Czy komuś sprzyjają wysokie stopy procentowe?

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-11 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Czy wysokie stopy procentowe sprzyjają bankom, a niskie gospodarce? A przecież z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Co prawda inflacja nie wynosi 17 proc. w skali roku, ale i tak 5-6 proc. to znaczny wzrost cen w skali roku.
czy komuś sprzyjają wysokie stopy procentowe
Czy komuś sprzyjają wysokie stopy procentowe? Źródło: kredytyporownywarka.pl

A jak będzie kształtować się sytuacja w roku 2024? Można opierać się między innymi na prognozach i założeniach NBP, ale i tak sytuacja nie będzie znacząco lepsza niż pod koniec obecnego roku.

Czym są stopy procentowe?

Pożyczenie pieniędzy ma również swoją cenę. I jest ona wyrażona przez stopę procentową. Jednocześnie jest to także informacja o tym, ile można zyskać, jeśli na przykład pieniądze zostały ulokowane na koncie oszczędnościowym lub lokacie.

Wysokość stóp procentowych ustalane jest przez Radę Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polski (RPP NBP).

Co daje wzrost stóp procentowych?

Podwyżki stóp procentowych dokonywane przez RPP ma na celu przeciwdziałać wzrostowi inflacji i umocnieniu krajowej waluty. Celem jest zatem zmniejszenie dynamiki wzrostu cen oraz stabilizacji ekonomicznej państwa.

W praktyce podwyższanie stóp procentowych zmniejsza popyt na kredyty i pożyczki, ponieważ wzrasta ich oprocentowanie, a tym samym pożyczanie pieniędzy staje się droższe. Jednocześnie osoby spłacające kredyty ze zmienną stopą oprocentowania płacą większe raty.

W przypadku obniżki stóp procentowych sytuacja jest odwrotna i korzystają na niej dłużnicy (nie tylko kredytobiorcy), którzy spłacają zobowiązania oparte na zmiennej stopie procentowej.

Stopy procentowe w 2024

Obecnie, w III kwartale 2024 roku, główna stopa procentowa – referencyjna – wynosi 5,75 proc.

Jeszcze w maju 2020 stopa referencyjna wynosiła zaledwie 0,1 proc., a maksymalne oprocentowanie nominalne kredytów nie mogło przekraczać 7,20% w skali roku. Pandemia i inflacja wywróciły wszystko do góry nogami.

Ostatnie zmiany stopy referencyjnej:

  • 2023-10-05 5,75%,
  • 2023-09-07 6,00%,
  • 2022-09-08 6,75%,
  • 2022-07-08 6,50%,
  • 2022-06-09 6,00%,
  • 2022-05-06 5,25%,
  • 2022-04-07 4,50%.
  • 2020-05-29 0,10% (najniżej w historii).

Czy w najbliższym roku 2024, prawdopodobne są dalsze obniżki stóp procentowych? Równie prawdopodobne mogą być podwyżki… Nikt tego nie wie i należy tylko obserwować sytuację i śledzić komunikaty wydawane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Kto zarabia na podniesieniu stóp procentowych?

Nie komplikując tematu i nie wchodząc w zawiłości ekonomiczne, to na wysokich stopach procentowych zarobić mogą właściciele lokat bankowych oraz osoby posiadające konta oszczędnościowe ze zmienną stopą procentową.

Z pewnością z podniesienie stóp procentowych nie będą się cieszyć kredytobiorcy spłacający zobowiązania ze zmiennym oprocentowaniem lub osoby (firmy), które z takie rozwiązania zamierzają skorzystać.

Konkluzja jest zatem jedna: w okresie obowiązywania wysokich stóp procentowych lepiej jest oszczędzać, wybierając konta oszczędnościowe, lokaty czy obligacje, niż pożyczać pieniądze.

Natomiast niskie stop procentowe sprzyjają kredytobiorcom, ponieważ mogą taniej pozyskać kapitał nie tylko na konsumpcję, ale i na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto zyskuje na wysokich stopach procentowych?

W zasadzie nie powinno być nikogo, kto mógłby się cieszyć z wysokich stóp procentowych. Jeżeli spojrzymy na kredytobiorców, podwyżka oprocentowania sprawia, że pożyczanie pieniędzy jest droższe, raty kredytów rosną i zmniejsza się zdolność kredytowa dla osób, które kredyt lub pożyczkę chciałyby zaciągnąć.

Efektem jest nie tylko słabszy popyt na kredyt, ale i w gospodarce jest mniejsza ilość pieniądza. W konsekwencji złoty polski się umacnia, proces inflacyjny z czasem osłabnie i wygaszony zostanie wzrost gospodarczy.

Z taką tezą nie zgadza się m.in. Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Jego zdaniem, rzadko kiedy tańszy kredyt pomaga gospodarce. Jest wręcz przeciwnie, taki kredyt kreuje inflację i sprzyja powstaniu błędnych inwestycji, a niskie stopy procentowe nie zatrzymały zarówno wzrostu bezrobocia, jak i nie doprowadziły do silnego ożywienia gospodarczego 1.

Na pewno jednak na wysokich stopach procentowych skorzystają właściciele oprocentowanych kont oszczędnościowych ze zmiennym oprocentowaniem czy lokat bankowych. O ile oczywiście banki zaproponują odpowiednio wysokie oprocentowanie.

Na wysokich stopach na pewno nie skorzystają osoby nie posiadające kredytu, a które taki kredyt chciałyby zaciągnąć. Wysokość stóp procentowych (podobnie jak i stawek WIBOR) dla wszystkich banków są jednakowe. Banki konkurują pomiędzy sobą ustalając inną wysokość marży, która to jest zyskiem banku.

Ale co z tego, że marża zostanie obniżona, jeżeli na początku 2024 roku zaciągamy kredyt z oprocentowaniem nominalnym 12,80%, a 4 lata temu można było pożyczyć za 6,99%…

Obniżka marży, brak prowizji w żaden sposób nie zrekompensują wysokich stóp procentowych i wysokiego oprocentowania kredytów.

Jeżeli już musisz skorzystać z kredytu lub pożyczki, to należy sprawdzić propozycje kredytów (pożyczek) i porównać następnie oferty pod względem kosztów całkowitych.


1 Krzysztof Kolany „Komu służą niskie stopy procentowe?” https://www.bankier.pl/wiadomosc/Komu-sluza-niskie-stopy-procentowe-2776767.html

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok