Koszt kredytu gotówkowego

2024-03-18 – ostatnia aktualizacja

Koszt kredytu gotówkowego, czyli jego cena, decyduje o tym czy jest to tani kredyt czy drogi. Dla większości kredytobiorców to najważniejsze kryterium dokonywanego wyboru. I jest to rzecz zrozumiała, bo przecież nie tylko musisz zwrócić pożyczony kapitał, ale i koszty dodatkowe związane z udzielonym kredytem.
koszt kredytu gotówkowego
Koszt kredytu gotówkowego. Źródło: kredytyporownywarka.pl


W jaki sposób policzyć koszt kredytu gotówkowego i co się na niego składa? Poniżej przykład reprezentatywny: Szybki kredyt gotówkowy z prowizją 0% w Santander Bank:

koszt kredytu gotówkowego Santander Bank
Koszt kredytu gotówkowego. Źródło: Santander Bank

Biorąc kredyt gotówkowy, każdy kredytobiorca ma do zapłacenia tzw. całkowitą kwotę do zapłaty, na którą składają się:

  • całkowita kwota kredytu oraz
  • całkowity koszt kredytu.

Całkowitą kwotą kredytu są wszystkie środki, jakie bank udostępnił kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytowej. Natomiast całkowity koszt kredytu to suma wszystkich kosztów, jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zawartą umową.

Koszty kredytu gotówkowego są inne niż np. koszty związane z kredytem hipotecznym (więcej informacji o kosztach związanych z kredytem hipotecznym) czy z kartą kredytową.

Najczęściej spotykane koszty kredytowe to:

  • odsetki – zależą od oprocentowania nominalnego, wysokości udzielonego kredytu oraz czasu spłaty kredytu,
  • prowizja – jej wysokość naliczana jest jako pewien ustalony procent od wartości udzielonego kredytu i może być kredytowa lub zapłacona przed udzieleniem kredytu,
  • marże kredytowe,
  • koszty usług dodatkowych, np. za rozpatrzenie wniosku, opłaty administracyjne,
  • ubezpieczenia – obligatoryjne i fakultatywne.

Koszt kredytu gotówkowego – Ustawa o kredycie konsumenckim

Pojęcia całkowitego kosztu kredytu, całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitej kwota do zapłaty przez konsumenta wyjaśnia Ustawa o kredycie konsumenckim z z dnia 12 maja 2011 r.1 Artykuł 5 tejże Ustawy stanowi:

koszt kredytu gotówkowego Ustawa o kredycie konsumenckim
Ustawa o kredycie konsumenckim z z dnia 12 maja 2011. Artykuł 5. Źródło: Ustawa o kredycie konsumenckim

Kredyt gotówkowy – zapisy w umowie

W umowie z bankiem może to wyglądać w następujący sposób:

a) całkowity koszt kredytu: ____ zł.
b) rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: ___ %.
c) opłata za rozpatrzenia wniosku o kredyt gotówkowy (opłata przygotowawcza): ____ zł.
d) prowizja z tytułu udzielenia kredytu: ____ zł.
e) pozostałe koszty (w tym koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu): ____ zł.
f) łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji: ____ zł.

Całkowity koszt kredytu gotówkowego RRSO

Całkowity koszt kredytu może zostać przedstawiony zarówno kwotowo w PLN (złoty polski), jak i za pomocą wskaźnika RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Dokładne wyjaśnienie RRSO znaleźć można w w artykule 5 punkt 12 Ustawy o kredycie konsumenckim. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.1

W Załączniku nr 4 znajduje się również wzór obliczania RRSO.

koszt kredytu gotówkowego RRSO wzór Ustawa o kredycie konsumenckim
Wzór na RRSO. Źródło: Ustawa o kredycie konsumenckim

Przekładając RRSO na „ludzki język” jest to wyrażony w procentach koszt kredytu z uwzględnieniem wszystkich kosztów kredytu, które zapłacisz, decydując się na zawarcie umowy o kredyt – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych.

RRSO jest wyliczane indywidualnie dla każdego kredytu i wartość wskaźnika będzie różna, w zależności od kwoty i czasu spłaty kredytu.

Zarówno RRSO, jak i całkowity koszt kredytu pomagają w porównaniu ofert kredytów poszczególnych banków (takich samych co do wysokości i czasu spłaty).

Wspomniana Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła pewne obowiązki na banki i należy do nich m.in. obowiązek przekazania formularza informacyjnego zawierającego szczegółu oferty kredytowej. Znajdują się tam zatem informacje o koszcie kredytu gotówkowego, stopie oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu i RRSO.

Uwaga 1: Na całkowity koszt kredytu wpływa również system rat, data wypłaty kredytu, daty płatności rat kredytowych. O ostatecznym kształcie oferty decyduje ocena kredytowa dokonana przez bank.

Uwaga 2: RRSO nie jet to samo co RSO kredytu (rzeczywista roczna stopa procentowania od rocznej stopy oprocentowania). RSO to Roczna Stopa Oprocentowania, która może być stała lub zmienna w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

Dodatkowe informacje, z którymi warto jest się zapoznać:

Zależność kosztu całkowitego kredytu gotówkowego od czynników kredytowych

Wysokość kosztów odsetkowych zależeć będzie oczywiście od ustalonego oprocentowania nominalnego, ale również i od wysokości kredytu, czasu kredytowania oraz rodzaju rat (malejące lub stałe).

koszt kredytu a wysokość oprocentowania
Koszt kredytu a wysokość oprocentowania. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Drugim elementem, z którym najczęściej się spotkasz, to prowizja od wysokości udzielonego kredytu. Banki tłumaczą jej naliczanie kosztami prac, które związane są m.in. z operacjami wykonywanymi przez pracowników banków, np. z przygotowaniem umowy czy przesyłaniem dokumentów.

Czasami prowizja wynosi 10%, a niekiedy banki z niej rezygnują, chcąc zachęcić klientów do skorzystania z kredytu lub pożyczki (czy wówczas pracownik banku otrzymuje mniejsze wynagrodzenie?).

Ubezpieczenie kredytu jest kolejnym dodatkowym czynnikiem, które może spowodować podwyższenie kosztów kredytowych. Wybierając kredyt gotówkowy, nie jest ono obowiązkowe, ale np. w przypadku kredytów hipotecznych jest obligatoryjne.

Banki bardzo często proponują oferty zarówno z możliwością wykupienia polisy ubezpieczeniowej, jak i wersję bez ubezpieczenia. Zachęcając jednak klientów do jego wykupienia, mogą zaproponować np. obniżkę oprocentowania lub zmniejszenie wysokości prowizji.

Podsumowując wszystkie koszty (oraz wszystkie koszty pozabankowe) dowiesz się, jaka jest cena za pożyczony kapitał. Im mniejszy koszt, to oczywiście wybrany kredyt będzie tańszy.

koszt kredytu okres kredytowania
Koszt kredytu, a czas kredytowania. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Wysokość całkowitego kosztu kredytowania zależy również wysokości pozyskanego kapitału.

koszt kredytu a wysokość kredytu
Koszt kredytu, a wysokość kredytu. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Wszystkie poszczególne czynniki kosztowe oraz składowe kredytu, wpływają na ogólny koszt kredytowy.

całkowity koszt kredytu i składowe kosztów
Całkowity koszt kredytu i składowe kosztów. Źródło: kredytyporownywarka.pl

1 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Źródło: isap.sejm.gov.pl
2 Koszty notarialne nie występują w przypadku kredytów gotówkowych, a występują w przypadku kredytów hipotecznych.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok