Umowa zlecenie a kredyt gotówkowy

Umowa zlecenie a kredyt gotówkowy – nie jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony? Nie masz wówczas szans na kredyt gotówkowy…? W takim przypadku oznaczałoby to, że prawie 1 mln osób zatrudnionych 1, zostałoby wykluczonych z możliwości ubiegania się o kredyt bankowy.

umowa zlecenie a kredyt gotówkowy

W procesie analizy zdolności kredytowej, bank bierze pod uwagę nie tylko wysokość uzyskiwanych dochodów, ale również ich stabilność. Osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne (np. zlecenie czy o dzieło) mogą otrzymywać nieregularne dochody, raz mniejsze, a raz większe. Nawet wówczas, kiedy co miesiąc na konto bankowe wpływa podobna kwota, to i tak, bank nie zakwalifikuje umowy zlecenie lub o dzieło na równi z umową o pracę.

Na szczęście umowy cywilnoprawne nie dyskwalifikują na starcie potencjalnego kredytobiorcy z możliwości ubiegania się o kredyt gotówkowy w banku.

Trudno jest prognozować co się wydarzy za kilka lub kilkanaście miesięcy, ale obecnie jest możliwe zaciągnięcie kredytu czy pożyczki gotówkowej w banku, przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie, a nawet o dzieło czy umowę o pracę na czas określony.

Warunki uzyskania kredytu gotówkowego

Niezależnie jaką umową o pracę mamy podpisaną, o kredyt gotówkowy możne ubiegać się po spełnieniu warunków, które są ściśle określone, nie tylko przez wewnętrzne procedury bankowe.

Osoba składająca wniosek o kredyt gotówkowy musi uzyskiwać stałe dochody oraz wykazywać odpowiednią zdolność kredytową i posiadać pozytywną historię kredytową.

Wnioskując o kredyt gotówkowy przy umowie cywilnoprawnej należy liczyć się z koniecznością dostarczenia większej liczby dokumentów potwierdzających otrzymywane dochody niż to ma miejsce w przypadku umowy o pracę. Mogą to być np.: zawarte umowy, rachunki dla ostatnich 6-12 miesięcy, wyciągi z konta, na które wpływa wynagrodzenie, PIT za poprzedni rok podatkowy, zaświadczenia o dochodach od pracodawcy.

Stabilność zatrudnienia i stałość uzyskiwanych dochodów oraz ciągłość zatrudnienia (przez okres co najmniej 6 miesięcy) są kluczowe w analizie kredytowej, bowiem wskazują, że potencjalny kredytobiorca będzie w stanie regulować raty zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Większa szansa na kredyt gotówkowy

Jeżeli przymierzasz się do zaciągnięcia kredytu gotówkowego, warto zwiększyć swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku kredytowego poprzez:

Zadbanie o ciągłość zatrudnienia – im dłużej pracujesz w tej samej firmie, tym lepiej dla Ciebie, ale również większa wiarygodność w oczach banku. Warto dopilnować, aby umowy z aktualnym pracodawcą były podpisywane cyklicznie.

Pozytywną historię kredytową w BIK. Historia wcześniej spłacanych zobowiązań ma kolosalne znaczenie przy rozpatrywaniu wniosku. Jeśli masz na swoim koncie przeterminowane kredyty, płacisz raty z opóźnieniem, to z dużym prawdopodobieństwem bank wyda negatywną decyzję kredytową.

Jeżeli nie korzystałeś jeszcze z kredytów i pożyczek, to oznacza, że nie masz historii kredytowej. Bank nie wiem zatem, jak poradzisz sobie ze spłatą zadłużenia. Można wówczas np. zawnioskować o wydanie karty kredytowej (karta kredytowa przez internet), przyznanie limitu w koncie czy skorzystać z zakupu ratalnego. Regularne spłacanie zobowiązania (a najlepiej spłata w całości) to pozytywny znak dla banku dotyczący Twojej wiarygodności kredytowej.

Zwiększenie zdolności kredytowej. Może to być zarówno zwiększenie dochodów, ale i ograniczenie wydatków, np. spłacając w całości posiadany kredyt, pożyczkę, limit w karcie kredytowej czy limit w koncie.

Na koniec zawsze pamiętaj, aby porównać oferty kredytowe w bankach i wybrać ofertę najbardziej korzystną.

Z umów o dzieło bardzo często korzystają ludzie z tzw. „wolnych zawodów”, np. muzycy czy programiści. Jest to korzystne rozwiązanie podatkowe, ponieważ dzięki 50 proc. kosztom uzyskania przychodów, płacą niższe podatki.
Temat dotyczy również: umowa na czas nieokreślony a kredyt gotówkowy, umowa o dzieło a kredyt gotówkowy.

1 Początek kariery z umową cywilnoprawną? Maleją szanse na umowę o pracę w przyszłości. Polski Instytut Ekonomiczny, 28 września 2020 r.

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok