Pożyczki pozabankowe opłatyPożyczki pozabankowe opłaty pobierane przez firmy pożyczkowe w internecie, jak i firmy stacjonarne. Sprawdź jakie koszty, poza oprocentowaniem pożyczki, mogą wiązać się z pożyczką niebankową.

Należy bardzo ostrożnie podchodzić do tych pożyczkodawców, którzy wymagają uiszczenia opłat przed zawarciem umowy. Najlepiej jest nie korzystać z usług takich podmiotów. Jeżeli musisz podpisać skomplikowaną, długą i bardzo często niezrozumiałą umowę przedwstępną – również i w tym przypadku poszukaj innej firmy pożyczkowej.

ZNANE I SPRAWDZONE FIRMY POŻYCZKOWE ZNAJDZIESZ W SERWISIE

Niestety, co jakiś czas pojawiają się informacje na temat pseudo firm pożyczkowych, których głównym źródłem dochodu jest nabieranie potencjalnych klientów i pobieranie należności z tytułu przyrzeczenia udzielenia pożyczki. Po uiszczeniu takiej opłaty firma odmawia udzielenia pożyczki, np. uzasadniając to brakiem odpowiedniej zdolności kredytowej lub z braku odpowiednich zabezpieczeń. Co gorsza, firmy nie zwracają tych pieniędzy!

Prowizja pożyczka pozabankowa

Co to jest prowizja w przypadku pożyczki gotówkowej i jaki ma wpływ na całkowity koszt zobowiązania w firmie pożyczkowej.

Prowizja jest to wynagrodzenie za udzielenie pożyczki. Najczęściej spotykany koszt pożyczki (obok odsetek).

Ustalana jest przeważnie jako procent pożyczonej kwoty, np. prowizja 20%, pożyczka 5000 zł, prowizja wynosi 1000 zł. Oczywiście, im wyższa kwota pożyczki, tym większa będzie kwota prowizji. Przy pożyczce gotówkowej na 3000 zł, prowizja 20% wynosi 600 zł.

W zasadzie prowizja jest płatna na początku okresu obowiązywania umowy i może być pobrana:

  • ze środków własnych konsumenta,
  • lub poprzez potrącenie z pożyczanej kwoty kredytu lub pożyczki.

W przypadku krótkoterminowych pożyczek pozabankowych (do 30 dni), tzw. „chwilówki” prowizja płatna jest na koniec okresu kredytowania. Czyli konsument oddaje pożyczone pieniądze + prowizję + odsetki + ewentualne inne koszty.

Opłata rejestracyjna. Pożyczki gotówkowe

Opłata pobierana jest głównie przez firmy pożyczkowe działające w internecie. Jest ona pobierana jednorazowo, rejestrując się na stronie internetowej firmy pożyczkowej. Rejestracja jest konieczna, aby wysłać wniosek pożyczkowy i otrzymać pierwszą pożyczkę. Jest to również opłata weryfikacyjna mająca potwierdzić zgodność danych osobowych we wniosku pożyczkowym z danymi na koncie. Jest to z reguły przelew na 1 gr (ale zdarzają się na 1 zł, a nawet i 10 zł – w tym drugim przypadku lepiej jest zrezygnować z usług takiej firmy pożyczkowej).

Z punktu widzenia firmy pożyczkowej internetowej przelew weryfikacyjny, to czynność odpowiadająca okazaniu dowodu osobistego przy zawieraniu umowy w firmie pożyczkowej stacjonarnej.

Opłata przygotowawcza

Koszt jaki musi ponieść konsument za przetworzenie wniosku pożyczkowego. Zwiększa całkowity koszt pożyczki.

Dodatkowa opłata przygotowawcza
w przypadku pożyczki gotówkowej charakterem jest zbliżona do opłaty za obsługę w domu. Inaczej jest to koszt, który musi ponieść konsument za dostarczenia pieniędzy do domu. Opłata jest najczęściej wysoka w stosunku do wysokości udzielonej pożyczki i zwiększa całkowity koszt pożyczki.

Opłata za obsługę domową

Jest to usługa dodatkowa, której koszt, ponosi konsument, za odbiór rat pożyczki w domu. Spotykana wyłącznie w przypadku pożyczek pozabankowych.

Przedstawiciel firmy pożyczkowej przychodzi do domu klienta i osobiście odbiera raty. Wysokość opłaty zależy wyłącznie od firmy pożyczkowej i wliczana jest do rat. Oznacza to, że w przypadku 10 rat, koszt obsługi domowej rozłożony jest na 10 części i analogicznie do większej lub mniejszej ilości rat.

Obsługa domowa bardzo często mocno zwiększa koszt takiej pożyczki. Jeżeli firma pożyczkowa świadczy takie usługi, to warto jednak zapytać czy istnieje również opcja pożyczki z wpłatą na konto.

Opłata administracyjna

Nazwa wskazuje (i bardzo często wprowadza to w błąd), że jest to opłata, której celem jest zwrot kosztów czynności poniesionych przez pożyczkodawcę w ramach udzielenia i zarządzania pożyczką.<

Faktycznie jednak pełni ona różne funkcje i ma charakter niejednorodny. Może być to wynagrodzenie przedsiębiorcy z tytułu udzielonej pożyczki, w innych sytuacjach może to być połączenie prowizji i opłaty przygotowawczej. W przypadku chwilówek jest płatna na koniec okresu kredytowania, w innych przypadkach z reguły na początku. Może być ona również wliczona do miesięcznej raty i nie jest uzależniona od wysokości pożyczki.

Koszty zabezpieczenia pożyczki gotówkowej

Opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty pożyczki lub kredytu gotówkowego. Może to być obligatoryjne skorzystania z ubezpieczenia grupowego, ubezpieczenie indywidualne, itp. Postanowienia umowy pożyczki mogą przewidywać pobieranie opłaty z tytułu ubezpieczenia przez firmę pożyczkową. Pożyczkodawca wówczas pobiera od konsumenta opłatę z tytułu ubezpieczenia, ponieważ w wypadku ubezpieczeń grupowych stroną takiej umowy i jednocześnie podmiotem opłacającym składkę ubezpieczeniową jest pożyczkodawca.

Oczywiście taka opłata powinna odpowiadać kosztom, które ponosi pożyczkodawca w związku z ubezpieczeniem. W przypadku kiedy takie ubezpieczenie jest wymagane, warto zapytać o możliwość indywidualnego zawarcia umowy ubezpieczenia. Znajdując lepszą ofertę, zawieramy umowę ubezpieczeniową i przedstawiamy polisę pożyczkodawcy. Lepsza oferta ubezpieczeniowa, to mniejszy koszt pożyczki.

Pożyczki niebankowe i dodatkowe informacje

Informacja 24 lipiec 2021 r.: oprocentowanie za pożyczenie pieniędzy nie mogą przekraczać 7,20 proc. w skali roku (2x stopa referencyjna NBP powiększona o 3,5 proc.).

Wszystkie koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 25% kwoty finansowania (w pierwszym roku) i maksymalnie 30% kwoty pożyczki (w każdym kolejnym roku).

Wszystkie opłaty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100% całkowitej kwoty finansowania.

Porównując oferty firm pożyczkowych zwracaj uwagę na RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania). Jest to koszt kredytu ujęty procentowo w stosunku do kwoty, którą pożyczamy. Przed zawarciem umowy pożyczkodawca ma obowiązek przedstawienia nam formularza informacyjnego, w który przedstawione są wszystkie koszty pożyczki.

Przestrzegaj kilka podstawowych zasad, aby uniknąć „fałszywej” firmy pożyczkowej:

  • Nie podpisuj umowy, jeśli nie rozumiesz jej zapisów.
  • Poproś o wyjaśnienie wszystkich niejasności i szczegółów.
  • Zrezygnuj z propozycji pożyczkowej, jeżeli podmiot ją oferujący, nie chce lub nie potrafi wyjaśnić zasad pożyczki.

Masz wątpliwości skorzystaj z pomocy:

  • Rzecznika Finansowego,
  • Miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  • Federacji Konsumentów,
  • Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Najważniejsze jest jednak to, abyś zawsze kierował się zdrowym rozsądkiem.

Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.