Wysokość kredytu oraz koszt całkowity

2022-09-03 – ostatnia aktualizacja

Analizując formularz informacyjny oraz parametry np. kredytu gotówkowego, znajdziesz tam takie terminy, jak całkowita kwota kredytu oraz całkowity koszt kredytu. Nie są one jednak tożsame i oznaczają co innego. W takim razie czym jest całkowita kwota i całkowity koszt kredytu?

całkowita wysokość kredytu oraz koszt całkowity

Po przeanalizowaniu Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej, bank przedstawi warunki udzielania kredytu. Zanim podpiszesz ostateczną umowę powinieneś zapoznać się z formularzem informacyjnym. Zawiera on między innymi dane dotyczące wysokości kredytu, czasu kredytowania, jak również informacje o poszczególnych kosztach, które musisz ponieść w związku z udzielonym finansowaniem.

Co to jest całkowita kwota kredytu?

Wyjaśnia to ustawa o kredycie konsumenckim. Jest to kwota, którą faktycznie otrzymasz od banku, na podstawie zawartej umowy. Nie obejmuje ona kredytowanych kosztów kredytu. To być może nieco mało zrozumiałe stwierdzenie oznacza po prostu, że do całkowitej kwoty kredytu nie jest wliczany kapitał kredytu, który jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów, jakie ponosi konsument zaciągając zobowiązanie.

Spłacasz kilka kredytów i pożyczek? Być może warto je wszystkie połączyć w jeden kredyt konsolidacyjny. Przeczytaj o tym jak skonsolidować zobowiązania bankowe w jeden kredyt.

Co to jest całkowity koszt kredytu?

O tym, czym jest całkowity koszt kredytu, znajdziemy również w Ustawie o kredycie konsumenckim. Są to wszystkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z zawartą umową kredytową. Nie są tu wliczane opłaty notarialne lub sądowe, które musimy zapłacić (np. przy kredytach hipotecznych).

Na całkowity koszt kredytu składają się różne elementy – zależą one od rodzaju kredytu, jak i konkretnej oferty bankowej. Możemy wyróżnić miedzy innymi:

  • odsetki – zależą od wysokości oprocentowania nominalnego, które może być stałe lub zmienne. Ustalane jest ono w skali roku i nie może przekraczać ustawowej wysokości odsetek maksymalnych (równa jest ona dwukrotności sumy referencyjnej NBP oraz 3,5 punktów procentowych). Informację o aktualnie obowiązującym maksymalnym oprocentowaniu nominalnym znajdziesz TUTAJ.
  • opłaty dodatkowe – np. ubezpieczenie kredytu, jeżeli jest niezbędne do uzyskania kredytu, bądź do uzyskania go na oferowanych warunkach.
  • prowizje – najczęściej występującą jest za udzielnie kredytu (jako % od wysokości kredytu). Dodatkowo może być pobiera np. prowizja przygotowawcza.
  • marże.

W przypadku kredytu hipotecznego do całkowitego kosztu kredytu wliczana jest wycena lub oszacowanie wartości nieruchomości oraz PCP – podatek od czynności cywilno-prawnych.

Do całkowitego kosztu kredytu nie wlicza się opłat notarialnych oraz sądowych, które musimy ponieść w związku z ubieganiem się o kredyt.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok