Odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej przez internet

2023-11-25 – ostatnia aktualizacja

Odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej przez internetOdstąpienie od umowy pożyczki pozabankowej przez internet jest możliwe w ciągu 14 dni od podpisania uowy. Sprawdź jak to zrobić.

Bardzo ważne jest to, aby przed podpisaniem umowy nie tylko porównać i wybrać najtańszą pożyczkę, ale również zapoznać się z jej zapisami. Co jednak zrobić, kiedy skorzystaliśmy z pożyczki i okazało się, że jest ona jednak mało korzystna, albo nagle (!) mamy dostęp do kwoty, którą pożyczyliśmy?

Masz prawo, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 od dnia jej podpisania.

Firmy pożyczkowe, podobnie jak banki i SKOK-i, udzielające kredytów i pożyczek konsumentom, muszą stosować się do zapisów Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.

Artykuł 53 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy pożyczkowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Nie jest konieczne podawania przyczyny swojej decyzji.

Ma to zasadnicze znaczenie, jeżeli podjąłeś szybką nieprzemyślaną decyzję w sprawie pożyczki i podpisałeś niekorzystną umowę. Musisz jednak zmieścić się w ciągu 14 dni.

Konsolidacja bez prowizji, czyli nieco tańszy kredyt na skonsolidowanie kredytów i pożyczek gotówkowych.

Jak odstąpić od umowy o pożyczkę pozabankową internetową?

Właściwie nie ma to znaczenia, czy umowa o pożyczkę była zawarta z firmą pożyczkową online czy firmą stacjonarną.

Odstąpienie od zawartej umowy wymaga złożenia oświadczenia. Czy w takim przypadku należy skontaktować się z prawnikiem, aby pomógł nam zredagować odpowiednie pismo? Nie. Zgodnie z ustawą, każdy podmiot, który takich pożyczek udziela, wraz z umową o pożyczkę musi nam wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Prawidłowo skonstruowany wzór oświadczenia zawiera:

  • nazwę podmiotu udzielającego pożyczkę,
  • adres siedziby firmy.

Należy wypełnić oświadczenie i wysłać pod wskazany adres. Najlepiej jest wysłać taki list za potwierdzenie odbioru.

Koszt odstąpienia od umowy o pożyczkę

Poza zwróconą kwotą pożyczki, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, należy również zwrócić odsetki od pożyczki, za okres od dnia wypłaty do dnia jego spłaty. Nie wiesz, ile odsetek od pożyczki musisz oddać? Skontaktuj się z firmą pożyczkową – nr telefonu, adres mailowy znajdziesz na stronie pożyczkodawcy lub na umowie.

Kwotę pożyczki wraz z odsetkami musisz zwrócić w ciągu 30 dni od dnia złożenia oświadczenia. Jeżeli przekroczysz termin 30 dni, to wówczas oświadczenie jest traktowane jako bezskuteczne i musisz spłacić pożyczkę zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kolejnym plusem, który wiąże się z odstąpieniem od pożyczki zgodnie z ustawą, jest to, że jeżeli pożyczkobiorca poniósł koszty w związku z zaciągnięciem pożyczki (wykupione ubezpieczenie), to również pożyczkodawca musi z tobą z tego tytułu rozliczyć.

Nie wszystkie opłaty podlegają zwrotowi. Na przykład opłaty notarialne, które zostały pobrane przez notariusza.

Odstąpienie od umowy pożyczki pozabankowe

  • każdy konsument zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim ma prawo odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej podpisania.
  • nie ma obowiązku podawania przyczyn tej decyzji.
  • każda firma pożyczkowa ma obowiązek dołączyć do umowy wzór oświadczenia o wypowiedzenie umowy.
  • oświadczenie należy wysłać pocztą.
  • pożyczkę + odsetki należy zwrócić do 30 dni od dnia wysłania oświadczenia.

Odstąpienie od umowy pożyczki wzór (można napisać odręcznie):


(miejscowość, data)

(imię, nazwisko,adres zamieszkania)

 

(nazwa pożyczkodawcy, adres pożyczkodawcy, kod pocztowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja, niżej podpisana/y: (imię i nazwisko), legitymujący się dowodem tożsamości: (seria i numer dowodu osobistego lub paszportu), nr. PESEL: (PESEL) , oświadczam, że na podstawie na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1528) odstępuję od umowy pożyczki nr (numer pożyczki podany na umowie) zawartej w dniu (dzień pożyczki podany na umowie) .

Jednocześnie oświadczam, że pożyczkę wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia spłaty pożyczki, spłacę na rachunek nr: ( należy wpisać numer rachunku przeznaczony do spłaty pożyczki) nie później niż 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

(podpis pożyczkobiorcy)

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok