodarczą, dokumentów musi przedstawić najwięcej. Kontaktując się z bankiem, zapytaj doradcę o całą wymaganą dokumentację.

Konsolidacji kredytów oczywiście nie można przeprowadzić bez umów kredytowych lub pożyczkowych – zobowiązań, które chcesz spłacić.

Zakładając, że każdy z kredytów został już częściowo spłacony, to należy wskazać kwotę, która jeszcze pozostaje do zapłacenia. Prawdopodobnie będzie konieczne uzyskanie z banków zaświadczeń o aktualnym zadłużeniu.

Sumując raty pozostające do spłaty określisz również wysokość kredytu potrzebnego na skonsolidowanie kredytów.

Rodzaje konsolidacji kredytów

Podział konsolidacji kredytów może być dokonany ze względu na kanał dystrybucji oraz rodzaj zabezpieczenia.

Złożyć wniosek w banku o kredyt konsolidacyjny i przeprowadzić konsolidację można:

 • standardowo – w placówce bankowej,
 • online – w 100% przez internet,
 • hybrydowo – procedura jest przeprowadzona mailowo i telefonicznie.

W zależności od rodzaju zabezpieczenia konsolidacji, wyróżniamy:

 • Kredyt hipoteczny konsolidacyjny. Zabezpieczeniem spłaty jest nieruchomość kredytobiorcy lub poręczyciela. Tym samym odpowiedź na pytanie: Czy można konsolidować kredyty hipoteczne? jest twierdząca. Tak, można skonsolidować kredyty i pożyczki hipoteczne.
 • Kredyt gotówkowy konsolidacyjny. Nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. W zdecydowanej większości wystarczy zaświadczenie, a czasami oświadczenie o zarobkach.
 • Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki, ale z zabezpieczeniem. Przypomina kredyt konsolidacyjny gotówkowy, ale bank wymaga wykupienia ubezpieczenia lub przedstawienia poręczyciela.

Inne podziały kredytów konsolidacyjnych nie występują.

Oczywiście można jeszcze wspomnieć, że kredyt konsolidacyjny jest udzielany konsumentom lub przedsiębiorcom. A konsolidacja w banku bez sprawdzania bazy BIK? To akurat nie jest to możliwe.

Konsolidacja gotówkowa

Kredyt konsolidacyjny gotówkowy jest zdecydowanie bardziej popularny i znaczące chętniej wybierany niż kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Zalety:

 • Kredyt dostępny w każdym banku komercyjnym i spółdzielczym, a także i w SKOK-ach.
 • Tańszy od kredytów i pożyczek gotówkowych.
 • Mało formalności, szybka procedura i szybko wydawana jest decyzja.
 • Z reguły nie są wymagane dodatkowe zabezpieczenia (może wystąpić ubezpieczenie).
 • Konsolidacja gotówkowa może zostać przeprowadzona również przez internet.

Wady:

 • Maksymalna kwota kredytu nie jest większa niż 250 tys. zł.
 • Czas spłaty nie przekracza 10 lat – 120 rat kredytowych.
 • Oprocentowanie jest wyższe od kredytu zabezpieczonego na hipotece.

Zarówno w konsolidacji gotówkowej i hipotecznej możliwe jest uzyskanie dodatkowej gotówki. Dla każdego z tych dwóch rodzajów kredytów badana jest zdolność i wiarygodność kredytowa.

konsolidacja długów: podział kredytów konsolidacyjnych
Podział kredytów konsolidacyjnych. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Konsolidacja hipoteczna

Przy konsolidacji hipotecznej zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zawsze nieruchomość. Właścicielem której może być bezpośredni kredytobiorca lub osoba trzecia, jeżeli wyrazi na to zgodę.

Jest to kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Zalety:

 • Możliwość uzyskania znacznie większej kwoty niż w przypadku kredytów gotówkowych.
 • Okres spłaty może wynieść nawet 20-25 lat.
 • Większe możliwości obniżenia raty kredytowej.
 • Oprocentowanie kredytu jest niższe niż kredytu konsolidacyjnego gotówkowego.

Wady:

 • Więcej formalności do spełnienia i więcej dokumentów do przedstawienia.
 • Dłuższy czas oczekiwania na decyzję.
 • Wystąpią koszty pozabankowe, np. wpis do hipoteki, opłaty notarialne.

Wady konsolidacji kredytów

Należy zaznaczyć, że konsolidacja kredytów… nie ma wad. Czy mniejsze obciążenia w domowym budżecie jest wadą? Nie. Czy zmniejszenie liczby zobowiązań bankowych jest wadą? Nie.

Wadą nie jest zatem przeprowadzana konsolidacja, ale nowy kredyt. Skorzystanie z kredytu bankowego oznacza, że nie tylko musimy oddać kapitał (konsolidacyjny), ale i koszty z nim związane.

Po drugie, niższą miesięczną ratę otrzymujemy tylko dzięki wydłużeniu czasu kredytowania. Im bardziej chcemy ją zmniejszyć, tym na więcej miesięcy konieczne jest rozłożenie spłaty. A to niestety wiąże się z większym kosztem odsetkowym.

Ostatecznie może być tak, że zadłużenie po przeprowadzonej konsolidacji będzie większe niż przed jej przeprowadzeniem.

W jakim banku najlepiej zrobić konsolidację kredytów?

Jakie banki są przychylne w temacie przenoszenia kredytów?? Każdy podejdzie życzliwie, o ile ocena kredytowa będzie pozytywna.

A w jakim zrobić konsolidację i w którym najlepiej jest wziąć kredyt? Pytanie zadawane przez wielu klientów, a w zasadzie jednej i słusznej odpowiedzi nie ma. Natomiast jest jedna zasada, która zawsze pomoże wybrać bank i kredyt. Jaka to zasada? Porównanie banków i ich ofert kredytowych.

Najłatwiej jest to zrobić w przypadku konsolidacji bez hipoteki. Porównanie jest bowiem niemal identyczne, jak dla kredytów gotówkowych. Różnica jest taka, że w przypadku konsolidacji szukamy kredytu celowego, na który ma zostać przeznaczony na połączenie kredytów.

W którym banku najlepiej przeprowadzić konsolidację? Aby odpowiadać na to pytanie, to musisz przeanalizować:

1. Dlaczego chcesz skonsolidować kredyty i co chcesz osiągnąć?
2. Który z banków skonsoliduje wybrane zobowiązania?
3. Czy możesz w nim uzyskać dodatkową gotówkę, jeżeli zajdzie taka potrzeba?

Końcowa analiza ofert kredytowych jest poprzedzona wstępną analizą propozycji. Polega to na sprawdzeniu tego, co banki mają ogólnie do zaproponowania.

Takich propozycji jest co najmniej kilkadziesiąt, ale zakładając, że nie masz czasu na przeglądanie wszystkich, powinieneś skupić się tylko na kilku.

Sprawdźmy zatem kilka podstawowych propozycji w bankach, które mogą zaproponować konsolidację na promocyjnych warunkach.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok