Wkład własny kredyt hipoteczny 2021

Wkład własny: mieszkanie – 2021 – ile wynosi i czy zaszły ostatnio jakieś zasadnicze zmiany?

wkład własny kredyt hipoteczny 2021

Wkład własny jest jednym z elementów badania zdolności kredytowej klienta, a udokumentowanie posiadania oszczędności na poziomie kilkunastu bądź nawet i kilkudziesięciu tysięcy złotych, pozwala przypuszczać, że terminowa spłata kredytu nie powinna sprawiać kłopotów.

Dodatkowo bank udzielając kredyt hipoteczny ma pewność, że wartość nieruchomości będzie większa od udzielonego kredytu, co w sytuacji wystąpienia problemów z jego spłatą, pozwoli sprzedać kredytowaną nieruchomość i odzyskać wyłożone środki finansowe.

Poniżej znajduje się zestawienie zarówno banków, jak i pośredników finansowych, z którymi można się skontaktować i zapytać o szczegóły. Spotkanie jest oczywiście darmowe i nie zobowiązuje do skorzystania z propozycji. W dalszej części artykułu dowiesz się m.in.: co to jest wkład własny w kredycie hipotecznym, co nim może być (a co nie może) i jak go wyliczyć.

Co to jest wkład własny do kredytu hipotecznego?

Wkład własny jest to w największym skrócie, udział klienta w finansowaniu kredytowanej nieruchomości. Ma udowodnić, że klienta stać na takie zobowiązanie.

Jeszcze parę lat temu kredyt hipoteczny bez wkładu własnego można było dostać nawet i na na 110% kupowanej nieruchomości. W 2013 roku weszła w życie Rekomendacja S stworzona przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) ustanawiająca wkład własny, który przez kilka kolejnych lat był sukcesywnie podnoszony i obecnie wynosi 20% kupowanej nieruchomości.

Rekomendacja 10: bank nie powinien kredytować pełnej wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i powinien żądać od kredytobiorcy wkładu własnego.

Czy jest możliwe, aby wziąć kredyt hipoteczny posiadając mniejszy wkład własny? Przed wystąpieniem kryzysu gospodarczego było to możliwe. Niektóre z banków posiadały oferty z wkładem własnym wynoszącym zaledwie 10%, a od brakującej części bank wymagał wykupienia ubezpieczenia.

Kredyt hipoteczny, a wkład własny – mieszkanie – 2021

To przede wszystkim wkład pieniężny, ale alternatywą może być:

Wkład własny – mieszkanie: 2021 – ubezpieczenie kredytu
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest kosztem ponoszonym, aż do chwili, kiedy saldo kredytu nie osiągnie 80% wartości zabezpieczenia. Należy pamiętać o tym, że każde ubezpieczenie zwiększa koszt całkowity kredytu, a ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie jest jedynym. O pozostałych wymaganych ubezpieczeniach można przeczytać w artykule: co to jest ubezpieczenie pomostowe.

Wkład własny – mieszkanie – 2021 – co może nim być?

 • hipoteka na nieruchomości mieszkalnej wpisana na pierwszym miejscu na rzecz banku,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Wskazanie banku jako jedynego uprawnionego do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego.

Jak wyliczyć wymagany wkład własny: mieszkanie – 2021?

Wkład własny jest wyliczany od wartości nieruchomości, którą zamierzamy nabyć (niezależnie czy kupujemy ją na rynku pierwotnym czy wtórnym), a nie od kwoty kredytu hipotecznego, który chcemy otrzymać.

Jeżeli zatem zamierzamy kupić mieszkanie za 250 tys. zł, to wymagany wkład własny przy poziomie 20% wynosi 50 tys. zł. Cena działki budowlanej wynosi 70 tys. zł, to wkład własny przy takim samym poziomie wymaga zgromadzenia oszczędności w wysokości 14 tys. zł. Im większy posiadany wkład własny, tym mniejszy jest oczywiście potrzebny kredyt hipoteczny.

Różne formy, jakie może mieć wkład własny – mieszkanie – 2021:

 • Inna nieruchomość – hipoteka zostanie nałożona na wybraną nieruchomość. Nie może być obciążona jednak inną hipoteką oraz nie może stanowić przedmiotu służebności.
 • Działka budowlana na której ma zostać wybudowany dom oraz koszty robót budowlanych (udokumentowane w postaci faktur i rachunków). Wliczana jest wartość prac, jakie zostały wykonane.
 • Środki zebrane na IKE lub IKZE. Bank może zabezpieczyć środki zgromadzone na takich rachunkach. Nie ma konieczności ich wypłacania, bowiem bank zabezpiecza jedynie określoną kwotę do czasu spłacenia wkładu własnego.
 • Zastaw na obligacjach lub papierach wartościowych,
 • Deklaracja sprzedaży nieruchomości,
 • Zadatek dla sprzedającego,
 • Darowizna. Rozwiązanie jest najkorzystniejsze w ramach zerowej grupy podatkowej, czyli jest to najbliższa rodzina. Nie podlega ona opodatkowaniu, wymagane jest jednak złożenie w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania, deklaracji SD-Z2 we właściwym urzędzie skarbowym. W ramach przekazanej darowizny powinna zostać sporządzona umowa, ale nie musi być podpisana w obecności notariusza. Na umowie muszą znaleźć się dane z dowodu osobistego darczyńcy i osoby obdarowanej. Ponadto: kwota darowizny, data przekazania środków, oświadczenie przekazania oraz przyjęcia darowizny.
Banki nie honorują wkładu własnego pochodzącego z kredytu lub pożyczki.

Minimalny wkład własny: mieszkanie – 2021

Jaki obowiązuje minimalny wkład własny dla niektórych banków? Stan na 4.1.2021 r.:

 • Bank Millennium 10%.

Dodatkowe informacje dot. kredytu – kredyt hipoteczny Bank Millennium

 • 0% prowizji za udzielenie kredytu (RRSO 2,78%),
 • możliwość częściowej spłaty dowolnej kwoty online,
 • wakacje kredytowe raz w roku.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na:

 • zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • budowę lub rozbudowę domu,
 • remont lub modernizację,
 • refinansowanie kredytu mieszkaniowego*.
 • Credit Agricole 10%,
 • mBank 10%,
 • Bank Pekao 15%,
 • PKO BP 20%,
 • Bank Pocztowy 20%,
 • BNP Paribas 20%,
 • Citi Handlowy 20%,
 • ING Bank Śląski 20%.

Zaktualizowane informacje dotyczące wkładu własnego:

* Refinansowanie kredytu mieszkaniowego to spłata droższego kredytu mieszkaniowego z pieniędzy pozyskanych z nowego i tańszego zobowiązania.


6 komentarzy do “Wkład własny kredyt hipoteczny 2021”

 1. Minimalny wkład własny – 16 kwietnia 2022 r.

  10%: Alior Bank, BPS Bank , Credit Agricole, mBank, Millennium Bank, Bank Pekao, PKO BP, Santander BP.
  20%: Bank Pocztowy, BNP Paribas, BOŚ Bank, Citi Handlowy, ING Bank Śląski.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok