Koszt kredytu gotówkowego

2022-03-09 – ostatnia aktualizacja

Koszt kredytu gotówkowego, czyli jego cena, decyduje o tym czy jest to tani kredyt czy drogi. Dla większości kredytobiorców to najważniejsze kryterium dokonywanego wyboru. I jest to rzecz zrozumiała, bo przecież nie tylko musisz zwrócić pożyczony kapitał, ale i koszty dodatkowe związane z udzielonym kredytem.

koszt kredytu gotówkowego

W jaki sposób policzyć koszt kredytu gotówkowego i co się na niego składa? Poniżej przykład reprezentatywny: Szybki kredyt gotówkowy z prowizją 0% w Santander Bank:

koszt kredytu gotówkowego Santander Bank

Biorąc kredyt gotówkowy, każdy kredytobiorca ma do zapłacenia tzw. całkowitą kwotę do zapłaty, na którą składają się:

  • całkowita kwota kredytu oraz
  • całkowity koszt kredytu.

Całkowitą kwotą kredytu są wszystkie środki, jakie bank udostępnił kredytobiorcy na podstawie zawartej umowy kredytowej. Natomiast całkowity koszt kredytu to suma wszystkich kosztów, jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z zawartą umową.

Koszty kredytu gotówkowego są inne niż np. koszty związane z kredytem hipotecznym (więcej informacji o kosztach związanych z kredytem hipotecznym) czy z kartą kredytową.

Najczęściej spotykane koszty kredytowe to:

  • odsetki – zależą od oprocentowania nominalnego, wysokości udzielonego kredytu oraz czasu spłaty kredytu,
  • prowizja – jej wysokość naliczana jest jako pewien ustalony procent od wartości udzielonego kredytu i może być kredytowa lub zapłacona przed udzieleniem kredytu,
  • marże kredytowe,
  • koszty usług dodatkowych, np. za rozpatrzenie wniosku, opłaty administracyjne,
  • ubezpieczenia – obligatoryjne i fakultatywne.

Koszt kredytu gotówkowego – Ustawa o kredycie konsumenckim

Pojęcia całkowitego kosztu kredytu, całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitej kwota do zapłaty przez konsumenta wyjaśnia Ustawa o kredycie konsumenckim z z dnia 12 maja 2011 r.1 Artykuł 5 tejże Ustawy stanowi:

koszt kredytu gotówkowego Ustawa o kredycie konsumenckim

Kredyt gotówkowy – zapisy w umowie

W umowie z bankiem może to wyglądać w następujący sposób:

a) całkowity koszt kredytu: ____ zł.
b) rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: ___ %.
c) opłata za rozpatrzenia wniosku o kredyt gotówkowy (opłata przygotowawcza): ____ zł.
d) prowizja z tytułu udzielenia kredytu: ____ zł.
e) pozostałe koszty (w tym koszty ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu): ____ zł.
f) łączna kwota wszystkich kosztów, opłat i prowizji: ____ zł.

Całkowity koszt kredytu gotówkowego RRSO

Całkowity koszt kredytu może zostać przedstawiony zarówno kwotowo w PLN (złoty polski), jak i za pomocą wskaźnika RRSO – Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Dokładne wyjaśnienie RRSO znaleźć można w w artykule 5 punkt 12 Ustawy o kredycie konsumenckim. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.1

W Załączniku nr 4 znajduje się również wzór obliczania RRSO.

koszt kredytu gotówkowego RRSO wzór Ustawa o kredycie konsumenckim
Przekładając RRSO na „ludzki język” jest to wyrażony w procentach koszt kredytu z uwzględnieniem wszystkich kosztów kredytu, które zapłacisz, decydując się na zawarcie umowy o kredyt – z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych.

RRSO jest wyliczane indywidualnie dla każdego kredytu i wartość wskaźnika będzie różna, w zależności od kwoty i czasu spłaty kredytu.

Zarówno RRSO, jak i całkowity koszt kredytu pomagają w porównaniu ofert kredytów poszczególnych banków (takich samych co do wysokości i czasu spłaty).

Wspomniana Ustawa o kredycie konsumenckim nałożyła pewne obowiązki na banki i należy do nich m.in. obowiązek przekazania formularza informacyjnego zawierającego szczegółu oferty kredytowej. Znajdują się tam zatem informacje o koszcie kredytu gotówkowego, stopie oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu i RRSO.

Uwaga 1: Na całkowity koszt kredytu wpływa również system rat, data wypłaty kredytu, daty płatności rat kredytowych. O ostatecznym kształcie oferty decyduje ocena kredytowa dokonana przez bank.

Uwaga 2: RRSO nie jet to samo co RSO kredytu (rzeczywista roczna stopa procentowania od rocznej stopy oprocentowania). RSO to Roczna Stopa Oprocentowania, która może być stała lub zmienna w okresie obowiązywania umowy kredytowej.

Dodatkowe informacje, z którymi warto jest się zapoznać:


1 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Źródło: isap.sejm.gov.pl
2 Koszty notarialne nie występują w przypadku kredytów gotówkowych, a występują w przypadku kredytów hipotecznych.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok