Wyjście z długów dzięki kredytowi konsolidacyjnemu? Poznaj skuteczne rozwiązanie

Publikacja: 2023-06-10. Redakcja: Marek Kamiński. 2024-04-08 – ostatnia aktualizacja

Obecnie wiele osób zmaga się z problemem zadłużenia i trudnościami w spłacie zobowiązań. Kredyt konsolidacyjny może stać się skutecznym narzędziem, które może pomóc wyjść z takiej sytuacji. Przyjrzyjmy się bliżej temu produktowi bankowemu i sprawdźmy, jak może on przyczynić się do uporządkowania finansów.

wyjście z długów dzięki kredytowi konsolidacyjnemu
Wyjście z długów dzięki kredytowi konsolidacyjnemu. Kredytyporownywarka.pl


W poniższym artykule zastanowimy się, czy konsolidacja kredytów może stanowić skuteczną strategię wyjścia z posiadanego zadłużenia. Kredyt konsolidacyjny i proces konsolidacja kredytów nie polega na ich wykreśleniu lub umorzeniu. Dług nie znika, ale pozwala poradzić sobie z wieloma zobowiązaniami finansowymi.

Jest to rozwiązanie, które z jednej strony umożliwia zamianę kilku rat w jedną, często niższą, a z drugiej strony prowadzi do wydłużenia czasu spłaty, co wiąże się z większymi kosztami. Czy warto zaryzykować? Czy konsolidacja kredytów jest dla każdego?

W niniejszym artykule bierzemy pod lupę kredyt konsolidacyjny – jakie są jego zalety i wady, jakie są obciążenia oraz kiedy warto zastanowić się nad taką opcją.

Kredyt konsolidacyjny może być kluczem do finansowej stabilizacji, a po spłacie kredytu – bez zadłużania się w czasie spłaty zobowiązania – istnieje możliwość zredukowania długu bankowego do zera.

Jeżeli jednak nie będziemy kontrolować wydatków i nie podejmiemy działań naprawczych w stosunku do domowego budżetu, to kredyt konsolidacyjny może okazać się błędem, który dodatkowo wpędzi nas w jeszcze większe kłopoty finansowe.

Czy faktycznie można wyjść z długów bankowych, konsolidując kredyty bankowe z kredytem konsolidacyjnym, czy też lepszym rozwiązaniem jest inna strategia zarządzania finansami osobistymi?

Czym jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest jednym z licznych kredytów, które znajdują się w ofercie banków, ale również i SKOK-ów. Jest to kredyt celowy, umożliwiający klientom indywidualnym skonsolidowanie swoich dotychczasowych zobowiązań finansowych w jedno nowe zobowiązanie.

W praktyce oznacza to, że klient spłaca swoje wcześniejsze i wybrane długi (bankowe) poprzez zaciągnięcie jednego większego kredytu konsolidacyjnego.

Środki finansowe z kredytu konsolidacyjnego nie są wypłacane na rachunek bankowy kredytobiorcy. Są przekazywane na rachunki wierzycieli.

Obok kredytu konsolidacyjnego jest jeszcze pożyczka konsolidacyjna bankowa. Służy temu samemu celowi. Więcej na ten temat znajdziesz w osobnym artykule: Na czym polega pożyczka konsolidacyjna?

Kto może się ubiegać o kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest dostępny dla tych kredytobiorców, którzy spłacają przynajmniej dwa zobowiązania kredytowe.

Ponad to muszą spełnić podstawowe warunki:

 • posiadać odpowiednio wysoką zdolność kredytową,
 • pozytywna historia kredytowa w BIK.

Problemy ze spłatą dotychczasowych zobowiązań są przesłanką do przeprowadzenia konsolidacji, ale opóźnienia w spłacie rat kredytowych mogą dyskwalifikować potencjalnego kredytobiorcę. Bank ma podstawę, aby odrzucić złożony wniosek kredytowy.

Jakie zobowiązania można skonsolidować?

Kredyt konsolidacyjny umożliwia skonsolidowanie różnych rodzajów zobowiązań, takich jak:

 • wykorzystane limity zadłużeniowe w kartach kredytowych i na kontach bankowych,
 • pożyczki gotówkowe,
 • kredyty ratalne,
 • kredyty samochodowe.

Gama produktów kredytowych może być rozszerzona również o kredyty i pożyczki hipoteczne. Należy wziąć pod uwagę, że o tym, jakie zobowiązania zostaną skonsolidowane, decyduje bank. To on prezentując swoją ofertę zaznacza co konsoliduje, co wyklucza i jakie są zasady.

Jak kredyt konsolidacyjny pozwala wyjść z długów?

Konsolidacja kredytów może przynieść kilka podstawowych korzyści dla kredytobiorcy. Po pierwsze, pozwala na uporządkowanie finansów poprzez skonsolidowanie wielu zobowiązań w jedno.

Dzięki temu łatwiej jest zarządzać domowym budżetem i zmniejsza się ryzyko, że zapomnimy o zapłaceniu raty.

Ponadto, kredyt konsolidacyjny może prowadzić do obniżenia miesięcznej raty, dzięki wydłużeniu czasu kredytowania. Mniejsza rata w porównaniu do łącznej sumy rat miesięcznych płaconych przed konsolidacją, powinna wpłynąć pozytywnie na domowy budżet.

Natomiast zmniejszenie raty, to również i większa zdolność kredytowa. Ten fakt jest wykorzystywany, aby skorzystać z dodatkowej gotówkowi na dowolny cel finansowy – kredyt konsolidacyjny z gotówką, którą można przeznaczyć na dowolny cel.

Wydłużając zatem odpowiednio spłatę nowego kredytu i zmniejszając nową ratę, możemy poprawić bilans domowych finansów. Mniejsze obciążenia wydatkowe, to i szansa na zrestrukturyzowanie domowego budżetu.

Bank jako instytucja udzielająca kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny jest udzielany przez banki komercyjne i spółdzielcze. Również przez SKOK-i.

Warunki dotyczące możliwości uzyskania kredytu konsolidacyjnego, są… różne. Znaleźć można zarówno oferty standardowe, ale i promocyjne dla nowych klientów banków oraz przez internet. Ważne jest nie tylko zapoznanie się z nimi, ale również i w dalszej części, porównanie ofert.

Analiza kredytowa uwzględniająca koszty całkowite kredytu konsolidacyjnego, umożliwia wybranie najlepszej opcji kredytowej.

Przed udzieleniem kredytu bank analizuje historię kredytową klienta oraz jego zdolność kredytową, aby określić warunki na jakich może zostać udzielone finansowanie.

Warunki spłaty kredytu i umowa kredytowa

Warunki spłaty kredytu konsolidacyjnego są ustalane w umowie kredytowej. Określa ona m.in.:

 • wysokość raty oraz terminy spłaty – uwzględnione w harmonogramie spłaty,
 • oprocentowanie nominalne roczne (RSO) i rzeczywiste (RRSO),
 • poszczególne koszty kredytowe,
 • produkty, które zostają spłacone,
 • inne istotne szczegóły dotyczące kredytu.

Pamiętajmy o tym, aby dokładnie zapoznać się z treścią umowy i mieć pełną świadomość warunków, zanim podpiszemy umowę.

Jak zastosować kredyt konsolidacyjny w praktyce?

Aby skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, na początku powinniśmy przeanalizować swoje obecne zadłużenie. Ważne jest, aby:

1. Wybrać zobowiązania, które zamierzamy skonsolidować.
2. Obliczyć wysokość konsolidacji, a tym samym i wysokość kredytu konsolidacyjnego. Należy podsumować wysokość rat zobowiązań pozostających do zapłacenia, a które zostaną skonsolidowane.
3. Zadecydować czy skorzystasz z dodatkowej gotówki, a jeżeli tak to w jakiej wysokości wliczyć ją do konsolidacji.
4. Oszacować wysokość raty – można to zrobić np. z kalkulatorem kredytu gotówkowego.

Oszacować ratę można z kalkulatorem gotówkowym. Założeniem jest wyłącznie sprawdzenie, jaki zakres kredytowania należy przyjąć, aby osiągnąć mniejszą ratę kredytową.

Następnie należy skontaktować się z wybranymi bankami i porównać otrzymane oferty. Można to zrobić na podstawie kosztów całkowitych, co pozwoli wybrać ofertę korzystniejszą.

Po wyborze banku składany jest wniosek o kredyt konsolidacyjny wraz z wymaganymi dokumentami. Bank przeprowadza ostateczną analizę zdolności kredytowej i po pozytywnej decyzji udziela kredytu.

Restrukturyzacja długu jako alternatywne rozwiązanie

Kredyt konsolidacyjny to nie jedyna opcja dla klientów z problemami finansowymi. W przypadku trudności ze spłatą zobowiązań istnieje również możliwość negocjacji z bankiem w celu restrukturyzacji długu.

Restrukturyzacja długu polega na zmianie warunków spłaty jednego z wybranych zobowiązań. Najczęściej polega na wydłużeniu okresu spłaty, co pozwala uzyskać mniejszą ratę.

Jest to rozwiązanie, które może być zastosowane w sytuacjach, kiedy:

 • kredyt konsolidacyjny nie jest możliwy uzyskania,
 • nie chcemy przeprowadzać konsolidacji,
 • spłacamy jedno lub maksymalnie dwa zobowiązania.

Restrukturyzacja wymaga złożenie wniosku w banku i podpisania aneksu do umowy. Rozpatrzenie wniosku i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego może potrwać nawet 30 dni.

Wakacje kredytowe: tymczasowa przerwa w spłacie rat

W niektórych przypadkach banki mogą oferować klientom możliwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Jest to tymczasowa przerwa w spłacie rat, która może być udzielona w sytuacjach, gdy klient znajduje się w trudnej sytuacji finansowej.

Wakacje kredytowe pozwalają zawiesić spłatę całej lub częściowej raty przez kilka miesięcy – nie dłużej z reguły niż 3 miesiące. Jest to krótkoterminowe odciążenie budżetu i złapanie oddechu finansowego.

Koszt kredytu konsolidacyjnego

Podczas wyboru kredytu konsolidacyjnego ważne jest zwrócenie uwagi na roczną stopę oprocentowania (RRSO) oraz całkowity koszt kredytu.

RRSO jest wskaźnikiem procentowym, który uwzględnia koszty w stosunku do wysokości kredytu w stosunku rocznym. Pozwala porównać różne oferty kredytowe.

Całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego również zawiera poniesione koszty, ale w odróżnieniu od Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania:

 • jest prezentowany w złotówkach,
 • zawiera koszty odsetkowe (RRSO uwzględnia oprocentowanie nominalne – RSO),
 • łatwiej jest sprawdzić wszystkie poszczególne opłaty pobierane przez bank.

Ponieważ znacząco mniejszą ratę kredytową można uzyskać tylko poprzez wydłużenie czasu spłaty, to i odsetki będą większe, im dłużej jest regulowane zobowiązanie.

Ubezpieczenie spłaty kredytu konsolidacyjnego

W niektórych przypadkach banki mogą wymagać wykupienia polisy ubezpieczeniowej w ramach kredytu konsolidacyjnego.

Ubezpieczenie to ma na celu zabezpieczenie interesów banku w przypadku niemożności uregulowania kredytu przez kredytobiorcę. Ale i równocześnie chroni drugą stronę umowy.

Zakres obowiązywania umowy jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed jego wykupieniem.

Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale bank może uzależniać udzielenie kredytu konsolidacyjnego od jego wykupienia. Na przykład Alior Bank wymaga zawarcia polisy w przypadku konsolidacji ponad 100 tys. zł.

Konsekwencje opóźnień w spłacie i wypowiedzenie umowy

Niestety, nieterminowa spłata rat kredytowych może mieć poważne konsekwencje. Bank może nałożyć dodatkowe opłaty, takie jak odsetki za opóźnienia, opłaty za wezwania do uregulowania rat, itp.

W konsekwencji może się to skończyć wypowiedzeniem umowy kredytowej i żądaniem natychmiastowej spłaty całego zobowiązania. Jeżeli to nie nastąpi, bank skieruje sprawę do sądu.

To wszystko zwiększa całkowity koszt spłaty zobowiązania.

Działania zmierzające do przeprowadzenia konsolidacji, powinny być podjęte zdecydowanie szybciej, niż kilka miesięcy po wystąpieniu problemów.

Podsumowanie: wyjście z długów dzięki kredytowi konsolidacyjnemu

Konsolidacja kredytów to proces łączenia wielu istniejących kredytów w jeden nowy kredyt. Jest kilka istotnych korzyści związanych z łączeniem kredytów:

 1. Obniżenie raty miesięcznej. Konsolidacja kredytów pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty, ponieważ nowy kredyt może być udzielony na dłuższy czas lub z dużo niższym oprocentowaniem. Dzięki temu można zredukować obciążenie finansowe i poprawić płynność finansową.
 2. Uproszczenie zarządzania finansami. Posiadanie wielu kredytów może być skomplikowane i trudne do śledzenia. Konsolidacja kredytów pozwala na uproszczenie zarządzania finansami poprzez spłatę wszystkich kredytów i zastąpienie ich jednym nowym. Oznacza to mniej płatności, jedno zobowiązanie do monitorowania i łatwiejsze planowanie budżetu.
 3. Potencjalne obniżenie kosztów. Jeśli nowy kredyt oferuje niższe oprocentowanie lub lepsze warunki niż istniejące kredyty, można zaoszczędzić na kosztach finansowych. Konsolidacja kredytów daje możliwość negocjacji korzystniejszych warunków oraz wyboru lepszego banku.
 4. Poprawa zdolności kredytowej. Kiedy kredyty są konsolidowane, spłacane są wszystkie płatności, a jednocześnie zmniejszona zostanie rata kredytowa, to wszystko wpływa pozytywnie na zdolność kredytową oraz historię kredytową w BIK.

Należy jednak pamiętać, że korzyści z konsolidacji mogą różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej i warunków oferowanych przez banki. Przed podjęciem decyzji o konsolidacji kredytów zawsze warto dokładnie przeanalizować koszty uzyskania kredytu i potencjalne korzyści.

Przeczytaj również:

Czy konsolidacja długów jest tym samym co konsolidacja? Krótka polemika z nieścisłościami w Wikipedii.
Mam długi. Kiedy się przedawniają?

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok