Wszystkie kredyty w jeden w 1. banku? Ależ oczywiście! To jest możliwe! Tylko jakie korzyści przyniesie taka operacja? Na to pytanie należy szukać odpowiedzi w momencie, kiedy obsługa zaciągniętych zobowiązań zaczyna przerastać Twoje możliwości finansowe.

wszystkie kredyty w jeden, czyli konsolidacja kredytowa

Jeżeli masz:

1. odpowiednią zdolność kredytową i
2. pozytywną historię kredytową, to

z konsolidacją kredytów nie powinno być kłopotu w żadnym banku. Odwrotna sytuacja, czyli kiedy zaprzestaniesz regulować raty kredytowe lub pojawiają się opóźnienia w ich płatnościach, oznacza, że szansa na uzyskanie takiego kredytu są bardzo małe.

Dlatego, jeżeli bierzesz pod uwagę możliwość takiego rozwiązania, to warto jest działać szybko i to w sytuacji, kiedy ocena kredytowa jest pozytywna i antycypujesz wystąpienie problemów finansowych.

wszystkie kredyty w jeden - ocena kredytowa
Im lepszą masz zdolność kredytową, to i z pewnością lepsze warunki kredytowania (czytaj: tańszy kredyt) możesz uzyskać. A na wysokość zdolności kredytowej wpływa wiele czynników, z których najważniejsze są oczywiście uzyskiwane dochody i ponoszone wydatki. To czy dostaniesz kredyt zależy również od tego jaką masz umowę o pracę, Twojego wieku, gdzie pracujesz, w jakim mieście mieszkasz, jakie masz wykształcenie, itp.
Zdolność kredytowa, to już połowa sukcesu. Drugą połową jest historia kredytowa. Opóźnienia w płatności rat powodują, ze szanse na uzyskanie kredytu w jakimkolwiek banku, dramatycznie spadają.

Jeżeli zatem chcesz połączyć wszystkie kredyty w jeden, tak aby zredukować liczbę zobowiązań do niezbędnego minimum, to musisz wykazać przed bankiem, że masz z czego płacić raty. Jeżeli bank uzna, że miałaś problemy ze spłatą dotychczasowych rat, to nie ma on gwarancji, że poradzisz sobie w perspektywie kolejnych miesięcy i lat.

Kredyt oddłużeniowy a kredyt konsolidacyjny

Bardzo często, i błędnie jednocześnie, kredyt konsolidacyjny jest utożsamiany z kredytem oddłużeniowym, bo tak naprawdę nie ma tzw. kredytu oddłużeniowego. Jeżeli taki produkt by istniał, to wystarczyłoby złożyć wniosek z prośba o oddłużenie i zobowiązanie zostałoby „wymazane” z zapisów bankowych.

Kredytobiorca, który zalega ze spłatą rat kredytowych, otrzyma odmowę udzielania kolejnego finansowania W KAŻDYM BANKU. Nawet wówczas, gdyby chciał zrestrukturyzować swoje zadłużenie i obniżyć wysokość raty lub chociażby uzyskać prolongatę w spłacie.

Bez względu na podjęte (lub nie podjęte) działania, zadłużenie pozostaje, a z pewnością rozwiązaniem tego problemu nie będzie pożyczka pozabankowa w firmie pożyczkowej. Nawet wówczas, kiedy otrzymałbyś takie wsparcie (?) finansowe i zapłaciłbyś ratę, to i tak musisz pożyczkę oddać (pytanie: z czego?), a jednocześnie Twoje zadłużenie mocno wzrośnie i kto wie, czy za kilka miesięcy nie utracisz całkowicie płynności finansowej.

Więcej na temat pożyczek pozabankowych przez internet, ich kosztów i dlaczego są i będą drogie, znajdziesz TUTAJ.

konsolidacja nie jest to samo co kredyt oddłużeniowy
Restrukturyzacja zadłużenia musi być podjęta:

 • zanim wystąpią kłopoty finansowe,
 • kiedy masz pozytywną ocenę kredytową.

Może dotyczyć:

 • tylko jeden umowy kredytowej, wówczas należy podjąć rozmowy z bankiem w sprawie zmiany jej zapisów (podpisanie aneksu),
 • kilku różnych zobowiązań i skonsolidowaniu ich w jeden kredyt.

Kredyt konsolidacyjny jest kredytem celowy

A to oznacza, że może być przeznaczony tylko na spłatę „starych” zobowiązań. Dzięki niemu można zamknąć dotychczasowe zobowiązania nowym kredytem. Najczęściej konsolidacji podlegają kredyty i pożyczki gotówkowe, ale banki dopuszczają również możliwość skonsolidowania zadłużenia na rachunkach ROR, limitów kredytowych. kart kredytowych oraz kredytów i pożyczek:

 • samochodowych,
 • ratalnych,
 • studenckich,
 • hipotecznych.

Pełen zakres konsolidacji, jej warunki (np. minimalny i maksymalny zakres, liczba zobowiązań, produkty z tego samego banku), zależą od polityki kredytowej prowadzonej przez bank oferujący kredyt.

Połączenie wielu zobowiązań w jeden kredyt i wydłużenie czasu jego spłaty, automatycznie sprawia, że co prawda liczba rat wzrośnie, ale miesięczne wydatki z tytułu regulowania zadłużenia będą niższe.

Ze strony technicznej wygląda to (w pewnym skrócie) następująco:

1. Bank sprawdza zdolność i wiarygodność kredytową potencjalnego kredytobiorcy. Jeżeli jest pozytywna, bank przedstawia ofertę i można wówczas:
2. Wypełnić wniosek kredytowy i wyszczególnić konsolidowane zobowiązania.
3. Następuje ponowna i ostateczna analiza kredytowa, przedstawienie ostatecznych warunków kredytowania. Jeżeli klient je akceptuje, to:
4. Bank przejmuje na siebie stare zobowiązania, spłaca wierzycieli i udziela kredytu w wysokości sumy zobowiązań przedstawionych do konsolidacji.

Podział kredytów konsolidacyjnych ze względu na zabezpieczenie

Kredyty konsolidacyjne można podzielić na zabezpieczone (hipoteczne) i niezabezpieczone (gotówkowe). Różnią się one od siebie przede wszystkim ceną oraz maksymalnym okresem kredytowania.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny zabezpieczony jest hipoteką na nieruchomości i jest on niżej oprocentowany od gotówkowego, a okres kredytowania może wynieść nawet i 20 lat.

Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej nieruchomości lub nie chcesz jej obciążać hipotecznie, to wówczas należałoby skorzystać z kredytu konsolidacyjnego gotówkowego. Jego główna zaleta to zdecydowanie mniej formalności, ale maksymalna kwota z reguły nie przekracza 200 tys. zł, a najdłuższy okres kredytowania to 8 – 10 lat.

wszystkie kredyty w jeden, czyli plusy i minusy kredytów konsolidacyjnych

Kiedy opłaca się wziąć kredyt konsolidacyjny?

Właściwym pytaniem byłoby czy opłaca się? I tutaj odpowiedź byłaby jednoznaczna: pod względem kosztów – nie opłaca się. Jak to zresztą jest z każdymi kredytami i pożyczkami konsumpcyjnymi.

Jeżeli przyjmujesz inne kryteria, nie kosztowe, to odpowiedź jest już bardziej skomplikowana. Ale o tym przeczytasz poniżej.

Każdy kredyt, w tym również i kredyt konsolidacyjny, wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie jest tak, że oddajesz tylko pożyczony kapitał, albo zwracasz tylko 75% (o! i wówczas to byłaby opcja opłacalna!).

Całkowita kwota do oddania = Pożyczony kapitał + Koszty całkowite

Podstawowym i najważniejszym elementem kosztów, który ma decydujący wpływ na całkowity koszt kredytu są: ODSETKI. Dodatkowo bank naliczy prowizję (ale jest sporo ofert bez prowizji) i mogą wystąpić również inne koszty, np. opłaty dodatkowe czy wykupienie ubezpieczenia.

Odsetki są naliczane według oprocentowania nominalnego, a ich wysokość jest pochodną:

 • wysokości kredytu konsolidacyjnego,
 • czasu kredytowania,
 • wyboru rat – malejące lub stałe.

Dłuższy okres spłaty kredytu, to z jednej strony mniejsza rata, ale z drugiej podwyższenie całkowitych kosztów odsetkowych. A to już oznacza droższy kredyt.

Z konsolidacją jest ten problem, że musisz zwrócić bankowi więcej, niż w sytuacji, kiedy spłata konsolidowanych zobowiązań następowałaby tak jak dotychczas. Wyjątek: oprocentowania nominalne starych kredytów są znacznie większe od nowego, zaproponowanego przez bank konsolidujący kredyty. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie przeanalizować koszty kredytowe, jak to wygląda przed konsolidacją i po, o ile więcej wzrośnie Twoje zadłużenie, czy coś zyskujesz, itp.

Wszystkie kredyty w jeden! Trochę przykładów konsolidacji

Zdecydowanie większość osób chciałaby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Można się jednak posłużyć wyłącznie przykładami. A to dlatego, że każdy przypadek jest indywidualny. Ma to związek z konsolidowanymi produktami, wysokością kredytu i okresem spłaty, wyborem banku i najważniejsze: zdolnością i wiarygodnością kredytową. Korzystając z rankingów kredytów konsolidacyjnych należy te wszystkie ograniczenia (a zwłaszcza te ostatnie) wziąć pod uwagę.

Dobrze. Wracając do meritum sprawy.

Przypuśćmy, że konsolidacja dotyczy:

Zadłużenia na 5000 zł

Kredyt będziesz spłacać w 48 równych ratach kapitałowo-odsetkowych. Oprocentowaniem nominalne stałe (nie zmieni się przez cały czas spłaty kredytu, nawet gdy wzrosną lub spadną stopy procentowe ustalane przez RPP): 6,00% w stosunku rocznym. Od wysokości zależeć będą oczywiście odsetki. Prowizja jest niewielka, w wysokości 2% wartości udzielonego kredytu, dodatkowo wykupione zostało dobrowolne ubezpieczenie kredytu. Jak będzie wyglądać całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego z uwzględnieniem kosztów składowych?

Całkowity koszt kredytu w wysokości 973,38 zł składa się z:

 • odsetek: 637,18 zł,
 • ubezpieczenia 211,20 zł.
 • prowizji 100 zł,
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 25 zł.

RRSO wynosi 10,05%., a rata kredytowa 117,43 zł.

Jeżeli zatem poprzednia rata (suma rat miesięcznych konsolidowanych zobowiązań) wynosiła np. 160 zł, to po konsolidacji, o ponad 40 zł zmniejsza się strona wydatkowa w budżecie domowym. Jednocześnie jednak Twoje zadłużenie zwiększa się o całkowity koszt kredytu – 973,38 zł. Do stanu poprzedniego (przed konsolidacją) powrócisz za 8 miesięcy. Po zapłaceniu 9 raty, Twoje zadłużenie spadnie do poziomu 4 916,93 zł.

Zadłużenie na 15000 zł

Znacznie większe zadłużenie, ponieważ wynoszące 15 tys. zł, ale przy znacznie krótszym okresie kredytowania, bo spłata kredytu konsolidacyjnego następuje w 36 ratach.

Założenia: całkowita kwota kredytu wynosi 15 tys. zł (prowizja i zabezpieczenie zapłacone ze środków własnych), spłata kredytu następuje w 36 równych ratach miesięcznych, roczne stałe oprocentowanie nominalne 7,20%, prowizja 3,5%.

Całkowity koszt kredytu 2 234,07 zł, w tym:

 • odsetki od kredytu 1 701,07 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 525 zł,
 • ubezpieczenie 8 zł.

Całkowita kwota do zapłaty (suma całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu) 17 234,07 zł.
RRSO wynosi 10,14%. Rata wyniesie ok. 463.92 zł.

A na koniec wyliczeń:

Kredyt konsolidacyjny zabezpieczony hipotecznie

Taki kredyt konsolidacyjny wcale nie należy do rzadkości: zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jeżeli szukasz więcej informacji dotyczących kredytów hipotecznych, to przeczytaj dlaczego warto jest skorzystać z usług profesjonalisty i eksperta.

Całkowita kwota kredytu: 200 tys. zł, a okres kredytowania wynosi 20 lat (240 miesięcy – 240 miesięcznych rat).

Założenia:

 • oprocentowanie nominalne (zmienne) kredytu: 4,16% w skali roku1,
 • prowizja nie kredytowana – 1,60 % kwoty kredytu

Całkowity koszt kredytu 98.681,29 zł, w tym:

 • odsetki 95 062,29 zł,
 • prowizja za przyznanie kredytu 3 200 zł,
 • opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 200 zł,
 • koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł,
 • podatek od czynności cywilno-prawnych (CPP): 19 zł.

W całkowitym koszcie kredytu (CKK) nie został uwzględniony koszt ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz koszt jej wyceny (w przypadku, gdyby to bank był dostawcą tych usług, to zostałyby one ujęte w CKK).

Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 298 681,29 zł. Równa rata kapitałowo-odsetkowa miesięczna: 1 228,89 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) 4,46%.

1 Oprocentowanie nominalne wyliczone zostało jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,26%) i marży banku w wysokości 3,90%.
Oprocentowanie kredytu zmienne kredytu oznacza, że może one ulec podwyższeniu/zmniejszeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M. Spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wszystkie kredyty w jeden, tylko w szczególnych przypadkach

Podsumowując: konsolidacja jest kierowana przede wszystkim do tych osób, które mają pewne trudności ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Powody takiej sytuacji mogą być różne, począwszy od zmniejszenia się uzyskiwanych dochodów, poprzez „przekredytowanie„, kończąc na braku możliwości ograniczenia innych wydatków.

Innym motywem może być również poprawa zdolności kredytowej i chęć skorzystania z dodatkowej gotówki. Zamiast „dokładać” kolejną pożyczkę (a może okazać się, że jej nie uzyskasz ze względu na ograniczoną zdolność kredytową), można skonsolidować kredyty i pożyczki, a w ramach konsolidacji uzyskać dodatkową gotówkę.

Czy powinniśmy jednak spłacać stare kredyty zaciągając nowy? Przecież w takiej sytuacji wzrasta ogólne zadłużenie i może to grozić wpadnięciem w spiralę zadłużenia? Jeżeli nie masz żadnych oszczędności i perspektyw na zwiększenie dochodów lub też ograniczenie innych wydatków, to jest to jedyne racjonalne rozwiązanie. Warunek jest jednak jeden: nie skorzystasz z dodatkowej gotówki i w następnych miesiącach (i latach) nie weźmiesz żadnego nowego kredytu. Tylko w te sposób można poprawić finanse. W przypadku, kiedy nastąpi ich poprawa, zwiększą się z czasem dochody, to można wziąć pod uwagę również wcześniejsza spłatę zobowiązania.

"Wszystkie kredyty w jeden, 
czyli konsolidacja kredytowa w 2021".
Artykuł zaktualizowany 7 sierpnia 2021 r.
Pozostałe: Pożyczki Pozabankowe: Pożyczki Krótkoterminowe - Pożyczki Na Raty | Konta bankowe: Konta Osobiste - Konta Firmowe.

3 odpowiedzi

 1. Pomyliłaś się w kredytach?! To tak jak wybrać niewłaściwego lekarza! Dobrze, że do parabanku nie poszłaś…

 2. Ja dwukrotnie konsolidowałam kredyty. Pierwszy raz to dobre parę lat temu, kiedy… nie wiedziałam co to za kredyt. Zamiast gotówkowego wzięłam konsolidacyjny. Dzięki temu, kilka lat już w pełni świadomie wzięłam konsolidacyjny, aby pozbyć się kart kredytowych i pożyczki, kiedy braliśmy z mężem kredyt hipoteczny na mieszkanie. Warto o nim pomyśleć kiedy faktycznie chcemy obniżyć ratę i poprawić zdolność kredytową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.