Kredyt konsolidacyjny z BIK

Kredyt konsolidacyjny z BIK – o tym musisz pamiętać. Zanim bank zadecyduje o skonsolidowaniu Twoich zobowiązań w jeden kredyt, nie tylko sprawdzi Twoją zdolność kredytową, ale i zapozna się z raportem udostępnionym przez Biuro Informacji Kredytowej.

kredyt konsolidacyjny z BIK

1. Co to jest Biuro Informacji Kredytowej (BIK)? Jest to instytucja powołana do życia w roku 1997 przez banki i Związek Banków Polskich (ZBP). Podstawowymi zadaniami są:

  • gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. I to zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

2. Kiedy dane trafiają do BIK? Dane przekazywane są w momencie składania w banku lub w SKOK-u wniosku kredytowego oraz już po zaciągnięciu zobowiązania. Uwaga: BIK nie jest „czarną listą dłużników” – jest to baza informacji o klientach banków i SKOK-ów pozwalająca określić ryzyko kredytowe związane z indywidualnym klientem. Dlatego też każda oferta kredytowa jest indywidualna, uwzględniająca nie tylko wiarygodność kredytową, ale i zdolność kredytową.

Podpisując wniosek kredytowy należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez BIK. Nie wyrażenie zgody oznacza odrzucenie wniosku.

kredyt konsolidacyjny z BIK zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych

Brak dostępu do historii kredytowej lub jej brak, nie jest sytuacją idealną. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych budujemy w ten sposób pozytywną historię kredytową.

Informacje dotyczące obsługi zaciągniętego zobowiązania bank lub SKOK aktualizuje przynajmniej raz w miesiącu, przez cały okres trwania umowy kredytowej.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo bankowe art. 105 ust. 4i1 banki (i inne instytucje finansowe) są zobowiązane do aktualizowania w BIK informacji dotyczących:

  • spłaty zobowiązania,
  • korekty jego wysokości,
  • nowo powstałych zobowiązań i ich spłat

w terminie 7 dni od zajścia zmiany. Również  BIK ma 7 dni na wprowadzenie nowych informacji do systemu.

Jak długo dane o kredytach są przetwarzane przez BIK?

Jakie dane trafiają do BIK? Trafiają tam dane identyfikacyjne oraz informacje o zobowiązaniach kredytowych konkretnego klienta. W raporcie znajdują m.in. stan początkowy zobowiązania, aktualny stan zadłużenia, informacje o terminowych jak i nieterminowych spłatach kredytu oraz historia kredytowa w ujęciu miesięcznym.

Jak długo BIK przechowuje dane? W przypadku terminowego spłacania kredytu, dane były przetwarzane od chwili ich przekazania do BIK, aż do wygaśnięcia zobowiązania. Jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych, to po wygaśnięciu zobowiązania, są one udostępniane innym bankom i SKOK-om w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez wskazany przez klienta czas.

Dane mogą być przetwarzane również bez wyrażenia zgody przez 5 lat, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • zobowiązanie nie zostało uregulowane lub zwłoki wyniosła powyżej 60 dni,
  • upłynęło kolejnych 30 dni od momentu poinformowania przez bank czy SKOK o zamiarze przetwarzania danych bez zgody klienta, a mimo to zobowiązanie nie zostało uregulowane.

Na mocy nowelizacji ustawy Prawo bankowe dane wszystkich zobowiązań klientów mogą być dodatkowo przetwarzane przez BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. Przetwarzanie danych nie wymaga wówczas zgód klientów.

Pozytywna historia kredytowa w BIK i kredyt konsolidacyjny

Historia kredytowa w BIK oraz zdolność kredytowa są brane przy analizie kredytowej. Oba czynniki wpływają w znaczniej mierze na warunki kredytowe zaoferowane przez bank.

Czy nie można skonsolidować zobowiązania i otrzymać kredyt konsolidacyjny bez pozytywnej historii kredytowej? Nie. Oznacza to między innymi, że nie ma takiego produktu jak „kredyt konsolidacyjny bez BIK„.

Najlepsza sytuacja jest wówczas, kiedy zobowiązania są regulowane terminowo, a to jest równoznaczne z pozytywną historią kredytową w BIK. Dla banków to klient najbardziej wiarygodny.

Przeczytaj również:


1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok