Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami

Redakcja: Marek Kamiński. 2024-06-21 – ostatnia aktualizacja. Wiarygodne źródło informacji Artykuły w serwisie KredytyPorownywarka.pl są starannie opracowywane przez doświadczonych autorów, bazując na wiarygodnych źródłach. Wykorzystujemy dane z renomowanych raportów branżowych, analiz rynkowych oraz opinii ekspertów finansowych. Nasze publikacje mają charakter informacyjny i edukacyjny, nie są poradami inwestycyjnymi ani rekomendacjami finansowymi. Dążymy do dostarczania czytelnikom rzetelnej wiedzy, pomagającej w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych..

Od 22 lipca 2017 roku obowiązuje ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami. Ustawa całościowo i szczegółowo reguluje proces nie tylko oferowania kredytów hipotecznych, ale również zawierania i wykonywania umów, a także ich reklamowania. Jakie zostały wprowadzone zmiany?


1. Kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie przez banki i SKOK-i.

2. Kredyt hipoteczny udzielany będzie tylko w walucie, w której konsument uzyskuje większość dochodów lub posiada w niej większość środków finansowych.

3. Przed zawarciem umowy kredytowej, klient musi otrzymać formularz informacyjny, zarówno od kredytodawcy, jak i pośrednika, czy agenta. Formularz informacyjny pozwala porównać kilka ofert kredytowych, bowiem zawiera informacje m.in. o całkowitej kwocie kredytu, koszcie kredytu, zasadach spłaty, czy o stopie oprocentowania. Warunki zawarte w formularzu obowiązują przez 14 dni.

4. Pośrednicy i agenci doradzający konsumentowi muszą przedstawić co najmniej 3 oferty umów o kredyty hipoteczne.

5. Bank ma maksymalnie 21 dni na wydanie decyzji kredytowej od dnia złożenia wniosku. Decyzja kredytowa stanowi ofertę.

6. Bank ma obowiązek oceny zdolności kredytowej na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z baz danych (np. BIK) lub z baz wewnętrznych kredytodawcy. Umowa może zostać zawarta wyłącznie wówczas, kiedy wynik oceny kredytowej będzie pozytywny.

7. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wystarczy wysłać list polecony przed upływem terminu. Kredytobiorca ponosi wówczas tylko koszty odsetek za okres, w którym to bank wypłacił kredyt do momentu jego zwrotu.

Szukasz kredytu na zakup mieszkania? Sprawdź porównanie: kredyt na mieszkanie 160 tys. zł. Wyliczenie rat do 35 lat oraz pośrednicy finansowi – pomoc w wyborze banku.

8. Kredytodawca, pośrednik lub agent mają obowiązek przekazania na trwałym nośniku wzoru odstąpienia od umowy.

9. Całkowita lub częściowa wcześniejsza spłata kredytu będzie możliwa w każdym momencie. Umowa może jednak przewidywać rekompensatę w przypadku wcześniejszej spłaty kredytów o stałej stopie oprocentowania – w okresie obowiązywania stałej stopy, oraz w przypadku kredytów o zmiennej stopie procentowej przed upływem 3 lat. Maksymalna prowizja w przypadku kredytu hipotecznego z oprocentowaniem zmiennym nie może być wyższa niż odsetki, które zostałyby naliczone od spłacanej kwoty w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Prowizja nie może również przekraczać 3 proc. spłacanej kwoty. Prowizja za wcześniejszą spłatę nie może przekraczać kosztów kredytodawcy bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą.

10. W przypadku opóźnienia spłaty raty kredytowej, bank wyznaczy dodatkowy termin, który nie będzie krótszy niż 14 dni roboczych. Bank poinformuje również o możliwości restrukturyzacji zadłużenia.

11. Jeżeli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać rat, bank zaproponuje restrukturyzację zadłużenia. Bank będzie mógł:

  • czasowo zawiesić spłatę,
  • obniżyć wysokość rat,
  • wydłużyć okres kredytowania,
  • zaproponować inne rozwiązanie.

W przypadku odrzucenia przez bank wniosku restrukturyzacyjnego lub zakończy się ona niepowodzeniem, to wówczas bank umożliwi sprzedaż nieruchomości w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy.

12. Reklamy dotyczące kredytów muszą być czytelne, a przypisy widoczne. Jeżeli reklama będzie np. informowała o oprocentowaniu kredytu, to musi być zaznaczone czy jest to stałe, czy zmienne. Ponadto w reklamie znajdziemy informacje dotychczas prezentowane, takie jak: całkowita kwota kredytu, całkowity koszt kredytu RRSO, czas obowiązywania umowy, wysokość rat. Jeżeli reklama nie będzie zawierała informacji o kosztach związanych z kredytem, to musi się znaleźć informacja o wysokości jego RRSO. Powyższe informacje muszą być przedstawione na na reprezentatywnym przykładzie i zgodnie z ustawą „tak samo widocznie, czytelnie i słyszalnie, jak pozostałe informacje dotyczące kosztów kredytu„. W przypadku kredytów hipotecznych ze zmienną stopą oprocentowania, musi zostać umieszczona informacja o ryzyku jej zmiany.

13. Ustawa zakazuje sprzedaży wiązanej. Nie można już uzależniać zawarcia umowy od wykupienia określonych produktów. Wyjątkiem jest bezpłatne konto bankowe, służące do spłaty rat kredytu. Możliwa jest natomiast sprzedaż łączona, polegająca na zaoferowaniu innych produktów, jednak bez obowiązku ich wykupywania.

14. Został wprowadzony rejestr pośredników kredytu hipotecznego i konsumenckiego prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz transparentność zasad wynagrodzenia doradców i pośredników kredytowych. Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami wprowadziła jednocześnie zmiany do ustawy o kredycie konsumenckim dotyczące reklamy kredytu konsumenckiego. W reklamach zawierających dane dotyczące kosztów kredytu, obowiązkowe informacje muszą być przedstawione tak samo widocznie, czytelnie i słyszalnie jak pozostałe informacje dotyczące kosztów kredytu. Jeżeli będzie np. eksponowane oprocentowanie 0%, to równie czytelnie musi być podana informacja o RRSO kredytu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok