Z jakiego banku najlepiej wziąć kredyt

2022-12-31 – ostatnia aktualizacja

Z jakiego banku najlepiej wziąć kredyt? Pytanie jaki kredyt potrzebujesz? Na jaki cel kredytowy, przez jaki czas chcesz taki kredyt spłacać. Poniżej sprawdzisz rodzaje kredytów i pożyczek oferowanych przez banki oraz najnowsze propozycje kredytowe.

z jakiego banku najlepiej wziąć kredyt

Dlaczego konsumenci zaciągają kredyty i pożyczki? Odpowiedź jest prosta: brak odpowiednio wysokich oszczędności, aby sfinansować ze środków własnych zakup określonych dóbr.

Dokonujemy zatem zakupów na raty sprzęt AGD, RTV, samochody, mieszkania. Jak podaje BIK łączne zadłużenie gospodarstw domowych na koniec września 2021 r. z tytułu spłacanych kredytów, limitów, pożyczek pozabankowych wyniosło ponad 700 mld zł. 48% dorosłych Polaków spłaca kredyt lub pożyczkę, co oznacza, że prawie co drugi Polak jest kredytobiorcą. 1

Jak widać pożyczamy często i dużo. Należy jednak mieć na uwadze, że ostanie podwyżki stóp procentowych mogą ograniczyć akcję kredytową banków, jak i obniżyć popyt na kredyty, ze względu na rosnące koszty.

Rodzaje kredytów bankowych (konsumpcyjnych) oraz najnowsze propozycje dostępne w bankach:

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Pojęcia „kredytu” i „pożyczki” traktowane są potocznie jako synonimy. Z punktu widzenia konsumenta różnica jest niewielka lub żadna, ale z punktu prawnego (jak i z punktu widzenia konsumenta) są różnice są już znaczące.

Kto może udzielić kredyt, a kto pożyczkę? Kredyt może być udzielony wyłącznie przez banki (komercyjne i spółdzielcze) oraz przez SKOK-i. Umowa kredytowa jest regulowana przez prawo bankowe i musi zawsze zawierać:

  • termin zwrotu,
  • cenę kredytu – odsetki (oprocentowanie) oraz pozostałe opłaty, np. wysokość prowizji.

Pożyczki mogą być udzielone przez każdy podmiot, który posiada wolne środki, a do 500 zł nie jest konieczna forma pisemna umowy. Umowy o pożyczki regulowane są przepisami kodeksu cywilnego. W umowie pożyczkowej nie ma obowiązku określania:

  • ceny pożyczki – może być udzielona bezkosztowo (oddajesz tyle, ile pożyczasz),
  • terminu jej zwrotu.

Z jakiego banku najlepiej wziąć kredyt gotówkowy?

Kredyty gotówkowe są kredytem konsumenckim, co oznacza, że podlegają ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Kredyty gotówkowe i pożyczki gotówkowe są najbardziej popularnymi i powszechnymi produktami kredytowymi oferowanymi przez banki. Charakteryzuje je nieskomplikowana, niesformalizowana i szybka procedura wnioskowania (również przez internet).

Kredyty gotówkowe muszą być przeznaczone na cel zapisany w umowie, natomiast pożyczki gotówkowe można przeznaczyć dowolnie – nie mogą finansować jednak działalności gospodarczej.

W sytuacji, kiedy pożyczka gotówkowa nie jest oprocentowana, nie ponosimy żadnych kosztów, wówczas konsument nie korzysta z ochrony, która została przewidziana w ustawie o kredycie konsumenckim.

KREDYTY I POŻYCZKI GOTÓWKOWE

Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny to kredyt, którego spłata jest zabezpieczona na hipotece w księdze wieczystej nieruchomości. Celem kredytowania może być remont, zakup mieszkania, działki budowlanej lub budowa domu.

Kredyt hipoteczny, w zależności od konkretnego celu kredytowania, nazywany jest kredytem mieszkaniowym, budowlanym lub remontowym.

Cechami charakterystycznymi dla tego typu kredytów, poza samym zabezpieczeniem, są:

  • udzielany na duże kwoty – co najmniej 80% kosztów nieruchomości (reszta jest pokrywana z wkładu własnego kredytobiorcy – co oznacza wkład własny przy kredycie hipotecznym),
  • kredyt długoterminowy, ze spłatą rozłożoną na 25-35 lat w przypadku kredytowania zakupu nieruchomości,
  • oprocentowanie kredytu jest znacznie niższe niż w przypadku innych kredytów.
Pożyczka hipoteczna jest również zabezpieczona na hipotece, ale może być przeznaczona na dowolny cel kredytowania, podobnie jak pożyczka gotówkowa.

Pożyczka gotówkowa czy hipoteczna? – podstawowe różnice.

Kredyty samochodowe

Kredyt samochodowy może być przeznaczony na zakup ruchomości lub na refinansowanie kredytu samochodowego z innego banku. Może to być zakup samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla, motoroweru, skutera, statku czy pojazdu typu quad – nowego lub używanego.

Zabezpieczenie ustanawiane jest na kredytowanej ruchomości i jest to przewłaszczenie częściowe na pojeździe lub pod warunkiem zawieszającym wraz z cesją praw z polisy AC.

Kredytem samochodowym można sfinansować zakup pojazdu od osoby fizycznej, dealera lub komisu.

Banki kredytują nawet do 125% wartości pojazdu, a maksymalna kwota nierzadko sięga nawet i 500 tys. zł. Czas spłaty kredytu samochodowego zależy od typu pojazdu, i tak np. dla samochodów maksymalny okres kredytowania wynosi ok. 10 lat, dla motocykli, quadów, jachtów 7-8 lat, a dla motorowerów czy skuterów – 3 lata.

Co to jest bank samochodowy? I gdzie taki bank szukać?

Kredyty konsolidacyjne

Kredyty i pożyczki konsolidacyjne stają się w ostatnich miesiącach 2021 r. coraz bardziej popularne, ze względu na rosnące koszty utrzymania oraz rosnące raty kredytów i pożyczek. Strona wydatkowa w domowym budżecie powoduje konieczność ich ograniczenia, aby utrzymać odpowiednią płynność finansową.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem zaciąganym na spłatę różnych typów kredytów i pożyczek niebankowych. Dzięki przeprowadzonej konsolidacji zobowiązań w jeden kredyt, możliwe jest obniżenie miesięcznej nowej raty nawet o 30-40% i znaczne poprawienie płynności finansowej.

Bardziej szczegółowa analiza konsolidacji kredytów dostępna jest w artykule: Czy można przenieść kredyty do innego banku?

Karty kredytowe

Karta kredytowa jest przykładem kredytu odnawialnego: za zakupione towary (usługi) płaci bank, a tym samym udziela posiadaczowi karty kredytowej kredytu. W ustalonym czasie posiadacz karty kredytowej może wykorzystać udostępnioną przez bank kwotę, a jeżeli zwróci pieniądze w ustalonym czasie (tzw. okres bezodsetkowy), nie zapłaci żadnych odsetek.

Uruchomienie kredytu w karcie kredytowej nie wymaga posiadania rachunku ROR. Wysokość limitu kredytowego w ramach karty kredytowej jest ustalana przez bank indywidualnie dla każdego klienta, po zbadaniu jego zdolności kredytowej.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego kredytobiorca otrzymuje z banku zestawienie transakcji, które zostały zawarte w danym okresie. Jest wówczas zobowiązany w wyznaczonym terminie do spłaty części – tzw. minimalna kwota do zapłaty – lub całości zaciągniętego kredytu.

Po spłaceniu całej lub częściowej zaległości na karcie kredytowej, limit kredytowy jest odnawiany, z którego można ponownie korzystać.


1 https://media.bik.pl/analizy-rynkowe
Z jakiego banku najlepiej wziąć kredyt – aktualizacja kwiecień 2022 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok