Wniosek o kredyt hipoteczny

2024-02-23 – ostatnia aktualizacja

Złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, to szczególnie ważny etap na drodze do własnego mieszkania. Wraz z wnioskiem konieczne jest dołączenie różnych dokumentów przy jednoczesnym spełnienia wielu warunków. W poniższym artykule dowiesz się na jakie formalności należy być przygotowanym, jakie dokumenty przygotować i czego dopilnować już po sfinalizowaniu transakcji.
wniosek o kredyt hipoteczny
Wniosek o kredyt hipoteczny. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Podpisanie umowy o kredyt hipoteczny i zakup mieszkania lub domu, to marzenie wielu osób. Zanim je zrealizujesz, musisz przejść dość długą i skomplikowaną procedurę.

Podpisanie umowy przedwstępnej. Wypełnienie i złożenie wniosku kredytowego. Kontakt z rzeczoznawcą i podpisanie umowy kupna nieruchomości. Ostatni krok to podpisanie umowy kredytowej z bankiem.

Nie wiesz jak to zrobić? Umów się z ekspertem, który pomoże tobie nie tylko wypełnić wniosek kredytowy, ale także sprawdzi twoją zdolność kredytową, porówna kredyty hipoteczne i poprowadzi ciebie przez całą procedurę kredytową.

Sprawdź również poprzednie części poradnika:

Wniosek kredytowy i analiza kredytobiorcy

Na podstawie poprawnie złożonego wniosku kredytowego bank przeprowadza analizę i wydaje decyzję – pozytywną lub negatywną dotyczącą udzielenia kredytu hipotecznego. Jaka będzie decyzja banku, uzależnione jest od kilkudziesięciu różnych parametrów, które muszą być wzięte przez analityków bankowych.

Nie jest to jednak szybki i prosty proces. Wręcz przeciwnie, analiza jest skomplikowana, ponieważ obejmuje zarówno stronę finansową wnioskodawcy, ale i analizę prawną i nieruchomości.

O tym jak szybko bank zacznie sprawdzać wniosek kredytowy uzależnione jest od tego, jak szybko zostaną skompletowane wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli jakiegoś dokumentu brakuje, to wniosek nie jest rozpatrywany.

Analizowanie wniosku kredytowego zaczyna się od sprawdzenia czy zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli brakuje jakiś, bank prosi o ich uzupełnienie. W momencie kiedy wniosek jest kompletny, bank zabiera się za jego analizę.

Z czego składa się wniosek kredytowy?

Wniosek o kredyt hipoteczny składa się z następujących części:

 • Formularz, w którym znajdują się najważniejsze dane wnioskodawcy, np. wiek, stan cywilny, wykształcenie, wysokość zarobków netto, rodzaj zatrudnienia i staż pracy, koszty stałe i inne zobowiązania miesięczne w gospodarstwie domowym.
 • Informacje dotyczące kredytu: jego wysokość, czas spłaty w miesiącach, zabezpieczenie kredytowania w postaci nieruchomości.
 • Informacje dotyczące nieruchomości, na której zostanie ustanowiona hipoteka, np. dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości, numer księgi wieczystej lub odpis z księgi, umowa przedwstępna lub deweloperska, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przydziale lokalu i braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej.
 • Dodatkowa lista załączników i oświadczeń.

Jakie są dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o kredyt hipoteczny?

Dokumenty wymagane przez banki w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny, można podzielić na dwie grupy:

1. Formularze bankowe – wnioski kredytowe, formularze dotyczące wnioskodawcy, kosztorys w przypadku budowy lub remontu nieruchomości oraz wszelkiego innego rodzaju oświadczenia i formularze informacyjne wymagane przez bank.

2. Dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy – może to być dowód osobisty, ale i mObywatel 2.0, paszport lub karta pobytu dla cudzoziemców.

Kredyt hipoteczny – dokumenty potwierdzające dochody

Podstawowa zasada jest taka, że zweryfikowane mogą być wyłącznie dochody uzyskiwane legalnie, na podstawie dokumentów potwierdzających regularne i systematyczne wpływy. Dochody muszą zapewnić możliwość płacenie rat przez cały czas trwania umowy kredytowej.

Dokumenty dochodowe wymagane przez bank przy składaniu wniosku kredytowego są uzależnione od sposobu jego uzyskiwania.

Umowa o pracę. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony) lub umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) bank poprosić może o:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i dochodach,
 • wyciąg z rachunku bankowego np. z ostatnich 6. miesięcy na który jest przelewane wynagrodzenie,
 • świadectwo pracy,
 • umowy oraz aneksy z pracodawcą,
 • dokumenty potwierdzające dochód z ZUS-u.

Dla umów na czas określony banki wymagają, aby tak umowa o pracę trwała przy najmniej 6 miesięcy. Niektóre z nich poproszą o przedstawienie tzw. promesy zatrudnienia, czyli deklarację od pracodawcy, że kontynuować będzie z nami współpracę (zatrudnienia) w przyszłości.

W przypadku otrzymania podwyżki – jeżeli nastąpiła w ostatnich 6. miesiącach – bank poprosi o aneks do umowy o pracę.

Warto postarać o podwyżkę, która w oczywisty sposób zwiększania wysokość dochodów netto, a tym samym i zdolność kredytową, co najmniej kilka miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Umowa o dzieło lub umowa zlecenie. W również w przypadku umów cywilnoprawnych będzie potrzebne:

 • zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach,
 • umowa na podstawie której wykonywana jest praca,
 • wyciąg z konta bankowego, na które wpływa wynagrodzenie.

Działalność gospodarcza. W tym przypadku nie ma jednej wspólnej listy, ponieważ zestaw dokumentów dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą zależy od sposobu rozliczania się z fiskusem1.

Najczęstszym sposobem wybieranym przy rozliczeniu się urzędem skarbowym jest prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR). W takim przypadku bank będzie wymagał przedstawienia:

 • PIT-u za ostatni rozliczony rok podatkowy,
 • KPiR za bieżący i poprzedni okres rozliczeniowy,
 • potwierdzenie opłacania składek na ZUS i podatków,
 • historię rachunku firmowego,
 • ewentualne inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego należy przygotować:

 • PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy,
 • ewidencję przychodów za bieżący i poprzedni okres rozliczeniowy,
 • potwierdzenie opłacania składek na ZUS i podatków,
 • inne dokumenty.

Karta podatkowa: okazanie tzw. wymiaru podatku. Jest to decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego o stałej kwocie podatku.

Kredyt hipoteczny – dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości

Jakie dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości należy przygotować składając wniosek o kredyt hipoteczny? Różnią się one w zależności od tego, czy nieruchomość jest kupowana na rynku wtórnym czy na rynku pierwotnym.

Rynek wtórny:

 • umowa przedwstępna,
 • nr księgi wieczystej nieruchomości,
 • potwierdzenie prawa własności sprzedającego do nieruchomości,
 • wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego.

Rynek pierwotny:

 • umowa przedwstępna lub deweloperska,
 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości działki,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
 • pozwolenie na budowę,
 • dokumenty potwierdzające wpłaty na rzecz dewelopera,
 • wycena nieruchomości dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego,
 • prospekt informacyjny.

Jest to oczywiście tylko ogólny zakres wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Każdy z banków ma swoje ustalenia i listę dokumentów. Nawet wniosek o kredyt hipoteczny nie jest jednakowy i nieco się różni w każdym z banków.

Spis potrzebnych dokumentów otrzymasz w wybranym banku lub ich przygotowaniem zajmie się Ekspert Finansowy. Pamiętaj! Procesowanie wniosku kredytowego rozpoczyna się w momencie złożenia poprawnie wypełnionego wniosku kredytowego z dołączeniem wszystkich wymaganych przez dokumentów i formularzy.

Trzy etapy analizy wniosku o kredyt hipoteczny

Pierwszym etapem jest badanie stanu prawnego nieruchomości, czyli czy nie ciążą na niej obciążenia. Kolejnym etapem jest sprawdzenie wartości nieruchomości. Ostatnim, zbadanie zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny.

Podczas przeprowadzanej analizy, bank może poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów. I również w tym przypadku wstrzymuje to proces analizy. Im szybciej dostarczymy dokumenty, tym szybciej będzie kontynuowana procedura.

Po pozytywnej decyzji kredytowej następuje podpisanie umowy i uruchomienie kredytu.

W przypadku rynku wtórnego oznacza to wizytę u notariusza wraz ze sprzedającym i zawarcie aktu notarialnego. Następnie w sądzie wieczysto-księgowym następuje złożenia wniosku o wpis hipoteki. Końcowym etapem jest ubezpieczenie nieruchomości. Z kompletem dokumentów należy się udać ponownie do banku, który uruchamia, przeważnie w terminie 3-5 dni, kredyt hipoteczny. Jest wypłacany na rachunek osoby sprzedającej.

Aby kredyt hipoteczny został uruchomiony, musi zostać złożona dyspozycja osoby, która o taki kredyt wnioskowała.

Wniosek o kredyt hipoteczny. Podsumowanie

W powyższym wpisie zapoznałeś się z podstawowymi formalnościami, do których należy przygotować się składając wniosek o kredyt hipoteczny:

 • z czego składa się wniosek kredytowy?
 • jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
 • dokumenty w zależności od formy zatrudnienia,
 • jakie dokumenty dotyczące nieruchomości należy przedstawić w banku.

1 Fiskus oznaczał za czasów Cesarstwa Rzymskiego skarb prywatny cesarza. Nie był tym samym co aerarium, tj. skarb państwa, zarządzany przez senat. Z czasem, po ugruntowaniu się absolutyzmu, fiskus oznaczał w ogóle skarb państwa. Obecnie „fiskus”, to popularne określenie instytucji wchodzących w skład aparatu skarbowego państwa.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok